منابع پایان نامه درباره وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

جمهوريهاي آسياي مرکزي است. نگاهي به کشورهاي آسياي مرکزي نشان مي دهد که در بين کشورهاي منطقه ازبکستان با 27 ميليون نفر جمعيت در سال 2007 بيشترين جمعيت را در منطقه دارد و قزاقستان با 5/15% در رتبه بعدي قرار دارد (رضايي، 1389: 35).
3 – 3 – 5 – 3 ويژگي هاي اقتصادي ازبکستان جمهوري ازبکستان از جماهير بالقوه ثروتمند اتحاد جماهير شوروي سابق به شمار مي آيد اين جمهور داراي منابع عظيم گاز و نفت و زغال سنگ مي باشد. استحصال گاز ازبکستان در سال 1990 بالغ بر 41 ميليارد مترمکعب بوده است که بخشي از آن به مصرف داخلي و مازاد آن از طريق خط لوله بخارا به اورال صادر مي شود (تراب زاده و ديگران، 1373: 315). ازبکستان به اندازه کافي زمين کشاورزي، نفت، طلا، آب براي ساختن اقتصاد موفق دارد اما از استانداردهاي غربي فقير هستند (McCray and other, 10 : 2009). توليد ناخالص داخلي اين کشور 15/64 ميليارد دلار است. رشد اقتصادي اين کشور در سال ???? ميلادي 5/9 درصد بود. ?? ميليون و ??? هزار نفر نيروي کار اين کشور را تشکيل مي‌دهند. بر اساس آمار وزارت کار اين کشور نرخ بيکاري در ازبکستان هشت دهم درصد است و به علاوه ?? درصد نيز جوياي کار هستند. 33 درصد از مردم اين کشور زير خط فقر زندگي مي‌کنند. در سال ???? نرخ تورم در اين کشور به طور رسمي 3/12 درصد اعلام شد (http://hamshahrionline.ir). لازم به ذکر است که اين کشور از نظر ميزان منابع زيرزميني در ميان جمهوري هاي اتحاد جهاهير قابل توجه است. اين جمهوري با توليدسالا – نه 70 تن طلا دومين توليد کننده طلا در جماهير شوروي محسوب مي گردد (تراب زاده و ديگران، 1373: 315). با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، کشور ازبکستان به علت وابستگي به اقتصاد شوروي، با مشکلات فراواني همراه بود؛ آنچه در مورد اقتصاد ازبکستان حائز اهميت است، آن است که اين اقتصاد اين کشور در ايتداي استقلال از شوروي با مشکلات و نابساماني هايي همراه بود؛ اما دستاندرکاران و مديران اداره کشور با انجام بعضي اصلاحات سعي در حرکت به سوي اقتصاد غير کمونيستي و انجام اصلاحات در اين اقتصاد اين کشور، سعي در بهبود وضعيت اقتصادي ازبکستان نمود. در سالهاي 1996 ـ 1995م / 1375 ـ 1374ش با تثبيت شرايط سياسي و روند اصلاحات اقتصادي و همچنين جلب سرمايه هاي خارجي و گسترش روابط متقابل اقتصادي، از ميزان افت اقتصادي کشور کاسته شد و توليدات در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي کشور افزايش يافت (احمديان شالجي، 1378: 163). اين کشور، در ميان کشور هاي آسياي مرکزي داراي امکانات نسبتاًٌ خوب اقتصادي در زمينه هاي صنعت و کشاورزي است. پس از جنگ جهاني دوم، رشد اقتصادي ازبکستان آغاز شد و در زمينه هاي صنايع معدني، فلزات آهني و رنگي، کارخانجات صنعتي از جمله هواپيما سازي، منسوجات و پنبه پاک کني به پيشرفت هايي نائل آمده است. خصوصي سازي در اينکشور به تدريج در تمام بخشهاي اقتصادي کشور آغاز شده است. از جمله سفارشات دولتي و يارانه به تدريج در حال حذف شدن هستند. اتخاذ سياستهاي اقتصادي مذکور به همراه وجود امنيت لازم براي شروع فعاليتهاي اقتصادي باعث شده که کشورهاي خارجي را براي سرمايه گذاري به اين کشور جذب کند (http://www.iras.ir).
4 – 5 – 3 جمهوري قرقيزستان 1 – 4 – 5 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي جغرافيايي جمهوري قرقيزستان اين کشور که در قسمت شمال شرقي آسياي مرکزي واقع شده‌است و مساحت ?????? کيلومتر مربع مساحت است. از لحاظ موقعيت جغرافيايي، اين کشور از غرب با جمهوري ازبکستان؛ در شرق و جنوب شرقي با چين، در جنوب با تاجيکستان، در شمال با قزاقستان همجوار است. نام قرقيزستان برگرفته از نام قبيله قرقيز40 است که از جمله قبايل ترک و مغولي هستند. قرقيزستان کنوني در طول تاريخ جزو امپراتوريهاي بزرگ قراختائي، خوارزمشاهي، مغولي و تيموري بوده است (خيرانديش و شايان، 1375: 204). قرقيزستان نصف غرب تيان شان و قسمت کوچکي از پامير را اشغال کرده است. هم تيان شان و هم پامير در قلمرو قرقيزستان، متشکل از سسله جبالي مي باشدکه مساحت وسيعي را در بر مي گيرد. ارتفاعات مطلق در اين جمهوري به 4000 متر و حتي به 7000 – 6000 متر نيز مي رسد. قلل مشهور اين جمهوري عبارتند از: پابدي با ارتفاع 7439 متر، لنين با ارتفاع 7137 متر، خان – تنگري افسانه اي با ارتفاع 6995 متر (وزارت امور خارجه، 1387 : 6). بطور کلي اين جمهوري داراي 5 کمربند منطقه اي مي باشد. اولين منطقه در ارتفاع 1250 متري قرار دارد.اين منطقه داراي داراي طبيعي خشک و استپ است. اکثر زمينهاي اين ناحيه داراي توسعه استپي است و کشاورزي بصورت آبياري صورت مي گيرد. دومين کمربند منطقه اي در ارتفاع 2000 متري است. زمينهاي اين منطقه پوشيده از از شاه بلوط قهوه اي روشن و سياه است. سومين منطقه در ارتفاع 2000 تا 3000 متري قرار دارد. زمينهاي اين منطقه در قسمت پايين داراي خاک هاي سياه و در قسمت هاي بالا (کوهستاني)، چمنزار مي باشد. توسعه و ارزش اين منطقه به دليلي علوفه و استپ آنهاست. در اين منطقه بزرگترين صنوبرهاي تيان شان، درختان گردو و غيره وجود دارد. چهارمين منطقه در ارتفاع 4000 متري قرار دارد که شامل سلسه جبال و دره هاي کوهستاني ساتيرکل، آلاي و تيان شان مرکزي است. و بالاخره آخرين منطقه، مناطق برف گير و يخچال ها مي باشد که بطور مستقيم مورد بهره برداري اقتصادي قرار نمي گيرد، ولي همين برفها و يخچالها، رود خانه هاي زيادي را ايجاد مي کنند، که نقش مهمي در آبياري ايفا مي کنند (وزارت امور خارجه، 1387: 4). ديگر رودهاي مهم جمهوري، چو در شمال با 221 کيلومتر طول، تالاس در شمال غربي با 102 کيلومتر طول، چاتکال در غرب با 205 کيلومتر طول، تيوپ با 120 کيلومتر طول، ژيرگالان با 97 کيلومتر طول، ساري جاز با 198 کيلومتر طول، آک ساي با 124 کيلومتر طول، آک بورا، ايسفورام، سوخ، کيزل سو در جنوب غرب مي باشند. اين رود خانه ها به وجود آمده منبع الکتريسيته و آبياري مي باشد (وزارت امور خارجه، 1387: 12).
2- 4 – 5 – 3 ويژگي هاي انساني جمهوري قرقيزستان اين جمهوري با ?????? کيلومتر مربع مساحت در قسمت شمال شرقي آسياي مرکزي قرار دارد. از لحاظ کشورهاي همجوار، قرقيزستان با چين، تاجيکستان، ازبکستان و قزاقستان همسايه ‌است؛ اين کشور در شرق و جنوب شرقي با چين، در شمال با قزاقستان و در جنوب با تاجيکستان و از غرب با جمهوري ازبکستان همسايه و هم مرز است. از لحاظ جمعيت، 5146000 تن جمعيت دارد. مردم کشور قرقيزستان، به زبان قرقيزي تکلم مي کنند؛ زبان روسي، به عنوان زبان دوم، در ميان مردم قرقيزستان مورد استفاده قرار مي گيرد. زبان روسي که سالها سعي مي شد به عنوان زبان رسمي مردم به شمار آيد، در حال حاضر به زبان دوم به کار مي رود ولي هنوز در بسياري از مراکز اداري، فرهنگي و علمي از زبان روسي در کنار زبان قرقيزي استفاده مي شود (احمديان شالجي، 1378: 286). از لحاظ تنوع جمعيّتي در اين کشور بيشترين قسمت جمعيت اين کشور را قرقيزها، را ازبک‌ها و سپس روس‌ها تشکيل مي‌دهند. علاوه بر آن، اقليت هاي کوچک ديگري نيز از قبيل اوکرايني ها، تاتارها، آلماني ها و جمعيت کوچکي از قزاق‌ها، آذربايجاني‌ها، تاجيکها و اويغورها هم در اين کشور زندگي مي‌کنند. اکثريت جمعيت قرقيزستان را مسلمانان تشکيل مي‌دهند. در اين کشور ترکان به طور سنتي مسلمان هستند و اقليت روس داراي دين مسيحي‌اند:
1. مسلمان ???؛
2. مسيحي: ???؛
3. بقيه: ??. بيش از ?? مليت و قوم در قرقيزستان ساکن‌اند. قرقيزها مخلوطي از نژادهاي ترک و مغول بوده و احتمال مي‌رود که مسکن اوليه آنان سيبري جنوبي باشد. آنان قرابت نژادي نزديکي با قزاق‌هاي قزاقس تان دارند و سابقاً که قزاق‌ها را قرقيز مي‌خواندند به ايشان قراقريز مي‌گفتند (www.fa.wikipedia.org). در اوايل تاسيس اتحاد جماهير شوروي، قرقيزستان يا قراقرقيز41 يا قرقيز سياه / قرقيز بزرگ مي ناميدند زيرا قزاقستان را قرقيزستان ناميده بودند (قزاقستان). پس از انقلاب بلشويکي، قرقيزستان جزئي از جمهوري فدراتيو روسيه شد و خودمختار يافت. در سال 1925 به آن جمهوري خودمختار قراقرقيز نام دادند و سپس در سال 1936 به آن جمهوري شوروي سوسياليستي قرقيزستان اطلاق شد (خير انديش و شايان، 1375: 204).
3- 4 – 5 – 3 ويژگي هاي اقتصادي جمهوري قرقيزستان قرقيزستان يکي از کوچکترين کشورهاي آسياي مرکزي از نظر وسعت، جمعيت و يکي از ضعيف ترين اقتصادهاي منطقه است (رضايي، 1383: 25). اين امر بيشتر ناشي از اقتصاد دوران شوروي بوده است؛ دوراني که شرايط اقتصاد اين سرزمين، از سوي دستاندرکاران شوروي در مسکو اتخاذ مي شد؛ شرايطي که رهبران قرقيزستان هم پس از ايجاد شرايط بهتر براي آن عاجز ماندند و اقتصاد اين کشور در سال هاي ابتدايي استقلال همچنان با مشکلات جديدي گريبان گير بود. اقتصاد جمهوري قرقيزستان بر پايه کشاورزي استوار و عمدتاً در بخش هاي توليد پنبه، پشم، چرم، ابريشم، کنف، کنف، غله، ميوه و سبزيجات و مرتع داري فعال است. بخش کشاورزي ?? % توليد خالص ملي و يک سوم نيروي کار را به خود اختصاص داده است و اصولاً بر خلاف اکثريت جمهوري ها، بخش خصوصي سهم چشمگير ي در توليدات بخش کشاورزي دارد (http://www.iras.ir). اين کشور اقداماتي را جهت بهبود وضعيت اقتصادي و سروسامان دادن به آن انجام داد تا از اين طريق بتواند ميراث بر جاي مانده از سالهاي اوليه استقلال را بر طرف سازند. قرقيزستان اولين کشور از جمهور – ي هاي آسياي مرکزي است که تصميم گرفت از حوزه روبل روسيه خارج شده و واحد پول “سام” را جايگزين روبل کند که قيمت هر سام معادل با ??? روبل و هر ? واحد سام معادل يک دلار آمريکاست. انتشار پول ملي قرقيزستان واکنش هايي را در برخي از کشور هاي عضو اتحاديه کشور هاي مشترک المنافع، از جمله قزاقستان و ازبکستان پديد آورد. حتي قرقيزستان از ناحيه ازبکستان تهديد به قطع گاز شد ولي نهايتاً مشکلات را مرتفع و حتي اين کشور ها نيز يکي بعد از ديگري اقدام به جريان انداختن پول ملي كردند. عده اي از ناظرين مسائل سياسي معتقدند که خروج قرقيزستان از حوزه روبل آزمايشي است که با هدايت و نظارت کشورهاي غربي خصوصاً آمريکا صورت گرفته است (http://www.iras.ir).
5 – 5 – 3 ترکمنستان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره افغانستان، رشته اقتصاد، حمل و نقل Next Entries منابع پایان نامه درباره نفت و گاز، افغانستان، جهان اسلام، وزارت امور خارجه