منابع پایان نامه درباره نورپردازی، عدم تمرکز، ایمنی و امنیت، ظرف و زمینه

دانلود پایان نامه ارشد

عبور می کند،ناهمواری های جزئی بر سطح می تواند بافت های جالبی ایجاد کرده هوا را وارد آب نماید.یک دیواره ی پله ای می تواند لایه ی نازک و هموار آب را به صورت قطرران رقصان آب در آورده که هر یک نور خورشید را منعکس کرده،با هم حرکتی از نور را می سازند.
3-5-7 کیفیت حسی
کمتر مکانی را می توان تصور کرد که در آن کیفیت حسی با اضافه شدن آب افزایش نیابد.این غنی شدن می تواند با تمرکز یک ویژگی (چشمه ای که غلغل کنان در چمن زار می جوشد)یا بر عکس به وسیله ی نقطه ی مقابل (واحدی در کویر)صورت گیرد.فرآیند های طراحی،فرآیند هایی که به وسیله ی آن ها می تواند کیفیت حسی را در طراحی عناصر آب نشان داد سه وجه مشترک دارند.ان ها ابتدا اهداف طراحی مشخص می کنند که شامل جنبه های عملکردی،حالت مورد نظر ،زیبایی و ویژگی حسی است.سپس به شناسائی تاثیرات مناسب آب برای دستیابی به ویژگی ها،حالت و عملکرد مورد نظر می پردازند.و در آخرین مرحله برای رسیدن به آن تاثیرات به ظرف و زمینه ی محیطی آن شکل می دهند.
3-5-8 آبروها
آبروها آبگذرهایی هستند که آب در آن ها روان است .فرم آبروها،خطی بوده برای بیان حرکت و نیز عدم تمرکز مفاهیم به کار می روند.تاثیر حسی یک آبرو،به حجم و شدت جریان آب و نیز به اندازه،شکل و شیب آبرو بستگی دارد.در آبروهایی که بستر صیقلی دارند،جریان آب نیز صاف است و در آبروهایی با بستر ناهموار جریان آن نیز آشفته است.موانعی که بر سر جریان عبور آب وجود دارند،آن را منحرف می کنند.آب به مانع ضربه زده،مانع نیز آشفتگی بیشتری در سطح آب به وجود آورده،به حرکت آب می افزاید و در قسمت های پایین تر دوباره آب به حالت تعادل دست پیدا می کند.چنانچه آبرو در محلی تنگ تر شود بر سرعت و آشفتگی سطح افزوده می گردد.با افزایش آسفتگی صدای تولید شده نیز بلند تر می شود.
3-5-9 آبشارها
آبشار آبی است که از لبه ای به پایین فرو میریزد.نحوه ی فرو ریختن آب در آبشارها بستگی به حجم و شدت جریان آب ،شرایط لبه ای که از آن فرو می ریزد،ارتفاع و ماهیت آبشار و سطحی که آب در نهایت بر آن فرو می ریزد،امکانات نا محدودی را عرضه می کند.با افزایش حجم آب ،جریان آب منظم تر شده نقش سایر متغیر ها (مانند شکل لبه)کم رنگ تر می شود.
شدت جریان بر بی حرکتی آب و ریزش آن در هنگامی که دیواره ای برای ریزش آب وجود ندارد موثر است.هرچه لبه ای که آب از آن فرو می ریزد صاف تر باشد آبشار بیشتر به شکل پرده نازکی در می آید و هرچه نا هموار تر باشد آشفتگی آب و ورود هوا به آن بیشتر خواهد بود .با ترکیب شدن حجم سرعت و ناهمواری لبه ی آبشار پرده ی شفاف آب به صورت ضخیم و کف آلود در می آید.اگر سرعت آب کم باشد و از لبه ی گردی عبور کند به دیواره ی عمودی می چسبد و بسته به جنس دیواره ،مثلاً سیمانی،رنگ و خصوصیات دیواره را کاملاً تغییر می دهد.بز عکس با ایجاد تغییرات ماهرانه ای درلبه می توان آب را از دیواره جدا کرده (و اگر به درستی کنترل شود)باعث شود دیوار خشک بماند.چنانچه در مسیر ریزش آب جسمی به صورت برجسته قرار گیرد باعث پخش شدن آب می شود.با این کار هر قطره ی آب پخش شده می تواند نور را منعکس کرده،تصویری پر جنب و جوش از آب ارائه دهد.
3-5-10 فواره ها
اگر حجم نسبتاً زیادی از آب با فشار از سوراخ نسبتاً کوچکی عبور کند ،سرعت جریان آب زیاد خواهد شد.چنین جریانی می تواند موقتاً بر کشش جاذبه ی زمین فائق آید.نتیجتاً جریانی از آب به شکل عمودی شکل می گیرد که با سرعت زیاد و به صورت نازک رو به بالا در حرکت است.سپس سرعت آن کاهش یافته و دوباره به پایین می ریزد.فواره ها برای جلب توجه به نقاط خاص به کار میروند،آن ها نقاطی را در که محیط و منظر مشخص می کنند.فواره ها برای تاکید بر نقاطی که به دلایل دیگر متضمن مفاهیمی هستند،بسیار موثرند .گاهی اوقات در محل برخورد محور های دید قرار می گیرند و سایر موانع را به صورت تندیسی برای تاکید بر فضاهایی که آن را در برگرفته اند،به کار می روند .(سید صدر،ابولقاسم،معماری فضای سبز،1389،ص354تا 360)

عکس(3-10)فواره ها به صورت نقطه و تاکید
-آب ماده ای است که اگر به صورت صفحه کف مورد استفاده قرار گیرد حالات مختلفی خواهد داشت فرم مسطح ،توده ای شفاف،سطح منعکس کننده،و خط در حال حرکت .آب،به صورت یک سطح عمودی،در طبیعت به شکل آبشار،به شکل لایه نازکی که بر سطوح دیگر می تراود،ویژگی و حالت آن ها دگرگون می کند.
-آب امکان منحصر به فردی را برای توسعه فضا فراهم می کند.می توان آن را به صورت ماده ای شفاف یا منعکس کننده یرای کف به کار برد.می توان با استخر پاک و شفافی ،خالی از هرگونه حیات گیاهی و جانوری،حالت مایع آن را بیان نمود و یا می توان آن را به صورت بخشی از یک اکوسیستم متنوع نشان داد.وجود آب برای پیدایش گیاهان نیز ضروری است.
-اگر از آب به عنوان ماده ای برای صفحه کف استفاده شود،فرم آن بستگی به شکل،رنگ و بافت ظرف و عمق و شفافیت آب دارد.
-آب به صورت لبه ی فضا ،می تواند به صورا صفحه ماتی باشد که از سمت جلو روشن شود،می تواند به شکل سطحی پر از هوا و نیمه شفاف باشد که از سمت عقب روشن شده ،یا می تواند به صورت صفحه مسطح شفافی باشد.
-آب به شکل عنصری در میان فضا ،توانایی بی نظیری در متمرکز کردن مفاهیم و تشدید حالت و روح فضا دارد.آب راکد،به شکل دریاچه،استخر یا برکه یا صفحه می تواند در فضا وحدت به وجود بیاورد.اگر به شکل رودخانه یا آبرو باشد،سیستمی خطی را می سازد که فضاهای مختلف را به صورت رشته ای تسلسلی به هم می پیوندد.
-آب در حال حرکت که فرو می ریزد،قطره قطره می چکد،غل غل می کند،می تراود،موج می زند،به سرعت می گذرد،می ریزد،یا می پاشد،می تواند بر جنبش و هیجان محیط بیفزاید.
-آب می تواند عنصری ناپایدار باشد،یک لحظه وجود دارد،و لحظه دیگر ناپدید شده است.با تکرار عناصر در فضا،می تواند ریتم فضا را نشان دهد و با پیدایش آب ،طغیان،پس روی و ناپدید شدن آن و پیدایش دوباره ی آن دوره ی جدیدی را آغاز کرده،ریتم زمان را بیان می کند.
-قابلیت های آب تا حد زیادی به دلیل توانایی آب در تاثیر هم زمان بر نور،صدا ،بو و لمس است.به دلیل سرو کار داشتن با حواس،آب توانایی منحصر به فردی در القای ویژگی و حالت فضا دارد.(همان،ص)

3-5-11 نورپردازي آبنماها ، آبشارها و آب هاي ساكن
در نورپردازي فواره ها نورافكن ها نزديك به فواره و در نقطه فرود
مجدد آب به استخر كار گذاشته مي شوند.
در نزديك فواره از نورافكن باريك تاب استفاده مي شود تا صعود آب
نورپردازي شود.
در نقاط فرود آب نورافكن ها در عمق 10 سانتي از سطح آب كار
گذاشته مي شود تا چشم انداز مواج شدن آب در نقاط فرود جذاب تر
باشد.
3-5-12 انواع نور پردازی باغی:

-نور پردازی به طرف پایینDown lighting
برای ایجاد استخری از نور روی سطح زیرین است که روشنایی عمومی برای ایمنی و امنیت دیدن را به وجود می آورد.متضاد نورپردازی به سمت بالا است.و مناسب روشنایی موارد زیر است
-آلاچیق
-میز ناهار خوری
-چمن ها
-دیوار های زیر لبه پشت بام
-مجسمه ها
-گیاهان وگل ها
این نور پردازی برای گل و گیاه مناسب است زیرا گل ها به شمت بالا تمایل دارند و صورت گل ها به سمت خورشید است به کمک این نور می توان آن ها را به خوبی نشان داد.
نور به سمت پایین خیرگی بیشتری تولید می کنند به همین دلیل از حباب ها با قدرت کم و درخشندگی داخلی متوسط استفاده می شود
-نور پردازی به طرف بالا اUplighting
این نور پرداز ی که از سمت پایین محصول به سمت بالای آن هدایت می شود به دلیل معکوس بودن با نور روز جلب توجه می کند لامپ به گونه ای نصب می شود که پرتو های نوری آن دقیقاً روی نقطه دید نباشد و کمی پایین تر از آن قرار می گیرد.زیبایی شی نور پردازی شده بدون ایجاد خیرگی یا عدم تمرکز در محلی که لامپ قرار دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد .این نور پردازی عمومی ترین انواع نورپردازی باغ ها است.
با نور پردازی به سمت بالا اثرات تاکیدی،پوشش داده شده با نور و یا برای تاکید بر روی بافت می توان استفاده کرد.
-نورپردازی بافتیGrazing
این نوع نور پردازی تاکید خاصی بر روی بافت و رنگ دارد و برای تاکید بر روی درختان ،نمای خانه،مجسمه و دیوار استفاده می شود.
کابرد اصلی این نوع نور پردازی بر روی دیوار سنگی و آجری است.
-نورپردازی کامل(پوشش داده شده با نور) Washing
نور کاملا سطح دیوار را می پوشاند.در مواردی که بافت خاصی روی دیوار نیست و نقاشی و پوشش ساده ای دارد از این نوع نورپردازی استفاده می شود.این تکنیک برای فضاهای کوچک استفاده می شود.این نورپردازی برای آبنماها استفاده می شود
-نور پردازی متقاطعCross lighting
چراغ را در کنار موضوع قرار می دهیم تا نور به صورت مورب بر آن بتابد.مثل تابش بر روی گیاه از کنار به صورتی که تاثیری بر روی بافت و فرم آن نداشته باشد.استفاده از این نوع نور پردازی بیشتر باعث تاکید بر موضوع می شود.
-نور پردازی تاکید شدهAccent lighting
در این روش از لامپ های مستقیم برای تاکید بر روی یک تک گیاه ،نقطه کانونی دیگر خصوصیات که در برابر دید قرار دارند استفاده می شوند .نور پردازی تاکیدی را می توان با نور هایی به سمت بالا و پایین یا تقاطع و یا هر منبع نوری زیر آب یا روی درختان و یا روی زمین و یا روی هر ساختار دیگری ایجاد کرد
-نور پردازی موضعیSpot lighting
عبارت نورهای موضعی معمولاً با نورهای تاکیدی مخلوط می شود و برخی اوقات یک معنی از آن ها برداشت می شود و معمولاً به محیط پیرامونی ارجاع دارد.

-نورپردازی آیینه ای Mirroring
نور پردازی آیینه ای به راحتی به وسیله نور تاکیدی که بر روی جسمی که دور از سطح آب قرار دارد می توان نورپردازی آیینه ای را ایجاد کرد.آیینه ای کردن یک اتفاق هندسی ساده است وقتی یک موضوع روشن می شود نورپردازی آیینه ای آن به وسعت آب که در زیر آن قرار گرفته بستگی دارد که سمت رفلکت را مشخص می کند.
-نور پردازی نیم رخیSilhouetting
این نور پردازی هنگامی رخ می دهد که یک تصویر تیره ای از موضوع ایجاد شده
-هاله نورانی The halo effect
ایجاد تاکید وتفاوت
-نورمحوطه Area lighting
عملکرد نورپردازی ناحیه ای کمک می کند تا یک نورپردازی کلی و کافی در یک ناحیه داشته باشیم تا اینکه امکان ایجاد هر فعالیتی را در آن جا ایجاد کند.
-نور سیمی Flood lighting
بالاترین حد نورپردازی است که جهت تولید از نورهای با قدرت بالا و تابش ملایم طراحی شده است و اغلب اوقات این نور به طور اشتباه در خانه ها استفاده می شود.
اصلی ترین کاربرد آن ایجاد امنیت است.
-نورپردازی پله و چشم انداز دور. Step and vista lighting
نور پردازی پله و چشم انداز یک نیاز عملکردی است،تا یک تکنیک نورپردازی اما این نور پردازی را می توان جداگانه در نظر گرفت زیرا آن ها یک مسیر حرکتی راحت را ایجاد می کنند.در جایی که نور پردازی دیگر در دسترس نیست هر سطح پله باید به صورت جداگانه نورپردازی شود.بهتر است بر روی پله یا دیوار کنار پله نور وسیع استفاده شود به جای نورهای کوچک.
-نور پخش شوندهSpead lighting
همان نور های قارچی است.از لامپ هایی که در سطح پایین نصب می شود استفاده می شود تا یک تابش خیره کننده آزاد ایجاد کنند.معمولاً نور استخر های گرد،پاسیو،پله یا جایی که گیاهان کوتاه روییده از این نوع نور پردازی استفاده می شود.از حباب های هالوژنی 20 وات استفاده می شود

3-5-13 زیبایی شناسی محیط و منظر

نمودار(1-3)
3-5-14 نتیجه گیری:
-تاثیر حسی از آ ب در یک طراحی وابسته به محیطی است که در آن قرار دارد.
-آب راکد انسان را به تامل وا می دارد.
-لبه آب اگر خط نرم باشد آزادی و رهایی را نمایش می دهد.
-خط منحنی کنایه از طبیعت کنترل شده دارد. خط مستقیم نشان دهنده معماری است.خط شکسته و زاویه دار بر انرژی دلالت دارد.
-آبی که از لبه ای فرو می ریزد و حرکت عمودی دارد.تاکید بر ارتباط بین زمین و آسمان دارد.
-عوارض آبی پیوسته احساس وحدت را ایجاد می کند.
-بافتی که در اب ایجاد می شود بستگی به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حداقل گرایی، زیست محیطی، آلودگی زیست محیطی، زیبایی شناسی Next Entries منابع پایان نامه درباره سلسله مراتب، نورپردازی، سلسله مراتبی، شاخص های فرهنگی