منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادهای آتی
کاربردی:برطرف شدن معایب قراردادهای آتی بواسطه اتاق پایاپای و بررسی دقیق این مقوله و تحلیل نقش این اتاق در قرارداد آتی و مقوله تضامین قابل قبول در آن

بند ششم : سوالات تحقیق
سوال اصلی:
1: یکی از معایب قراردادهای آتی خاص که بواسطه وجود اتاق پایاپای در قرارداد آتی استاندارد شده برطرف گردید شامل چه موردی است ?
سوالات فرعی:
2 : اتاق پایاپای دارای چه قابلیتی در اجرای سالم معاملات آتی می باشد ؟
3 :نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی از چه زمانی آغاز می شود ؟
4 : ملاک کار در اتاق پاپاپای شامل چه موردی است ؟
5 : توجه به موارد لازم در معاملات آتی چگونه زمینه ورود به سازمان تجارت جهانی را فراهم می کند ؟

بند هفتم : فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
1 : یکی از معایب قراردادهای آتی خاص این امر بود که خریدار یا فروشنده در این گونه قراردادهای آتی باید یکدیگر را پیدا مینمودند تا اقدام به انعقاد قرارداد نمایند که این نقض در قرارداد آتی استاندارد شده بواسطه وجود اتاق پایاپای برطرف گردید .
فرضیات فرعی:
2 : اتاق پایاپای به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله (خریدار و فروشنده ) در اجرای سالم قراردادهای آتی در بورس می باشد .
3: نقش اتاق پایاپای از هنگامی که اتاق پایاپای گزارشی از انجام معامله خریدار و فروشنده دریافت می کند در قرارداد آتی آغاز میشود .
4: اتاق پایاپای واریز سپرده ها را بر مبنای قیمت قراردادهای آتی فعلی ملاک قرار میدهد .
5 : در صورتی که موارد لازم در معاملات آتی بدقت مورد توجه قرار گیرد موجبات رشد را فراهم آورده و سرمایه های خارج از کشور نیز وارد شده ,زمینه های اقتصادی شکوفا شده و موجبات ورود به سازمان تجارت جهانی بطور طبیعی فراهم میشود .
بند هشتم : واژگان کلیدی
اتاق پایاپای : اتاق پایاپای با شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بورس که وظیفه ثبت , ارزیابی ,تطبیق قیمت , تضمین اجرا قرارداد تا لحظه سررسید و ایفای نقش طرف مقابل هر قرارداد (حسب مورد خریدار یا فروشنده ) را بر عهده دارد.
قرارداد آتی : قرارداد آتی توافق نامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است به عبارت دیگر در بازار آتی خرید و فروش دارایی پایه قرارداد بر اساس توافق نامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده صورت می گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود
سازمان تجارت جهانی : سازمان تجارت جهانی یک سازمان  بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. 
بند نهم : روش شناسی تحقیق
از لحاظ دستوری، در تحلیل استدلالی مطالب، از روش های توصیف مساله، تحلیل محتوا، تحلیل استقراء و تحلیل منطقی استفاده می شود. همچنین از نقطه نظر شکل روش مطالعه، در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است . در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم. تحقیق مربوطه به روش تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می پذیرد که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود و مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه های دیجیتال، نشریات و مقالات مرتبط به دست خواهیم آورد. اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها، نشریات تخصصی، مقالات علمی- تخصصی گرد آوری می شود

.
گفتار دوم : ساختار تحقیق
تحقیق مذکور در چهار فصل به رشته تحریر در آمده و محقق فصل اول را به کلیات تحقیق اختصاص داده و به بیان مساله , اهمیت و ضرورت تحقیق , سوالات و فرضیات تحقیق , اهداف تحقیق و…اختصاص داده است سپس فصل دوم را تحت عنوان بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن به رشته تحریر در آورده است .البته در این فصل به تعاریف قرارداد آتی , اتاق پایاپای و سازمان تجارت جهانی پرداخته است و ضمنا ارکان سازمان , اصول و اهداف سازمان نیز در این فصل تعریف شده است .در فصل سوم به نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن پرداخته است ودر مباحث آن بررسی اتاق پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران ,بررسی تضامین قابل قبول ,تحلیل خطر عدم اجرای اجرای تعهدات معامله گران آتی و اتاق پایاپای و… را عنوان کرده است .محقق فصل چهارم را تحت عنوان لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی به رشته تحریر در آورده و در فصل مذکور هم چنین به حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان تجارت جهانی پرداخته است و نکاتی در خصوص حل و فصل اختلافات عنوان کرده است و ضمن آن مباحث مرتبط را عنوان کرده است و بالاخره با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق را به پایان رسانده است .

.
فصل دوم : بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن
در این فصل به بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن پرداخته میشود و سعی شده تعاریف واژگان کلیدی در این فصل دقیقا مورد تعریف قرار بگیرد .
گفتار اول : قرارداد آتی
بند اول : تعریف قرارداد آتی
قرارداد آتي قراردادي است كه فروشنده بر اساس آن متعهد میشود در سررسيد معين، مقدار معيني از کالای مشخص را به قيمتي كه الان تعيين میكنند، بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد میشود آن کالا را با آن مشخصات، خريداري كند. 1
يك قرارداد آتي عبارت از توافق درخصوص خريد و فروش ميزان معيني از كالا ويا دارايي مالي موضوع قرارداد به قيمت معين در تاريخ آتي معين است2قيمت در لحظه انعقاد قرارداد در تالار بورس تعيين ميگردد. اين قرارداد دارنده آن را متعهد ميكند كه دارايي موضوع قرارداد، يعني دارايي پايه را كه ممكن است كالا يا ارز يا اوراق بهادار ويا حتي يكي ديگر از ابزارهاي مشتقه باشد، در آينده خريداري كند يا بفروشد. ويژگي اصلي قرارداد آتي ضابطه مند بودن آن است؛ بدين معنا كه كميت، كيفيت و خصوصيات فني دارايي پايه و تاريخ و محل تحويل آن بايد بر طبق ضوابط بورس باشد. دارايي پايه ضابطه مند شده را اصطلاحاً «قرارداد» ميگويند.3
دستور‌العمل اجرایی قرارداد آتی در شرکت بورس کالای ایران قرارداد آتی را بدین شرح تعریف کرده است: «قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.”4
بند دوم : انواع قراردادهای آتی
نخستین و ساده‌ترین ابزار مالی مشتقه، قراردادهای آتی خاص بود. در این قرارداد، دو طرف قرارداد تعهد می‌کنند که در آینده در تاریخ معلوم، معامله‌ای را در قیمت مشخص شده در قرارداد با هم انجام دهند. دو طرف قرارداد، از خریدار و فروشنده تشکیل می‌شود. فروشنده در قرارداد تعهد می‌کند که دارایی اصلی موجود در قرارداد را در سررسید قرارداد تهیه کند و خریدار نیز متعهد می‌شود ثمن را تهیه کند و کالا را بخرد. 5گام بعدی در توسعه ابزارهای مالی، حرکت از قراردادهای آتی خاص به قراردادهای آتی یکسان بود. نیاز به این قراردادهای جدید به سبب پاره‌ای از مشکلاتی بوده است که در قراردادهای پیشین وجود داشت. سه اشکال عمده در قراردادهای آتی خاص وجود داشت. اول این که هر یک از دو طرف قرارداد باید در جست‌وجوی طرف مقابل باشند تا همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد امضا کنند و سایر مشکلاتی که درباره مقدار و زمان قرارداد وجود داشت. دوم این که اگر یک طرف قرارداد به دلیلی نمی‌توانست به تعهد خود عمل کند، فروش قرارداد در بازار ثانویه به شخص ثالث امکان‌پذیر نبود. در واقع این ابزار، فاقد بازار ثانویه بود. سوم اینکه خطر نکول و عدم اجرای قرارداد در آن وجود داشت و نیز وقت گیر و هزینه بر بود. یک قرارداد آتی یکسان لزوما همان قرارداد آتی خاص استاندارد شده است. به این معنا که اندازه قرارداد یعنی مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و مکان تحویل و غیره در آن برای هر کالا به صورت استاندارد است.6 قــرارداد آتی یکســـان از نظر تعریف همانند آتی خاص اســـت، ولی از نظر ساختار، تفاوتهای اساسی با قرارداد آتی خاص دارد. مهمترین وجه تمـــایز قرارداد آتی یکســان نســبت به آتی خاص در این اســت که قرارداد آتی یکسان در بورسها معامله میشود؛ در حالیکه قرارداد آتی خاص در بازارهای فرابـــورس عرضه میشود. 7 البته قراردادهای آتی یکســان و ســایر مشــتقات، به رغــم مزایای هر یک، نمیتواند به طور کلی جایگزین قراردادهای آتی خاص شــود. در بازار مشــتقات، هر ابزاری جایگاه و مشتریان خاص خود را دارا است. برای نمونه در سالهای اخیر حجم معاملات در بازارهای آتی خاص ارز حدود بیســت برابر حجــم معاملات ارز در بازار قراردادهای آتی یکسان بوده است.8
بند سوم : تحویل قرارداد آتی
تاريخ سررسيد قراردادهاي آتي بر روي يک کالا به صورت استاندارد و مشخص توسط بورس تعيين میشود و فقط براي سررسيدهاي معيني که تعيين میشود امکان انجام معاملات آتی وجود دارد در قراردادهاي آتي اندازه هر قرارداد توسط بورس تعيين میشود و سرمایه گذاران فقط میتوانند مضربهاي صحيحي از اين مقدار را مورد معامله قرار دهند 9.
بند چهارم : فرصتهای سود آور قراردادهای آتی
شخص معامله گر در معاملات آتی تحت شرایط گوناگون می تواند سود ببرد وقتی معامله گری قراردادی را میخرد اگر قیمت پس از خرید او بالا رود سود برده است و بر عکس اگر قراردادی را بفروشدقیمت پایین رود او سود برده است .بنا بر این مشخص است کسی که حتی کالایی را نداشته ولی بدلیل اعتباری که در بازار دارد اقدام بفروش می نماید و در موقع مناسب آن را تهیه می نماید کارش آسان تر ازوقتی است که یک معامله گر واقعا به زحمت کالایی را فراهم کرده و درصدد فروش بر آید و در آنصورت موقعیت این معامله گر تناسبی با بازار آتی ندارد زیر کالا در دست اوست و او با ورود در بازار نقدی آن را بفروش میرساند .10
بند پنجم : دلایل معامله قرارداد آتی
الف : کشف قیمت و داشتن اهرم مالی
بازارهای قراردادهای آتی، بازار فروش متمرکزی را برای خریداران و فروشندگان مهیا می کنند تا بطور مستمر عوامل عرضه و تقاضا و دیگر شاخص های بازار را ارزیابی کنند. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جاری بازار و پیش بینی جابجاییهای قیمت در آینده، معاملات سر می گیرند و قیمتها کشف می شوند.این البته  بدان معنی نیست که بخواهیم بگوییم بورسهای معاملات آتی «قیمت گذاری» می کنند. قیمت بازارِ هر قرارداد سلفِ معین در هر زمان مشخص، نشانگر مجموع تمام اطلاعات و آراء بازار است. به عبارت دیگر تعادل قیمت در هر لحظه ی معین بازاررا متعادل میسازد . بازارهای معاملات آتی حکم فشار سنج را دارند نه داور مسابقات. آنها قیمت تعادل بازار را  «اندازه» می گیرند ؛ دیکته نمی کنند.البته قیمت تعادل به طور ثابت در جریان است و معامله گران دائماً پیشنهاد های خرید و فروش قراردادهای سلف خود را با جریان مستمر اطلاعات سراسری بازار منطبق می نمایند. برای مثال ، اخبار مربوط به شرایط محصول دانه ی سویا جستجو ، تجزیه و تحلیل و سپس تقریباً در ی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، حقوق ایران Next Entries منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت