منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات، توسعه فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

. هر چند این ابزار ، جمع آوری داده ها و کسب اطلاعات از طریق یافتن ارتباط بین آنها و سپس تولید دانش را سهل تر می نماید، اما کاربرد دانش تولید شده ( خرد ورزی) که جزو اهداف اصلی آموزش محسوب می گردد به آسانی موارد فوق الذکر نیست . شاید به همین خاطر است که کانون های تفکر70 حلقه ی مفقود ه ی سیاستگزاری های کشورهای در حال توسعه می دانند . با وجود این همه فناوری رنگارنگ اطلاعاتی و ارتباطی ، که تقریباً در دسترس بدنه آموزش کشور قرار گرفته است ، چرا شاهد تحولات اساسی در آموزش و پرورش کشور نیستیم ؟ اینکه دانش آموزان ما قادر باشند ، آنچه را به عنوان علم در کلاس های درس به آنها آموزش داده می شود ، در زندگی روزمره بکار گیرند و آنچه را در این محیط مشاهده می کنند ، با توجه به آموزش های مدرسه ای تجزیه و تحلیل کنند ( کسب مهارتهای لازم برای زندگی و پرورش هوش های هیجانی دانش آموزان ) . باید پرسید در این مرحله چه توفیقاتی کسب کرده ایم ؟ شاید بتوان دلیل اصلی این امر را عدم دستیابی فرایند آموزش به مرحله یادگیری دانست . آنچه ما به عنوان آموزش بر آن تأکید می کنیم باید به تغییر رفتار و یادگیری منتهی گردد . در غیر این صورت ، آموزش منجر به انباشتگی اطلاعات بی حاصل در ذهن فراگیران ما خواهد شد. فراگیرانی که یا از تحصیل علم گریزانند یا علی رغم دانش فراوان، به انسانهایی بی خاصیت تبدیل می شوند . دستیابی به فن بدون حصول اندیشه ی فن، تنها بازندگی مالی و ارزشی را برای جامعه به دنبال دارد.هر گاه که ما در مسیر غلط گام بر می داریم ، این فناوری ما را سریعتر به نا کجا آباد می رساند . پژوهش و توسعه ر نحوه بکار گیری فناوری اطلاعات و در امور آموزش ، معلمان و به ویژه مدیران ارشد نظام ؛ آموزشی را یاری می دهد تا به گونه ای موثر از این ابزار در امر کیفیت بخشی و افزایش سطح اثر بخشی برنامه های آموزشی بهره برداری کنند. ( توضیح . 1385)
روند تغییرات در فناوری جدید بر زندگی ، کار و امور رفاهی مردیم اثر چشمگیری داشته است. این فناوری جدید و در حال ظهور (توسعه) ، فرایند آموزشی و فراگیری سنتی و روش های مدیریت آموزشی را به چالش فرا می خواند فن آوری اطلاعاتی و ارتباطاتی به فراگیران کمک می کند که طیف وسیعی از مهارت هایی را که در اقتصاد امروز لازم است فراگیرند. مثلاً آموختن این که چه طور بیاموزند ، مشکلات را حل کنند ، چه طور اطلاعات را به دست آورند و آن را ارزیابی کنند اما این آموزش ها در برنامه ی درسی مدارس منعکس نیست . آهنگ دگرگونی که فناوری رایانه، طلایه دارآن است ما را بیش از پیش نسبت به این موضوع آگاه کرده که دانش زودگذروفانی است. ما نمی توانیم معلم راکسی فرض کنیم که در دانشگاه چیزهایی را در مغز او پر می کنیم و او تا سی سال بعد همان چیزها را تکرار می کند . معلمان باید پیوندهای بیش تری با دانشگاه ها ایجاد کنند و هم چنین باید در استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطانی تقویت شوند . هر چه فناوری رایانه ای موجب دسترسی آسان تر آموزش گیران به مواد درسی ارائه شده قبلی معلمان شود ، نقش مربیان از یک منبع علمی به یک مدیر ناظر بر فرآیند یادگیری تغییر می کند . اگر بتوانیم پیشرفت حرفه ای را به صورت تماس الکترونیکی برقرار کنیم لازم را برای معلمان فراهم آوریم تا با فن آوری اطلاعات و ارتباطات آمیخته شوند ، اعتمادشان به این فناوری جلب خواهد شد ( اریسیان . 1385)
امروزه بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی به بهره گیری از آموزش های الکترونیکی روی آورده اند و در این راستا فعالیت های زیادی در حال انجام است . آموزش و پرورش کشورمان طی سالهای گذشته هزینه کننده بزرگترین رقم بودجه دولت در زمینه توسعه آموزش های الکترونیکی بوده است ، لیکن آنچه که مشاهده می شود ، حکایت از درصد بالای عدم موفقیت و شکست پروژه های آموزشی الکترونیکی دارد . بنابراین آنچه در عرصه آموزش های الکترونیکی بیش از پیش حائز اهمیت است ، شناخت عوامل موثر در توسعه آموزش های الکترونیکی در اموزش و پرورش می باشد . ( ایزی . 1385)
در زمینه کاربرد فناوری در مدارس تحقیقات زیادی صورت نگرفته است . یکی از علل عدم انجام تحقیق عدم آشنایی کافی دانش اموزان و معلمان با رایانه و اینترنت و سنتی بودن نظام آموزشی و پرورش ایران و نا ملموس بودن آن با کاربرد فناوری اطلاعات می باشد . امید است تحقیقات جمع بندی شده در تقویت مبانی علم رایانه مفید و موثر واقع شوند .
2-3-10 اهمیت و ضرورت توجه به علم رایانه و مبانی آن
بدون شک ورود جهان به هزاره سوم تمدن بعد از میلاد مسیح و ارج عصر اطلاعاتی که از نیمه دوم قرن بیستم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده – پدید آورنده ی مناسبات جدیدی در عرصه حیات اجتماعی بشری است و همراهی با این حرکت در گرو تغییرات اساسی در پرورش توانمندیهای انسان امروزی است . همراه با سیر تحولات عظیمی که بیش از پیش رو به افزایش است . تغییر رویکردهای روزمره از « فناوری مولد» به « فناوری اطلاعات» دگرگونی شدیدی را در تقلی این فرهنگ و نظام انتقال دانش از یک نسل به نسل دیگر به وجود آورده است . این دگرگونی ها نیز به نوبه خود محیط مناسبی را برای تحقق اهداف کلان معرفت آموزی فراهم می کند . امکانات اطلاع رسانی و فناوری مربوط شرایط را به وجود آورده که مثلث مدرسه ، معلم و کتاب را با انتظارات روز افزونی که از این سه رکن اصلی اموزشی می رود در هم آمیخته است و این امکانات موجب شده در جهت افزایش کارایی و عملی تر کردن شرایط مطلوب انتقال دانش و ارتقای « سواد اطلاعاتی» افراد ، گامهای جدیدی برداشته شود . ( قربانی و حسینی . 1385)
با ورود به عصر اطلاعات نهاد آموزشی از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده ، ورود به عصر فناوری اطلاعات نظام آموزش و پرورش را در زمینه به کار گیری امکانات ، نحوه تدریس و آموزش و پرورش متحول ساخته است . استفاده موثر از فناوری در جهان امروز باعث گسترش وسیع فرصتهای یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است . به گونه ای که این امر با روشهای سنتی اصولاً قابل تصور نمی باشد . بکار گیری فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش نه تنها عامل تسریع و تسهیل فراوان و همچنین ارتقای کیفیت آموزشی شده است . بلکه عامل تغییرات در مفاهیم آموزشی سنتی نیز گردیده است . لذا میزان اهمیت و اتکا بر کتاب و مواد درسی هر کلاس ، نحوه ارزیابی روشهای تدریس ، میزان یادگیری ، نحوه رابطه معلم و دانش آموز، همگی از موادی هستند که بهره گیری از فناوری اطلاعات دچار تغییر شده است . ( منتظری و همکاران . 1385)
با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات IT روند تحولات جهانی ، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش است . این پدیده هر چند از محیط های نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید که عرصه های اقتصادی ، تجاری و حتی سیاسی کشور ها را نیز با توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک و … متأثر ساخت . اینک بیش از یک دهه است که در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام های آموزشی و محیط های تحصیلی را نیز به چالش فرا خوانده است . با توجه به سرعت ، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یکی از مهمترین راهبردی دست اندر کاران آموزش در کشور باشد و فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی – یادگیری استفاده شود .
مهمترین خصوصیات و ویژگی « فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT » تکیه بر تولید ، اشاعه و پردازش اطلاعات ، در دسترس قرار دادن آن برای همگان در کمترین زمان ممکن ، با حداقل هزینه ها و همه زمان و مکان هاست . ( موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند. 1383)
بلتر71 به نقل از ذوفن (1385) فناوری الکترونیکی راههای متعددی را برای بر قراری ارتباطات، اطلاع رسانی و دانستن در اختیار ما قرار می دهد .
نهاد آموزش و پرورش یکی از بزرگترین تولید کنندگان اطلاعات و بی تردید عمده ترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطلاعات و دانایی محسوب می گردد ، این مهم در کشور ما به علت توسعه کمی آموزش و پرورش و توجه به مولفه های دینی و ملی از گستردگی و ارزش بالاتری بر خوردار است . تولید دانش و کاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت ، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان شده و آموزشی و پرورش را در مهمترین مأموریت خود ، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و کار آمد بیش از گذشته توفیق خواند داد. از طرفی بخش اعظمی از معظلات اجتماعی ، اخلاقی ، فرهنگی و حتی اقتصادی کشورها ناشی از توسعه نیافتگی و عقب ماندگی از کاروان دانش و فناوری است . امروزه دانایی ، مهمترین شاخصه توسعه یافتگی و بالاترین ثروت ملی محسوب می شود . یعنی اگر روزی منابع مادی و فیزیکی ، منابع اصلی توسعه و پیشرفت ملت ها و کشورها محسوب می شدند. (مؤسسه توسعه فناوری آموزش مدارس هوشمند. 1383)
2-3- 11 مبانی نظری علوم و فنون رایانه
طبق اطلاعات مندرج در بشریات امروزه ، میزان سواد و دانش ، وجود پژوهشگران ، اندیشمندان و به طور کلی شاخص های بهره وری از فناوری و اندیشه انسانی نماد اصلی رشد و یا عقب ماندگی ملتها و کشورها به حساب می آیند. ما مفتخریم که پیرو مکتب و آئینی هستیم که بالاترین و مهم ترین رسالت پیام آور آن ، یعنی حضرت محمد بن عبدالله (ص) ، گسترش علم ، خواندن و نوشتن بود ، معجزه جاویدش کتاب و نخستین آیه ای که بر زبان جاری ساخت اقراء بسمه ربک الذی خلق بود و مهمترین هدف از بعثت او ، تلاوت آیات الهی برای آموزش و پرورش انسان ها بوده است : هوالذی بعث فی الا مین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و این پیام بلند الهی است که با گذشت قرن ها همچنان بر تارک هستی می درخشد و حتی امروز به شعار جهانی مبدل شده است . به نحوی که شاعر بزرگ پارسی گوی حکیم فردوسی که متأثر از همین آئین و مکتب است یعنی « توانا بود هر که دانا بود» استراتژی جامعه جهانی در آغاز هزاره سوم میلادی است . فناوری اطلاعات ، نقش اساسی در تحقیق و تعمق این شعارهای جاودانه خواهد داشت . گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی اسان و کم هزینه را برای فراگیری اعم از دانش آموزان ، دانشجویان و معلمان به روش آن لاین فراهم می کند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را مسیر می سازد . (مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند . 1383).
در حال حاضر این سوال مطرح است که بهره گیری از فن آوری برای ارائه و عرضه ی آموزش یادگیری را بهبود می بخشد یا طراحی آموزشی ؟ ( کلارک و کوزما ، 2001، به نقل از اندرسون ، 1385) . پزوهش ها نشان داده است در صورتی که از فناوری ها برای عرضه آموزشی استفاده شود، دسترسی کار آمد و به موقع را به محتوای یادگیری فراهم می کند.
کلارک (1983) به نقل از اندرسون (1385) معتقد است فناوری ها صرفاً وسایلی اند که آموزش را ارائه می دهند ، اما بر موفقیت دانشجویان تاثیری نمی گذارند. مطالعات فراتحلیلی تحقیقات انجام شده درباره ی رسانه ها ، گفته های کلارک راتأیید می کند که در مقایسه با آموزش سنتی، زمانی که از رسانه های شنیداری – دیداری یا رایانه برای آموزشی استفاده می شود ، دانشجویان بیشتر یاد می گیرند. پژوهش های بعمل آمده نشان می دهد که دلیل یادگیری بهتر، رسانه آموزشی نیست بلکه راهبردی آموزشی است که در محتوای یادگیری گنجانده شده است .
همین طور ، شرام (1977) به نقل از اندرسون ( 1385. زمانی. مترجم ) اظهار کرده است که یادگیری بیشتر به خاطر محتوای و راهبردی آموزشی موجود در محتوای یادگیری است نه به خاطر نوع فناری که برای آموزش مورد بهره برداری قرار گرفته است . و عقیده بنگ و رینولدز (1997)نقل از اندرسون (1385. زمانی . مترجم ) ، برای پرورش مهارت های تفکری برتر در یادگیری وب محور ، محیط یادگیری باید فراهم کننده فعالیت های پویا و تلاش بر انگیزی باشد تا یاد گیرندگان بتوانند اطلاعات جدید را

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره اهداف یادگیری، شبیه سازی، یادگیری تلفیقی Next Entries منابع پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت، یادگیری الکترونیک، استفاده از اینترنت