منابع پایان نامه درباره فلسفه اخلاق، حوزه علمیه، دانشگاه تهران، تحف العقول

دانلود پایان نامه ارشد

7- وجود وفای به عهد در جامعه و در بین انسانها دارای ثمرات زیادی است و در مقابل عهدشکنی نیز آثار مخربی را به دنبال دارد.

پیشنهادات
با توجه به اهمیت وفای به عهد و جایگاه آن به عنوان یکی از احکام اساسی اسلام و یکی از مؤثرترین عوامل در نظم و ثبات جامعه واعتماد افراد به یکدیگر و از طرف دیگر به دلیل اینکه وفای به عهد در تکامل شخصیت انسان و راهیابی آن به سعادت تاثیر زیادی دارد نیاز به ایجاد فضایی است تا مردم جامعه با لزوم آن و چگونگی به کار گیری آن در زندگی فردی و اجتماعی، چه به صورت آموزش مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، آشنا شوند.

فهرست منابع و مآخذ
قرآن مجید
الف) منابع فارسی
1. ابن شعبه حرانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین. تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام. احمد جنتی، بیجا: شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ دوم، (1387ش).
2. ابن فهد حلی، احمد بن محمد ابن فهد. آداب راز ونياز به درگاه بى نياز (ترجمه عدة الداعي). ج1، محمد حسین نائیجی، تهران: نشرکیا، چاپ: اول، (1381ش).
3. اتکینسون، آر. اف. فلسفه اخلاق. سهراب علوی نیا، تهران: دفتر مركز ترجمه و نشر كتاب، بیچا، (1370ش).
4. احمد دیلمی، احمد؛ آذربایجانی، مسعود. اخلاق اسلامی. قم: معارف، چاپ بیست و یکم، (1382ش).
5. ارسطو. اخلاق نیکوماخوس. ابوالقاسم پورحسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (1356ش).
6. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات طرح نو، (1377ش).
7. اصفهانی، حسين بن محمد راغب. مفردات الفاظ قرآن. حسين خداپرست، قم: دفتر نشر اسلام، چاپ اول، (1387ش) .
8. امام علی (ع). غررالحكم و درر الکلم. هاشم رسولی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، (1378ش).
9. امامی، عبدالنبی. فرهنگ قرآن، تبیین اصطلاحات قرآن از منظر تفاسیر و روایات]اخلاق حمیده[. ج3، قم: مطبوعات دینی، چاپ اول، (1388ش).
10. ایزوتسو، توشیهیکو. مفاهیم اخلاقی – دینی قرآن مجید. فریدون بدرهای، تهران: انتشارات فروزان، چاپ اول، (1380ش).
11. بدرالدین، حسین. محمد (ص) تصویر جمال خدا. ج2، محمد بهشتی و دکتر عباس غفاری نژاد، تهران: نشر علم، (1380ش).
12. بستانی، فؤاد افرام. فرهنگ ابجدى. ج1، تهران: انتشارات اسلامي، چاپ دوم، (1375ش).
13. قریشی بنایی، علی اکبر. قاموس قرآن. ج7، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ ششم، (1371ش).
14. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ج 5، چاپ شانزدهم، (تهران: دارالکتب الاسلاميه، (1387ش).
15. پاینده، ابوالقاسم. نهج الفصاحه: مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (صلی الله علیه و آله). تهران: انتشارات جاویدان، چاپ هجدهم، ( 1363ش).
16. ابن مسکویه، احمد بن محمد. تهذیب الاخلاق و تطهیرالاعراق. دکتر علی اصغر حلبی، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول، (1381ش).
17. جوادی آملی، عبدالله. تفسیر تسنیم. ج 19، حجج الاسلام سعید بندری و عباس رحیمیان، قم: چاپ دوم، قم: مؤسسه اسراء، (1389ش).
18. حرّانی، ابو محمد. تحف العقول. صادق حسن زاده، قم : انتشارات آل علی (ع)، چاپ ششم،( 1385ش).
19. حسینی سیستانی، علی. توضیح المسائل سیستانی. ج1، مشهد: امامت، بیچا، (1383ش).
20. حسینی، فضل الله و میناگر، غلامرضا. آشنایی با فیلسوفان مسلمان (خواجه نصیرالدین طوسی)، بی‌جا: کانون اندیشه جوان، چاپ دوم،( 1389ش).
21. خسروي حسيني، غلامرضا. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن. ج2، تهران: انتشارات مرتضوي، چاپ اول، (1374ش).
22. دامغانی، حسین بن محمد. قاموس قرآن. کریم عزیزی نقش، تهران: نشر بنیاد علوم اسلامی، (1361ش).
23. دستغیب شیرازی، آیت الله عبدالحسین، گناهان کبيره. رضا ستوده، بیجا: مؤسسه انتشارات فراهاني، چاپ سوم، (1352ش).
24. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ج1، تهران: انتشارات صبا، بیچا، (بیتا).
25. دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. ج11، 14، 15. دکتر محمد معین و دکتر سيد جعفر شهيدي، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، (1377ش).
26. رازی، ابن مسکویه. تهذیب الأخلاق. دکتر علی اصغر حلبی، بی‌جا: انتشارات اساطیر، چاپ اول،(1381ش).
27. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. حسین خداپرست، قم: نشر نويد اسلام، چاپ دوم، (1389ش).
28. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن. ج2، 4، سیدغلامرضا خسروی حسینی، تهران: مرتضوی، چاپ دوم، (1374ش).
29. زیبا کلام، فاطمه، سیر اندیشه فلسفی در غرب، چ اول، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، (1378ش).
30. ژکس، فلسفه اخلاق (حکمت عملي). ابوالقاسم پورحسيني، تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ دوم، (1362ش).
31. سبحانی، سید جعفر. منشور جاوید قرآن(نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی). ج1، قم: نشر توحید، چاپ اول، (1360ش).
32. ــــــــــــــــــــــــــ فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني. تهران: انتشارات طهوري، چاپ هشتم، (1386ش).
33. شبر، سید عبدالله. اخلاق، محمد رضا جباران، قم: مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ سیزدهم،(1387ش).
34. طالقانی، سید محمود. پرتوی از قرآن. ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1370ش).
35. طباطبایی، علامه محمد حسین . نهاية الحکمه. قم: مؤسسه نشر اسلام، (1362ش).
36. طوسی، نصیر الدین. اخلاق ناصری. مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: شرکت افست، چاپ دوم، (1360ش).
37. عبدوس، محمدتقی؛ محمدی اشتهاردی، محمد. بیست و پنج اصل از اصول اخلاقی امامان (ع). قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، (1374ش).
38. علامه حلی، ترجمه‌ تبصره المتعلمین. شیخ ابوالحسن شعرانی، تهران: انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، بیچا، (1372ش).
39. عمید، حسن. فرهنگ عميد. تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، (1371ش).
40. غزالی طوسی، ابومحمد. الاربعین. برهان الدین حمدی، تهران: انتشارات اطلاعات، بیچا، ( 1389ش).
41. ــــــــــــــ.کيمياي سعادت. ج1، حسين خديوجم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دهم، (1382ش).
42. فارابی، محمد بن محمد. سعادت در نگاه فارابی. ترجمه تحصيل السعادة و تنبيه علی سبيل السعادة. علی اکبر جابری مقدم، قم: الهدی، بیچا، (1384ش).
43. فرامرز قرا ملکی، احد. اخلاق حرفه‌ای. بی‌جا: انتشارات مجنون، (1383ش).
44. فلسفي، هدايت الله. حقوق بین الملل معاهدات، تهران: نشر نو، چاپ دوم، (1383ش).
45. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. راه روشن؛ ترجمه کتاب المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء. ج8، محمد صادق عارف، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، بیچا، (1379ش)
46. قرائتی، محسن. تفسير نور. ج1، 5، 6. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چاپ یازدهم، (1383ش)
47. كلينى، محمد بن يعقوب. أصول الكافي. ج1،2، كمره‏اى، قم: نشر اسوه، چاپ سوم، (1375ش).
48. مجموعه مقالات، فلسفه اخلاق. جمعي از مترجمان، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، (1380ش).
49. مدرسی، محمدرضا. فلسفه اخلاق: پژوهش در بنيان هاي زباني، فطري، تجربي، نظري و ديني اخلاق. تهران: سروش، بیچا، (1371ش).
50. مدیریت مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی، درس های اخلاقی از نهج البلاغه. بیجا: شرکت ناجی نشر، چاپ اول (1389ش).
51. مصباح یزدی، محمد تقی. (مشکات)شرح الهیات شفا، ج 1، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، (۱۳۸۶ش).
52. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. دروس فلسفه اخلاق. تهران: مؤسسه اطلاعات، چاپ سوم، (1373ش).
53. ــــــــــــــــــــــــــ. دروس فلسفه اسلامی، تهران: مؤسسه مطالعاتی و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، (1363ش).
54. مصطفوی، فریده و دیگران. روش خودسازی. قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، بیچا، (1386ش).
55. مصطفوي، حسن. تفسير روشن. ج‏3، تهران: مرکز نشر کتاب، چاپ اول، (1380ش).
56. مطهری، شهيد مرتضي. سيري در سيره نبوي. قم: انتشارات صدرا، (بیتا).
57. ـــــــــــــــــــــــــــ. تعليم و تربيت. تهران: انتشارات الزهراء، چاپ هشتم، (1365ش).
58. معادیخواه، عبدالمجید. فروغ بي پايان. تهران: نشر ذره، بیچا، (1379ش).
59. معین، محمد. فرهنگ فارسی، چاپ نهم، تهران: انتشارات امیر کبیر، بیچا، (1375ش).
60. آیت ا… مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از فضلا. اخلاق در قرآن، ج 1، 3، قم: امام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ چهارم، (1388ش).
61. آیت ا… مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، (1389ش).
62. آیت ا… مکارم شیرازی، ناصر. تفسیرنمونه. ج 17، 22 و 14تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ( 1374ش).
63. موسوی خمینی (ره)، روح الله. تحریرالوسیله. ج3، علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپخانه ی دفتر انتشارات اسلامی، (بیتا).
64. ـــــــــــــــــــــــــــــ. رساله «توضسح المسائل. قم: مؤسسه مکتب امیرالمرمنین (ع)، چاپ اول، (1373ش).
65. موسوی همدانی، سید محمد باقر. ترجمه تفسیر المیزان. ج 1، 5، 2، 9، 12، 15،14، 16 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1374ش).
66. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ترجمه تفسیر الميزان. ج8، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء، (1366ش).
67. مهدوي‌كني، محمدرضا. نقطه‌هاي آغاز در اخلاق عملي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بیچا، (1384ش).
68. نراقی، مهدی بن ابیذر. معراج السعاده. تهران: انتشارات دهقان، چاپ هفتم، (1387ش).
69. نراقی، ملا احمد. معراج السعادة. قم: انتشارات قائم آل محمد (ع)، چاپ هفتم، (1381ش).
70. نراقی، مهدی بن ابیذر. جامع السعادات (ترجمه ی متن کامل جامع السعادات). ج 1، 2، کریم فیضی، انتشارات قائم آل محمد، (1390ش).
71. ــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع السعادات. ج3، سید جلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، (1364ش).
72. نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد. اخلاق ناصري. مجتبي مينوي و علي رضا حيدري، تهران: خوارزمی، چاپ سوم، (1364ش).
73. نیلی‌پور، مهدی. بهشت اخلاق (بررسی 313 واژهی اخلاقی). ج2، قم: مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)، چاپ دوم، (1385ش).
74. وجدی، غنیم؛ سادات، محمدعلی سادات. جلوههایی از اخلاق مؤمنان، خالد ایوبی نیا، سنندج: آراس، چاپ اول، (1390 ش).
75. ورنر، شارل. حکمت یونان. بزرگ نادرزاد، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ( 1373ش).
76. هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان. تفسير راهنما. ج 2، ج2،14، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، حوزهي علميه‌ي قم، چاپ دوم، (1376ش).
77. هولمز، رابرت.ال. مبانی فلسفه اخلاق. مسعود عليا، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ چهارم، (1385ش).
ب) منابع عربی
78. ابن بابویه، محمد بن علی. الخصال. ج۱، علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیچا، (۱۳۶۲ش).
79. ابن حیون، نعمان بن محمد. دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام. ج 2، آصف صیفی، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیچا، (بیتا).
80. ابن سعد، محمد. الطبقات الكبرى. ج1، 2، محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، (1410ه‍ ق).
81. ابن سینا، تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات. قاهره: دارالعرب‏، چاپ دوم، (1326 ه‍ ق) .
82. ابن شعبه حرانی، ابو محمد الحسن. تحف العقول عن آل الرسول صلی‌اللّه‌علیهم. علی اکبر غفاری، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم ،(۱۳۶2ش).
83. ابن مالک اندلسي، محمد بن عبدالله. الفيه ابن مالك في النحو و الصرف. قاهره: دار الكتب المصريه، (1384ه‍ ق).
84. ابن مسکویه، احمد بن محمد. تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. قم: انتشارات زاهدی، چاپ هفتم، (1426ق).
85.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سیره نبوی، فضیلت اخلاقی، فقهی و حقوقی، دوران کودکی Next Entries منابع پایان نامه درباره علامه طباطبایی، فرهنگ اصطلاحات، دانشگاه تهران، الزام سیاسی