منابع پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، دانشگاهها، جامعه آماری، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

د می سازد به این مهم نائل می آید بنابر این متغیر میانجی و واسطی که بین ساختارهای اجتماعی و کنش های جمعی قرار می گیرد ارزشها و عقاید توده ای ( فرهنگ سیاسی ) است که با نادیده گرفته شدن آن فرایند دمکراتیزاسیون به کفایت فهمیده نمی شود (Inglehart&Welzel,2009,6 ) .
در ایران پژوهش درباره فرهنگ سیاسی وضعیت متفاوتی داشته است و دچار نوعی تناقض بوده است بعبارتی ، گرچه در چند دهه گذشته نقش و جایگاه فرهنگ در زندگی سیاسی بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است اما پژوهش درباره فرهنگ سیاسی اهمیت و سامان چندانی نداشته است (گل محمدی ، احمد – صابری ، امیر ، 1388ص95 ) .
ایران با توجه به اینکه در هر سه موج دمکراتیزاسیون شرکت داشته و بخصوص در موج دوم و سوم به ترتیب در قالب نهضت ملی شدن نفت در دهه 30 و انقلاب اسلامی سال 1357 فعالانه به جریان دمکراسی خواهی پیوسته است و بعد از سال 57 نیز این جریان با وجود فراز و فرودهایی همواره در بخش هایی از جامعه زنده و پویا بوده است مطالعات و تحقیقاتی که در باره موضوع دمکراتیزاسیون و موانع آن صورت گرفته کمتر به سمت گرایش های دمکراتیک فرهنگ سیاسی و شاخصه های آن توجه نشان داده است .
وجود این کاستی ها با توجه به اهمیت و جایگاه نظری موضوع فرهنگ سیاسی در ادبیات پژوهشی دمکراتیزاسیون و فهم جریان های دمکراسی خواهی و موانع و شرایط آن در جامعه اولین ضرورتی بود که نگارنده را برای مطالعه در این باره بر انگیخت .
ضرورت دوم ناشی از تحقیقات و آثار تحلیلی است که تاکنون درباره فرهنگ سیاسی ایران شکل گرفته است . مطالعاتی که تا کنون در این حوزه انجام شده در دو دسته قابل طبقه بندی است :
دسته اول مطالعاتی است که در قالب تحلیل های تاریخی می گنجد در این نوع مطالعات نویسنده سعی دارد فرهنگ سیاسی امروز ایران را با توجه به میراث بجا مانده از نظام های اجتماعی – سیاسی گذشته تحلیل کرده و برای آن یک خصلت ، منش یا کاراکتر کلی تعریف کند (سریع القلم ، محمود (1377) – بشیریه ، حسین (1375) – behnam (1986) ) .
دسته دوم مطالعاتی است که بیشتر تحت تاثیر ادبیات تحقیقی و مطالعات اروپایی-آمریکایی بوده ودر قالب تحقیقات کمی و تجربی سعی دارد بر اساس سنخ شناسی ها ی مطالعات کلاسیک ، فرهنگ سیاسی ایرانی را در قالب مفاهیم آنها شاخص سازی کنند . (کتابی ،محمود – وحیدا ،فریدون (1380) – جهانگیری ،جهانگیر- بوستانی داریوش (1379) تبریزی ، بیات (1379).
از دیدگاه نگارنده مطالعه حاضر ازدو جنبه نسبت به مطالعات فوق دارای ابعاد خاص و جدید است :
1-تحقیق حاضر به مطالعه جنبه ای خاص ازموضوع یعنی فرهنگ سیاسی دموکراتیک می پردازد وسعی دارد میزان گرایشات نسبت به ارزشهای دموکراتیک را بسنجد .
2-جامعه آماری این مطالعه( اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش ) میتواند به عنوان نماد قشر پیشرو و مدرن جامعه محسوب شده و سنجش شاخصه های دمکراتیک این قشر میتواند سقف مطالبات دمکراتیک جامعه را نمودار سازد از طرف دیگر بررسی عوامل مرتبط با شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک درباره این قشر میتواند تصویر نسبتا واقعی از موانع وعوامل موثر بر شکست پروژه دمکراسی خواهی به دست دهد و از این نظر برای مطالعاتی که در حوزه موانع دمکراتیک شدن ایران انجام می شود دستاورد تجربی و نظری جدیدی را در پی داشته باشد .

1-3- بیان اهداف تحقیق :
مهمترین و اصلی ترین اهداف حول دو موضوع متمرکز است :
1-فرهنگ سیاسی جامعه آماری مورد نظر تا چه میزان به الگوهای فرهنگ سیاسی دمکراتیک نزدیک است .
2-تعیین عوامل عمده موثر بر گرایش افراد به فرهنگ سیاسی دمکراتیک .
در دستیابی به هدف دوم اهداف فرعی تحقیق به شرح زیر مطرح می گردند :
بررسی تاثیر شاخصه های مدرنیسم بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک : شاخصه هایی مانند میزان استفاده از رسانه ها – سطح رفاه و موقعیت اقتصادی و اجتماعی – میزان تحصیلات .
برسی تاثیر دینداری بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک .
تعیین تاثیر شاخصه های سرمایه اجتماعی بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک شاخصه هایی نظیر اعتماد فردی ، نهادی و تعمیم یافته ، اطمینان به نهادهای مدنی ، ذهنیت مدنی و تجربه عملی حضور در انجمن ها و نهاد های مدنی .

1-4- محدوده مکانی مورد مطالعه :
همانگونه که از عنوان تحقیق بر می آید محدوده مکانی مورد مطالعه دانشگاهها و دبیرستانهای موجود در محیط شهر همدان بوده و جامعه آماری هدف ، اساتید دانشگاهها و دبیران دبیرستانهای این شهر می باشد که در این تحقیق بعنوان اقشار فرهنگی طبقه متوسط جدید در نظر گرفته می شود.
در این شهر پنج سازمان دانشگاهی به فعالیت می پردازند که عبارتند از : دانشگاه بوعلی سینا ، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان .
شهر همدان که امروزه بعنوان قطب دانشگاهی غرب کشور محسوب می شود هم اکنون ، هم از لحاظ تعداد دانشجو و هم از نظر اساتید و اعضای هیات علمی ( که قسمتی از جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد ) از مراکز دانشگاهی عمده کشور محسوب می شود و در سالهای اخیر نیز از گسترش و توسعه امکانات آموزشی قابل توجهی بر خوردار بوده است .
دانشگاه بوعلی سینا
این دانشگاه که بعنوان بزرگترین مرکز دانشگاهی شهر همدان محسوب می شود در حال حاضر دارای 351 عضو هیات علمی تمام وقت و حدود 14000 دانشجو و 37 گروه آموزشی با 12 گرایش در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد بنا بر گزارش لابراتوار دانشگاهی رتبه بندی دانشگاهها ، و بر اساس عملکرد آکادمیک urap در آخرین گزارش رتبه بندی دانشگاههای جهان در دوره 2013-2012 دانشگاه بوعلی سینا رتبه 1251 را در بین 2000 دانشگاه دنیا کسب کرد دانشگاه بوعلی سینا بعنوان یکی از سیاسی ترین دانشگاههای کشور نیز شناخته می شود حجم فعالیت سیاسی– فرهنگی در این دانشگاه آن را به یکی از منحصر به فردترین دانشگاههای سراسر کشور تبدیل کرده است (ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد ، 2013 ) .
دانشگاه علوم پزشکی همدان
این مرکز دانشگاهی دومین مرکز دانشگاهی شهر همدان از نظر تعداد اساتید است این دانشگاه داری 7 دانشکده می باشد که دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، توانبخشی ، پرستاری و مامایی و بهداشت و پیرا پزشکی را شامل می شود و داری 296 نفر عضو هیات علمی می باشد (ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد ، 2013 ) .
دانشگاه آزاد واحد همدان :این واحددر ردیف بزرگترین واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد قرار داشته و از لحاظ درجه بندی بعنوان (واحد بسیار بزرگ نوع الف ) قرار گرفته است این واحد دانشگاهی دارای 247 نفر عضو هیات علمی و 15000 نفر دانشجو است (ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد ، 2013 ) .
دانشگاه فرهنگیان همدان: از پردیس های دانشگاهی براداران بنام تربیت معلم شهید مقصودی و پردیس خواهران بنام پردیس شهید باهنر همدان تشکیل می شود این دانشگاه ابتدا در سال 1362 در قالب تربیت معلم تاسیس یافت . و از سال1391 با تشکیل دانشگاه فرهنگیان در سازمان این دانشگاه ادغام گردید . این واحد دانشگاهی هم اکنون در 8 رشته کارشناسی پیوسته و در 12 رشته کارشناسی ناپیوسته به فعالیت خود ادامه می دهد ( سایت دانشگاه فرهنگیان همدان ، 1392) .
دانشگاه پیام نور :این دانشگاه در سال 1367 تاسیس شد و فعالیت خود را در پنج رشته دانشگاهی در سال تحصیلی 68-1367آغاز کرد . هم اکنون این مرکز در 48 رشته مقطع کارشناسی و 11 رشته مقطع کارشناسی ارشد به فعالیت ادامه می دهد
سازمان آموزش و پرورش همدان
در مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان که شامل دو ناحیه می گردد حدود 1400 نفر دبیر با تحصیلات لیسانس و بالاتر مشغول به کارند . از بین رقم یاد شده 962 نفر زن و 538 نفر مرد در رشته های مختلف در دبیرستان ها و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی شهر به تدریس اشتغال دارند . نکته ای که در این باره لازم به ذکر است اینست که فعالیت های صنفی ، مدنی و گرایش گروهی به جریان های سیاسی رایج در حالت قطب بندی شده آن در بین کارکنان آموزش و پرورش این شهر امری شایع و نسبتا همه گیر بوده و از سابقه ای طولانی برخوردار است . فعالیت های کانون معلمان این شهر در سالهای 86-84 در قالب یک جنبش صنفی از نمونه های قابل ذکر این نوع فعالیت هاست .

1-5- تعریف مفاهیم :
1- 5-1-فرهنگ سیاسی :
فرهنگ سیاسی بخشی از فرهنگ عمومی جامعه است که جهت گیری افراد جامعه را نسبت به موضوعات سیاسی شامل می شود . گرچه عده ای از متفکران علوم اجتماعی اروپایی معتقدند که نمیتوان فرهنگ را به اجزای گوناگون مانند فرهنگ سیاسی و غیره تقسیم کرد اما گروهی دیگر بر این باورند که تفکیک فرهنگ سیاسی از فرهنگ به شکل عام آن نه فقط امری مفید است بلکه در برخی موارد ضروری نیز خواهد بود زیرا در این صورت هم می توان به جنبه های فرهنگی سیاست ، مستقل از سایر وجوه سیاست پرداخت و هم ابعاد سیاسی فرهنگ را جدا از دیگر ساخت های آن مطالعه کرد . بدین ترتیب امکان بیشتری برای تحلیل نظام یافته تر از سیاست و فرهنگ پدید خواهد آمد ( رزاقی ، 1374ص1) .
واژه فرهنگ سیاسی را نخستین بار گابریل آلموند در علم سیاست بکار برد : هر نظام سیاسی شامل الگوی خاصی از سمت گیریها به سوی عمل سیاسی است و فکر می کنم این الگو را (فرهنگ سیاسی ) بنامم (Almond ,1956,396) .
تعبیر فرهنگ سیاسی را میتوان همچنین در نوشته های جامعه شناختی و مردم شناختی کسانی مانند : ساموئل بولاندر ، روث بندیکت ، مارگارت مید ،آبراهام کاردینر ، رالف لینتون و دیگرانی که بر روی مفاهیم فرهنگ و شخصیت کار کرده اند ، دنبال کرد (رزاقی ،1374، ص1) .
تعاریف رابرت دال و آلموند به نحو روشنی به تعیین ابعاد مختلف فرهنگ سیاسی پرداخته است :
رابرت دال فرهنگ سیاسی را عامل مهم تعیین کننده الگوهای متفاوت سیاسی می داند . عناصر مهم فرهنگ سیاسی از نظر وی عبارتست از : 1- سمت گیری نسبت به سیستم سیاسی 2- سمت گیری نسبت به مردم 3- سمت گیری نسبت به حل مسئله 4- سمت گیری نسبت به اقدام جمعی (همان منبع ، ص3 ) .
از نظر آلموند و وربا فرهنگ سیاسی عبارتست از سمت گیری روان شناسانه به سیاست که در احساسات ، شناخت ها و ارزیابیهای درونی شده افراد نمود مییابد(Almond – Verba ,1990) .
1-5-2-فرهنگ سیاسی دمکراتیک :
با توجه به اینکه موضوع مطالعه حاضر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکرتیک است و در گونه شناسی هایی که از انواع فرهنگ سیاسی ارائه شده نوع دمکراتیک یکی از گونه های خاص فرهنگ سیاسی محسوب می شود لازم است تعاریف و مفهوم پردازی هایی که از این گونه ارائه گردیده مشخص گردد .
فرهنگ دمکراتیک با مولفه هایی مانند : اعتماد سیاسی ، لیاقت سالاری ، حل مسالمت آمیز اختلافات ، وجود تساهل و مدارا شناخته می شود ( سهراب رزاقی ، 1374،ص5) .
از نظر آلموند و وربا فرهنگ سیاسی دمکراتیک در بین گونه های سه گانه مشارکتی ، تبعی و محدود همانا فرهنگ سیاسی مشارکتی است . ویژگی این نوع فرهنگ سیاسی اینست که در این فرهنگ افراد نسبت به اجزای نظام سیاسی شامل نظام ، فرایند و سیاست گذاری یا به عبارتی فرایند داده و ستاده تلقی روشنی دارند، از جریان امور آگاهند و گرایش به بروز دادن نقش فعال از خود در امور را دارند .
نظریه پرداز دیگری که در ادامه رهیافت آلموند و وربا مطالعات دامنه داری انجام داد رونالد اینگلهارت می باشد. وی توجه ویژه ای به ارائه و ارزیابی شاخصی نو و متناسب با شرایط معاصر از فرهنگ سیاسی دمکراتیک نموده است . شاخص اصلی او در تعریفی نو برای فرهنگ دموکراتیک شامل ارزش های ابراز وجود یا رهاینده، ارزش استقلال ، مشارکت ، تساهل و برابری جنسیتی می باشد .
رابرت پاتنام11 نظریه پردازان دیگری است که مولفه ها و شاخص های معینی را برای فرهنگ دموکراتیک ارائه کرده است که عبارتند از :
مشارکت مدنی ، برابری سیاسی ، همبستگی ، اعتماد، تساهل ، ساختارهای اجتماعی همکاری یا تمایل به تشکیل انجمن ها و سازمانهای مدنی و سیاسی ( پاتنام ، 1380 :157 ) .
1-5-3- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید :
قبل از آنکه طبقه متوسط

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، سنت و مدرنیته، ماقبل مدرن، کشورهای در حال توسعه Next Entries منابع پایان نامه درباره جامعه شناسی، طبقه حاکم، گروه اجتماعی، سلسله مراتب