منابع پایان نامه درباره سازنده گرایی، روش های تدریس، برنامه ی درسی، فرآیند تدریس

دانلود پایان نامه ارشد

5 : یادگیری دانش آموزان را در زمینه ی تدریس ارزیابی کنید . به جای اندازه گیری میزان خوب یا بد عمل کردن دانش آموز، به سمت ارزیابی این که یک دانش اموز به چه مقدار و چه نوع کمکی نیاز دارد تا موفق شود، حرکت کنید. (ص 35)
2-27 -دستورالعمل ها و راه کارهای عملی تدریس مبتنی بر الگوی E5
وندی ویل155 ( 2001 ) ، برای تدریس کارآمد در این نوع تدریس، این راهبرد ها را توصیه می کند:
1-یک محیط ریاضی به وجود آورید .
2-تکالیف ریاضی ارزنده و مفید مطرح کنید.
3-از گروه های ریاضی مشارکتی استفاده کنید.
4-از مدل ها و ماشین حساب ها به عنوان ابزار تفکر استفاده کنید.
5-بحث کردن و نوشتن را تشویق کنید.
6-دانش آموزان را ملزم به توجیه پاسخ های خود بکنید.
7-فعالانه گوش دهید.

2-28- فهرستي از اصول مهم بروكس و بروكس (1993 ) كه راهنماي كار معلمان سازنده گرا است :
معلمان سازنده گرا ابتكارات و استقلال دانش آموز را تشويق كرده و آنرا مي پذيرند.
معلمان سازنده گرا داده هاي خام، منابع دست اول همراه با مواد و مطالب دست ورزی، تعاملي و مادي را به كار مي برند.
معلمان سازنده گرا، اصطلاحات شناختي همچون طبقه بندي، تحليل، پيش بيني، ترکیب را موقعي كه چارچوب تكاليف را تعيين مي كنند، به كار مي برند.
معلمان سازنده گرا، با استفاده از پاسخ های دانش آموزان درس را پیش می برند، راهبردهاي آموزشي را تغيير مي دهند و محتوا را دگرگون مي سازند.
معلمان سازنده گرا درك دانش آموزان را نسبت به مفاهيم، قبل از آنكه درك خودشان را از آن مفاهيم مطرح كنند، وارسي مي نمايند.
معلمان سازنده گرا، دانش آموزان را تشويق به گفتگو با معلم و همديگر مي كنند.
معلمان سازنده گرا، با طرح سوالات انديشمندانه، سوالات باز – بسته، جستجوگری دانش آموزان را تشویق؛ و دانش آموزان را به پرسيدن سوال از يكديگر ترغيب مي كنند.
معلمان سازنده گرا، پاسخ های اولیه ی دانش آموزان را بسط و گسترش می دهند.
معلمان سازنده گرا، دانش آموزان را در تجاربي كه مي تواند تناقضاتي را نسبت به فرضيه هاي اوليه آنان به وجود آورد درگير مي سازند و سپس تشويق به بحث مي كنند.
معلمان سازنده گرا، بعد از طرح سوال، مدتي صبر مي كنند تا دانش آموزان پاسخ را بگويند.
معلمان سازنده گرا ، كنجكاوي طبيعي دانش آموزان را از طریق کاربرد مکرر الگوی چرخه ی یادگیری ، گسترش می دهند (بروكس و بروكس ، 1993 )
2-29-نقش معلم در کلاس درس مبتنی بر الگوی E 5
در کلاس درس مبتنی بر الگوی E5؛ معلم بر ایجاد ارتباط بین حقایق و پرورش ادراکات جدید در دانش آموزان تمرکز دارد .معلم استراتژی های خود را با پاسخ های دانش آموزان سازگار می کند و دانش آموزان را به تجربه و تحلیل، تفسیر و پیش بینی اطلاعات تشویق می نماید. معلم همچنین به شدت بر پرسش های باز پاسخ و گفتگو بین دانش آموزان تاکید دارد. ( مارش، 2001، هوور156، 2004) کارپنتر (2003 ) اظهار می دارد« زمانی که بر یادگیری دانش آموز تمرکز می کنیم، نقش معلم در مقایسه با نقش او در روش های تدریس معمولی و انتقالی تر، غیر مستقیم تر و مشکل تر می شود و با تمرکز بر افکار دانش آموزان، به جای تمرکز بر جواب های صحیح، معلم ها قادر خواهند بود فرآیند های تفکر را تشویق و تقویت کنند، فرآیند هایی که در غیر این صورت نادیده گرفته می شوند» (ص 29) همچنین می افزاید: « نقش معلم در کلاس های مبتنی بر ساختن گرایی این است که اطمینان یابد فرصت های فراوانی وجود دارند تا دانش آموزان درباره ی یادگیری خود صحبت کنند و با به حداکثر رساندن تعامل اجتماعی بین دانش آموزان و ترتیب دادن تجارب حسی و ملموس، یادگیری دانش آموزان را بهبود می- بخشد. بنابراین تشویق دانش آموزان به بحث و گفتگو در کلاس مهم است؛ چرا که امکان درک ایده ها را با شیوه های مشابه به آن ها می دهد البته با وجود این که بحث در گروه های کوچک، اهمیت دارد؛ بحث های کلاسی(بین تمام دانش آموزان کلاس) نیز روش دیگری برای تشویق دانش آموزان به منظور در میان گذاشتن افکارشان درباره ی ایده های ریاضی است این کار، موقعیت هایی برای دانش آموزان به وجود می آورد که آنچه را که از قبل می دانند یا فهمیده اند، نشان دهند؛ حتی اگر آن ایده یا فهم؛ آشکار کننده ی بدفهمی آن ها باشد. (ص 31) او همچنین باور معلم در این دیدگاه را چنین توصیف می کند: « معلم هایی که با این نظریه ها موافق هستند، باور دارند که دانش آموزان به جای اینکه دانش ریاضی خویش را به صورت تمام شده از معلم یا کتاب درسی دریافت کنند، آن را خود می سازند. پس باور دارند که دانش آموزان در چنین کلاس هایی به جای موافقت بی چون و چرا با اطلاعات جدید، آنچه را که می بینند، می شنوند یا انجام می دهند، در ارتباط با آنچه از قبل می دانند تفسیر می کنند.» (ص 30) معلم دانش آموزان را به ارزشیابی مداوم اینکه چگونه فعالیت به کسب اداراک آن ها کمک می کند تشویق می نماید یک نقش اصلی معلم؛ تشویق یادگیری و فرآیند تامّل می باشد. (ترتین آیدی آنلاین، 2004).
2-30-ويژگي هاي معلم ساخت و سازگرا
از ديدگاه بروكس و بروكس (1993) ويژگی هاي معلم سازنده گرا به شرح زير مي باشد .معلم بايد رويكردهاي گذشته را به كناري گذارد و اقدامات خود را بر رويكردهاي نوين قرار داده و آنها را بپذيرد. در زير به طور خلاصه ويژگي هاي معلم سازنده گرا توصيف شده است :
معلم يكي از منابع متعددي است كه دانش آموز مي تواند از آن ياد بگيرد و تنها منبع منحصر به فرد اطلاعات تلقي نمي شود.
درگير ساختن دانش آموزان در تجاربي كه مفاهيم قبلاً آموخته شده ، دانش كنوني آنان را به چالش مي گيرد.
به دانش آموزان اين امكان داده شود تا با پاسخ هایشان درس را جلو ببرند و پاسخ های اولیه ی دانش آموزان را بسط و گسترش دهد . به دانش آموزان فرصت دهد تا پس از مطرح شدن سوال، تأمل کنند.
روحیه ی پرسشگری دانش آموزان را در از طريق طرح سوالات انديشمندانه در بین آنان تشویق کند.
درتدوين تكاليف، اصطلاحات شناختی مانند: طبقه بندي، تحليل و ترکیب را مورد استفاده قرار دهد.
استقلال و ابتكار دانش آموزان را بپذيرد و تشويق كند علاقمند به واگذاري كنترل كلاس به دانش آموزان باشد.
از منابع دست اول و داده های خام همراه با مواد آموزشي قابل دستكاري و تعاملي استفاده نمايد و فرآيند دستيابي به پاسخ را از نتيجه بدست آمده جدا نداند.
در برداشت های روشن دانش آموزان تأكيد ورزد. وقتي دانش آموزان درك خود را بيان می كنند درنتيجه آنها بدرستي مطلب را آموخته اند.

2-31- مزایای به کارگیری تدریس مبتنی بر الگوی E 5 در آموزش

بچه ها بیشتر یاد می گیرند و یادگیری لذت بخش تر می شود وقتی آنها در گیر می شوند.
تعلیم و تربیت زمانی که روی تفکر و درک به جای به خاطر سپاری صرف متمرکز شود بهتر کار می کند. ساخت وسازگرایی روی یادگیری چگونه فکر کردن ودرک کردن متمرکز است.
یادگیری ساخت وساز گرا قابل انتقال می باشد. یعنی دانش آموزان در این کلاس ها به گونه ای به یادگیری می پردازند که بتوانند آن را در محیط های دیگر به کار ببرند.
ساخت وساز گرایی به دانش آموزان مالکیت آنچه آنها یاد می گیرند را می دهد هنگامی که یادگیری مبتنی بر سوالات و بررسی های دانش آموزان باشد و آنها در طراحی و ارزشیابی نقش ایفا کنند این امر رخ می دهد.
با فعالیت های یادگیری اساسی در بستر دنیای واقعی، ساخت وساز گرایی دانش آموزان را بر می- انگیزاند و درگیر می سازد.
ساخت وساز گرایی به ایجاد محیط کلاس درس مبتنی بر مشارکت و تبادل آرا تاکید می کند. (کانوی157،2002).

2-32-معایب روش تدریس مبتنی بر الگوی E 5 در آموزش

استفاده از اين روش تدريس توسط معلم، نياز به اطلاعات گسترده و مهارت هاي خاص دارد كه همة معلمان از آن برخوردار نيستند.
معلمان به دليل جديد بودن اين روش تدريس، نسبت به برخي از روشهاي ديگر و عادتشان به روشهاي قبلي، استفاده از آن را مشكل مي دانند.
در ابتدا دانش آموزان در ساختار دهي دانش هاي قبلي و فعلي و ربط ميان آنها مشكل دارند، ولي بدليل تمرين و ممارست از مشكلات آنها كاسته مي شود.(کانوی،2002).
2-33- تحلیلی بر نظریه ی سازنده گرایی و گفتمان ریاضی158

سازنده گرایی یا همان ساخت و سازگرایی گفتمان نوینی در عرصه روان شناسی شناختی است که مفهوم زیربنایی آن این است که دانش توسط فراگیر ساخته می شود و در واقع این یادگیرنده است که با عنایت به دانش و تجارب پیشین خود موقعیت جدید را تفسیر کرده و دانش خود را می سازد. مفهوم سازنده گرایی قدمت زیادی دارد و به کارهای سقراط و افلاطون و ارسطو برمی گردد اما ظهور آن به عنوان گفتمان مربوط به اواخر قرن بیستم و حاصل تلاش افرادی همچون پیاژه، برونر، ویگوتسکی و دیویی به عنوان معماران این نظریه شمار می رود. این نظریه درعمل برتری خود را نسبت به رویکردهای معمول آموزش نشان داده است.امّا گفتمان ریاضی یعنی گفتن و شنیدن ، نوشتن درباره ی ریاضی و استدلال ریاضی وار به کمک زبان ریاضی (NCTM، 2000). در برنامه ی درسی ملی جمهوری اسلامی ایران ( 1391) ، گفتمان ریاضی به عنوان یکی از اهداف فرآیند های آموزش ریاضی مطرح شده است. (نقل از نخستین، 1393) اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه ای NCTM ( 2000) استاندارد گفتمان را این گونه توصیف می کند: گفتمان یک بخش ضروری از ریاضی و بخش مهمی از جریان یاددهی و یادگیری است. گفتمان وسیله ای است برای درمیان گذاشتن اندیشه ها و عقیده ها و شفاف کردن ادراک ها . از طریق گفتمان ایده ها آماج بازتاب ها ، تصفیه ها ، بحث و گفت و گو ها و اصلاح و تجزیه نظرها واقع می شوند. چنین فرایندی، به ساخته شدن مفاهیم، شکل گیری معانی، و تداوم اندیشه ها کمک می کند و به آن ها عمومیّت می بخشد. در فرآیند گفتمان ریاضی دانش آموزان، به هنگام فکرکردن و استدلال کردن درباره ی ریاضیات و انتقال شفاهی و یا کتبی نتایج افکارشان به دیگران، شفاف بودن و متقاعد کردن را یاد می گیرند و گوش دادن و خواندن توضیحات دیگران، فرصتی برای دانش آموزان است تا ادراک خودشان را بست دهند و درست استدلال کردن و چگونگی متقاعد کردن دیگران را بیاموزند. وقتی که ایده ها مبادله شد و مورد انتقاد متفکرانه قرار گرفت اغلب آن ها تصفیه می شوند و توسعه می بابند در این فرایند دانش آموزان مهارت هایشان را در انتقاد و دنبال کردن منطق دیگران صیقل می دهند. هم زمان که دانش آموزان به طور آشکاری پرورش می بابند و بیشتر گفتمان می کنند متفکران بهتری خواهند شد.( NCTM ، 2000 ، ص 348)
از منظر پژوهشگر نظریه ساخت و سازگرایی وجوه اشتراک فراوانی با فرآیند گفتمان ریاضی دارد به طوری که در هر دو شیوه ی آموزشی، محور اصلی آموزش، تعامل بین دانش آموزان و بحث های کلاسی بین آنهاست و مهم تر این است که دانش آموزان درکل فرآیند تدریس به طور مستمر فعالند و تا پایان تدریس؛ خود مفاهیم را درک می کنند و مدام درباره ی ایده ها و راه حل های خود و دیگر دوستانشان اظهار نظر کرده و سعی می کنند راه حل های خود را توضیح داده و توجیه نمایند و از آنجا که هر دو شیوه در ردیف روش های فعال یاددهی- یادگیری قرار دارند و پژوهش های بسیاری نشان داده است که هر دو شیوه ی آموزشی نتایج مثبتی درتقویت و ارتقای درک و فهم و استدلال ریاضی دانش آموزان ایفا می کنند بنابراین استفاده ی ترکیبی از روش های تدریس فوق می تواند در پیشرفت و ارتقای درس ریاضی دوره اول متوسطه مفید واقع شود.

2-34- بررسی تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق را ابتدا در ایران و سپس در جهان بررسی می کنیم.
2-34-1-تحقیقات انجام شده در ایران
-شیخی فینی (1381) در تحقیقی با عنوان «مبانی معرفت شناسی سازنده گرایی و دلالت های یاددهی – یادگیری آن » دیدگاه ساخت وسازگرایی را توصیف و تحلیل کرده است وی با این بررسی توانست چند فرضیه ی اساسی در مورد این دیدگاه را تایید نماید. اول اینکه: دلالت های یاددهی – یادگیری ساخت و سازگرایی بر مواجه ساختن شاگردان با موقعیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره طراحی آموزشی، رشد شناختی، محیط های آموزشی، اصول طراحی Next Entries منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، تحلیل واریانس، دانش آموزان دختر، تحلیل داده