منابع پایان نامه درباره حداقل گرایی، زیست محیطی، آلودگی زیست محیطی، زیبایی شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

محصول ممکن است بر قسمت هایی از خود محصول نیز بتابد نباید باعث صدمه به محصول شود مانند:داغ شدن و آب شدن برخی قسمت های محصول،رنگ پریدگی،مات شدن و … به همین دلیل باید در انتخاب نوع لامپ و هم چنین فواصل استاندارد دقت شود.
هم چنین در هنگام شب رفلکت های حاصل از تابش نور نباید بر چشم عابران و بینندگان اثر منفی داشته باشد.
از آن جایی که نور فقط در شب بر زیبایی محصول تاثیر گذار است ترکیب کلی محصول باید طوری طراحی شود که در هنگام روز بدون عنصر نور نیز زیبایی خود را تامین کند.
3-4-6 گرد و غبار و آلودگی هوا
هوای محیط همواره حاوی مقدار کمی ذرات معلق می باشد،این ذرات می توانند به راحتی بر روی اجسام بنشینند و باعث آلودگی و کثیفی محصول گردند اصولاً گرد و غبار باعث کهنگی و استهلاک می گردند. و همچنین گرد و غباری که بر روی حباب چراغ بنشیند از میزان درخشندگی و شدن نور کم می کندوباعث می شود که پخش وانتشار خوب نور را بگیرد.
استفاده از رنگ های مقاوم و مواد مناسب برای ساخت چراغ به نحوی که رنگ های بکار رفته تا حد امکان آلودگی را کم تر نمایان ساز. سطح عمودی و احجامی که دارای سطوح تخت نیستند کم تر باعث تجمع گرد وغبار می شوند.

3-4-7 وندالیزم
صدمه زدن به محیط ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه،عمد یا غیر عمد باشد.معمولا وندالیزم ناآگاهانه در ادامه یک پروسه طراحی نا صحیح اتفاق می افتدو نتیجه،مهیا ساختن شرایطی نامناسب برای استفاده گر می باشد.در صورتی که وندالیزم آگاهانه ،با میل و خواست استفاده گر و به منظور صدمه زدن به محصول صورت می گیرد،که معمولاً ارتباط مستقیمی با فرهنگ مردم دارد و به عنوان یک نوع خلا فرهنگی مطرح می شود.(مرتضی،سید رضا،رهیافت هایی در طراحی مبلمان شهری،81،ص131)
3-4-8وندالیزم در مقایسه با زمان
اثرات وندالیزم در مقایسه با زمان های مختلف سال متفاوت است در محیط خارجی در فصل گرم وندالیزم افزایش می یابد و در فصل سرد به علت اینکه افراد کم تر در محیط های خارجی هستند کاهش می یابد.
3-4-9 وندالیزم در مقایسه با مکان
مکان قرار گیری و استفاده از محصول در میزان صدمه دیدن آن تاثیر به سزایی دارد.عواملی که در این مورد تاثیر گذارند عبارتند از:
1-میزان رفت و آمد در مکان مورد نظر
2-بزرگی یا کوچکی مکان مورد نظر
3- بافت فرهنگی منطقه استفاده گر(شمال شهر یا مرکز یا جنوب شهر،پارک باشد یا یک کتابخانه ایی که افراد خاصی در آن رفت و آمد دارند)
3-4-10 وندالیزم در مقایسه با قیمت
لوکس بودن بیش از اندازه محصول به شکلی که بسیار قیمتی و ارزشمند به نظر برسد در جامعه ایی مانند ایران با شرایط اقتصادی متوسط و ضعیف ایده خوبی به نظر نمی رسد زیرا باعث ربودن بخشی از محصول و صدمه زدن به آن می شود.مگر آنکه در مکان خاصی که در دسترس عموم نیست قرار گیرد.
3-4-11 وندالیزم آگاهانه
-حکاکی و خش انداختن بر روی محصول برای درج یادگاری
-ربودن چراغ ها یا بخش های کاربردی محصول
-انداختن اشیا و زباله در قسمت های مختلف محصول
3-4-12 وندالیزم ناآگاهانه
-ضربات توسط مامورین نظافت محیط
-لانه گذاری پرندگان در نتیجه انباشته شدن خورده چوب و فضولات پرندگان در قسمت هایی از محصول
-ریزش برگ های درختان بر روی محصول
-صدمات ناشی از مواد شوینده هنگام نظافت
یکی از پدیده های برزو تخریب گری،احساس بی تفاوتی در مالک شمردن خود نسبت به اموال عمومی است.در نتیجه وقتی حس تملکی نباشد مسئولیتی هم در مقابل مراقبت از آن نخواهد بود.تملک واژه پیچیده ای است ،چون مفاهیم ضمنی و کلی زیادی در بر می گیرد.کالین وارد ایم مفهوم را چنین بیان می کند:
«حس تملک تنها منوط به یک شیء نمی شود .بلکه این حس می تواند درباره یک فعالیت،اندیشه،آرمان یا عقیده باشد.این بدان معناست که فرد می تواند قسمتی از هویتش را در چیزی سرمایه گذاری کند که در ظاهر متعلق به او نیست .در نتیجه اعمالی که از او سر می زند،بازتاب ارزشمند آن تفکر خواهند بود
3-4-13 انواع تخریبگرایی های رایج
از دیدگاه اجتماعی،انگیزه تخریبگرایی را می توان در پنج گروه دسته بندی کرد:
1-تخریبگرایی مال اندوز:
صدمه های وارده در این نوع،برای کسب پول و اموال است.اعمالی مانند کندن و برداشتن علایم راهنمایی،آرم اتومبیل و..

2-تخریبگرایی تاکتیکی:
این تخریبگرایی بیشتر از حصول دارایی در پی به دست آوردن یک مقصود خاص است.خسارت وارده بیانگر خصومت نیست.متداول ترین خسارت در این تخریبگرایی کاری است که ولگردان و بی خانمان ها برای به دست آوردن جای خواب و غذای گرم انجام می دهند
3-تخریبگرایی انتقام جو:
تخریب اموال به قصد انتقام ،از انواع مهم و شدید تخریبگرایی به حساب می آید.
4-تخریبگرایی تفریحی:
در بیشتر تخریبگرایی تفریحی قدری خصومت هم وجود دارد.محرکاتی مانند کنجکاوی،رقابت و مهارت بسیار مهم است
5-تخریبگرایی خصومت:
مثال هایی از این نوع تخریبگری خشن و وحشیانه عبارتند از: خط کشیدن روی بدن اتومبیل،بیرون کشیدن گل های پارک،
تخریبگرایی،عامل تاثیرگذار بر طراحی تخریبگرایی یکی از اصلی ترین عوامل موثر در حیطه مبلمان و المان های شهری است.
نقش طراح
در حیطة طراحی مبلمان مقاوم در برابر تخریبگایی ،نقش طراح نقشی کلیدی است.اومی تواند همراه با آفرینش یک محیط انسانی،احساس احترام و تملک را در افراد بر انگیزانند و عامل نومیدی تخریبگران باشد.به عبارت دیگرطراح،جزئیات ابنیه و تجهیزات عمومی را باید به گونه ای طراحی کند که به راحتی دیده شود و شبیه شیء دیگری نباشد،توهم و مشکل در استفاده ایجاد نکند و حس تعلق و مسئولیت بیافریند.در کل طراح باید درک درستی از تخریبگرایی در جامعه مورد نظرش داشته باشد.هر کسی به طور ذاتی تمایل دارد به محیطی که جذاب است و خوب حفظ می شود احترام بگذارد.گاهی طراحی ضعیف و نصب و اجرای نا کار آمد تجهیزات،به تخریبگران فرصت تخریب بیشتر می دهد.
3-4-15 تاثیر محصول بر محیط
یک طراح آگاه برای جلوگیری از تاثیر منفی بر محیط باید نکات زیر را در نظر بگیرد
-بهره وری بهینه از انرژی
-قابلیت بازیافت
-اختصاص موادی با کارایی لازم در تولید.
-استفاده از مواد عایق کاری در صورت نیاز برای جلوگیری از اتلاف انرژی
-انتخاب شیوه های بهینه تولید.
-سادگی و سهولت خروج قطعات داخلی به منظور دمونتاژ
-استفاده از مواد بومی و طبیعی
-خودداری از ترکیب موادی که اساساً با هم ناسازگارند.
-خودداری از به کارگیری مواد مرکب تا حد امکان.
-امکان تعویض متعلقات تکنولوژیکی بدون تاثیر بر پیکره کلی محصول.
-جلوگیری از هرگونه آلودگی زیست محیطی.
-استفاده از فرم طبیعی و دست نخورده مواد ومصالح به ویژه در تکمیل سیمای شهر.
-تاکید بر قابلیت طراحی بر اساس نیاز های واقعی.
-حداقل گرایی(مینیمالیستی).
-خودداری از جزئیات غیر کاربردی و صرفاً تزئینی.
-استفاده از طرح های چند منظوره.

3-4-16 نتیجه گیری
-محصول باید ضد زنگ باشد.
-عایق بندی داشته باشد.
-در انتخاب متریال در صورت استفاده از آب باید به یخ زدگی توجه شود.
-در صورت استفاده از پمپ،به کم صدا بودن توجه شود.
-در صورت استفاده از چراغ، باید طوری انتخاب شود حرارت و تابش نباید صدمه به محصول شود.
-به رفلکت هایی که در اثر تابش نور بر محصول ایجاد می شود باید توجه شود نباید باعث آزار عابران شود.
-باید از رنگ هایی استفاده شود که آلودگی را کم تر نمایان کنند.
-استفاده از سطوح عمودی و کم تر تخت که باعث تجمع آلودگی نشود.
-مکان مناسب برای قرار گیری محصول در نظر گرفته شود(کوچک نباشد،سر راه عبور نباشد)
-به بافت فرهنگی منطقه قرار گیری دقت شود در مناطق جنوب شهر نباید ظاهر قیمتی داشته باشد.
-محصول نباید دارای ظاهر بسیار قیمتی و ارزشمند باشد که دچار تخریبگرایی مال اندوز نشود.
-محصول باید در افراد احساس تملک و احترام کند.
-باید حس تعلق و مسئولیت بیافریند.
– بهره وری بهینه از انرژی، قابلیت بازیافت، اختصاص موادی با کارایی لازم در تولید، جلوگیری از هرگونه آلودگی زیست محیطی، استفاده از مواد بومی و طبیعی، استفاده از فرم طبیعی و دست نخورده مواد ومصالح به ویژه در تکمیل سیمای شهر.
-حداقل گرایی(مینیمالیستی).

3-5 زیبایی شناسی
3-5-1آب به صورت طرح
آب به خودی خود هیچ مشخصه ی طراحی ویژه ای به جز اینکه مایع است ندارد….کلیه ویژگی های مرئی آب،مستقیماًبه عوامل خارجی مربوط به آن(شکل پذیری،حرکت،صدا،انعکاس،شیب،گنجایش،ظرف،شکل و سختی آن ،درجه حرارت،بادو نور) وابسته است.که بر آن تاثیر گذاشته و آن ها را منعکس می نماید.آب به دلیل کیفیت های خاص خود باید وابسته به زمینه ی محیطی باشد.با تغییر عوامل محیطی آب،ویژگی های آن نیز تغییر پیدا می کند.
3-5-2 آب از نظر حرکت
آب راکد(بدون حرکت)هم از نظر بصری و هم از لحاظ ذهنی منعکس کننده است و انسان را به تامل وا می دارد.آرام کننده است،کوچک ترین نسیمی مفهوم بصری آن را در هم می ریزد.چنین آبی توانایی ناچیزی در پوشاندن سر و صدای مزاحم دارد.

عکس(3-7)
.اما آبی که حرکت می کند،می تواند حرکت آرام یا تند داشته باشد.ممکن است حرکت آن تقریباً غیر قابل رویت باشد یا بر عکس به صورت سیل آسا حرکت کند،ممکن است صدای غلغل آن به سختی شنیده شود یا بر عکس مانند غرشی به گوش برسد و می تواند نیروی فراوانی داشته باشد و بلندترین سر و صدای شهری را بپوشاند.
3-5-3 آب به صورت کنایه و اشاره
آب می تواند به صورت کنایه و اشاره نیز کارایی داشته باشد.حرکت آب کنایه از عدم ثبات حرکت به سوی وضعیت تعادلی،و کششی نا آرام است.آب ساکن اشاره به ثبات،آرامش و صلح و آشتی دارد.
محیط و منظرهای طبیعی قدرت و کشش را با خود همراه دارند.اما،اغلب از لحاظ ظاهری زیاد مناسب شهر نیستند.
تعبیر معماری آبشار،رودخانه،دشت سیلابی و رودخانه ای که چند شاخه شده است می تواند با اشاره به این محیط طبیعی با فرم هایی مطرح شود که با زمینه ی شهری سازگار باشند.این شکل ها با مفاهیم موجود در طبیعت اشاره کرد،آن ها را در زمینه ی شهری وارد می کنند.

3-5-4 عناصر طراحی بصری
ویژگی های خاص خط،فرم،رنگ و بافتی که آب ارائه می کند،در تصاویر ذهنی که ایجاد می نماید سهم به سزایی دارند.خط.لبه ی آب ،یعنی خصوصیات خط محدوده ی آن ،تاثیر مهمی بر تصویری که در ذهن بیننده نقش می بندد خواهد داشت.یک خط نرم،طبیعت آزاد و رها را نمایش می دهد.یک خط منحنی کنایه از طبیعت کنترل شده است،خطوط مستقیم نشان دهنده ی معماری است و خط شکسته و زاویه دار بر انرژی دلالت می کند،لبه ممکن است با مواد آبزی محو شده حس راز و رمز را القا کند.
عکس(3-8)طبیعت کنترل شده در لبه ی آب

سطح آب نیز می تواند به صورت خط مطرح شود.مثلاً می تواند به صورت خط مطرح شود.مثلاً می توان از خطوط ضرب آهنگ دار امواج که در اثر باد به وجود آمده در سطح آب حرکت می نمایند یا امواجی که بر اثر برخورد شی با سطح آب به شکل دوایری رو به بیرون حرکت می کنند،نام برد.با شکل دادن به لبه ای که آب از روی آن فرو می ریزد،آب به صورت یک خط عمودی ضرب آهنگ دار در آمده بر جهت عمودی تاکید کرده بر ارتباط بین زمین وآسمان دلالت می کند.

عکس(3-9)آب به صورت خطی ضرب آهنگ دار یا جهت دار
3-5-5 فرم
عوارض آبی ممکن است خطی بوده و ویژگی های حرکتی و جریان آب تاکید کند.ممکن است فرمی جمع و جور بوده تمرکز را القا کند.ممکن است ترکیبی از ویژگی های مختلف بوده به این ترتیب بتواند عناصر متفاوت را در کنار هم قرار دهد.یا بر عکس ممکن است پیوسته بوده احساس وحدت بیشتری را القا نماید.
3-5-6 بافت
در هنگامی که آب حرکت می کند،بافت سطح آن توسط بافت ظرف و ویژگی های عمق و جریان آن شکل می گیرد.چنانچه جسمی از سطح آب بیرون آمده باشد،در جریان آب ایجاد آشفتگی نموده بافت سطح را افزایش دهد.تنگ شدن مجرای عبور آب نیز می تواند باعث افزایش آشفتگی و بافت گردد.چنانچه آب به صورت لایه ای نازک در آید،حتی تفاوت های جزئی در کف مسیر باعث ایجاد بافت در سطح آب می شود.همان طور که در شکل مشخص است،وقتی که لایه ی نازکی از آب روی سطح تقریباً عمودی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ارگونومی، مبلمان شهری، فرم و عملکرد، عوامل انسانی Next Entries منابع پایان نامه درباره نورپردازی، عدم تمرکز، ایمنی و امنیت، ظرف و زمینه