منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانی درکشورمان صورت گرفته است تحقیق آقای ناصر مولایی (1378) تحت عنوان “پژوهش پیرامون عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب(اهواز)” می باشد. محقق در این پایان نامه همه عوامل موثر بر تعهد سازمانی را در قالب چهار مجموعه عوامل فردی، عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فرا سازمانی نمایش می دهد.

پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور:
1.پژوهش انجام يافته در مورد گروهي از دانشمــندان موسسات تحقيقاتي «کلنگ والي مالزي» متشکل از ۵۴۵ نفر‌، اين نتايج را تاييد کرد که بين مفاهيم پيش گفته تعارضي وجود نداشته بلکه رابطه معناداري بين تعهدحرفه‌اي وابعاد عاطفي،مستمر، و هنجاري تعهد سازماني (به ترتيب باضرايب ۴۳ درصد، ۱۵ درصد و ۵۲ درصد ) وجود دارد.به عبارت ديگر،نتايج نشان مي دهدکه تعهد به سازمان باتعهد حرفه‌اي سازگاري داشته و چند بعدي بودن اين دو نوع تعهد رانشان داده است (رحمان و حنفي65، 2002)
2. هدف اصلي پژوهش انجام گرفته توسط سانتوز (۱۹۹۸) در کشور جمهوري دمينيکن بررسي عوامل مرتبط با تعهد شغلي، سازماني، و حرفه‌اي مربيان سازمان توسعه دمينيکن است. در اين مطالعه ميزان همبستگي تعهد شغلي و رضايت کارکنان نيز تعيين شده است. نتايج تحقیق نشان داد که هر ۹ متغير رضايت کارکنان با حداقل يکي از متغيرهاي تعهدرابطه معنادار داشت. روابط ميان تعهد شغلي، سازماني و حرفه‌اي در پژوهش ياد شده نشان مي دهد که بهبوديک نوع تعهد، تاثير مثبتي روي ساير انواع تعهد دارد.
3. راندال و کوت(۱۹۹۱) نيز ادعا کرده اند که رضايت شغلي پيش درآمد يا پيش نياز تعهدسازماني و تعهد شغلي است. آنها در مدل خود، وابستگي شغلي را به‌عنوان يک متغيرتعديل کننده روابط ميان نگرشهاي مختلف از جمله اخلاق کاري، تعهد حرفه‌اي و تعهد سازماني تعريف کردند. به‌ويژه اينکه وابستگي شغلي روي تعهد سازماني و تعهد حرفه‌اي اثر مستقيم مي گذارد.
4. در تحقیق دیگر که توسط تامیلتسون و جانکینز در 1992 انجام شده است؛381 نفر از کارکنان‌ یک کارخانه بزرگ شرکت داشته‌اند.در این پژوهش رابطه بین تعهد سازمانی(تعهد عاطفی و مستمر)با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد ولی بین تعهد مستمر و رضایت شغلی رابطه منفی وجود دارد (تامیلتسون،73،1379).
5.در سال 1994 بی‌ورلی تحقیقی تحت عنوان تعهد سازمانی در بین معلمان انجام داد و نشان داد که تعهد سازمانی در بین مراکز آموزشی در سطح‌ بالایی قرار دارد و این امر موجب رضایت شغلی می‌شود.
6. در مدل مودی‌ (1986)که توسط اکثر محققان پذیرفته شده است،رضایت شغلی بلافاصله پس از ورود به سازمان شکل می‌گیرد در حالی که تعهد سازمانی به کندی توسعه می‌یابد.لذا رضایت شغلی پیش‌شرط تعهد سازمانی است‌ (کوهستانی،1386)
آشنائي با بانک سينا
بانك سينا در تاريخ 28 اسفند 1387 موفق به دريافت مجوز تاسيس گرديد. اين بانك قبل از اين به عنوان موسسه مالي و اعتباري سينا فعاليت مي كرد. موسسه مالي و اعتباري سينا در سال 1364 با هدف تامين نيازهاي مالي واحدهاي مختلف توليدي، تجاري و خدماتي و جمع آوري سپرده هاي عمومي در جهت اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشهاي مختلف اقتصادي بخصوص بخش توليد، تاسيس و خوشبختانه تا كنون به رشد چشمگير و بي سابقه اي دست يافته است. اين بانك طي ساليان گذشته همگام با سياستهاي كلان اقتصادي و اهداف و برنامه هاي توليدي در حوزه صنايع بزرگ و كوچك در محورهاي اصلي موفقيت برای رسیدن به اهداف حركت نموده است.
تاريخچه
بانك سينا از ابتداي شروع فعاليت خود با نام موسسه مالي و اعتباري بنياد در سال 1364 با هدف اوليه انجام عمليات پولي، مالي و اعتباري و تامين نيازهاي مالي بنگاه هاي اقتصادي و جذب سپرده هاي عمومي در جهت اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش هاي مختلف اقتصادي با سرمايه 10 ميليارد ريال تاسيس گرديد و از همان ابتدا با افتتاح شعب در برخي مناطق اقدام به بهره برداري و انجام عمليات بانكي نمود.
در جهت دستيابي به سطح استانداردهاي مورد پذيرش ازطرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به تصويب افزايش سرمايه تا سطح 2000 ميليارد ريال، ابتدا سرمايه از مبلغ 70 ميليارد ريال به مبلغ 500 ميليارد ريال و سپس در دو مقطع به مبلغ 1500 و 2000 ميليارد ريال افزايش يافته و در مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23 خرداد 1386 همزمان با تغيير نام بنياد به سينا به تصويب رسيد و در تاريخ 14 شهريور 1386 مجوز ورود به بورس اوراق بهادار تهران نيز با نماد «وسينا» با كد بورسي شماره 05-19-65 صادر گرديد. بانك سينا مجددا در پي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 28 تيرماه 1389 اين ميزان سرمايه را 50 درصد افزايش داد و به 3 هزار ميليارد ريال رساند. اين مبلغ سرمايه در 22 آذر 89 به ثبت رسيد. همچنين پيرو مصوبه مجمع عمومي فوق العاده بانك سينا در 31 ارديبهشت 1390 و مجوز شماره 121/135997 مورخ 23 فروردين ماه 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد، پذيره نويسي سهام بانك سينا انجام شد و مبلغ سرمايه به 4000 ميليارد ريال رسيد. بانك سينا سرمايه جديد را روز 26 مهرماه 1390 در اداره ثبت شركت ها به ثبت رساند. افزايش سرمايه بانك سينا مجددا در مجمع عمومي فوق العاده اين بانك در 27 تير 1391 به ميزان 2000 ميليارد ريال ديگر به تصويب رسيد كه سرمايه بانك را به مبلغ6000 ميليارد ريال رساند.
بانك سينا با توجه به ضرورت فعاليت هر چه بيشتر در بازار پول و لزوم رقابت در ارائه خدمات، در كنار توسعه شعب خود در تهران، نسبت به توسعه شبكه شعب در ساير نقاط كشور نيز اقدام نمود. احترام به مشتري، خلاقيت و نوآوري، صداقت و درستكاري و گسترش روزافزون شعب، برنامه هاي استراتژيك بانك سينا است .بانك سينا در روزهاي پاياني سال 87 موفق به دريافت مجوز فعاليت بانكي خود از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گرديد. فعاليتهاي بانك سينا مطابق اساسنامه، شامل انجام كليه عمليات پولي، مالي و اعتباري و فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي باشد.
مزيت هاي بانك سينا
برخوردار از كاركناني كه سرعت در خدمت به مشتري، دقت در ارائه خدمات بانكي و درستكاري را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده اند.
برخوردار از پيشرفته ترين سامانه بانكداري الكترونيك
اعتماد مشتريان به بانك سينا
گستردگي شعب در سراسر كشور
برخوردار از زنجيره شعب متعدد 
انواع خدمات پولي و بانكي در بانك سينا
گشايش انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و جاري (ريالي و ارزي)
گشايش انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت (روز شمار و ويژه)
گشايش انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت (يك الي پنج ساله)
ارائه خدمات به دارندگان حساب در كليه شعب بانك سينا به صورت online real time شامل واريز، برداشت، انتقال وجه بين حسابهاي بانكي و بين بانكي و…
گشايش انواع حسابهاي سپرده ارزي به ارزهاي معتبر با منشاء داخلي يا خارجي با پرداخت سود علي الحساب و ارائه ديگر خدمات ارزي مورد نياز مشتريان
ارائه خدمات ارزي شامل خريد و فروش ارز، حوالجات ارزي و…
صدور و قبول انواع چكهاي بانكي، رمزدار بين بانكي و ايران چك
وصول چك ها و بروات مشتريان، عهده ساير بانكها
پرداخت انواع تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي
صدور انواع ضمانتنامه ها
صدور انواع كارتهاي الكترونيكي نظير كارتهاي اعتباري و نقدي (سينا كارت) و كارت هديه با امكان استفاده در مراكز خريد و فروش كالا و خدمات در سراسر كشور
انعقاد قرارداد و امكان خريد با مراكز خريد و فروش كالا و خدمات در سراسر كشور
پرداخت قبوض شهري از طريق اينترنت
ارائه خدمات تلفنبانك، جهت دريافت موجودي، دريافت گردش حساب، انتقال وجه، فكس گردش حساب و فكس گردش روزانه حساب
ارائه خدمات SMS بانك جهت دريافت مانده سپرده، مسدود كردن كارت، ارسال گردش و مانده سپرده در دوره زماني درخواستي و دريافت فهرست داده ها
ارائه خدمات ارسال صورتحساب و جزئيات تراكنش انواع حسابهاي مشتريان، از طريق اينترنت
اجاره صندوق امانات
ارائه خدمات بانكي از طريق سامانه شتاب، پايا و ساتنا و ساير سامانه هاي نوين بانكي كشور
ارائه خدمات موبايل بانك و اينترنت بانك همراه، جهت دريافت موجودي، دريافت گردش حساب، انتقال وجه و…
اطلاع رساني از طريق شماره تلفن 8269
چشم انداز
برخورداري از فناوري پيشرفته، نيروي انساني توانا و مبتكر طرح هاي نوين بانكي
پيشتاز در ارائه خدمات پولي و بانكي در بين بانكهاي كشور، با هدف ايجاد ارزش آفريني بيشتر براي ذينفعان
تبديل شدن به يكي از نهادهاي معتبر پولي و بانكي منطقه (خاورميانه و آسياي غربي)
اهداف
ارائه خدمات مالي و بانكي متنوع و با كيفيت و منطبق با استانداردهاي جهاني (با بهره گيري از فناوري نوين)
كسب سود و ارزش آفريني بالاتر براي سهامداران خود نسبت به رقباي درون مركزي
اهميت دادن به نيروي انساني و كارگروهي
كمك به رشد و شكوفايي اقتصاد كشور
رشد افزون تر منابع از طريق بازاريابي و تلاش مجدانه كاركنان
پرداخت تسهيلات به طرحهايي كه از توجيه كافي برخوردار مي باشند
توجه به خواست، انتظارات مشتريان و جلب رضايت مشتريان
افزايش نظارت و كنترل هاي داخلي در سطح شعب
ارائه مدل مفهومی
براساس توضيحات فوق اکنون مي توان مدل مفهومي رابطه رضايت و تعهد نيروي انساني را ارائه کرد. در اين مدل نشان داده ميشود که رضایت شغلی با تاثير بر مؤلفههاي تعهد سازمانی در يک سازمان چگونه مي تواند موجبات بهبود نيروي انساني را فراهم کند.

منبع Ghasemi, B. (1386). Theories of Organizational Behavior, Academic Press.
قاسمي، بهروز (1386). تئوري هاي رفتار سازماني، انتشارات هيات
شکل 2-6:مدل مفهومی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

فصل سوم
روش شناسی تحقيق

3-
3-1 مقدمه
پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار ميرود. روش تحقيق مجموعهاي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است. به طوري که انتخاب متدولوژي تحقيق يکي از مهمترين و فنيترين مراحلي است که پژوهشگر بايد با حساسيت ويژه، ابزاري مناسبي براي گردآوري دادهها طراحي شود و با انتخاب نمونه آماري، داده‌هاي نگرشي و جمعيت‌شناختي مورد نياز جمعآوري گردد. علاوه بر اين، انتخاب روش پژوهش مناسب امري دشوار و مهم است. همچنين شناخت روشهاي پژوهش و آگاهي از دقيق بودن آنها از حساسيت بيشتري برخوردار ميباشد (خاکي، 1379ص 72).
در اين فصل ابتدا روش تحقيق حاضر مشخص مي‌شود. سپس جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه‌گيري تحقيق تشريح و توصيف شده است. در ادامه در مورد روش گردآوري داده هاي تحقيق، كه از طريق پرسشنامه حاصل شده، بحث شده است و به طور خلاصه مولفههاي آن نيز تشريح گرديده است. در نهايت نيز روش‌هاي تجزيه‌وتحليل اطلاعات ارائه شده است.
3-2 روش تحقیق
جهت توضيح روش پژوهش نخست بايد نوع پژوهش مشخص شود. روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولاً با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيمبندي مي‌کنند. تحقيقات براساس هدف به دو دسته بنيادي و کاربردي تقسيم مي‌شوند. (حافظ نيا، 1388)
اين تحقيق با هدف شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا صورت گرفته است. بنابراين براساس هدف يک تحقيق کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد دانش هدایت می شود. از نتایج این تحقیق در زمینه های مختلف می توان استفاده کرد .
همچنين اين تحقيق به لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. تحقیق توصیفی- پیمایشی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تعهد سازمانی، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل اطلاعات، عوامل بیرونی، قابلیت اعتماد