منابع پایان نامه درباره اهداف یادگیری، شبیه سازی، یادگیری تلفیقی

دانلود پایان نامه ارشد

برای آموزش آن شاگرد نیست . در این ارتباط روشها و رسانه ها را می توان به دو دسته منظم و نا منظم تقسیم کرد . روشها و رسانه های منظم آن دسته از روشها و رسانه هایی است که در آنها مدارس یا طراح آموزشی حرکت و فعالیت فراگیرد را برای یادگیری از پیش تعیین کرده است . و فراگیر در مسیرها و مراحل از پیش طراحی شده قرار می گیرد . تا به هدفهای مشخص و معینی دست یابد . برای نمونه می توان آموزش برنامه ریزی و استفاده از رایانه را برای آموزش ریاضی از جمله روشها و رسانه های منظم دانست .
روشها و رسانه های نا منظم آن دسته از روشها و رسانه هایی است که در آنها آزادی عمل بیشتری برای فراگیر در دستیابی به هدفهای آموزشی پیش بینی شده است ، مانند روش مطالعه فردی که در آن شاگرد تحت نظر استاد به مطالعه می پردازد دو سرانجام گزارش یا مقاله ای ارائه می دهد . بازیهای آموزشی نیز رسانه هایی هستند که درآنها فراگیر به میزان زیادی آزادی عمل و انتخاب دارد .
تحقیقات متعدد نشان داده است که بهترین روشها و رسانه ها برای شاگردان با تونایی بالا، روشها و رسانه های نا منظم در حالی که انتخاب این دو گروه شاگرد عملاً عکس مواد مذکور است . به عبارت دیگر شاگردان با استعداد بالا فیلم خلاصه ای از آن را تهیه کنند و به این خلاصه نویسی نمره پایان بدهد بتدریج استقبال از دیدن فیلم کاهش می یابد و احتمالاً دیدن آن با مخالفت نیز روبرو می شود .
2- برداشت شاگرد از میزان سهولت یا صعوبت یادگیری از رسانه :
هر قدر شاگرد برای یادگیری ، رسانه ای را دشوار و مستلزم صرف وقت و دقت و انرژی بیشتری بداند یا تلقی کند به همان میزان یادگیری شاگرد از طریق آن رسانه بیشتر می شود ، و بر عکس ، هر قدر فراگیری رسانه ای را سهل انگارد ، میزان یادگیری اش نیز به همان میزان کاهش می یابد . علت این است که توجه و صرف وقت و انرژی در یادگیری از طریق رسانه ، تابعی از برداشت شاگرد از ساده یا دشوار بودن یادگیری از طریق رسانه است . برای مثال : اگر شاگردی یادگیری از طریق رایانه را مستلزم دقت زیاد و رفتار سنجیده و همراه با تفکر تلقی کند ، در مواجهه با رایانه به طور طبیعی چنین رفتاری از خودشان می دهد و همین نوع عملکرد سبب یادگیری بیشتر او خواهد شد . در مقابل اگر شاگرد یادگیری از طریق مثلاً تلویزیون را کاری ساده و همراه با تفریح و استراحت تلقی کند هنگام دریافت آموزش از طریق تلویزیون احتمالاً پای خود را دراز می کند یادداشت بر نمی دارد ، حرف می زند یا چیزی می خورد و در نتیجه یادگیری کمتری خواهد داشت . بنابراین برداشت شاگردان از میزان یادگیری از طریق رسانه عملاً در میزان یادگیری آنان از آن رسانه تاثیر می گذارد .
2-3-8 امکانات و فن آوری جدید آموزشی و پیشرفت تحصیلی
هنگامی که مربیان برای اولین بار از کامپیوترها در کلاس استفاده کردند محققان این موضوع را مورد ارزیابی قرار دادند که آیا استفاده از فناوری آموزشی تاثیری مطوئن و چشمگری روی پیشرفت دانش آموزان دارد یا خیر ؟ به منظور یافتن جواب محققان پی برده اند که فناوری تنها عامل در ارزیابی پیشرفت دانش آموز نمی باشد و باید دو مورد دیگر را هم در نظر گرفت :
اولا : دانش آموز تا چه اندازه آزمون های استاندارد را درست انجام می دهد .
ثانیا : توانایی اش در به کارگیری مهارت های فکری در سطح بالاتر ( مانند : تفکر انتقادی ، تجزیه و تحلیل کردن ، استنباط کردن و حل کردن مشکلات ) چقدر می باشد .
شواهد نشان می دهد که کاربردهای فناوری در صورتی تفکر در سطوح بالاتر را پیشنهاد می کنند که بتوانند دانش آموزان را از طریق محتوای یادگیری گروهی در کارهای پیچیده و معتبر درگیر کنند .
اگر مربیان از دانش جمعی هنگامی استفاده کنند که فناوری پیشرفت زیاد دانش آموز را پشتیبانی می کند در این صورت می توانند بهترین فناوری ها را برای مدارس یا حوزه های خاص، با توجه به نیازهای ویژه ی آنها ، در نظر بگیرند . آنها همچنین می توانند تضمین کنند که معلمان ، خانواده ها ، دانش آموزان و اعضای جامعه درک خواهند کرد که فناوری چه نقشی در مدرسه یا منطقه بازی می کند و چگونه اثرش ارزیابی می شود و بالاخره اینکه قادر به توجیه کردن سرمایه گذاری که برای فناوری صرف می کنند می باشند .
چگونه مدارس می توانند تضمین کنند که تکنولوژی در پیشرفت دانش آموز موثر است ؟
برای پشتیبانی از کاربرد موثر فناوری به چه عواملی نیاز است ؟ حوزه های آموزشی با استفاده از چه منابعی می توانند فناوری را برنامه ریزی کند که تاثیر مثبت روی پیشرفت دانش آموز داشته باشد و چگونه می توانند این سرمایه گذاری را توجیه کنند ؟
برای پاسخ به این سوالات مربیان باید روی فناوری و پیشرفت دانش آموزش و عوامل بافتی موثر بر اهداف یادگیری تحقیق کنند . پیشرفت های سریع در فناوری چند رسانه ای و ارتباط از راه دور که به دلیل نیاز برای توسعه ی استانداردهای آموزشی برای پیشرفت دانش آموز انجام می شود و مورد توافق مربیان است منجر به توقعات جدیدی شده است مبنی بر اینکه چگونه فناوری آموزشی می تواند یادگیری فعال و معنی دار را برای دانش آموزان پشتیبانی کند .
اکنون محققان تحقیق پیچیده تری را آغاز کرده اند که تاثیر استفاده از فناوری را روی یادگیری دانش آموزان بررسی می کند . آنها همچنین در حال ارزیابی توانایی دانش آموزان برای درک پدیده های پیچیده تجزیه ، تحلیل و ترکیب کردن چند منبع اطلاعاتی وآماده کردن نمونه هایی از دانش آنها می باشند . این نمونه ها از یادگیری تلفیقی و پشتیبانی شده به وسیله ی فناوری، جای حفظ کردن طوطی وار و کسب مهارت های مجزا ، روی توانایی دست یافتن به اطلاعات و تفسیر و ترکیب کردن آنها تاکید می کند .
توقعات برای ایجاد تغییراتی در یادگیری دانش آموز، در واقع اقرار به پیچیدگی سه عامل کلیدی است که باید در ارزیابی تاثیر فناوری روی پیشرفت دانش آموز ، در نظر گرفته شوند . این سه عامل عبارتند از :
1- لغت فناوری نه تنها به نوع فناوری بلکه به دامنه ی وسیعی از مواد و روش های الکترونیکی برای یادگیری مربوط می شود . فناوری می تواند برای آموزش از کامپیوترها، کلاس های یادگیری از راه دور و تولیدات دیداری استفاده کند . هر نوع فناوری ، کاربردهای متفاوتی دارد و اهداف یادگیری متفاوتی را دنبال می کند .
2- ارزیابی کردن تاثیر فناوری پیشرفت دانش آموز یک فرایند پیچیده می باشد .
3- تغییرات در کلاس درس با تغییرات در عوامل آموزشی دیگر در ارتباط می باشند .

2-3-9 انواع مختلف فناوری :
عنوان کردن عامل اول، بیانگر این است که مربیان به این نتیجه رسیده اند که انواع مختلف بسیار از فناوری ها در پشتیبانی و افزایش یادگیری کاربرد دارند . فناوری های مختلف دارای محتواهای مختلفی می باشند و در کلاس درس ، اهداف مختلفی را دنبال می کنند به عنوان مثال : واژه پردازی و پست الکترونیکی باعث ارتقای مهارت های ارتباطی ، بانک اطلاعاتی و برنامه69 باعث ارتقای مهارت های سازمانی و نرم افزاری الگوسازی باعث ارتقای درک علوم و مفاهیم ریاضی می شود .
اما در نظر گرفتن این نکته مهم است که چگونه این فناوری های الکترونیکی از یکدیگر متفاوت می باشند و داشتن چه ویژگی هایی انها را به عنوان وسیله ای برای آموزش با اهمیت می کند دامنه ی فناوری هایی که امروزه در کلاس هتی درسی کاربرد دارند از کاربردهای ابزاری مانند واژه پردازی تا منابع تحت وب شامل : اطلاعاتی علمی و مدارک تاریخی اولیه ، کانال های تلویزیون مدار بسته و کلاس های درس یادگیری از راه دور است هر کدام از این فناوری ها ، نقشی متفاوت در یادگیری دانش آموزان بازی می کنند بنابراین محققان به جای اینکه یکی بودن تاثیر فناوری ها را بررسی کنند باید روی نوع فناوری و اهداف آن در کلاس درس تمرکز کنند .
بعضی محققان استفاده از فناوری را بر اساس کاربر آن توضیح می دهند . به این معنی که چگونه از آن برای یادگیری استفاده مس شود . به عنوان مثال شخصی به نام مینز چهار عملکرد اصلی فناوری را که برای پشتیبانی از یادگیری به کار برده می شوند این گونه توضیح می دهد :
1- فناوری به عنوان یک معلم خصوصی در نظر گرفته می شود به عنوان مثال : نرم افزار تمرین و عمل ، تک آموزی ، تلویزیون آموزشی ، تدریس با کمک کامپیوتر و تدریس با کمک کامپیوتر هوشمند .
2- فناوری وسیله ای برای کاوش کردن است . (به عنوان مثال دایره المعارف های سی دی ، شبیه سازی ها ، توده های ابر رسانته ها . ابزار جستجوی شبکه و آزمایشگاه هایی با کامپیوتر کوچک )
3- فناوری وسیله ای برای خلق کردن، ترکیب کردن ، و تجریه و تحلیل کردن اطلاعات است به عنوان مثال: نرم افزار واژه پردازی برنامه های مدیریت دادگان ، نرم افزار گرافیک ، سیستم های نشر رومیزی ، ابر رسانه ها ، ابزار جستجوی شبکه و ضبط نوار دیداری و تجهیزات ویرایش .
4- تکنولوژی وسیله ای برای ارتباط برقرار کردن با دیگران است به عنوان مثال : پست الکترونیکی ، یادگیری متقابل از راه دور از طریق سیستم های ماهواره ای ، کامپیوتر، مودم و ارتباطات کابلی .
به طور مشابه اشخاصی به نام های بروس و اوین روش هایی را مورد برسی قرار می دهند که در آنها ابزار ، فن ها و کاربرد های فناوری از یادگیری تلفیقی و اکتشافی ، پشتیبانی می کنند تا دانش آموزان را به کاوش کردن فکر کردن ، خواندن ، نوشتن، تحقیق کردن، اختراع کردن، حل کردن مسائل و تجربه کردن جهان جلب کنند .
آنها عقیده ی رسانه بودن فناوری را با چهار کانون مختلف توسعه داند :
1- رسانه برای تحقیق ( مانند الگوسازی داده ها ، دستیابی به بانک های اطلاعاتی و مشاهدات تحت وب و میکروسکوپ ها و ابر متن ها
2- رسانه برای ارتباط مانند واژه پردازی، پست الکترونیکی ، برگزاری همایش همزمان ، نرم افزار گرافیک ، شبیه سازی ها و آموزش های خصوصی .
3- رسانه ای برای ساخت مانند : روبوتیک ها ، طرح کمک با کامپیوتر و سیستم های کنترل .
4- رسانه برای بیان مانند ویدئوی ارتباطی ، نرم افزار متحرک سازی موسیقی
مربیان باید نوع فناوری ای که در مدرسه یا منطقه استفاده می شود ، در نظر بگیرند و سپس تعیین کنند که آیا هدف خاص فناوری ، اهداف مدرسه را برای یادگیری دانش آموز در بر می گیرد یا خیر ؟ تنها در این صورت است که می توان برای خرید تجهیزات و مواد مربوط به فناوری ، برنامه ریزی کرد و تاثیر فناوری را در انجام اهداف مورد ارزیابی قرار داد.
علم رایانه چرا ؟
امروزه ما در عصر فن آوری و اطلاعاتی و ارتباطان به سر می بریم . فن آوری های جدید ، بویژه فن آوری های مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات زمینه تحولات سریع قابل برگشتی در جهان فراهم آورده است . آن چه را که واژه ی دانایی به ذهن متبادر می کند دانش و اطلاعات است . تردیدی نیست که مجهز بودن به دانش و اطلاعات نوعی فرزانگی است . دانایی صرف یا در اختیار داشتن دانش و اطلاعات به خودی خود کارآیی ندارد و اگر با توانایی، یعنی شگردهای به کارگیری و بهره مندی از دانش و اطلاعات ، همنشین نشود ناقص می ماند اما اگر دانایی با رفتار و کردار همراه و همگام شود ، یعنی با توانایی دم ساز گردد، کار آمد می شود ( چانگ بنقل از یزد چی. 1385)
آموزش و پرورش کلید تغییر مسیر جهانی است ، و اگر بخواهیم تغییری در زندگی اجتماعی به وجود آوریم باید از مدرسه آغاز کنیم و اگر بخواهیم تغییری را از مدرسه شروع کنیم ، بی تردید باید از معلم شروع کنیم و مهم این که هیچ اصلاحی نمی تواند بدون همکاری و مشارکت فعال معلمان موفق شود . ولی کدام معلم ؟ ( یزدچی ، 1385)
گر چه استفاده از فناوری های اطلاعاتی ، مزایای فراوانی برای آموزش و توسعه ی یادگیری، از جمله گسترش پوشش تحصیلی ، افزایش زمان و کیفیت یادگیری، ایجاد حس پرسشگری ، آموزش تمام معلمان حتی آنان که در نقاط دور دست مشغول به خدمتند در پی دارد ، اما آنچه با این عنوان در ساختار آموزشی کشور وارد شده است ، جدا از تمام مزایای حرفه ای و سهولت در دستیابی به اطلاعات ، باعث افزایش شکاف ارزشی در میان طبقات اصلی بخش تعلیم و تربیت شده است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تکنولوژی آموزشی، هنرهای زیبا، رسانه های آموزشی Next Entries منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات، توسعه فناوری