منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، اوقات فراغت، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

و جوانان بویژه در بخش‌های فقیر‌نشین و حاشیه شهر‌ها در کاهش میزان جرایم نقش بسیار مؤثری دارد. به گفته کارشناسان، این گروه از جوانان و نوجوانان هنگامی که در فعالیت‌های ورزشی قرار می‌گیرند احساس وابستگی اجتماعی، حمایت و وفاداری را تجربه می‌کنند.بر اساس آمار بدست آمده از این پژوهش شرکت این گونه افراد در فعالیت‌های ورزشی اعتیاد به مواد مخدر، الکل، رفتارهای تهاجمی، خشونت و حتی مزاحمت‌های تلفنی در این مناطق کاهش پیدا کرده است (سلیمانی، 1388).
بی‌تردید لازمه حیات و شکوفایی مطلوب یک جامعه، رشد و شکوفایی جوانان آن جامعه است. در کشور ما سال هاست که بحث جوانان و مسائل مربوط به آنان در مقاطع زمانی مختلف از سوی افراد و سازمان‌های مختلف مطرح می‌شود و همیشه مثل تمامی امور، در ادامه کار عقیم می‌ماند. آمارهای نگران کننده طلاق، خودکشی، خود سوزی، مصرف مواد مخدر، کاهش سن فحشا در بین جوانان همگی نشانه‌ای از آینده مبهم و تاریک جامعه است. در همین رابطه رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با تشریح آخرین وضعیت آمار ازدواج و طلاق در کشور اعلام کرد: استان های تهران و البرز رکورددار بیشترین طلاق و کمترین ازدواج در کشور هستند. در سال 92 تعداد ازدواج های به ثبت رسیده در مقایسه با سال قبل 4/4 درصد کاهش یافته است و آمار طلاق نیز در سال 92 نشان داد که 4/6 درصد افزایش یافته است که، بیشترین طلاق‌ها مربوط به استان‌های البرز و تهران است (خبرگذاری مهر، 1393).
شاید خودکشی جوانان از مهلک‌ترین و غمناک‌ترین اتفاقات موجود در جامعه باشد، هیچ آمار مستندی از خودکشی در شهر تهران وجود ندارد اما در این رابطه می‌توان طبق آمار اعلام شده کلی، گفت: میانگین سنی در آمار خودکشی، جوانان 29 سال می‌باشند (درگاه خبری عبرت نیوز،1392).
تحولاتی که در سال‌های اخیر در درون جامعه و در خارج از مرزهای آن رخ داده، تغییر در سبک زندگی آنها را به دنبال داشته است(رفعت‌جاه،1390). طبق نتایج بدست آمده از تمام تحقیقات انجام شده دستاورد‌های حاصله از سرمایه‌اجتماعی در مردم یک جامعه، ایجاد شهری دلخواه و مناسب برای زندگی در کنار انسان‌هایی با خوی آدمی است. گویی مدینه فاضله برای هر انسانی به حقیقت پیوسته باشد. بنابراین در این تحقیق با بررسی دو متغیر سرمایه‌اجتماعی و میزان مشارکت در ورزش‌های تفریحی و به طبع آن نتایج حاصله، برآنیم دانش علمی موجود در این زمینه را گسترش دهیم. شناخت و میزان سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران با تمام ابعاد آن( اعتماد، اتحاد، توانمندی…) می‌تواند راهکارهای مناسبی جهت افزایش این سرمایه و بهبود زندگی آنان فراهم کند. در همین رابطه سازمان‌هایی که می‌توانند دست‌آورده‌های حاصله از این تحقیق را استفاده کنند، عبارتند از: معاونت آموزشی و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و زیر مجموعههای آن در آموزش عالی کشور، معاونت های پرورشی و فرهنگی و تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در حوزه جوانان که از طرف وزارت ورزش و جوانان حمایت می‌شود نام برد.

1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف اصلی
بررسی ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران.
1-4-2 اهداف اختصاصی
1. تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با عضویت در گروه‌ها وشبکه‌ها در جوانان شهر تهران.
2. تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با فعالیت‌های های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران.
3. تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اتحاد واعتماد در جوانان شهر تهران.
4. تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران.
5. تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با وابستگی و شمول اجتماعی در جوانان شهر تهران.
6. تعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با توانمند‌سازی و فعالیت سیاسی در جوانان شهر تهران.
7. بررسی قابلیت پیش‌بینی سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران از روی مشارکت در ورزش‌های تفریحی.

1-5 فرضیه های پژوهش
• بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و سرمایه‌اجتماعی ارتباط وجود دارد.
• بین مشارکت در ورزشهای تفریحی و عضویت در گروه ها و شبکه ها در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
• بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اتحاد و اعتماد در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
• بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و فعالیت‌های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
• بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
• بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و وابستگی و شمول اجتماعی در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
• بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و توانمندسازی و فعالیت سیاسی در جوانان شهر تهران ارتباط وجود دارد.
• مشارکت در ورزش‌های تفریحی قابلیت پیش بینی سرمایه‌اجتماعی را دارد.
1-6 محدودیت پژوهشی
میزان تجارب شخصی و یا اطلاعات افراد نمونه در زمینه پژوهش، دقت و انگیزه و علاقه نمونه های پژوهش در پاسخ به سوالات.

1-7 محدوده های پژوهش
نمونه‌های مورد پژوهش: جامعه آماری محقق محدود به جوانان 29-15 سال شهر تهران است.
محدوده مکانی: جامعه آماری این تحقیق محدود به شهر تهران است.
محدوده زمانی: این پژوهش در محدوده زمانی فروردین 93 تا بهمن ماه 93 انجام شده است.
1-8 تعاریف مفهومی
مشارکت
مشارکت در هر ورزش به عنوان درصدی از جمعیت بزرگسال تعریف می شود (از 16 سال به بالا)، که با شدت متوسط به مدت سی دقیقه یا بیشتر از آن دست کم یکبار در هفتۀ گذشته در ورزش شرکت داشته اند (حداقل 4 روز از 28 روز گذشته)( برویر14،2011).
ورزشهای تفریحی
ورزش تفريحي، شکلی از فعالیتهای جسمانی یا حضور منظم درفعالیت‌های فيزيكي است که سلامت بدنی و روانی را بهبود بخشیده، روابط اجتماعی را شکل داده و یا منجر به نتایج مثبت میشود و شامل ورزشهايي به منظور ارتقاء آمادگي جسماني و مفرح است و پنج نوع برنامه ورزش آموزشي، ورزش غير رسمي، ورزش درون بخشي، ورزش برون بخشي و ورزش باشگاهي را شامل می شود (سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، 1382).

سرمایه اجتماعی
سرمایه‌اجتماعی مفهوم نسبتا جدیدی در علوم اجتماعی است و به طور خلاصه به معنای”هنجارها و شبکه‌هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند” (تاجبخش و همکاران، 1382). این مفهوم دارای 6 بعد است که شامل: 1) عضویت در گروه‌ها و شبکه‌ها؛ 2) اعتماد و اتحاد؛ 3) فعالیت های اشتراکی و همکاری؛ 4) اطلاعات و ارتباطات؛ 5) وابستگی و شمول اجتماعی؛ 6) توانمندسازی و فعالیت های سیاسی است (گروترت،2004 ).
جوانان 29-15 سال
موضوع جوانی از مباحث مهم علوم اجتماعی در جوامع جدید و عصر حاضر است. جوانان، گروه خاصی از جمعیت هستند که با استمرار سال‌های طولانی تحصیل از اشتغال و بعضی از مسئولیت‌های زندگی به دور بوده و از این نظر با بزرگسالان متفاوت هستند گذر کودکی به بزرگسالی امری تدریجی است و نمی‌توان مرز مشخص و دقیقی برای آن قائل شد. برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی برای روشن شدن محدوده سنی جوانان و مطالعه درباره آنها 24- 15 سال و برخی دیگر 29-15 سال را به عنوان جمعیت جوان در نظرمی‌گیرند. در ایران وزارت ورزش وجوانان نیز این سن را 29-15 سال اعلام می‌کند، از این رو محقق سن مورد بررسی را دراین تحقیق 29-15 سال در نظر خواهد گرفت( فتحی، 1389).

فصل دوم:
ادبیات ، مبانی نظری
و
پیشینه تحقیق

هدف از این بخش آشنایی خوانندگان با ادبیات و مبانی نظری دو متغیر مورد استفاده ( مشارکت در ورزش‌های تفریحی و سرمایه‌اجتماعی) در این پژوهش است، همچنین این قسمت خواننده را با کارها و زمینه‌های قبلی و حیطه مورد مطالعه آشنا می‌سازد. که از سه بخش کلی تشکیل شده، در بخش اول به مطالعه مبانی نظری اوقات فراغت، ورزش و ورزش‌های تفریحی و در بخش دوم به مبانی نظری سرمایه‌اجتماعی و در نهایت در بخش سوم به پژوهش‌های انجام شده داخلی و خارجی و جمع بندی و خلاصه پرداخته می‌شود.
2-1 اوقات فراغت
با مطالعه متون و مطالب مختلف، تعاریف متعددی را از اوقات فراغت خواهیم یافت که این مسائل نشان دهنده این است که مفاهیم فراغت برای همگان یکسان نیست و تعریف منحصر به فردی برای آن وجود ندارد. به همین علت ابتدا ریشه لغوی اوقات فراغت را بیان کرده و سپس مفاهیم آن از دیدگاه دانشمندان، مکاتب، روان شناسان و جامعه شناسان بیان می شود.
2-1-1 ریشه لغوی فراغت
جلد دوم فرهنگ عمید، فراغت را به فارسی، آسودگی و آسایش و آسودگی از کار و شغل معنی کرده است (فرهنگ عمید، 1372). در فرهنگ فارسی دکتر معین فراغت را به معنای آسودگی، استراحت، آرامش و نیزمجال و فرصت معنی نموده است (فرهنگ معین، 1370). در لغت نامه دهخدا، فراغت، وقت و زمانی است که برای امری فرض شده. ساعت، فرصت، گاه، زمان، مدت، که جمع آن اوقات است. ضد گرفتاری از کار و مشغله و هم‌چنین فراغت داشتن غفلت داشتن و فراموش کردن (دهخدا، جلد 27). فراغت در زبان عربی نیز به معنی دست کشیدن از کار، هدر رفتن، به پایان رسانیدن، خالی شدن و ریختن است (حاج عبداللهی، 1386).
فرهنگ لاروس مفهوم اوقات فراغت را چنین بیان کرده است: سرگرمی‌ها، تفریحات و فعالیت‌هایی است که به هنگام آسودگی از کارهای عادی با شوق و رغبت به آنها می‌پردازند. این کلمه شاید از لغت schole که یک کلمه یونانی است آمده باشد که معنی آن با لغت لاتین leisure که به معنای آزاد بودن است ارتباط نزدیک دارد(تندنویس، 1375). فراغت در زبان انگلیسی از leisure، licere به معنای سهولت، آسانی، راحتی، فراغت و آسایش گرفته شده است(خلیل‌زاده و کوهستانی، 1383).
2-2 تعاریف، مفهوم و نظریات اوقات فراغت
اوقات فراغت یکی از پدیده‌هایی است که توجه بسیاری از صاحب نظران به ویژه جامعه شناسان و حتی افراد عادی را به خود جلب کرده است. متخصصان اجتماعی بر این باورند که فراغت، واقعیتی است که در بافت جامعه صنعتی پدید آمده است و نمی‌توان آن را با بیکاری قرون گذشته مقایسه کرد. جامعه شناسی فراغت به عنوان امری ضروری، دانشی است که می‌خواهد مسائل واقعی تحولات حوزه کار و سبک زندگی را مطالعه کند و از میان جنبه‌های مختلف این پدیده بعد فرهنگی و اجتماعی آن اهمیت بسزایی دارد به معنای دیگر به دلیل همگانی بودن فراغت در سطح گروه‌های مختلف جامعه توجه به ماهیت و شیوه گذرانش می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد(میر‌هاشمی و شکری، 1386).
باقرساروخانی(1370) در کتاب دایره‌المعارف علوم اجتماعی، گذران اوقات فراغت را چنین تعریف می کند:
“گذران اوقات فراغت، مجموعه فعالیت‌هایی را که شخص به میل خود، برای استراحت، خواه برای تفریح و خواه برای گسترش اطلاعات و ارتباطات آموزش شخصی یا مشارکت اجتماعی با کاربرد توان خود در خلاقیت، در زمان فارغ از تعهدات شغلی، خانوادگی و اجتماعی به عهده می گیرد”. دکتر علی شریعتی عقیده دارد “هر انسانی در زمان فراغتش بیشتر خودش است تا اوقات کارش، زیرا در آن لحظه افراد بهترین فرصت‌ها را پیدا می‌کنند تا با روح آزاد انسان تماس داشته باشند”. در این جا انسان بدون هیچ قید خارجی خودش است. فراغت یعنی آن بخش از زمان بیداری که انسان از تعهدات شغلی و کار مولد آزاد است و به طور دلخواه به استراحت، تجدید قوا و رفع خستگی جسمی و روحی می گذراند (لواسانی،1380).
امروزه فراغت به اوقاتی از زندگی اطلاق می شود که انسان کار موظفی و دیگر وظایف شرعی و اجتماعی خود را تمام کرده باشد و در پی بهره برداری از این زمان با خواب، ورزش و تفریحات سالم است. فعالیت کودکان در اوقات فراغت بازی است، در صورتی که این وقت را بزرگسالان در ورزش و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری می‌گذرانند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی، وزارت ورزش Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، مدیریت ورزش، ورزش آموزشی