منابع پایان نامه با موضوع مکانیابی، تحلیل فضایی، احساس امنیت، اکولوژی اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

، 1391: 99).

1-4- اهداف مشخص تحقيق
در این پژوهش، به شناسایی معیارهاي موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس، اقدام می‏گردد، هدف این پژوهش، تعیین شاخص‏هاي مناسب بر مکانیابی کلانتري‏هاي پلیس و ارائه الگویی مناسب در این زمینه در جهت پیشگیری از وقوع جرایم در شهر کرمانشاه می‏باشد. موضوع مورد بررسی در این تحقیق تحلیل فضایی کلانتری‌ها موجود در سطح شهر کرمانشاه با هدف مکان‏یابی کلانتری‌های جدید و یا تغییر موقعیت کلانتری‌های فعلی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات رسانی و تسریع روند حضور نیروهای پلیس در مواجه با انواع جرایم است. هدف نهایی پژوهش، شناسایی شاخص‏هاي مناسب و عوامل موثر بر مکانیابی کلانتريهاي پلیس طبق پیشینه معتبر پژوهشی و نظر خبرگان انتظامی در شهر کرمانشاه می‏باشد.
– استفاده از قابليت هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تعيين بهينه موقعيت فضایی مراكز نيروي انتظامي با هدف كنترل مؤثر، سريع و پیشگیری از جرم
– تحلیل فضایی بزه در شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
– اولویت‏بخشی به فعالیتهای پلیس بر پایه استفاده بیشتر از فناوریهای نوین سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
– به کارگیري توانمنديهاي سیستم اطلاعات جغرافیاي (GIS) در زمینه تحلیل فضایی جرایم شهر کرمانشاه
– شناسایی کانونهای جرم‏خیز و مکانیابی ایستگاههای پلیس و تحلیل گشت زنی آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
– شناخت میزان تأثیر ایستگاه‏هاي پلیس بر امنیت حوزه استحفاظی، آگاهی از تأثیر ایستگاه‏هاي پلیس در کاهش جرائم، آگاهی از تأثیر ایستگاههاي پلیس در پیشگیري از جرائم، آگاهی از تأثیر ایستگاه هاي پلیس در احساس امنیت مردم، آگاهی از تأثیر ایستگاه هاي پلیس در افزایش اطمینان و اعتماد مردم به پلیس، شناخت میزان تأثیر کارآیی انتظامی ایستگاههاي پلیس بر میزان بهره‏وري ایستگاهها در حوزه استحفاظی مربوطه
– شناخت میزان اثربخشی انتظامی ایستگاههاي پلیس بر میزان بهره‏وري ایستگاهها در حوزه استحفاظی
هدف از شاخص‏سازی و تعریف معیارهای مؤثر در مکان یابی کلانتری‌ها و ایستگاه‏های پلیس، افزایش تعداد موارد پیشگیری و امدادرسانی در محدوده های تحت پوشش کلانتری‌ها و ایستگاه های پلیس در کمترین زمان ممکن است. به منظور مکانیابی مراکز انتظامی اصولی استخراج گردید که حاصل تعامل و هم فکری اساتید برنامه ریزی شهری و کارشناسان انتظامی است. این اصول عبارتند از؛ سازگاری، وابستگی، مطلوبیت، ظرفیت، هم جواری، دسترسی و مرکزیت، سایر زیر معیارها با توجه به این اصول تدوین شده است. آن چه از این تحقیق به عنوان هدف انتظار می‌رود استخراج ضوابط و معیارهای استاندارد جهت استقرار کلانتری‌ها و ایستگاه های پلیس و ساماندهی فضایی مراکز انتظامی (کلانتری‏ها) در شهر کرمانشاه است.

1-5- مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
پارک، ارنست برگس، مکنزی از جمله اولین کسانی بودند که مباحث مربوط به جرایم شهری پرداختند (موسوی،1384، 86).
استفاده از نقشه در تحلیل بزهکاری در امور پلیسی نیز حداقل به سال 1900 میلادی باز می گردد. یک نقشه سنتی بزهکاری صفحه بزرگی را در بر می گرفت که محل جرایم را با پونزهایی بر روی آن مشخص شده بود( کیت هریس،1:1386).
تحليل فضايي جرم داراي تاريخي طولاني و مجزا در جرم شناسي است، به طوري كه اين تحليل‏ها با مطالعات كوتلت و گاري6 در فرانسه قرن نوزدهم شروع و با مطالعات اوليه مكتب شيكاگو7 در اوايل قرن بيستم ادامه پيدا كرد( (Messner and et al. 1999:423. تحقيقات اثبات كردند كه علم به مكان هاي حوادث بزهكاري، بينش عميقي درباره پويايي هاي جرم فراهم مي‏كند؛ به طوري كه توزيع فضايي جرم به عنوان يك مكتب فكري در دهه1800 ميلادي با رواج مكتب نقشه‏كشي جرم‏شناسي مورد توجه واقع شد.( Hirschfield & bowers, 2001:204) مکتب نقشه‏كشي جرم‏شناسي8 در فرانسه آغاز شد و سريعاً در انگستان و ديگر كشورهاي اروپايي گسترش يافت، اما در دهه‏هاي اخير رواج نقشه‏سازي جرم ميان محققان و انديشمندان با تأسيس مركز تحقيقاتي نقشه‏سازي جرم9(CMRC) در سال 1997 به وسيله انجمن ملي عدالت آمريكا10 شروع و گسترش سيستمهاي نقشه‏سازي جرم در انگليس، استراليا و اروپا را باعث شد. اينك مركز تحقيقاتي نقشه‏سازي جرم به نقشه‏سازي و تحليل برنامه هاي امنيت عمومي يا همان11 MAPS تغيير نام داده است .(http://www.ojp.usdoj.gov/nij/map)پس از آن مؤسسه Jill Dando Institute of Crime Science انگستان در سال 2000 با آدرس اينترنتي (http://www.jdi.ucl.ac.uk) به رسميت شناخته شد. همچنين موسسه بين‏المللي توسعه دادگستري در ايالات متحده، تحقيقات گسترده‏اي در زمينه به كارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام داده است. از جمله اين موارد، تأليف كتابي با نام Mapping Crimeمي‏باشد كه در آن به طور مفصل به كاربرد نقشه و GISدر كنترل و تحليل جرم پرداخته شده است. در كشور ايران نيز تحقيقات مختلف در زمينه مكانيابي مراكز خدماتي، امدادي و انتظامي در شهرها انجام گرفته است. سامانه ملی خدمات هوشمند جنایی انگلستان12، سیستم استعلام عمومی و مدیریت اتفاقات13 (IMAGE) آدرس یابی جرم در گلاسکو اسکاتلند، سیستم تحلیل نقشه مبنای پلیس نیوزیلند (NZ) MAPS14 ، و تجربه پیاده سازی نقشه نگاری جرم در ویکتوریای استرالیا از تجارب سایر کشورها در زمینه نقشه نگاری جرم است.
سیر تکوین پژوهش های وقوع فضایی جرایم درحوزه شهرها را می‌توان در طی سه دوره مشخص زیر از یکدیگر تفکیک نمود:
دوره اول: تأثیر عوامل محیط طبیعی چون آب و هوا، باد، دما، عرض جغرافیایی، کوه، دشت و دریا و … در رابطه با کجروی های بشری موضوع مطالعات جغرافیای جرم در این دوره را تشکیل می‌دهد. در واقع این مطالعات با رویکردی جبرگرایانه، ناهنجاریهای اجتماعی را به عوامل محیطی نسبت می‌دهند.
دوره دوم: “گری” و “کتله” در سال 1833 نخستین پژوهش های علمی جغرافیای جرم را با بهره‌گیری از اندیشه‌های اکولوژی اجتماعی انجام دادند. آنها به مطالعه میزان جرم درشهرها با توجه به شرایط اجتماعی و سکونتی شهروندان پرداختند. شاید بتوان گفت اولین نقشه‌های جرم به وسیله این دو نفر ترسیم شده است. کتله به کمک اعداد و ارقام رابطه بین جرم و برخی متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی را نشان داد. این روند به وسیله متفکرین مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو در اوایل قرن بیستم ادامه یافت. به عنوان نمونه در کارهای “شاو” و “مک کی” و برخی متغیرهای جمعیتی (ساخت جنسی و سنی) و اقتصادی (درآمد) و مشخصه‌های مکانی (از جمله مشخصات مناطق مختلف شهری یا محل سکونت مجرم) در رابطه با جرم در نظر گرفته می‌شد.
دوره سوم: از دهه 1990 علاقه و توجه فزاینده‌ای به پژوهش های مربوط به مکان و جرم در محافل علمی جهان صورت گرفته است به نظر می‌رسد موارد زیر مهمترین دلایل این توجه بوده است:
الف) افزایش قابل توجه میزان جرم و جنایت و ناهنجاری ها در اکثر شهرهای جهان.
ب) پیشرفت های فنی ابزارهای تحلیل جغرافیایی و از جمله سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال های اخیر موجب شد تا این ابزار در بررسی های جغرافیای جرایم شهری در زمینه تهیه پایگاه های داده مکانی، تلفیق و تحلیل فضایی جرم به کار گرفته شود.
ج) توسعه علمی تئوری های مکانی جرم در بررسیهای جغرافیای جرایم شهری ( کلانتری، 1380: 59).
سابقه شناسایی و تحلیل محدوده‌های جرم‏خیز شهری به عنوان رویکردی علمی به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. کانون های جرم‏خیز از جمله مفاهیمی است که طی 15 سال اخیر در بین تحلیل‌گران جرایم شهری اهمیت بسیار یافته است و امروزه به عنوان دستاوردی معتبر جهت مقابله با انحرافات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرح است. به نظر می‌رسد ایده‌های اولیه بررسی محدوده‌های جرم‏خیز شهری در نتیجه ترسیم نقشه‌های پونزی که تهیه آن در ادارات پلیس به شیوه دستی از حدود 200 سال پیش مرسوم شده است شکل گرفته باشد. از آنجا که توزیع جرایم در محدوده جغرافیایی تابعی از شرایط مکانی محل وقوع بزه، عامل زمان ، انگیزه و توانایی بزهکار و نحوه پراکنش اهداف مجرمانه است، بنابراین نشان دادن وقایع مجرمانه بر روی نقشه شهر با پونز یا نمادهای رنگی بیانگر این نکته بود که توزیع بزهکاری به تمرکز و تراکم در محدوده‌ای خاص و بعضاً بخش های کوچکی از سطح شهر گرایش دارد. گرچه حدس فوق دور از واقعیت به نظر نمی‌رسد و احتمالاً طی 100 سال اخیر تحلیل های ساده محدوده‌های جرم‏خیز شهری به وسیله پژوهشگران جرایم شهری یا افسران پلیس صورت گرفته است و طی 30 سال گذشته افرادی چون “برانتینگهام” در سال 1975 و 1981، “کرو” در سال 1975، “ابی” و “هریس” در سال 1980 و “پریش” در سال 1986 در آثار و نوشته‌های خود با ورود به بحث تراکم بزهکاری در محدوده‌های خاص شهری، تحلیل محدوده‌های جرم‏خیز را مطرح ساختند. لیکن به طور مشخص پژوهش در این زمینه را “شرمن” ، “گارتین” و “برگر” در سال 1989 انجام دادند و برای نخستین بار واژه کانون های جرم‏خیز توسط ایشان مطرح گردید. فرناندز(2005) پژوهشی تحت عنوان جلوگیری از جرم و احساس امنیت در طراحی محیط ارائه نموده است. هدف از انجام این پژوهش تاثیر طراحی محیطی و اثرات آن در خلق محیطی امن است. در راستای انجام این پژوهش وضعیت محدوده ی مورد مطالعه و درک مردم از امنیت مورد سنجش قرار گرفته است. انجمن برنامه ریزان امریکا(2005) در پژوهشی تحت عنوان برقراری امنیت از طریق طراحی: خلق محیطی امن در ویرجینیا بیان کرده که با استفاده از رویکرد CPTED به طور موثر می توان مانع از وقوع جرم شد که این خود باعث سرزندگی و توانایی اقتصادی در نواحی شهری می گردد. در واقع تصور مردم از نواحی سرزنده و زیبا مکان هایی است که در آن احساس امنیت و راحتی کنند.
آقاي دكتر شكويي در مقاله خود تحت عنوان “جغرافياي جنايت” شاخه جديد در دانش جغرافيا سابقه پژوهش و سير تحول اين بررسي ها را در طول سال هاي 1935 تا 1968 بدين شرح بيان نموده اند:
در سال 1935 راسن15 با بررسي آمارهاي قضايي انگلستان و ولز مطالعاتي را در زمينه جغرافياي جنايت به عمل مي آورد. اين محقق نواحي انگلستان و ولز را به حوزه هاي كشاورزي، كارخانه اي، معدني ، متروپليتن تقسيم مي كند و در مطالعات خود به اين نتيجه مي رسد كه تراكم جمعيت يكي از عوامل اصلي افزايش جرم و جنايت مي باشد.
در سال هاي 1926 و 1945 السورث هانتينگتون جغرافيدان برجسته آمريكايي تحقيقاتي در زمينه نقش عوامل جغرافيايي در وقوع انواع جرم و جنايت انجام مي دهد.
در سال هاي 1929 و 1924 مفاهيم اكولوژي شهري كه در مكتب دانشگاه شيكاگو به وسيله رابرت پارگ16 ، ارنست برگس 17، رودريك مكنزي 18پايه گذاري شده بود به وسيله دو محقق برجسته به نام هاي كيفوردشاو19 و هنري مك مكي 20 به كار گرفته مي شود. اين محققين با استفاده از خصيصه هاي اكولوژيكي شهر، نتيجه بررسي هاي خود را به اين شرح منتشر مي كنند:
بالاترين جرم و جنايت در محلاتي اتفاق مي افتد كه در آنها خانه هاي اجاره اي ارزان قيمت بيشتر باشد.
در محلاتي كه ميزان جرم و جنايت بيشتر است زنان محله نيز انواع جرم ها را مرتكب مي شوند.
مجرمين بيشتر محلاتي را جهت سكونت خود انتخاب مي كنند كه مجرمين با سابفه در آنجا زندگي مي‏كنند.
در محلاتي كه دانش آموزان مدارس، از دبيرستان فرار مي كنند و وقت خود را در بيرون مدرسه بيهوده تلف مي نمانيد. رقم جرم و جنايت بالا مي گيرد. در اين قبيل محلات جرم و جنايت حتي ميان گروه سني ميانسال نيز بيشتر است.
جرم و جنايت از الگوهاي اجتماعي و فيزيكي شهر تبعيت مي كند. به ديگر سخن وجود نارسائي در تشكيلات پليس و دادگستري و يا بخش هاي رو به ويران شهري زمينه هاي مساعدي جهت ارتكاب جرم فراهم مي سازد.
در ایران نوشته‌های نجفی ابرند آبادی در مورد جرم شناسی، ، پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عبدالهی با عنوان “پیشگیری جرم از طریق برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری مورد مطالعه جرم سرقت در شهر زنجان” ، پایان نامه کارشناسی ارشد جلال کامران نیا با عنوان “تحلیل الگوهای فضایی و آینده نگری جرم در شهر شیراز”

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مکانیابی، نظم و امنیت، ارتکاب جرم، تحلیل فضایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ترک فعل، نیروی انسانی، توزیع فضایی، قانون مجازات