منابع پایان نامه با موضوع منطقه آزاد، نیروی انسانی، بومی‌سازی، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

میزان ناسازگاری مقایسه‌های زوجی بیشتر از 1/0 باشد بهتر است در مقایسه‌ها تجدیدنظر کرد. پس برای پایا بودن داده‌های بدست آمده، این مقدار باید کمتر از 1/0 باشد.

3-8 جامعه آماري و تعداد نمونه
جامعه مورد مطالعه ما را تمامی مدیران ارشد سازمان‌های ذیربط در منطقه آزاد اروند از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل محیط‌زیست، شرکت کشتی‌سازی شهید موسوی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان‌های ذیربط دیگر، تشکیل می‌دهد.
با توجه به اینکه در این پژوهش جهت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی از روش طوفان مغزی استفاده شده است و مناسب‌ترین تعداد اعضاء جهت تشکیل تیم طوفان مغزی بین 14 تا 20 نفر متخصص و خبره در زمینه تحقیق می‌باشد. بدین جهت در این پژوهش جهت تشکیل تیم طوفان مغزی از 22 نفر افراد خبره و متخصص در زمینه بازیافت کشتی دعوت بعمل آمد که از این 22 نفر 15 نفر دعوت ما را اجابت کردند و طی چند جلسه عوامل را شناسایی و رتبه‌بندی کردند. که این 15 نفر متخصص حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه، مشاهده و …، از روش طوفان مغزی به عنوان اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در فصل حاضر ابتدا به مراحل انجام کار از تشکیل تیم طوفان مغزی تا مقایسات زوجی معیارها و گزینه‌ها پرداخته، به دنبال آن به ترتیب به تفسیر هر کدام از اقدامات انجام گرفته جهت گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازیم و در نهایت قبولی یا رد فرضیه‌های تحقیق را تبیین می‌نماییم.

4-2 مراحل انجام کار
4-2-1 تشکیل تیم طوفان مغزی
اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش روش طوفان مغزی است که بدین منظور از 22 نفر افراد خبره در زمینه بازیافت کشتی از جامعه آماری جهت تشکیل تیم طوفان مغزی دعوت بعمل آمد که از این جمع 15 نفر به شرح ذیل دعوت ما را اجابت فرمودند و تا پایان انجام این پروژه ما را همکاری فرمودند.
جدول 4-1 اسامی تیم طوفان مغزی
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
سازمان
1
همایون یوسفی
ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
2
سید ناصر سعیدی
استادیار و هیئت علمی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
3
مصطفی زارع دوست
رئیس اداره ایمنی، نجات و تجسس دریایی
اداره کل بندر و دریانوردی استان خوزستان
4
دامون رزمجویی
هیئت علمی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
5
مجتبی عباسپور
هیئت علمی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
6
مهدی فراهانی
رئیس اداره امور دریایی
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
7
سید ذبیح ا… کلانتری
کارشناس ارتباطات دریایی
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
8
ایران برایی
کارشناس مطالعات
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
9
معصومه جهان پناه
مسئول هماهنگی دایره مدیریت
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
10
مرتضی طاهری
مسئول سواحل و بنادر
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
11
سروش امیری
لایروبی و هیدروگرافی
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
12
مسلم جلیلیان
کارشناس محیط‌زیست و آلودگی دریایی
سازمان منطقه آزاد اروند
13
جمال ثوامری
رئیس کل اداره مدیریت و بازرگانی
سازمان منطقه آزاد اروند
14
الهام اولاد باغی
کارشناس محیط‌زیست و آلودگی دریایی
سازمان منطقه آزاد اروند
15
رضا جاوید
رئیس کل اداره محیط‌زیست
اداره کل محیط‌زیست شهرستان خرمشهر
منبع؛ یافته‌های تحقیق

4-2-2 شناسایی معیارها در استقرار صنعت بازیافت کشتی (فاز اول پرسشنامه)
این مرحله از پژوهش فاز اول پرسشنامه را تشکیل می‌دهد. در اولین نشست تیم طوفان مغزی از افراد تقاضا گردید که معیارها یا عوامل مهم در صنعت بازیافت کشتی را قید کنند و هر کدام از افراد تیم از زاویه افکار خود به عوامل و معیارهایی اشاره نمودند که جمعاً 22 معیار شناسایی شد. پس از ختم اولین نشست اعضاء، با حذف معیارهای تکراری و دسته‌بندی سایر معیارها در نهایت 10 معیار به شرح ذیل تبیین گردید.

جدول 4-2 شناسایی معیارها
ردیف
عـــوامـل
تــوضیــحــات
1
ایمنی و قوانین زیست محیطی
استانداردها و مسائل ایمنی مربوط به نیروی انسانی
اجرای استانداردها و قوانین ملی و بین‌المللی در ارتباط با صنعت بازیافت کشتی
جهت پیشگیری از آلودگی‌های دریایی و رودخانه‌ای در منطقه
2
اشتغال‌زایی
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث جذب نیروی انسانی می‌گردد.
استقرار این صنعت باعث رونق صنایع داخلی مرتبط مانند بازار حمل‌ونقل، یدک‌کشی، جرثقیل و … می‌گردد.
3
نوسازی ناوگان دریایی
از رده خارج کردن شناورهای مستهلک و جایگزینی آنها با شناورهای نو
4
درآمد ملی
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث جذب سرمایه و افزایش درآمدهای ملی می‌گردد.
این صنعت می‌تواند به عنوان تأمین‌کننده بخشی از صنایع فولاد و تقویت‌کننده زنجیره تأمین قرار گیرد.
جابجایی ضایعات و قطعات قراضه کشتی‌ها بنا به مشمول عوارض منطقه آزاد قرار گیرد.
5
تخصص نیروی انسانی
ارتقاء و افزایش دانش، تخصص و مهارت نیروی کار در زمینه بازیافت کشتی
6
شناورسازی کشتی‌های مغروق
استقرار صنعت بازیافت باعث ایجاد انگیزه جهت شناورسازی کشتی‌های مغروقه و قدیمی می‌گردد.
پاکسازی آبراهه‌های داخلی از شناورهای مغروقه جهت دسترسی بهتر شناورها به بنادر و …
7
دسترسی و پسکرانه
روش‌های دسترسی جهت ارسال ضایعات به صنایع ذوب‌آهن و فولاد کشور
موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی
8
تعدیل بازار
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث تعدیل بازار عرضه و تقاضای کشتی می‌گردد.
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث تعدیل بازار عرضه و تقاضای فولاد می‌گردد.
9
رقبا
نبود رقیب در حوزه خلیج فارس جهت اوراق کشتی، ورود ایران را به این صنعت تشویق می‌کند.
10
بومی‌سازی تکنولوژی
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث بومی‌سازی تکنولوژی‌های مرتبط با این امر می‌گردد.
منبع؛ یافته‌های تحقیق
4-2-3 شناسایی و اولویت‌بندی مهمترین معیارها (فاز دوم پرسشنامه)
در این مرحله از پژوهش که فاز دوم پرسشنامه را تشکیل می‌دهد، به جهت اینکه تجزیه و تحلیل 10 معیار کاری بس دشوار و جهت انجام مقایسات زوجی وقت‌گیر است، پرسشنامه‌ای جهت اهمیت گذاری 10 معیار بین اعضای تیم به شرح زیر توزیع گردید و 6 معیار برتر به مراحل بعدی پژوهش راه پیدا کردند.
جدول 4-3 اولویت‌بندی مهمترین معیارها
ردیف
عـــوامـل مــوثــر
تــوضیــحــات
درجـه‌ اهـمیت
1
ایمنی و قوانین زیست محیطی
استانداردها و مسائل ایمنی مربوط به نیروی انسانی
اجرای استانداردها و قوانین ملی و بین‌المللی در ارتباط با صنعت بازیافت کشتی
جهت پیشگیری از آلودگی‌های دریایی و رودخانه‌ای در منطقه

2
اشتغال‌زایی
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث جذب نیروی انسانی می‌گردد.
استقرار این صنعت باعث رونق صنایع داخلی مرتبط مانند بازار حمل‌ونقل، یدک‌کشی، جرثقیل و … می‌گردد.

3
نوسازی ناوگان دریایی
از رده خارج کردن شناورهای مستهلک و جایگزینی آنها با شناورهای نو

4
درآمد ملی
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث جذب سرمایه و افزایش درآمدهای ملی می‌گردد.
این صنعت می‌تواند به عنوان تأمین‌کننده بخشی از صنایع فولاد و تقویت‌کننده زنجیره تأمین قرار گیرد.
جابجایی ضایعات و قطعات قراضه کشتی‌ها بنا به مشمول عوارض منطقه آزاد قرار گیرد.

5
تخصص نیروی انسانی
ارتقاء و افزایش دانش، تخصص و مهارت نیروی کار در زمینه بازیافت کشتی

6
شناورسازی کشتی‌های مغروق
استقرار صنعت بازیافت باعث ایجاد انگیزه جهت شناورسازی کشتی‌های مغروقه و قدیمی می‌گردد.
پاکسازی آبراهه‌های داخلی از شناورهای مغروقه جهت دسترسی بهتر شناورها به بنادر و …

7
دسترسی و پسکرانه
روش‌های دسترسی جهت ارسال ضایعات به صنایع ذوب‌آهن و فولاد کشور
موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی

8
تعدیل بازار
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث تعدیل بازار عرضه و تقاضای کشتی می‌گردد.
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث تعدیل بازار عرضه و تقاضای فولاد می‌گردد.

9
رقبا
نبود رقیب در حوزه خلیج فارس جهت اوراق کشتی، ورود ایران را به این صنعت تشویق می‌کند.

10
بومی‌سازی تکنولوژی
استقرار صنعت بازیافت کشتی باعث بومی‌سازی تکنولوژ‌ی‌های مرتبط با این امر می‌گردد.

منبع؛ یافته‌های تحقیق
لازم به ذکر است که درجه اهمیت هر معیار بین 1 تا 5 به صورت کمی و کیفی به شکل زیر بیان گردید:
جدول 4-4 نحوه اهمیت گذاری
اهمیت گذاری
روش کمی
1
2
3
4
5
روش کیفی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
منبع؛ یافته‌های تحقیق
نتایج اهمیت‌گذاری بین 10 معیار بالا به شرح ذیل در جدول 4-5 آمده است که جهت انتخاب و رتبه بندی 6 معیار مهمتر یک بار از میانگین حسابی و بار دیگر از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS 22 به دلیل علمی‌تر بودن این آزمون استفاده گردید در نهایت هر دو روش نتایج یکسانی به دست آوردند.
پاسخ‌دهنده / معیارها
ایمنی و قوانین زیست محیطی
اشتغال‌زایی
نوسازی ناوگان دریایی
درآمد ملی
تخصص نیروی انسانی
شناورسازی کشتی‌های مغروق
دسترسی و پسکرانه
تعدیل بازار
رقبا
بومی‌سازی تکنولوژی
اول
5
4
3
4
3
4
4
3
2
1
دوم
5
5
4
4
2
4
3
2
3
4
سوم
5
4
3
5
4
3
4
5
4
3
چهارم
4
5
1
4
2
4
4
3
5
2
پنجم
5
3
4
2
4
2
3
4
3
1
ششم
4
4
5
3
5
3
4
3
5
4
هفتم
5
5
3
3
3
5
4
3
4
5
هشتم
4
5
3
5
3
3
4
2
1
2
نهم
5
4
3
3
4
4
4
3
3
3
دهم
5
4
4
3
5
3
4
3
4
2
یازدهم
5
4
3
4
4
3
4
4
5
4
دوازدهم
5
5
2
4
4
2
3
4
4
4
سیزدهم
5
5
3
5
4
5
3
2
3
1
چهاردهم
5
5
4
5
4
4
5
3
3
3
پانزدهم
5
5
4
4
3
4
4
3
2
3
جمع
72
67
49
58
54
53
57
47
51
42
میانگین هندسی
4.8
4.46
3.2
3.86
3.6
3.53
3.8
3.13
3.4
2.8
جدول 4-5 اهمیت گذاری معیارها

GET
FILE=’D:study (yaghoob)yaghoob 93-94-2recycelingpayannamehfarzyeh farzyeh.sav’.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
NPAR TESTS
/FRIEDMAN=law employment incom renovation specialty flotation access market rivals naturalize
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING LISTWISE.

NPar Tests

[DataSet1] D:study (yaghoob)yaghoob 93-94-2recycelingpayannamehfarzyeh farzyeh.sav

جدول 4-6 آماره های توصیفی آزمون فریدمن
Descriptive Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
law
15
4.8667
.35187
4.00
5.00
employment
15
4.4667
.63994
3.00
5.00
incom
15
3.8667
.91548
2.00
5.00
renovation
15
3.2667
.96115
1.00
5.00
specialty
15
3.6000
.91026
2.00
5.00
flotation
15
3.5333
.91548
2.00
5.00
access
15
3.8000
.56061
3.00
5.00
market
15
3.1333
.83381
2.00
5.00
rivals
15
3.4000
1.18322
1.00
5.00
naturalize
15
2.8000
1.26491
1.00
5.00
منبع؛ یافته های تحقیق

Friedman Test

جدول 4-7 نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن
Ranks

Mean Rank
law
8.87
employment
7.70
incom
5.83
renovation
4.40
specialty
5.37
flotation
4.93
access
5.77
market
3.87
rivals
4.87
naturalize
3.40
منبع؛ یافته های تحقیق

جدول 4-8 آزمون آماری فریدمن
Test

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تکنیک AHP، روش طوفان مغزی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حمل و نقل، رتبه بندی، استراتژی ها، ارزش افزوده