منابع پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، سازمان ملل متحد، عرضه و تقاضا، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

معاني لغوي و اصطلاحي مختلف و متفاوتي است که بحث آن ها در اينجا ضرورتي ندارد. آنچه که در پست، بنام «پست فرهنگي» مورد نظر است، بيشتر فعاليت هايي را شامل مي شود که جنبه ارتباطي ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان پاره اي از کالاهاي فرهنگي مانند مطبوعات (به معني روزنامه و مجله اعم از هفته نامه يا … ) و کتاب و غيره را دارد.
البته شرکت پست به عنوان سازمان رسمي ارتباطي، همواره اين نياز ارتباطي فرهنگي را بنا به درخواست افراد تأمين نموده، به عبارت ديگر، هر وقت افراد خواستار ارسال نامه، کتاب، روزنامه، مجله و … بوده اند، پست وظيفه ارسال آن ها را بر عهده گرفته است. ولي از زماني نه چندان دور که سابقه نخستين آن به سال هاي دهه 1360 مي رسد، پست به دليل تأثيرپذيري از تحولات داخلي و بين المللي، در بازار مطبوعات کشور حضور يافته و سهم چشمگيري را – با توجه به توانايي شبکه – به خود اختصاص داده است. به طور مثال مي توان به حضور پست در نمايشگاه هاي کتاب و نقل و انتقال کتاب هاي خريداري شده اشاره نمود. البته بايد گفت که عليرغم وجود فشارهاي اقتصادي، انگيزه پست از حضور در اين بازارهاي انبوه، صرفاً اقتصادي نيست. بلکه پست به عنوان عامل توسعه يا عامل توسعه اي دولت، حضور در اين عرصه ها، کاهش هزينه هاي تخصصي ارتباطي و در نتيجه افزايش بهره وري را وظيفه خود مي داند. به علاوه پست فراهم آوري تسهيلات ارتباطي و ابزار لازم براي شهروندان و در نتيجه تقليل هزينه هاي اجتماعي را مهمترين وظيفه خود محسوب مي کند.
به طور کلي پست قادر است با توجه به شبکه وسيع و قدرتمند ارتباطي که در اختيار دارد، نقش بسيار مؤثري را در راستاي ارتقاء فرهنگ عمومي و تخصصي جامعه ايفاء نمايد. پست مي تواند در قالب تبليغ فعاليت هاي فرهنگي و يا تسهيل شرکت شهروندان در فعاليت هاي فرهنگي، به صورت غير مستقيم باعث افزايش سطح عمومي فرهنگ جامعه گردد. در حقيقت مي توان ادعا نمود که پست در زمينه مسائل فرهنگي که گاهي از آن تحت عنوان «پست فرهنگي» نيز ياد مي شود، ابزار بالقوه بسيار مهم و استراتژيکي در اختيار دارد. رئوس فعاليت هاي بالقوه اي که پست مي تواند در راستاي ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه انجام دهد عبارتند از :
* تهيه کارت عضويت در کتابخامه ها براي متقاضيان
* تهيه بليط سينماها و تئاترها و مراکز فرهنگي- هنري براي علاقمندان
* تهيه بليط مسابقات ورزشي
* دريافت سفارش، خريد و تحويل کتاب از نمايشگاه ها و فروشگاه ها
* ثبت نام تورهاي زيارتي سياحتي و تهيه و تحويل بليط جهت متقاضيان
* توزيع روزنامه ها و نشريات در همان روز انتشار
* آبونمان و اشتراک نشريات و مجلات فرهنگي هفتگي و ماهانه
* توزيع فرم هاي مسابقات علمي و فرهنگي
* همکاري نزديک با فرهنگسراها و مراکز فرهنگي در سطح محله ها و اطلاع رساني برنامه هاي آن ها.
البته بايد توجه داشت که پست نيز در بسياري از بازارهاي بالقوه بالا وارد شده است و فعاليت هاي وسيعي را در اين زمينه انجام داده است. به عنوان نمونه مي توان به فعاليت هاي زير که طي سال هاي گذشته توسط پست در راستاي ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه صورت گرفته است، اشاره نمود :

* پست اشتراک
* انتشار تمبر براي توسعه نشر فرهنگ کتابخواني
* سرويس اشتراک کتاب با همکاري کانون پرورش فکري کودکان
* پست ايثارگران با همکاري کتابخانه مرکزي پارک شهر
* طرح کتابخانه پستي(خدمات خاص)
* حضور فعال در نمايشگاه هاي کتاب
* کتابخانه پستي، پيک فرهنگ
* تلاش براي پخش کتاب و اطلاعات مربوط به انتشار کتاب ها در باجه هاي پستي
* تلاش براي داير کردن پست خريد کتاب (پژوهشکده پست، 1385)

8-4-2بررسي نقش پست در ارتقاء فرهنگ تخصصي جامعه
پست همانطور که مي تواند در ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه نقش مهم و بسزايي ايفا نمايد، توانايي مشارکت در ارتقاء فرهنگ تخصصي جامعه را نيز دارد. به عنوان نمونه مي توان به تسهيل انجام فعاليت هاي تشکل هاي علمي، فرهنگي و دانشگاهي به کمک خدمات پستي اشاره نمود. بدين ترتيب که پست مي تواند با تبادل سريع و مناسب اطلاعات و حتي در مواردي کالاهاي مورد نياز انجمن ها و گروه هاي تخصصي به فعاليت اين مجموعه ها کمک نمايد.
يکي از مهمترين نمادهاي نقش نظام پستي در ارتقاء فرهنگ تخصصي جامعه، پست کتب، نشريات و روزنامه ها مي باشد. در سال 1376 روابط عمومي شرکت پست جمهوري اسلامي ايران همزمان با چهارمين جشنواره مطبوعات کشور با همکاري معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اقدام به ساماندهي و راه اندازي سرويس نويني با عنوان «پست نشر» نمود. بدين ترتيب شبکه پستي کشور با افزودن هزاران دفتر پستي شهري و روستايي به مراکز فعلي عرضه مطبوعات و با استفاده از امکانات پيشرفته مکانيزه و ناوگان اختصاصي ترابري زميني و هوايي، توزيع آسانتر، سريعتر و ارزانتر حاصل تلاش اهل قلم را ممکن ساخت. همچنين هدف ديگر ساماندهي سرويس نوين پست نشر اين است که دسترسي آسان، سريع و همزمان به کليه جرايد و نشريات، از تمامي نقاط کشور را امکان پذير و محقق سازد. ساير مزاياي ارائه سرويس «پست نشر» عبارتند از :
* تحويل گرفتن نشريات از محل چاپخانه
* توزيع سريعتر و نشريات به لحاظ دريافت از محل چاپخانه با امکانات شبکه پستي
* ارزانتر بودن هزينه توزيع نسبت به نرخ بازار
* افزايش مراکز عرضه
* ايجاد هماهنگي بين عرضه و تقاضا به کمک تحليل هاي آماري
* تحويل وجوه فروش و نسخ برگشتي در محل موسسه ناشر

9-4-2بررسي نقش پست در تسهيل ارتباطات فرهنگي
تمدن ها از ديرباز، با يکديگر ارتباط و مراوده داشته اند و گفتگو رکن اساسي ارتباط بين آن ها بوده است. در واقع تمدن امروزي بشري، با همه تنوع و گوناگوني اش، دستاورد بسط و نفوذ اين گفتگوها در طول تاريخ حيات جوامع انساني است.
پست مناسب ترين بستر و پل ارتباطي براي گفتگو و تعامل بوده و هست. در واقع، مکاتبات و نامه هاي سران، دانشمندان، انديشمندان و مردم تمدن هاي مختلف است که دامنه فهم و تجربه مشترک بشري را همواره وسيع تر ساخته است. اينک در آغاز هزاره سوم ميلادي، پست، شبکه جهاني گسترده و در هم تنيده اي است که اگرچه به تجارت خدمات مي پردازد، اما از خاستگاه و انديشه انساني و فرهنگي خود، که همانا گسترش ارتباطات مکتوب بين مردم، تمدن ها و فرهنگ هاي گوناگون است، غافل نمانده و به همين سبب، سهم مهمي در زمينه سازي و پيشبرد گفتگو و درک متقابل تمدن ها و در نتيجه پيشرفت برابر و متعادل جهان، سلامت عمومي بشر، حفظ محيط زيست و بهره وري در زندگي جمعي دارد.
تعيين سال 2001 به نام سال گفتگوي تمدن ها، مناسبت نيکويي بود که شبکه جهاني پستي بتواند به پشتوانه ظرفيت و توان شبکه گسترده و به هم پيوسته خود، ارتباط و پيوند ملل و تمدن هاي مختلف با يکديگر را ممکن سازد. بي شک، تصويب پيشنهادات پست ايران در بيست و دومين کنگره اتحاديه جهاني پست مبني بر انتشار تمبر يادبود مشترک توسط همه کشورها با موضوع گفتگوي تمدن ها در روز جهاني پست سال 2001 و انتخاب همين موضوع براي مسابقه انشانويسي نوجوانان در سال بعد، گام ارزشمندي براي نيل به اين آرزوي ديرين بشري است.
اما همانطور که در مبحث بررسي نقش نظام پستي در تقريب فرهنگ ملل نيز اشاره شد، پست قادر خواهد بود تا به کمک شبکه قدرتمند ارتباطي خود، در سطح بين المللي، نقش مؤثري در تبادلات فرهنگي کشورها با يکديگر ايفاء نمايد. همانطور که گفته شد يکي از مهمترين مأموريت ها و شايد فلسفه وجودي پست تسهيل ارتباطات است که ارتباطات فرهنگي نيز از اين موضوع مستثني نيست. پست اين توانايي را دارد تا از طريق همکاري با سازمان هاي مختلف بين المللي مانند سازمان ملل متحد و سازمان گفتگوي تمدن ها و سازمان ها داخلي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و غيره در سطح ملي و بين المللي ارتباطات فرهنگي را تسهيل نمايد.
تمبر پستي بارزترين شاخصه پست در عرصه فعاليت هاي فرهنگي و تقريب فرهنگ ملل است. تمبرهاي پستي علاوه بر پرداخت كرايه هاي پستي نقش مهمي را در انتقال فرهنگ، برقراري ارتباط بين ملت هاي مختلف، تبادل اطلاعات و هموار ساختن راه براي دستيابي و توسعه صلح جهاني برعهده دارند.
بيان سير تحولات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي هر كشور ازجمله رسالت هاي مهم تمبر شناخته مي شود. تمبرها بعنوان يگانه محصول فرهنگي ادارات پست كشورهاي مختلف با ايجاد سرگرمي سالم و مناسب، ضمن پركردن اوقات فراغت افراد مي توانند پس اندازي ارزشمند براي آتيه آن ها محسوب شوند.
هماهنگي و ارتباط تمبرها با هم و نقش آن ها در آموزش، امكان بررسي و مطالعه اوضاع تاريخي، اجتماعي،‌ توليد علم و … را در هر يك از مناطق جهان فراهم مي آورد و همانند كتاب آموزشي مي تواند در پاسخگويي به پرسش هاي احتمالي مفيد واقع شوند. امروزه با گذشت بيش از 170 سال از پيدايش اولين تمبر جهان (پني سياه) نكات بسيار ظريف و ارزشمند هنري در تمبرها يافت مي شود و اين عوامل باعث ارزشمند شدن مجموعه تمبرها و در درازمدت بالارفتن ارزش اقتصادي آنها مي گرد. بهره گيري از تصاوير اماکن، مناسبت ها، تنديس ها، شخصيت ها و نهادهاي ملي کشور براي ترويج فرهنگ از طريق پست، نشانه قابليت و توانمندي پست در اين حوزه است.
علاوه بر اين پست بخشي از تاريخ سياسي و فرهنگي کشورها را در خود جاي مي دهد. تاريخ بخشي مهم از فرهنگ دولت ها و اقوام مي باشد. چنانکه اتحاديه جهاني پست، تاريخ پست را تاريخ دولت هاي ملي مي داند و اشاره مي نمايد که در سراسر جهان ادارات پست نقش اساسي در ملت سازي و ادغام اجتماعات پراکنده ايفا کرده اند. در اروپا، تصوير رئيس حکومت انگلستان، تزيين کننده تمبرهاي پست سلطنتي است. استقلال جمهوري ايرلند روي پلکان ساختمان اداره پست دوبلين اعلام شد و آبرومندترين ساختمان در پايتخت اسپانيا، مادريد، ساختمان اداره پست مرکزي است. در آمريکا نيز اداره پست توانسته است «زنجيرهاي همدلي» در سراسر کشور پديد آورد و به اين ترتيب کشور را از فدراسيوني متشکل از ملت هاي جداگانه به يک منطقه سياسي بزرگ تبديل کند و با يک «تعهدنامه اتحاد» شمال و جنوب کشور را در سال هاي بعد از جنگ داخلي آمريکا متحد سازد. (مرکز تحقيقات پست، گزارش 97، 1380 : 2،3)

10-4-2بررسي نقش و جايگاه پست در نظام اقتصادي
خدمات پستي به عنوان زيرساختي اقتصادي و اجتماعي، شبکه اي ارتباطي را براي جابجائي هرگونه مرسوله فراهم کرده و در مناسبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مشارکت دارد. در بعضي از کشورهاي جهان، خدمات پستي اصلي ترين و متداول ترين وسيله ارتباطي به شمار مي رود. در نقاط روستائي کشورهاي در حال توسعه، پستنامه تنها وسيله ارتباطي مهم بين توده مردم است و در زمينه هاي کسب و کار و تجارت نيز، وابستگي نزديکي بين مبادلات و خدمات پستي ديده مي شود. در کشورهايي که خدمات پستي به نحو شايسته و قابل اطمينان ارائه نمي شود، مردم مجبورند از ساير شيوهاي ارتباطي گرانتر استفاده کنند که هزينه سنگين اجرائي و سرمايه گذاري را بر اقتصاد کشور تحميل مي کند.
سهم پست در ايجاد اشتغال و نسبتي از توليد ناخالص داخلي (GDP) که به خود اختصاص مي دهد نيز قابل توجه است. در عين حال که نمي توان ميزان و حجم سرمايه گذاري اقتصادي در اين بخش از زيرساخت هاي اقتصادي را ناديده گرفت. در کنار اين موارد بايد به ويژگي هاي اقتصادي اين زيرساخت توجه نمود :
خدمات پستي از نوع انحصار طبيعي است. انحصاري که براي صرف هجويي در مقياس توليد و بدليل نزولي بودن هزينه متوسط توليد هر کالا يا خدمت در دامنه وسيعي از توليد شکل گرفته است. از اين رو، در اين بازار هر چقدر ميزان بيشتري از تقاضا و ترافيک پستي جامعه جذب شود، هزينه متوسط توليد کاهش مي يابد و قادر خواهد بود قيمت هاي کمتري از مشتريان در يافت کند.
بررسي کشش قيمتي نشان داده است که پست در رديف کالاهاي کم کشش قرار دارد. يعني افزايش قيمت، درآمد توليدکننده را افزايش مي دهد، اين بررسي ها همچنين نشان مي دهد که کشش درآمد پست1.7 مي باشد. بدين معني که يک درصد رشد اقتصادي کشور، به 7/1 درصد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارباب رجوع، برنامه چهارم توسعه، اندازه دولت، حمل و نقل Next Entries منابع پایان نامه با موضوع عرضه و تقاضا، بازنشستگان، عسر و حرج، حل اختلاف