منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند، مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه ارشد

در این تمایل مصرف کننده به پاداش دادن به تصویر مسئولیت اجتماعی برند و وفاداری آن منجر شود.
شخصيت برند داراي تأثير مثبت ومعناداري بر ميزان وفاداری به برند مي باشد. در اين راستا پيشنهاد مي شود كه بازاريابان ومحققين هرچه بيشتر بر صفات شخصيتي برند تمركز يافته و بكوشند تا صفاتي را در برندها تقويت كنند كه بيشتر سبب جلب وفاداری به برند مي شوند. بدان معنا كه صفات مثبت و مطلوب برند را كه با شخصيت مصرف كنندگان نزديكي و تجانس دارند، مورد توجه بيشتري قرار داده و در ارتقاء آنها بكوشند و نيز در تبليغات تاكيد بيشتري بر اينگونه صفات شخصيتي برند داشته باشند. تحقيقات آتي نيز مي توانند صفات اعتمادساز برندها را به طور عمومي مشخص نمايند و بررسي دقيقتري را بر روي آنها صورت دهند. هرچه تشابه صفات شخصيتي برند به صفات فردي مصرف كنندگان نزديكتر باشد، آنها وابستگي بيشتري را نسبت به برند احساس مي كنند. از اينرو مي توان شخصيت برند را به نحوي طراحي كرد و توسعه بخشيد كه هرچه بيشتر اين وابستگي را افزايش دهد. وفاداری به برند منوط به ادراك مثبت آنها درباره شخصيت برند است. بدين ترتيب بازاريابان و محققين مي توانند تشابهات ميان شخصيت برند و مصرف كنندگان را شناسايي نموده و در تلاشهاي بازاريابي از آن بهره مند گردند.
يافتن احساس تعهد به يك نوع برند خاص در ميان مشتريان وابسته به برداشت ذهني آنها از مطلوبيت ، كارآمدي، منزلت اجتماعي و بسياري ديگر از خصوصيات برندها مي باشد كه محققين و بازاريابان با درك كامل آن مي توانند تعهد مشتريان به برند را كسب كنند . ما در سوالات شخصیت برند از مصرف کنندگان صفاتی از شخصیت برند رستوران پدیده شاندیز پرسیده شده است که با استفاده از آزمون فریدمن این صفات به ترتیب اول صادق بودن و قابل اطمینان بودن در کنارهم زیبا و جذاب ، با کلاس ،موفق، به روز بودن و در آخر خلاق بودن شخصیت برند پدیده شاندیز تهران اولویت بندی شد که نشان داد هرچه شخصيت برند قابل صادقانه تر بوده و منزلت اجتماعي بالاتري را در ذهن مشتريان تداعي كند ، آنها نيز در مقابل خود را بيشتر نسبت به برند و عدم روي آوري به برندهاي رقيب متعهد مي دانند
از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدمها و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند . یعنی سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق(صداقت و…) و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی(حمایت از بیماران سرطانی و مراکز خیریه و..)، فرهنگی(بزرگداشت اعیاد ملی و مذهبی و…)، و محیطی(مدیریت پسماند و…)، رفتار کنند.
از جمله این راه کار ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
• حمایت از همایش‌ مدیریت پسماند و انجام الزامات مدیریت پسماند
• مراسم بزرگداشت اعیاد ملی و مذهبی (روز زن ، عید نوروز و …..)
• حمایت از مؤسسات خیریه
• حمايت از دانشگاه، دانشجويان و نخبگان
• حمایت از محیط زیست
• همكاري با يونيسف
• نصب و راه اندازی سیستم پایش و کنترل آلودگی
• راه اندازی سیستم بازیافت مواد و پساب خروجی واحدهای تولیدی
• سازگار گردن تولیدات با محیط زیست
• ایجاد فضای سبز و حمایت از تنوع زیستی
• کاستن از مصرف انرژی یا افزایش بازده مصرف انرژی
• مشارکت در جنبش های اجتماعی
• حضور فعال به تحولات ملی مانند انتخابات
• تبیین شخصیتی متمایز برای برند با رویکرد مسئولیت های اجتماعی
• توزیع مازاد غذای تولید شده مابین محرومان جامعه
• اختصاص در صدی از سود سالیانه برای انجام امور خیریه
• تبلیغاتی با محور های شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی
5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی
➢ تحقیقات بیشتری برای یادگیری ساختار های تصویری جهت مسئولیت اجتماعی و تمایل به پاداش تصویر مسئولیت اجتماعی را می توان به طور جداگانه اندازه گیری می شود، مورد نیاز است.
➢ با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در زمینه اندازه گیری تصویر مسئولیت اجتماعی برند انجام شده است، پیشنهاد می گردد با محوریت تصویر مسئولیت اجتماعی در زمینه های دیگری چون صنعت خودرو، بانکداری، صنایع غذایی و بهداشتی و.. به این مبحث به صورت مبسوط پرداخته شود.
➢ در ایجاد وفاداری متغییرهای مستقل، میانجی و تعدیلگر دیگری نیز وجود دارند که می توانند مورد توجه قرار گیرند؛
➢ با توجه به اینکه در این تحقیق بیشتر بر روی تصویر و مباحث روانشاختی تاکید شده است، در تحقیقات دیگر میتوان با بررسی فرایند تصمیم گیری که به رفتار منجر می گردد، مباحث رفتاری و نگرشی را آزمود و مورد مقایسه قرار داد

منابع و مأخذ

1. امید وار ، علیرضا ،”سیاست گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت هادر ایران ” پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، رشته سیاست گذاری عمومی ، ص 53 و 108
2.  به آبادی، ف (1388)، «راز پرواز نامهای تجاری»، انتشارات کارافرین برتر
3. پور آزاد ، ناصر ،امیر رضوی ،پگاه ، صادقي مقدم، معصومه ،(1389) بررسي نقش تعدیلگری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعي بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکتهای صنايع غذايي شهر مشهد مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، پاییز و زمستان ، صص217-193
4. خورشیدی ،غلام حسین و مقدمی ،صابر تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی پژوهش نامه بازرگانی ، ش 28،ص 141-163
5. خاکی، غلامرضا (1382)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‌نویسی
6. رحمان سرشت اردیبهشت(1388 ) ، مسئولیت اجتماعی و اخلاقیات فرا سازمانی ، مجله تدبیر شماره 204
7. رحمانی ،1386،بررسی ابعاد و پیامدهای وفاداری مصرف کننده به نام و نشان تجاری ، پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
8. درستی ،علی ، (1390)عوامل موثر بر وفاداری مشتریان ئر صنعت رستوران داری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ، رشته مدیریت بازرگانی
9. عزیزی ، شهریار،قنبر زاده ،رضا، فخارمنش ،سینا ،(1391) ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار پژوهش های مدیریت در ایران دوره 16 شماره چهار
10. کارنامی، محمد مهدی (1387): استراتژی های انجام مسؤولیت اجتماعی سازمان ها، ماهنامه احیا، شماره 26.
11. کاتلر ،فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1385) ، ترجمه بهمن فروزنده ، انتشارات آموخته، اصفهان
12. کاپفرر، ژ. ن (1385)، «مدیریت راهبردی برند»، ترجمه سینا قربانلو، انتشارات مبلغان، چاپ اول، تهران
13. گروه کارشناسان ایران (1386) “مسئولیت اجتماعی سازمان ها با رویکرد مدل تعالی سازمان”انتشارات کیفیت و مدیریت با همکاری نشر مرندیز ص 5 و 13
14. موسوی ،سید علیرضا(1386)، ارزیابی عوامل موثر برمفاداری مشتری و ارائه الگوی مناسب اندازه گیری ، رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
15. نیازی، علیرضا و امینی، غلامرضا (1387): استاندارد و مسؤولیت اجتماعی سازمان ها، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره 27.

16. Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review 38(3), 102-120.
17. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
18. Bell, M. L. (1986). Some strategy implications of a matrix approach to the classification of marketing goods and services.Journal of the Academy of Marketing Science, 14(1), 13-20.
19. Bibby,David N.,(2010),”Sponsotship portfolio as brand image creation
20. Bonn, M. A., Ohlin, J. B., & Brand, R. R. (1994). Quality service issues: a multivariate analysis of association-meeting planner perceptions of Caribbean destinations. Hospitality Research Journal, 18(1), 29-48.
21. Carman, J. M. (1990). Consumer perceptions of service quality: An assessment of SERVQUAL dimensions. Journal of Retailing, 66(1), 33-55.
22. Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
23. Creyer, E. H., & Ross, W. T. (1997). The influence of firm behavior on purchase intention: Do customer really care about business ethics? Journal of Consumer Marketing, 14(6), 421-432.
24. Dienhart, J. R., & Gregoire, M. B. (1993). Job satisfaction, job involvement, job security, and customer focus of quick- service restaurant employers. Journal of Hospitality and Tourism Research, 16(2), 29-43.
25. Dube’, L., Renaghan, L. M., & Miller, J. M. (1994). Measuring customer satisfaction for strategic management. Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, 35(1), 39-47.
26. Dutton, G. (1997). Warming the cold heart of business. Management Review 86(6), 17-20.
27. Fritzsche, D. J. (1995). Personal values: Potential keys to ethical decision making. Journal of Business Ethics 14, 909-922.
28. Grapentine, T. (1997). Readers respond to research roundtable. Marketing News, 32(4), 4.
29. Gustin, M. E., & Weaver, P. A. (1996). Are hotels prepared for the environmental consumer? Hospitality Research Journal, 20(2), 1-14.
30. Hellofs, L. L., & Jacobson, R. (1999). Market share and customers’ perceptions of Quality: When can firms grow their way to higher versus lower quality? Journal of marketing, 63(1), 16- 25.
31. Houston, F. S. (1986). The marketing concept: What it is and what it is not. Journal of Marketing, 50(2), 81-87.
32. Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
33. Kelley, W. T. (1956). The development of early thought in marketing and promotion. Journal of Marketing, 20(2), 62-67.
34. Kim, H. (1996). Perceptual mapping of attributes and preferences: an empirical examination of hotel F&B products in Korea. International Journal of Hospitality Management 15(4), 373-391.
35. Kopalle, P. K., & Lehmann, D. R. (1995). The effects of advertised and observed quality on expectations about new product quality. Journal of Marketing Research, 32, 280-290.
36. Kotler, P. (1991). Marketing management: analysis, planning, implementation, & control (7th ed,). New Jersey: Prentice Hall.
37. Kotler, P., & Armstrong, G. (1990). Marketing, an introduction. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
38. Kraft, K. L., & Singhapakdi, A. (1991). The role of ethics and social responsibility in achieving organizational effectiveness: Students versus managers. Journal of Business Ethics, 10, 679-686.
39. Lamb, C. W. Jr., Hair, J. F. Jr., & McDaniel, C. (1994). Principles of marketing (2nd ed.). Cincinnati, Ohio: South- Western.
40. Lee, U. L., & Hing, N. (1995). Measuring quality in restaurant operations: and application of the SERVQUAL instrument. International Journal of Hospitality Management, 14, 293-310.
41. Litz, R. (1996). A resource-based-view of the socially responsible firm: Stakeholder interdependence, ethical awareness, and issue responsiveness as strategic assets. Journal of

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند، وفاداری به برند Next Entries منابع پایان نامه با موضوع social، Consumer، Ethics,