منابع پایان نامه با موضوع قوه مجریه، ساختار سازمانی، عوامل فنی، عوامل محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

اثربخشی سازمان را وضعیتی می‌دانست که در آن سازمان موردنظر، منابع را به میزان محدود مصرف کنند و قادر باشد به هدف یا اهداف مطرح‌شده با توجه به معیارهای تعیین‌شده دست یابد (ابراهیمی نژاد و محی‌الدینی،1388).
صرفه‌جویی34: تدابیری برای استفاده از منابع و داده‌ها به‌اندازه موردنیاز و معقول که در فرایند تولید ستاده مصرف می‌شود و مانع از اتلاف و تضییع منابع می‌شود. صرفه‌جویی کم‌مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است؛ یعنی مصرف به‌موقع، بجا و مناسب و به‌اندازه نیاز. هدف از صرفه‌جویی کنترل هزینه‌ها و منابع مورداستفاده برای حصول نتیجه معین و موردنظر است (عباسی، ابراهیم،217:1392).
بهره‌وری35: استفاده هوشمندانه از منابع در اختیار در جهت تولید کالاها و خدمات بیشتر و باکیفیت بهتر، بهره‌وری نامیده می‌شود که با تعاریف زیر نیز تبین می‌گردد: الف( انجام کار صحیح به روش درست ب) کارایی به‌اضافه اثربخشی در کار و زندگی ج) استفاده بهینه از منابع برای تولید کالا و خدمات بیشتر و بهتر (مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات،1391).
الزامات قانونی36: در قانون برنامه چهارم در ماده 138، دولت؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اصلاح نظام بودجه‌ریزی را از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه انجام دهند که اصلاح قانون برنامه‌وبودجه، اصلاح قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری را شامل می‌شود (حسن‌آبادی و نجار صراف،1386).
نظام انگیزش37: تأثیرگذاری مستقیم به جهت شدت و استمرار رفتار (عباس زادگان،1379، ص 123) که در بودجه برمبنای عملکرد به اختیارات مدیران می‌پردازد و حوزه فعالیت آنان را در این نظام بودجه‌ریزی گسترش داده و اجازه اعمال مدیریت در به‌کارگیری ورودی‌ها و تغییر فرایندها برای تولید خروجی‌ها و پیامدهای موردنظر را به آنان می‌دهد (حسن آبادی و نجارصراف،1386).
نظام پاسخگویی38: پاسخگویی عمل مسئول ساختن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله (داریانی و بنیادی نائینی،1383). با کمک عنصر کنترل و ارزشیابی یا همان مدیریت عملکرد در قالب مدیریت قراردادی یا همان استفاده از تفاهم‌نامه‌های عملکردی به ارزیابی عملکرد مدیران و برنامه‌ها در قالب اهداف، پیامدها و خروجی‌های مشخص تعیین‌شده در برنامه‌های سالانه یاری می‌رساند.
مدیریت تغییر39: عنصر مدیریت تغییر کمک می‌کند که تغییر نظام بودجه‌ریزی به‌صورت اثربخش اتفاق افتد و عنصر نظام انگیزش به اختیارات مدیران می‌پردازد و حوزه فعالیت آنان را در این نظام بودجه‌ریزی گسترش داده و اجازه اعمال مدیریت در به‌کارگیری ورودی‌ها و تغییر فرایندها برای تولید خروجی‌ها و پیامدهای موردنظر را به آنان می‌دهد (حسن‌آبادی و نجارصراف،1386).
ساختار سازمانی40: راه یا شیوه‌های است که به‌وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان‌دهنده سطوحی است که در سلسله‌مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به‌وسیله آن‌ها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می‌شوند و درنتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد ( معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد، 1390).
دستگاه اجرایی41: به هر سازمان، وزارت خانه، موسسه و یا نهاد عمومی که عهده‌دار قسمتی از وظایف دولت باشد دستگاه اجرایی اطلاق می‌شود.
موفقیت42: در این تحقیق؛ موفقیت شامل نقطه نظرات پرسش‌شونده برحسب معیارهایی مثل کیفیت43، رضایت44 و کاهش هزینه45 است.
عوامل بودجه‌بندی:
با توجه به مطالعات، مصاحبه با متخصصان در امر بودجه‌ریزی و خبرگان بودجه‌بندی و همچنین تحقیقات انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار کارآمد مدیران در پاسخگویی و اثربخشی تصمیم‌گیری‌ها و کنترل می‌باشد.
این پژوهش درصدد آن است که مهم‌ترین عامل‌هایی که باعث ایجاد پیاده‌سازی بودجه‌بندی برمبنای عملکرد گردیده است را موردبررسی و مطالعه قرار دهد که مهم‌ترین این موانع به شرح زیر می‌باشند (مرسر و روبن، 2005).
عوامل محیطی
عوامل فنی و فرایندی
عوامل انسانی

عوامل محیطی
1 – عامل سیاسی
2 – پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی در بودجه
3 – پاسخگویی سازمان‌ها در مقابل جامعه
-عوامل سیاسی:
عوامل سیاسی به عواملی از قبیل نوع نظام و شرایط سیاسی، توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه اطلاق می‌شود که متغیر بودن شرایط سیاسی، توافق و هماهنگی قوه مقننه یا قوه مجریه باعث عدم اجرای صحیح بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد می‌گردد (سعیدی، مزیدی،1385).
الف(نوع نظام و شرایط سیاسی
سیاست‌های بودجه‌ای در مفهوم گسترده محل نزاع مدعیان رقیب برای تصمیم‌گیری درباره این است که چه مقدار از منابع محدود دولت باید در میان تعداد زیادی از اهداف ملی ضروری تقسیم شوند. اطلاعات عملکرد که قبل از بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد منتج می‌شود، می‌تواند به این بحث کمک ارزشمندی کند، ولی تنها یکی از عوامل است و نمی‌تواند جانشین انتخاب‌های سیاسی دشوار شود. بحث درباره‌ی نقش مناسب دولت و نیاز به برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف دولت کماکان ادامه خواهد داشت و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نمی‌تواند به این بحث‌ها پایان دهد، ولی اطلاعات ناشی از آن می‌تواند بحث را به سطحی آگاهانه‌تر ارتقاء دهد (سعیدی، مزیدی، 1385).
درنهایت می‌توان چنین عنوان نمود که اگر مدیریت در سطح کلان کشور نسبت به اجرای بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد انگیزه و پشتیبانی قوی داشته باشد اجرا و پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد راحتر انجام می‌شود و اگر چنین انگیزه‌ای وجود نداشته باشد پیاده‌سازی بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد با مشکل مواجه خواهد شد. به‌عنوان نمونه می‌توان به کشورهای مالزی، سنگاپور که انگیزه قوی در پیاده‌سازی بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد داشتند، اشاره نمود. در این کشورها اجرای بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد موفقیت‌آمیز بوده است و در مقابل کشورهای سریلانکا و فیلیپین که چنین انگیزه‌ای وجود نداشته اشاره نمود و اجرای بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد در این کشورها با مشکل مواجه بوده است.
ب) توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه با قوه مقننه
نکته‌ای که اهمیت بسیاری دارد این است که قوه مقننه باید در مباحث مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و تصمیمات ناشی از آن‌ها و فعالیت‌های نظارتی پس‌ازآن مشارکت داشته باشد. مشارکت قوه مقننه برای استمرار هرگونه اصلاح در فرآیند بودجه اهمیت بسیاری دارد. پنجاه سال تلاش کشورهای مختلف برای پیوند منابع با نتایج نشان داده است که با توجه به نقش مهم قوه مقننه در تعیین اولویت‌های ملی و تخصیص منابع برای دستیابی به این اولویت‌ها، هر تلاش موفقیت‌آمیزی باید با مشارکت قوه مقننه صورت گیرد. درواقع دولت باید بپذیرد که عملکرد و پاسخگویی مسئولیت‌های مشترکی است که مشارکت قوه مقننه را نیز طلب می‌کند (پناهی،1385).
در حال حاضر در خیلی از کشورهای دنیا (ازجمله ایران) قوه مقننه برای نظارت بر عملکرد کلی دولت ابزار مستقیمی در اختیار ندارد و برای نظارت بر عملکرد مدیریت، راهکار مشخصی وجود ندارد. قوه مقننه باید این مسائل را در نظر بگیرد که برای نظارت هماهنگ بر عملکرد کلی دولت رویکرد نظارتی سازمان‌یافته‌تری ضروری است. چنین فرآیند می‌تواند مشارکت قوه مقننه را نیز تسهیل کند. مثلاً باوجوداینکه تصمیم نهایی درزمینه انتخاب برنامه‌ها و زمینه‌هایی که نیازمند بررسی هستند بر عهده قوه مجریه است، چنین انتخاب‌های باید با توجه به دیدگاه‌های قوه مقننه در زمینه مسائل مربوط به عملکرد انجام شود (سعیدی، مزیدی،1385).
-پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی
یک چارچوب قانونی بسیط و جامع در حفظ کنترل‌های بودجه‌ای می‌تواند ریسک مربوط به آزادی عمل و اختیارات گسترده‌تر به مدیران دولتی (که لازمه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است) را کاهش دهد. تحقق چنین اهدافی مستلزم ساده‌سازی هر چه بیشتر رویه‌های قانونی و حذف مقررات دست‌وپا گیر مالی است. در اغلب سیستم‌های سنتی کنترل بودجه، در طی سالیان متمادی لایه‌های کنترلی متعددی به وجود آمده که نیازی به تداوم آن‌ها نیست. در واقع اغلب این مقررات و رویه‌های دست‌وپا گیر، مجموعه‌ای از ابزارهای کنترلی ساده بوده‌اند؛ که بدواً برای جلوگیری از سوءاستفاده تهیه‌شده‌اند، ولی پس از مدتی در سازمان رسوب‌کرده و لایه‌های کنترلی متعددی را به وجود می‌آورند (قاسمی، پناهی،1385).
الزامات قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران را می‌توان در موارد زیر یافت:
1) برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مواد 144،138،88،48 قانون اساسی
2) در قانون برنامه بودجه و تبصره‌های آن
3) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سعیدی مزیدی،1385).

– پاسخگویی سازمان‌ها در مقابل جامعه
بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد دولت را قادر به پاسخگویی بهتر در مقابل مردم می‌کند، دولت می‌تواند درباره برنامه‌های خود به مردم توضیح دهد که منابع مالی دولت و درامدهای توسعه‌ای را در طول یک سال مالی صرف کدام هزینه و با چه کیفیتی انجام داده و نتایج حاصله کدم‌اند. همچنین دستگاه دولتی می‌توانند اعمال مدیریت بهتری در انجام برنامه‌ها و طرح‌های خود بکنند و کیفیت کالا و خدمات خود را بالاتر و افزایش دهند (سعیدی و مزیدی، 1385).
مفهوم مسئولیت پاسخگویی در فرهنگ لغات، مسئولیت پاسخگویی عمومی به شرح ذیل تعریف‌شده است:
الزام شخص به پاسخگویی به‌منظور ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است.
به بیان ساده، مسئولیت پاسخگویی، وظیفه‌ای است که در اجرای آن اشخاص، دلایل و توضیحات قانع‌کننده برای مسئولیت‌های که به عهده داشته‌اند فراهم نموده و گزارش‌های لازم ارائه می‌نمایند.
مسئولیت پاسخگویی دو وظیفه را در بر می‌گیرد، یکی انجام دادن عمل مشخص و دیگری پاسخگویی و ارائه دلایل منطقی برای عملی که انجام‌شده است. الزام به انجام عمل مشخص، مسئولیت است، لیکن الزام به گزارش، پاسخگویی است. به‌عنوان‌مثال، هیئت‌مدیره یک شرکت از یک‌سو مسئولیت استفاده صحیح از منابعی را دارد که سهامداران در اختیار آنان گذاشته‌اند و از سوی دیگر وظیفه‌دارند گزارش‌های لازم در مورد چگونگی اعمال مدیریت بر منابع مذکور را ارائه نمایند. عناصر ضروری این فرایند برخاسته از رابطه‌ای است که بین مدیران و صاحبان سهام وجود دارد، رابطه‌ای که به‌موجب آن حق دانستن و دسترسی به اطلاعات را اعطاء می‌کند.
در یک جامعه مردم‌سالار، دولت‌ها با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و نمایندگان قانونی و منتخب مردم بر اساس یک سیستم پارلمانی با استفاده از ابزارهای مناسب دولت را به طریق مقتضی کنترل می‌کنند. مسئولیت پاسخگویی درواقع دموکراسی بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق‌دارند بدانند و هم‌چنین حق‌دارند حقایق را به‌صورت علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگانشان دریافت گردد.
در حکومت‌های دموکراسی، قدرت درنهایت در دست مردم باقی می‌ماند. شهروندان قدرت را از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی خود تفویض می‌نمایند. همراه این تفویض اختیار یک سیستم تفکیک بین قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) ایجاد می‌شود تا به اعمال کنترل‌های لازم تعادل را بین قوای سه‌گانه برقرار نموده و از سوءاستفاده‌های احتمالی از قدرت توسط نمایندگان مردم، جلوگیری به عمل آورد.
با این ترتیب، مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می‌نماید در مورد اعمالی که انجام می‌دهد به شهروندان توضیح بدهد. در اجرای این مسئولیت، دولت باید در مورد افزایش منابع مالی عمومی و نحوه مصرف آن منابع، دلایل منطقی ارائه نماید (باباجانی،1381).

عوامل فنی و فرآیندی
عوامل فنی و فرایندی شامل موارد زیر است:
1) برنامه‌ریزی استراتژیک
2) تعیین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله‌مراتب، ارزیابی عملکرد، اطلاعات حسابداری، منابع انسانی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع شرایط احراز شغل، منابع انسانی، عوامل انسانی، آموزش و بهسازی