منابع پایان نامه با موضوع عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد، بورس اوراق بهادار، عملکرد مالی شرکت ها

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از تکنیکهای پرکاربرد تصمیم گیری چند شاخصه، می توان عملکرد مالی شرکت های برتر را مشخص کرد. تصمیم گیری یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. در اغلب تصمیم‌گیری ها مدیران به جای یک معیار خواستار بهینه کردن مقدار چندین معیار اعم از کیفی و کمی هستند. به همین منظور مدیران از تصمیم گیری چند معیاره استفاده می کنند. در این راستا به دنبال پاسخ به این سئوال اساسی هستیم که: چگونه می توان از تکنیک تصميم گيري چند معياره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام استفاده کرد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
محیط تجاری امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکت‌ها و تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر مداوم در خواسته‌ها و نیازهای مشتریان است. مشتریان به طور روزافزون برای کسب محصولات و خدمات بهتر به شرکت‌ها فشار می‌آورند و شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی و توفیق در این محیط متلاطم باید مشتریان و خواسته‌ها و نیازهای آنان را در مرکز توجه و فعالیت های کسب و کارشان قرار دهند(فاریابی و همکاران، 1390، ص 132).
بر این اساس یکی از مهم‌ترین عوامل در ارائه خدمات مطلوب بیشتر، ایجاد عملکرد مالی در سازمان می‌باشد (سرمد سعیدی، جمشیدیان، 1392، ص 93). بازار بورس به عنوان نماد بخش مولد اقتصاد کشور که در واقع هدف تجهیز منابع پولی براي فعالیت هاي مولد را دنبال می کند در طی دهه گذشته بازار سهام تهران از نظر حجم و ارزش معاملات و تعداد شرکت هاي فعال رشد زیادي داشته است اما بررسی داده ها و اطلاعات مربوط به این بازار نشان می دهد که نوسانات و تلاطم بازار زیاد بوده و در برابر شوک ها حساسیت زیادي از خود نشان داده است که این موضوع می تواند در بلند مدت اثرات منفی بر رونق این بازار داشته باشد. میزان بازدهی در بورس اوراق بهادار ایران در طی چندین سال اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است و به دلیل رابطه بین ریسک و بازدهی سبب می شود که میزان ریسک در بورس اوراق بهادار نیز قابل توجه بوده و این نیز خود باعث می شود که سرمایه گذاران از ورود به این بازار خودداري کنند. (صادقی،1393،ص173)
1-4- اهداف تحقیق
تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های انبوه سازی خاص در بازار بورس
اولویت بندی و تعیین اهمیت هر یک از شاخص های ارزیابی
رتبه بندی شرکت های انبوه سازان حاضر در بازار بورس و دستیابی به توافق تکنیک ها
1-5- سئوالات تحقیق
چه معیارهایی در ارزیابی عملکرد شرکت های انبوه سازی اهمیت دارند؟
معیارهای ارزیابی از نظر اهمیت چه اولویت بندی دارند؟
نتایج ارزیابی شرکت ها با توجه تکنیک های پرکاربرد تصمیم گیری چگونه است؟
1-6- تعاریف نظری متغیرهای تحقیق
1-6-1- عملکرد مالی
تعریف نظری: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد و عملکرد مالی شامل كليه‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ بايد در صورت‌ سود و زيان‌ يا صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ منعكس‌ شود.
1-6-2- بورس
تعریف نظری: بورس یک کلمه فرانسوی است ودر اصطلاح به معنای بازار است،که در فرهنگ لغات در برابر کلمه مبادله آمده است. بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود.
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی:
تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه ارزیابی عملکرد قرار دارد و به بررسی کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام می پردازد.
1-7-2- قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق بازار بورس سهام ایران است.
1-7-3- قلمرو زمانی:
تحقیق حاضر، در بازه زمانی بهمن 1393 الی شهریور 1394 انجام شده است.
1-8- چاچوب نظری
چارچوب نظري یک الگوي مفهومی است مبتنی بر روابط تئوریک میان شماري از عواملی که در موردمسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. به پیوندهاي میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، اشاره دارد. کمک می کند تا روابط خاصی در نظر گرفته شود و به آزمون آن روابط پرداخته شود و نتایج علمی از پژوهش به دست آید (خاکی،1388) درمحيط رقابتي امروز ارزيابي مناسب عملكرد شركتها نه تنها براي سرمايه گزاران و اعتبار دهندگان بلكه براي شركتهاي رقیب نيز مهم و قابل توجه ميباشد، هدف از اين مطالعه ارائه مدلي فازي براي ارزيابي عملكرد شركتهاي صنعت انبوه سازان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهاي مالي و با در نظر گرفتن ترجيهات تصميم گيرندگان مختلف ميباشد . با توجه به اینکه هدف این پژوهش « کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام » است،نسبت هایی که در در تکنیک های مورد نظر استفاده می شوند عبارتند از:معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی: بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم (EPS)، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E). معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی: ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده نقدی (CVA).

2-1-مقدمه
يكي از نقش هاي حياتي حسابداري مديريت، ارزيابي مداوم نحوه هم پايي سازمان با رقابت فزاينده بر مبناي نگرشي معتقد به پيشرفت مستمر است (هيلتون،2005). توجه به معيارهاي همه جانبه و استرات‍ژي ها و آرمان هاي سازمان، از لوازم يك سيستم مديريت عملكرد جامع مي باشد. چنين رويكردي در ارزيابي عملكرد، به يك ارزيابي واقعي، منصفانه و قابل اتكا خواهد انجاميد (رحماني،1384).
طي چند دهه اخير، دنياي سازماني دچار تغييرات بسيار در زمينه‌هاي مختلف شده است. در نتيجه همين تغييرات، سازمان‌ها وارد رقابت شديدي در زمينه‌هاي بهبود کيفيت، افزايش انعطاف پذيري، افزایش قابليت اطمينان، گسترش خطوط محصول، تأکيد بر خلاقيت و… شده‌اند. در همين راستا، اندازه‌گيري عملکرد از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا به گفته انديشمندان مديريت، اگر نتوانيم چيزي را اندازه‌گيري کنيم، نمي‌توانيم آنرا مديريت کنيم. تحقيقات بسيار زيادي در سال‌هاي اخير در مورد ماهيت و روش اندازه‌گيري عملکرد مالی سازمان‌ها انجام شده است. نتايج اين تحقيقات از آن جهت ارزشمند است که مي‌توان وضعيت فعلي سازمان‌ها را درک نمود و چالش‌هاي آينده در زمینه اندازه‌گيري عملکرد مالی را مورد بررسي قرار داد (Mehregan & Shahbandarzadeh, 2006).
امروزه صاحب‌نظران حوزه مديريت بر اهميت مدل‌هاي ارزيابي عملکرد به‌عنوان يکي از معتبرترين شاخص ‌هاي توسعه‌يافتگي سازمان‌ها تأکيد مي‌ورزند. از اين رو، يکي از دغدغه‌هاي اساسي سازمان‌هاي امروزي، دستيابي به يک شيوه ارزيابي کارا و انعطاف‌پذير است تا با آن بتوان کليه ابعاد عملکردي سازمان را مورد بررسي قرار داد. اگر اندازه‌گيري عملکرد را فرايند کمّي‌سازي کارايي و اثربخشي يک فعاليت تعريف کنیم، از جمله راه‌هاي تجزيه و تحليل گزارش‌هاي مالي که از طريق آن مي‌توان حجم بالاي اطلاعات موجود در گزارش‌هاي مالي را خلاصه نمود و همزمان جنبه‌هاي مختلف فعاليت شرکت را مورد بررسي قرار داد، تهيه نسبت‌هاي مالي از اطلاعات گزارش‌هاي مالي است. نسبت‌هاي مالي، بيان‌کننده ارتباط بين دو يا چند رقم از ارقام صورت‌هاي مالي است که به صورت جزئي از کل يا درصدي از آن بيان مي‌شود.

2-1- بخش اول: ارزیابی عملکرد
طي چند دهه اخير، دنياي سازماني دچار تغييرات بسيار در زمينه‌هاي مختلف شده است. در نتيجه همين تغييرات، سازمان‌ها وارد رقابت شديدي در زمينه‌هاي بهبود کيفيت، افزايش انعطاف پذيري، افزایش قابليت اطمينان، گسترش خطوط محصول، تأکيد بر خلاقيت و… شده‌اند. در همين راستا، اندازه‌گيري عملکرد از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا به گفته انديشمندان مديريت، اگر نتوانيم چيزي را اندازه‌گيري کنيم، نمي‌توانيم آنرا مديريت کنيم (وانگ3،2008)
تحقيقات بسيار زيادي در سال‌هاي اخير در مورد ماهيت و روش اندازه‌گيري عملکرد سازمان‌ها انجام شده است. نتايج اين تحقيقات از آن جهت ارزشمند است که مي‌توان وضعيت فعلي سازمان‌ها را درک نمود و چالش‌هاي آينده در زمینه اندازه‌گيري عملکرد را مورد بررسي قرار داد. امروزه صاحب‌نظران حوزه مديريت بر اهميت مدل‌هاي ارزيابي عملکرد به‌عنوان يکي از معتبرترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي سازمان‌ها تأکيد مي‌ورزند. از اين رو، يکي از دغدغه‌هاي اساسي سازمان‌هاي امروزي، دستيابي به يک شيوه ارزيابي کارا و انعطاف‌پذير است تا با آن بتوان کليه ابعاد عملکردي سازمان را مورد بررسي قرار داد.(کاسکو،1384)
2-1-1-تعاريف ارزيابي عملکرد مالی
بازار مالي شامل دو ركن اصلي بازار پول و بازار سرمايه است. مهمترين وظيفه بازار سرمايه، جذب سرمايه هاي پراكنده و تخصيص بهينه آن به واحدهايي است كه هم در راستاي توسعه اقتصادي و هم حفظ منافع مورد انتظار سرمايه گذاران حركت ميكنند. پژوهشگران حوزه مالي به طور مستمر در جستجوي يافتن معيارهاي مناسب براي اندازه گيري عملكرد واحدهاي اقتصادي هستند تا بتوانند با نزديك ترين تقريب، بازده و تغييرات آن را براي سهام شركت ها پيش بيني كنند (اقورلي خاني،1384).
ارزيابي عملكرد شركت ها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گـذاران، اعتبـاردهنـدگان، مديران و دولت ها مي باشد. در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد. برخي از اين معيارها مبتني بر مدل هاي حسابداري وگروهي مبتني بر مدل هاي اقتـصادي اسـت. بـراي انتخاب معيار مناسب، در نظر گرفتن اهداف راهبردي شركت ضرورت دارد (جهانخـاني و ظريـف فرد،1374)
▪ ارزيابي عملکرد فرايندي است که به سنجش و اندازه گيري، ارزش گذاري و قضاوت درباره عملکرد طي دوره اي معين مي پردازد.
▪ ارزيابي عملکرد در بعد سازماني معمولاً مترادف اثربخشي فعاليت هاست. منظور از اثر بخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه ها با ويژگي کارا بودن فعاليت ها و عمليات است (سماواتی و نجات،1388،ص23).
▪ ارزيابي عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص هاي کارايي بيان مي شود. اگر در ساده ترين تعريف، نسبت داده به ستاده را کارايي بدانيم، نظام ارزيابي عملکرد در واقع ميزان کارايي تصميمات مديريت در خصوص استفاده بهينه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار مي دهد.
▪ ارزيابي عملکرد عبارتست از اندازه گيري عملکرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايده آل براساس شاخص هاي از پيش تعيين شده که خود واجد ويژگي هاي معين باشد.
▪ به طور کلي نظام ارزيابي عملکرد را مي توان فرايند سنجش و اندازه گيري و مقايسه ميزان و نحوه دستيابي به وضعيت مطلوب با معيارها و نگرش معين در دامنه و حوزه تحت پوشش معين با شاخص هاي معين و در دوره زماني معين با هدف بازنگري، اصلاح و بهبود مستمر آن مي باشد. (Bentes et al., 2012)
2-1-2-ديدگاه های ارزيابي عملکرد
مباحث ارزيابي عملکرد را مي توان از زواياي متفاوتي مورد بررسي قرار داد. دو ديدگاه اساسي سنتي و نو در اين باره وجود دارد. ديدگاه سنتي، قضاوت و يادآوري عملکرد و کنترل ارزيابي شونده را هدف قرار داده و سبک دستوري دارد. اين ديدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زماني گذشته است و با مقتضيات گذشته نيز شکل گرفته است. ديدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفيت هاي ارزيابي شونده، بهبود و بهسازي افراد و سازمان و عملکرد آن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، عملکرد شرکت، عملکرد مالی، تصمیم گیری چند معیاره Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزیابی عملکرد