منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعاتی به گردشگران شهری، طراحی تبلیغاتی، اینترنتی در حوزه بسط پایداری گردشگری شهری،ارائه آداب و رسوم محلی، موسیقی سنتی و محلی، پوشاک بومی و… می تواند از مهمترین عوامل توسعه پایدار راهکارهای گردشگری شهری در ایران از جمله کلانشهرهای گردش پذیر شهری ایران باشد.
با توجه بررسی انجام شده 55 درصد (27 درصد خیلی کم و 28 درصد کم) می باشد گفته شده تاثیر گردشگری کم و خیلی کم می باشد و 40 درصد( 20درصد زیاد و 20 درصد خیلی زیاد) بوده گفته شده که گردشگری نقش بسزایی در شناساندن جاذبه های گردشگری دارد
با توجه به شرايط زيرساختاري و توسعه گردشگري شهرستان پاوه، ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده، 62/0 مي‌باشد. هم چنين، سطح معناداري به دست آمده است. نتايج اين بخش چندان اميدوار كننده نبوده است و شرايط زيرساختي گردشگري شهرستان پاوه در حال حاضر نمي‌تواند به توسعه گردشگري شهرستان پاوه منتهي گردد و بايد با ارائه خدمات زيربنايي بيشتر به توسعه گردشگري انديشيد.
فرضیه دوم : معرفي، شناسايي و فراهم كردن شرايط و دسترسي به جاذبه‌هاي گردشگری در استفاده از پتانسيل‌ها و توسعه اقتصادی نقش بالايي داشته است.
توسعه شهری فرایند توسعه دادن و مورد استفاده قراردادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژي، تسهیلات زیربنای، نهادها و سازمان ها، سیاست های دولت و برنامه به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق شهری جهت ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است و جریانی است که مردم را هدایت می کند تا توان خود را جهت کنترل بر محیط خویش بالا ببرند. در این راستا تمامی جوامع در جستجوی دستیابی راههایی در راستای تسریع این روند می باشند که توریسم و فعالیتهای مرتبط با آن می تواند به عنوان راهکاری اساسی مطرح باشد. امروزه صنعت توریسم به طور اعم و توریسم شهری به طور اخص یکی از شاخص های عمده اقتصاد ملی و بین المللی به حساب می آید. بنابراین گسترش این صنعت از جمله اولویتهای ساختاری کارکردی برنامه های توسعه در بسیاری از کشورهای جهان می باشد و اولویت را یه نیازمندیها و ظرفیت های مردم محلی می دهد. توریسم شهری با گسترش تعاملات اقتصادی با سایر بخش های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید، تشویق سرمایه گذاری در مناطق مختلف شهری، کاهش مهاجرت از مناطق پیرامون به شهرها، افزایش درآمد خانوارهای شهری و ارتقای استانداردهای زندگی از طریق تامین خدمات اجتماعی می تواند به عنوان راهبردی اثر بخش در جهت پر کردن شکاف بین اقتصاد رشد یابنده مناطق شهری و اقتصاد راکد مناطق روستایی عمل نماید. لذا کارکردهای عمده توریسم شهری همچون افزایش ظرفیت اقتصاد جوامع شهری جهت نوآوری و توسعه منابع انسانی از طریق جلب سرمایه گذرای در این مناطق و خروج از حالت انزاوی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و … فعلی و اتصال با سطوح مختلف منطقه ای، ملی و … ، ضرورت توجه و سرمایه گذاری هر چه بیشتر در این صنعت را موجب گشته است.
عمده ترین عملیات های سرمایه گذاری برنامه گردشگری استان عبارتست از احداث، تکمیل و تجهیز مراکز اقامتی و احداث و تکمیل مراکز پذیرایی که توسط بخش خصوص انجام گرفته است و همچنین تجهیز امکانات و زیربناهای لازم برای دسترسی آسان به جاذبه های تاریخی و طبیعی که از محل اعتبارات استانی و ملی تحقق یافته است. تبلیغ و معرفی جاذبه های گردشگری استان که با ایجاد نمایشگاه های داخلی و خارجی صورت گرفته است.
کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای عملیاتهای برنامه چهارم در برنامه گردشگری استان کرمانشاه مبلغ 161243.23 میلیون ریال می باشد که مبلغ 126305.821 میلیون ریال آن از محل اعتبارات عمرانی استانی و مابقی از محل اعتبارات ملی تامین می شود.
با توجه به رابطه بين شرايط اقتصادي و توسعه گردشگري در شهرستان پاوه ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده، 52/0 مي‌باشد. هم چنين، سطح معناداري به دست آمده (005/0)، نشان مي‌دهد كه (كمتر از 05/0)، تفاوت بين ميانگين‌ها، از لحاظ آماري معنادار بوده و اين رابطه، تأييد مي شود. نتايج اين بخش چندان اميدوار كننده نبوده است و شرايط اقتصادي حاصل از توسعه گردشگري خوب نبوده است و بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي اساسي ايجاد گردد تا بتوان از قبل توسعه گردشگري به توسعه اقتصادي منطقه نائل شد.
فرضیه سوم : توسعه گردشگری میتواند بسترهای اشتغال را در این شهر گسترش دهد.
نیاز به تجدید حیات فضاهای تاریخی شهرها، توجه به زیرساخت‌های شهری، توجه به فضاهای تفریحی، خدماتی، تجاری و توجه به محیط زیست شهری از مهم‌ترین عوامل موثر در توسعه شهر و جذب گردشگران به نقاط شهری است که موجب توسعه و پویایی اقتصاد شهر، اشتغال‌زایی و پویایی محیط زیست شهرها می‌شود. شهرستان پاوه به دلیل دارا بودن نقش ارتباطی، باعث شده است که این شهر دارای پتانسیل بالایی از توسعه گردشگری داشته باشد.
طی سال‌های اخیر «توسعه گردشگری» 5با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مورد توجه مسئولان قرار گرفته است و همان‌گونه که اشاره شد شهرستان پاوه از نظر ظرفیت‌های گردشگری دارای توان بالایی است و یک منطقه استراتژیک ملی و حائز اولویت توسعه گردشگری محسوب می‌شود.
با توجه به رابطه بين شرايط بازاريابي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه، ضريب همبستگي پيرسون به دست آمده، 39/0 مي‌باشد. همچنين، سطح معناداري به دست آمده، نشان مي‌دهد كه تفاوت بين ميانگين‌ها، از لحاظ آماري معنادار بوده و اين رابطه، تأييد مي‌شود.. در واقع در سطح معناداري پايين، شرايط بازاريابي به طور متوسط توانسته است به توسعه گردشگري شهرستان پاوه بيانجامد، ولي بايد در زمينه تبليغات و بازاريابي تلاش‌هاي بيشتري صورت گيرد.
5-4پیشنهادات
جهت بررسی نقش مدیریت در توسعهی شهرستان پاوه دو دسته پیشنهاد یکی در سطح کلی، برای شهرستان و دیگری در سطحی خُردتر برای شهر پاوه ارائه شده است.
5-4-1 پیشنهادات کلی:
– توسعهی شبکههای ارتباطی زمینی شهرستان پاوه
– ایجاد دفاتر راهنمای اطلاع رسانی گردشگری در مبادی ورودی و خروجی مرکز شهرهای شهرستان
– گسترش تاسیسات و تجهیزات توریستی در نواحی مستعد و ارائهی تسهیلات به گردشگران – فراهم نمودن امکانات در جهت و توسعهی لوازم اقامتی ارزان قیمت و اردوگاههای گردشگری – بخشودگی مالیات در توسعهی این صنعت در نظر گرفته شود
– تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این صنعت از طریق اعطای وام با بهرهی کمتر
– سرمایهگذاری دولتی در تاسیسات زیربنایی که بخش خصوصی توانایی و یا تمایل به سرمایهگذاری در آن را نداشته باشد
– اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موجود در مورد چگونگی بهرهبرداری از منابع موجود ارضی و جاذبههای گردشگری.
– طرح قایق سواری در رودخانه سیروان
– طرح ساماندهی مقبره و سایت کوسه هجیج
– طرح ساماندهی تفرجگاه دالانی

– تلاش در معرفی و شناسایی صنایع دستی منطقه به مردم کشور و جهانیان.
– تلاش در جهت مشارکت مردم و شورا و نهادهای رسمی و سازمانهای غیردولتی (NGO) در پروژههای گردشگری.
– گسترش و توزیع مناسب خدمات و امکانات با توجه به پراکندگی جاذبههای گردشگری.
– استفاده از نیروی انسانی تحصیل کرده شهرستان به منظور ارائه خدمات بهتر در بخش صنعت گردشگری.
– توجه بیشتر به تسهیلات زیربنایی شهرستان مثل خدمات یهداشتی و درمانی و مکان های اقامتی و …
– توسعه برنامه تبليغاتي براي معرفي جاذبه هاي طبيعي و انساني، خصوصيات بارز فرهنگي، معماري و آداب و رسوم شهر شركت در جشنواره ها، نمايشگاه ها و سمينارها
5-4-2 پیشنهادات در سطح خُردتر در شهرستان پاوه :
– احداث پارکینگ در سطح شهر.
– گشایش معابر اصلی – مکانیابی مناسب برای بازار هفتگی.
– نصب تابلوهای تعیین مسیر به سمت مناطق جنگلی و کوهستان های شاهو.
– ایجاد کمپینگهای ارزان قیمت در سطح شهر.
– ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفهای در زمینهی آموزش امورگردشگری.

منابع:
1- آقایی، واحد،1388، تحلیلی بر جاذبه های گردشگری شهری و نقش آن در تحول اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما حسین یغفوری.
2- افشار سیستانی، ایرج(1371)، کرمانشاه و تمدن دیرینه آن، انتشارات ذرین، چاپ اول.
3- اورباس لی، آیلین کوئدلین(1380) برگ موفق در توسعه گردشگری، ترجمه حیات عامری، مجله شهرداریها، شماره 33.
4- الوانی، مهدی و دهشتی، زهره (1373) اصول ومبانی جهانگردی، تهران انتشارات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
5- ابراهیمی، علیرضا و خسرویان، محمدرضا (1384)،«عوامل مؤثر بر رشد و توسعه صنعت توریسم در استان مازندران» مجموعه مقالات اولین همایش نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازنداران، تهران، انتشارات رسانش.
6- بوچانی، محمد حسین(1383)گردشگری برنامهای برای توسعه شهری بندر کیا شهر، مجله شهرداریها، شماره 67.
7- پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1385) گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت.
8- تولایی، س.(1386) مروری بر صنعت گردشگری. تهران، دانشکاه تربیت معلم.
9- توکلی، دلبر(1382) «مانع اصلی توسعه صنعت گردشگری».
10- جلیلی، خلیل(1388) پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه به روشهای آمبرژه و دمارتن اصلاح شده در مقیاس یک 50000، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه.
11- حاجی نژاد، ع. پورطاهری، م، احمدی، ع(1388) تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی_فضایی مناطق شهری مطالعه موردی شهر بانه.مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 70، 109_91.
12- حیدری چیانه،رحیم، ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم درایران،رساله دکتری،دانشکده علوم انسانی واجتماعی،گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز1383.
13- حافظ نیا محمدرضا، (1381) مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفتم، نشر سمت.
14- حیدری، رحیم(1387) مبانی برنامه ریزی گردشگری، نشر سمت، چاپ اول.
15-.خسروی، حسین«بدنامه چهارم توسعه، ضرورتها، چالشها) پیام فردا ش. 39.
16- دخیلیکهنموئی، جواد، بررسی راهکارهای توسعه توریسم در آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی واجتماعی،گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز1382.
17- داس ویل، راجر (1378) مدیریت جهانگردی: مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1997م).
18- رضوانی م، ر.(1387) توسعه گردشگری روستایی(با رویکرد گردشگری پایدار)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
19- رحمانی، بیژن،جغرافیای ورزشی،انتشارات دانشگاه آزاد،1370.
20- رنجبر دستنایی، محمود،(1390) “ارزیابی و ائولویت بندی مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی : استان چهارمحال و بختیاری)” پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ، دانشگاه تهران.
21- زنگی آبادی، علی، محمدی، جمال، زیرک باش، دیبا(1385) تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره نهم.
22- زاهدی، شمس السادات(1385) مبانی گردشگری و اکوتوریسم پایدار «انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
23- غنیان، منصور، مجتبی قدیری معصوم، سید حسن مطیعی لنگرودی، کیومرث زرافشانی(1389) تحلیل ابعاد گردشگری روستایی با رویکرد جنسیتی از دیدگاه جامعه میزبان( مطالعه موردی منطقه اورامان)، زن در توسعه و سیاست( پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، صص 109_93.
24- سلطانی، محمدعلی(1374) اهمیت توسعه توریسم در جهان سوم، مقالات برگزیده سمینار اصفهان و جاذبههای ایرانگردی و جهانگردی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصفهان..
25- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1384) فرهنگ جغرافیایی رودهای کشور، جلد چهارم.
سالنامه آماری استان کرمانشاه، 1387.
26- شهیدی، محمد شریف و همکاران (1388) بررسی تأثیرات توریسم در برنامهریزی نواحی روستایی، مجله پژوهشهای جغرافیایی انسانی، سال چهل و یکمف شماره 67، تهران.
27- شکویی،حسین،مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی،انتشارات توسعه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی،ص 15،فروردین1354.
28-

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، گردشگری شهری، صنعت گردشگری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مطالعه موردی، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری