منابع پایان نامه با موضوع سهم بازار، مصرف کنندگان، تلفن همراه، ابزار ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

مسئله در طول تاريخ همواره با پيشرفت فنآوري ها در زمينه هاي مختلف وجود داشته است. به عنوان نمونه هميشه پيش بيني مي شد که با معرفي و رواج «سينما»، «تئاتر» مخاطبان خود را از دست خواهد داد، و يا «راديو» جايگزين «روزنامه» خواهد شد و «تلويزيون» جاي «راديو» را خواهد گرفت، رواج «تلفن»، «نامه» را منسوخ خواهد کرد و مواردي مشابه که هيچکدام به واقعيت نپيوستند. در مقابل البته برخي فنآوري هاي قديمي به دليل محدوديت هايي كه داشتند، مانند تلگراف تقريباً منسوخ شده اند. بر اين اساس لازم است با نگاه دقيق تر و با در نظر داشتن اطلاعات و آمار موجود به تحليل اين مسئله پرداخته شود.
8-2-3-تاثير فن آوري هاي ارتباطي بر پست
بديل هاي گوناگون الکترونيکي مانند فکس، اينترنت و نامه الکترونيکي به سرعت در ميان اقشار مختلف جامعه نفوذ نمودند و با ارائه امکانات بهتر و تسهيل کارها، تاثير مهمي بر بازار ارتباطات گذاشتند تاثير و ردپاي پيشرفت هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات به وضوح در حجم نامه هاي اروپا و آمريکا از سال هاي 1987 تا2010 ميلادي ديده مي شود. بطور خاص کاهش رشد ترافيک مرسولات پستي، در سال هاي 2006،2007 و 2088 کاملاً مشهود است.
ننمونه هاي زير سرعت رواج بديل هاي نوين در بازار ارتباطات و پست را بهتر مشخص مي نمايد :
– در سال 1990 بيش از 500 ميليون تلکس در ايالات متحده مخابره شده است.
– تعداد فکس از 8 ميليون در سال1967 ، به بيش از 787 ميليون در سال 1990 در ايالات متحده رسيده است.
– حجم پيغام هايي که از رايانه هاي شخصي مخابره شده است، از 171 ميليون در سال1972 به تعداد 930 ميليون در سال 1980 افزايش داشته است47.
اينترنت در دهه 1960 ، تنها به عنوان يک کانال ارتباطي ميان دانشگاه ها و مراکز پژوهشي دولتي شناخته شده بود. در آن سال ها اينترنت امکان ارتباط و به اشتراک گذاري تعداد زيادي کامپيوتر را در محدوده کشور ايالات متحده آمريکا فراهم مي نمود. اما 30 سال بعد يعني در سال 1993 بود که با معرفي شبکه جهاني وب48، اينترنت به عنوان يک ابزار عمومي براي برقراري ارتباط با سرعت بسيار بالا به کاربران معرفي شد. سرعت رشد استفاده کنندگان از فناوري هاي نوين از گذشته بسيار بالاتر است و بدلايل مختلف از جمله ارتباطات پويا و سريع و توسعه خدمات ارتباطي در برخي از موارد حيرت انگيز است.
بر اساس مطالعه اي که توسط دانشکده مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي دانشگاه برکلي49 در سال 2009 ميلادي صورت گرفت، تخمين زده شد که در سال 2010 ، در سراسر دنيا 5 اگزابايت (معادل بايت) اطلاعات بر روي کاغذ، فيلم و نوارهاي مغناطيسي ذخيره شده است. اين در حالي است که بيش از سه برابر اين حجم يعني در حدود 18 اگزابايت اطلاعات توسط فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات مانند اينترنت، موبايل، کامپيوترهاي شخصي و … جريان پيدا مي کند.
تحليلگران پست در مواجهه با تغييرات ناشي از پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، رويکردها و پيش بيني هاي متفاوتي ارائه کرده اند از آن جمله :
«اگر خدمات پستي نتواند بهبود يابد، بسياري از متخصصان بر اين باورند که بيش از 60 درصد نامه ها توسط کانال هاي الکترونيکي در سال 2012 منتقل خواهد شد.»50
9-2-3-اينترنت و پست
يکي از مهمترين چالش هايي که صنعت پست با آن مواجه است، رواج استفاده از اينترنت است. از مهمترين نکات قابل توجه که به اهميت مطالعه تاثير اينترنت بر بازار پست مي افزايد، سرعت نفوذ اينترنت در ميان استفاده کنندگان از آن است.
نمودار زير نشان دهنده سرعت رواج ابزارهاي مختلف ارتباطي در ميان شهروندان آمريکايي و به عبارتي نرخ نفوذ ابزار رسانه اي در ميان کاربران ايالات متحده مي باشد. نمودار نشان دهنده اين واقعيت است که اينترنت در کمتر از 5 سال توانسته است در ميان 50 درصد شهروندان ايالات متحده نفوذ نمايد، در حالي که براي نفوذ روزنامه در ميان همان درصد از شهروندان، بيش از 100 سال زمان سپري شده است.

نمودار 1-2 : زمان مورد نياز (به سال) براي نفوذ رسانه در ميان افراد جامعه آمريکا

Source: Gartner G2 (2010), InfoPlease (2011), Carey (2005)

از ساده ترين ابزارهايي که به کمک رواج اينترنت در دسترس عوام قرار گرفته، نامه الکترونيکي51 بوده است. حجم نامه هاي الکترونيکي که به سرعت مورد استفاده تعداد بسيار زيادي قرار گرفت، در سال 1995 توانست از حجم نامه هاي پستي فيزيکي پيشي بگيرد. طرح شماتيک زير تاريخچه استفاده از نامه الکترونيکي را نشان مي دهد.

جدول 1-2 : تاريخچه اختراع و شيوع نامه الکترونيکي

اين روند را بطور كلي در همه جوانب فنآوري اطلاعات و ارتباطات مي توان مشاهده كرد. از سوي ديگر آمارها و مطالعات نشان مي دهد که در مجموع فاصله ديجيتالي52 ميان کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه بسيار کاهش يافته است. آمار منتشر شده توسط اتحاديه جهاني ارتباطات53 در 10 سال منتهي به 2010 نشان مي دهد که فاصله ديجيتالي در زمينه هاي تعداد خطوط ثابت تلفن، متقاضيان تلفن همراه و استفاده کنندگان از اينترنت ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، پيوسته کاهش يافته است.
شايان ذکر است که فاصله ديجيتالي شاخصي است که از تقسيم نرخ نفوذ فناوري در کشورهاي توسعه يافته بر نرخ نفوذ در کشورهاي در حال توسعه به دست مي آيد و نشانگر فاصله اين کشورها در دسترسي و استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات مي باشد.
در حالي که فاصله ديجيتالي ميان کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه در سال هاي 2000 تا 2010 در زمينه متقاضيان تلفن همراه از27 به 4 کاهش يافته است، فاصله ديجيتالي در زمينه تعداد خطوط ثابت تلفن در ميان اين کشورها در دهه مذکور از 11 به4 کاهش يافته است54.

10-2-3-تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پست
يکي از مطالعات بسيار جامعي که در خصوص تاثير فناوري بر پست انجام شده است، مطالعه اي است که توسط آرتور دي ليتل55 صورت گرفته است. اين مطالعه که به عنوان يک بررسي جامع و مرجع در بحث تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا شناخته شده است، بارها توسط صاحبنظران پستي اصلاح و به روز شده است. در اين مطالعه محدوده وسيعي از فناوري هايي که مي توانند به عنوان جايگزيني براي نامه ها به شمار آيند، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. به عنوان يک بررسي کلي، آرتور دي ليتل فناوري هايي که مي توانند به نوعي تامين کننده نيازهاي پستي باشند را در محدوده بسيار وسيعي (شامل منزل، اداره، مغازه، نقاط فروش، فعاليت هاي سيار و شبکه هاي مخابراتي) مورد بررسي قرار داده است. بر اساس مدل مطرح شده، شرکت پيتني بوز56 که يک شرکت معتبر در زمينه مطالعه و ارائه راهکارهاي پستي57 است، فناوري هاي جديد ارتباطي که به نوعي مي توانند بر صنعت پست تاثير گذار باشند را در قالب جدول زير قرار داده است.
جدول 2-2 : فناوري های جديد تأثير گذار بر پست
در منزل و کسب و کار
در مکان هاي عمومي
از طريق شبکه
مکانيزم هاي پرداخت
شبکه
مانند کامپيوترهاي شخصي، فکس، خدمات اطلاعاتي منزل58 مثل تلتکس، ويدئوتکس و …

مانند کيوسک هاي الکترونيک59، دستگاه هاي خودپرداز60 و …
مانند تلفن، نامه الکترونيکي، پست ترکيبي61، پيغام آني62، پست صوتي63، مبادله الکترونيکي داده ها64 و …
مانند ارائه و پرداخت الکترونيکي قبوض65، انتقال الکترونيکي وجوه66، پرداخت توسط تلفن، دستگاه هاي خودپرداز، کارت هاي اعتباري، کارت هاي هوشمند و …
اينترنت
Source: Pitney Bowes analysis of ADL (2000)

از نقطه نظر تاريخي، به دليل پيشرفت هاي حاصله در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، صنعت پست در طول قرن بيستم همواره با چالش هاي گوناگوني مواجه بوده است. به طوري که در اوايل قرن بيستم رواج ابزارهاي ارتباطي مانند تلفن، فکس و تلگراف و سپس شيوع استفاده از تبادل الکترونيکي داده ها، انتقال الکترونيکي وجوه، دستگاه هاي خودپرداز، کامپيوترهاي شخصي، کيوسک هاي الکترونيک، استفاده از تلفن براي پرداخت قبوض و در نهايت نامه الکترونيکي، صنعت پست را با چالش هاي جدي مواجه نموده است.
يکي از مهمترين و بيشترين استفاده هائي که از نامه هاي الکترونيکي صورت گرفته، استفاده از اين ابزار ارتباطي براي «تبليغات» بوده است. علت اين امر را نيز مي توان سهولت کاربرد، قيمت کم، دسترسي به تعداد بسيار زياد از مشتريان بالقوه و مواردي مشابه دانست.
از نقطه نظر پست هاي سنتي، بازار ارتباطات تنها شامل محصولاتي خواهد بود که ممکن است به طور مستقيم جايگزين نامه شوند. اما بايد توجه نمود که اطلاعات ممکن است به روش هاي غير کتبي مانند روش هاي ديداري و يا شنيداري نيز منتقل شود. براساس مطالعات صورت گرفته در بازار ارتباطات مشاهده مي شود که سهم نامه به عنوان بخشي از بازار کلان ارتباطات رو به کاهش است. به عبارتي در رقابت ميان بديل هاي نوين الکترونيکي، نامه در حال از دست دادن سهم بازار خود است.
اتحاديه جهاني پست در سال 2009 مطالعه اي انجام داد که در آن پس از بررسي سهم بازار بخش هاي مختلف بازار ارتباطات در سال2005 ، به پيش بيني سهم بخش هاي مختلف بازار ارتباطات در سال 2015 پرداخته است. مطابق نتايج حاصله، در حالي که سهم بازار نامه هاي فيزيکي در سال2005، به ميزان 119.6درصد بازار ارتباطات بوده است، پيش بيني شد که سهم بازار نامه هاي فيزيکي در بازار ارتباطات، در سال 2015 به کمتر از 14.5درصد افول نمايد.

از نقطه نظر استفاده ابزار ارتباطي بازار ارتباطات را مي توان به بازار پيغام ها67، انتشارات68، تبليغات69 و خدمات تعاملي70 تقسيم بندي نمود. در گزارشي که در سال 2009 توسط شرکت پيتني بوز منتشر گرديد، نرخ رشد نامه در مقابل ساير بديل هاي الکترونيکي در بخش هاي مذکور در بازار ارتباطات مورد بررسي قرار گرفته است. خلاصه نتايج اين مطالعه در نمودار صفحه بعد آورده شده است.

نمودار2-2 : نرخ رشد نامه در مقايسه با ساير بديل ها در بازار ارتباطات 2000- 2010

Source: ADL and PB Communications Market Report (2010)

همانطور که به وضوح ديده مي شود، رشد ساير بديل ها در اثر پيشرفت هايي که در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، در تمامي بخش هاي بازار، از رشد نامه که نمايانگر پست سنتي در آن بخش هاست، مشخصاً بيشتر است. بر اساس آنچه گفته شد، ظهور و حضور فنآوري هاي نوين ارتباطي با کسب سهم قابل توجهي از بازار ارتباطات توسط آن ها همراه بود، اما همانطور که قبلا نيز اشاره شد، نکته اي که توجه و تعجب صاحبنظران و تحليلگران صنعت پست را برانگيخت، ادامه روند رو به رشد صنعت پست عليرغم پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بود. به نظر مي رسد اين فنآوري ها از يک سو خود بوجود آورنده بازارهاي جديد ارتباطي هستند و از سوي ديگر اثري متقابل با ديگر وسايل ارتباطي از جمله پست دارند. در اين رابطه توجه به موضوعت ديگري نيز قابل ملاحظه خواهد بود.
11-2-3-علاقه مصرف کنندگان به استفاده از کاغذ
در سال2002 مطالعه جالبي مبني بر ترجيح استفاده کنندگان از ابزارهاي ارتباطي انجام شد.71 در اين مطالعه به کمک روش هاي مطالعه بازار72 ترجيح افراد در استفاده از کاغذ در مقابل ابزارهاي الکترونيکي (در موارد متعددي که به صورت سنتي، کار تنها از طريق کاغذ انجام مي شد) مورد مطالعه و بررسي قرارگرفت. در اين مطالعه کاربردهاي وسيعي در محدوده محصولات چاپي مانند کتاب ها، مجلات و روزنامه ها تا خدمات بانک، مانند پرداخت قبوض و … بررسي گرديد.
نتايج مطالعه نشان داد که در محدوده وسيعي از کاربردها، همچنان افراد ترجيح مي دهند که از ارتباطات کاغذي استفاده نمايند. در مواردي هم ديده شد که مصرف کنندگان از ترکيبي از ارتباطات کاغذي و ارتباطات الکترونيکي استفاده مي کردند. اما نکته و نتيجه بسيار جالب و قابل توجه اين بود که در هيچکدام از کاربردها برتري مطلق ارتباطات الکترونيکي وجود نداشت.
نمودار3-2 : ترجيح استفاده کنندگان براي دريافت مطالب

Source: “The Future

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بهبود مستمر، عرضه کنندگان، جبران خسارت، استان تهران Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، تجارت آزاد، حمل و نقل، تنوع مبادلات