منابع پایان نامه با موضوع سلسله‌مراتب، ارزیابی عملکرد، اطلاعات حسابداری، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

در بودجه بر مبنای فعالیت، تحلیل هزینه‌یابی از پایین به بالاست ولی در هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت از بالا به پایین است. مراحل سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت شامل پیش‌بینی میزان تولید، فروش، محصولات، خدمات، پیش‌بینی میزان نیاز و تقاضای فعالیت‌های سازمان، محاسبه میزان تقاضا برای اجرای فعالیت‌های سازمان و نهایتاً محاسبه میزان ظرفیت فعالیت‌ها می‌شود (کاپلان و کوپر6،1998).
2-5-5 بودجه بر مبنای صفر:
پیترفیر بودجه بر مبنای صفر را چنین تعریف می‌کند. یک برنامه عملیاتی و فرایند بودجه‌ای که مدیر را ملزم می‌کند که به نحوی کامل، مشروح و مستدل، درخواست بودجه خود را از پایه صفر توجیه کند و مسئول اثبات این امر باشد که چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند.
بودجه‌ریزی برمبنای صفر به دنبال توجیه ادامه یا توقف فعالیت‌هاست و اشتراک مساعی همه افراد مرتبط با بودجه را ضروری می‌نماید. در این نوع بودجه‌ریزی شقوش مختلف به‌صورت کمی محاسبه می‌شوند و معیارهای لازم برای محاسبه آن‌ها وجود دارد و این کار ارزیابی آن‌ها را شفاف می‌کند و به‌راحتی فعالیت‌های با اولویت پایین را حذف می‌کند.
از معایب این نوع بودجه‌ریزی می‌توان به افزایش بی‌رویه‌ی کارهای دفتری و احتمالاً تضعیف روحیه افراد و مدیرانی که باید برای اقلام هزینه‌های پیشنهادی دلایل موجهی ارائه نمایند، اشاره دارد (ابراهیمی نژاد و فرج وند7، 2001).
2-5-6 نظام طرح‌ریزی- برنامه‌ریزی – بودجه‌ریزی:
در این روش گام‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، طرح‌ریزی، تهیه و تنظیم بودجه، تصویب بودجه، اجرای بودجه، گزارش‌گیری مالی و عملیاتی بودجه، ممیزی بعد از خرج، ارزشیابی برنامه‌ای و تحلیل سیستماتیک مؤثر و مفید بودن برنامه‌ها برداشته می‌شود. نظام بودجه‌ریزی طرح و برنامه پوششي در جهت نهادينه كردن تجزیه‌وتحلیل در فرآيند بودجه‌بندی دولتي است. اين نظام، كاربرد تجزیه‌وتحلیل مطلوبيت نهايي، مطالعه هزينه – فايده، تجزیه‌وتحلیل سودمندي هزینه‌ها، تجزیه‌وتحلیل حساسيت، ماتريس نتيجه نهايي، ارزش فعلي و ديگر فنون را مورد تأکید قرار می‌دهد. با استفاده از سازوکارهای متعدد، نظام بودجه‌ریزی طرح و برنامه به عمل درمی‌آید. تجزیه‌وتحلیل‌ها به‌خصوص در ابتداي مرحله گردش بودجه مورد تأکید قرار می‌گیرد طبقه‌بندی برنامه‌های دولت (كه ساختار برنامه ناميده می‌شوند) براي تسهيل مقايسه تحليلي موردنیاز هستند. با استفاده از نظام (PPBS) می‌توان برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی، بودجه‌نویسی، اطلاعات مديريت، كنترل مديريت و ارزشيابي برنامه‌ای را به هم مرتبط ساخت و درعین‌حال نسبت به تجزیه‌وتحلیل نظام‌مند هر يك از عناصر تأكيد كرد. در اين نظام بيش از آنكه بودجه‌ریزی داده‌ها مطرح باشد، بودجه‌ریزی ستاده ها مطرح است. محور اصلي بحث در این نظام عبارت است از هدف‌ها و نتايج نهايي و امكان نيل به اين هدف‌ها از طريق عمليات مختلف و مقايسه اين عمليات و انتخاب بهترين و ارزان‌ترین و سریع‌ترین و مناسب‌ترین آن‌ها (انواری رستمی، 1393).
2-5-7 بودجه‌ریزی هوشمند:
بودجه‌ریزی هوشمند الگوی جدیدی در سیستم بودجه‌ریزی سازمان‌هاست، در این شیوه پیچیدگی و بزرگ بودن دولت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن‌ها، تنها یک تهدید نیست بلکه یک فرصت تلقی می‌شود و بسیاری از موضوعاتی که در بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد ممکن است به‌عنوان یک چالش مطرح باشند را پاسخگوست؛ و ارکان این نوع بودجه‌ریزی عبارت‌اند از: استانداردسازی، قیمت تمام‌شده و خودکنترلی.
در این شیوه استانداردها و محاسبه قیمت تمام‌شده به‌صورت هوشمند صورت می‌گیرد و از یک فرایند وقت‌گیر و هزینه‌بر، به یک فرایند ساده و با کمترین زمان قابل‌تصور تبدیل می‌شود. علت استفاده از واژه هوشمند درکمی سازی اهداف خرد و کلان و محاسبات ریاضی این روش است که به‌صورت نظام‌مند و متناوب، میزان هزینه‌های اجرای طرح‌ها و برنامه‌های سازمان را تخمین و پیش‌بینی می‌نماید. ویژگی منحصربه‌فرد در این سیستم این است که تمامی اهداف کلان، میانی و خرد بدنه دولت کمی می‌شود و دولت در ابتدای یک سال مالی، تنها میزان انتظارات خود را از رشد یا کاهش در اهداف کلان مشخص می‌کند. بر این اساس، انتظار از اهداف میانی و خرد بدنه دولت، به‌صورت هوشمند محاسبه می‌گردد و برای دستیابی به آن‌ها، میزان بودجه و اعتباراتی که در هر برنامه باید هزینه گردد نیز به‌صورت هوشمند محاسبه می‌گردد (موسوی و مقدم8، 2008).
2-5-8 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد:
بودجه بر مبنای عملکرد عبارت است از بودجه‌ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروژه‌هایی که سازمان‌های دولتی تصدی اجرای آن‌ها را بر عهده‌دارند، تنظیم می‌شود؛ و اجرای آن در دو بخش دولتی و خصوصی تفاوتی ندارد و با توجه به آزادی عمل بخش خصوصی، این روش فاقد دشواری‌های محاسباتی و پاسخگویی بخش دولتی می‌باشد. بر اساس نظر برخی از صاحب‌نظران، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد روش یا مکانیزمی است که به دنبال تقویت ارتباط میان صنایع تدارک شده برای بخش دولتی از یک‌سو و محصولات این بخش از سوی دیگر، با استفاده از اطلاعات عملیاتی رسمی است (رابینسون و برومبی9، 2005).
از سوی دیگر در این روش بودجه‌ریزی، پیوند میان شاخص‌های عملکرد و تخصیص منابع نیز برقرار می‌شود. هرچند چنین پیوندهایی غالباً ضعیف هستند، ولی می‌توانند سیاست‌گذاری بودجه‌ای را تسهیل و نظارت قانون‌گذاری را بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی افزایش دهند (پناهی10، 2005).
صندوق بین‌المللی پول بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را رویه و سازوکاری می‌داند که خواهان تقویت رابطه بین بودجه صرف شده در مؤسسات دولتی و نتایج خروجی حاصله، از طریق استفاده از اطلاعات عملکرد رسمی در تصمیم‌گیری راجع به تخصیص منابع است، اداره کل حسابداری ایالات‌متحده نیز بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را مفهومی که اطلاعات عملکرد را به بودجه ارتباط می‌دهد، تعریف می‌کند (رابینسون و برومبی11، 2005).
بودجه بر مبنای عملکرد عبارت است از بودجه‌ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروژه‌هایی که سازمان‌های دولتی تصدی اجرای آن را بر عهده‌دارند، تنظیم می‌شود؛ در تنظیم بودجه برمبنای عملکرد به‌جای توجه به ملزومات و وسایل اجرای فعالیت‌ها، به خود فعالیت‌ها و مخارج آن توجه می‌شود (مک گیل12،1384).
بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد یک سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و ارزیابی است که رابطه بین هزینه بودجه و نتایج مورد انتظار را برآورده می‌کند (جان مرکر13، 2003).
تفاوت بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد با بودجه برنامه‌ای
غالباً بودجه برنامه‌ای و برمبنای عملکرد را مترادف هم می‌پندارند درحالی‌که چنین نبوده و برای درک صحیح این تفاوت‌ها توجه به سلسله‌مراتب سازمانی ضروری می‌باشد چراکه در بودجه برنامه‌ای طبقات بالای سلسله‌مراتب سازمان‌ها درزمینه ی اهداف و برنامه‌ها موردتوجه قرارگرفته و حال‌آنکه در بودجه برمبنای عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌ها در طبقات پایین سلسله‌مراتب موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. در تنظیم بودجه برنامه‌ای ممکن است بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت به‌صورت کلان برآورد گردد ولیکن در بودجه برمبنای عملکرد هزینه‌های انجام فعالیت‌ها در فرآیندهای انجام کار، هدف کمی، حجم و مقدار فعالیت برای هریک از فعالیت‌ها تعیین می‌گردد (فرزیب، 373:1377).
2-6 مفاهیم اصلی در بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد:
بودجه14: بودجه طرحی مالی است که در آن نیازمندی‌های پولی دولت به‌طور کامل برای مدتی معین از قبل تعیین و در برابر نیازمندی‌های هزینه‌ای، اقلام درآمد پیش‌بینی می‌گردد (انواری رستمی، 1393). بودجه مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های سیاسی، هدف‌گذاری‌های اقتصادی، سازمان‌دهی‌های مدیریتی، گرایش‌های بخشی و منطقه‌ای و حتی آرمان‌ها و آرزوهای حکومتی درصحنه بین‌الملل در قالب هزینه‌ها و درآمدهای دولت می‌باشد. ازلحاظ حجم و عظمت بزرگ‌ترین سند مالی و ازلحاظ اهمیت مهم‌ترین عامل مستقل و پویا در اداره امور عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی است.
بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد15: بودجه بر مبنای عملکرد عبارت است از بودجه‌ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروژه‌هایی که سازمان‌های دولتی تصدی اجرای آن را بر عهده‌دارند، تنظیم می‌شود؛ در تنظیم بودجه برمبنای عملکرد به‌جای توجه به ملزومات و وسایل اجرای فعالیت‌ها، به خود فعالیت‌ها و مخارج آن توجه می‌شود.
وظیفه16: مأموریت اصلی و فلسفه وجودی یک دستگاه اجرایی یا برنامه است.
برنامه17: تلاش سازمان‌یافته با اهداف کمیت‌پذیر یک دستگاه اجرایی دارای وظیفه، بودجه یا پرسنل مشخص است.
فعالیت:18 مجموع اقدام‌های کمیت‌پذیر باهدف مشخص برای تحقق آرمان‌ها و اهداف برنامه است.
عملکرد:19 اقدام‌های انجام‌گرفته به‌وسیله یک دستگاه اجرایی برای تبدیل داده‌ها به ستانده‌ها و نتایج از طریق فرآیندی خاص است. داده‌ها، ستانده‌ها و نتایج را مجموعه «زنجیره عملکرد» می‌گویند (عباسی، ابراهیم،213:1392).
شاخص‌های عملکرد20: موضوع مورداندازه‌گیری در خصوص جنبه‌های مختلف عملکرد است.
گروه‌های مختلف شاخص‌های عملکرد عبارت‌اند از:
الف) داده‌ها21: منابع استفاده‌شده برای تولید محصول و نتایج است. داده‌ها معمولاً به‌صورت مبالغی از هزینه یا بخشی از مدت کار کارکنان است.
ب) ستانده یا محصولات22: کالا یا خدمات تولیدشده به‌وسیله فعالیت یا برنامه است.
ج) نتیجه23: پیشامد، رویداد یا وضعیتی است که میزان توفیق در دستیابی به اهداف برنامه یا هر فعالیت را نشان می‌دهد. نتایج را می‌توان برحسب درصد یا و میزان تحقق آن اندازه‌گیری کرد. شاخص نتایج می‌تواند منعکس‌کننده کیفیت خدمات ارائه‌شده و یا میزان رضایت مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلف خدمات نیز می‌باشد.
اهداف عملکرد24: میزان کمی اهداف موردنظر است که مبنای مقایسه با عملکرد واقعی قرار می‌گیرد. این اهداف باید در هر برنامه برای هر شاخص و هر مقطع زمانی گزارش در آینده تعیین می‌شود.
ارزشیابی برنامه25: منظور، آزمون دقیق هر برنامه برای برآورد آثار آن در کسب نتایج از طریق روش‌های مختلف آماری است (کردبچه، محمد،1385).
سیستم اطلاعات مدیریت26: سیستمی رسمی در سازمان است که گزارش‌های لازم برای فراگرد تصمیم‌گیری مدیران در سطوح مختلف سازمان را فراهم می‌کند (رضائیان،1389)؛ و حاوی اطلاعاتی است که جنبه پولی داشته و این جنبه سبب می‌شود که اطلاعات و فعالیت‌های متمایز بر اساس یک‌زبان رایج و مشترک پولی جمع‌آوری و موردسنجش قرار گیرند (آشتون، هوپر27،1995).
سیستم اطلاعات حسابداری28: بر شناخت و درک چگونگی وظایف واحد حسابداری شامل شیوه‌های گردآوری داده‌های مربوط به فعالیت‌ها و رویدادهای مالی سازمان و شیوه تبدیل داده‌ها به اطلاعاتی مؤثر برای مدیریت تأکید دارد و یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین سیستم‌های سازمان به شمار می‌رود (داویس29،1997)؛ که وظیفه آن‌ها تأمین نیازهای اطلاعات حسابداری سطوح مختلف مدیران درزمینه های برنامه‌ریزی و کنترل منابع ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری است (فاضلی و عدالت،1389).
سیستم ارزیابی عملکرد30: ارزیابی عملکرد به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به‌منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف‌ها و شیوه‌های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد (باینکو31، 1994)
منابع انسانی32: شناخت کامل عامل انسانی موجود در سازمان ازآنجا حائز اهمیت است که این عامل عمدتاً یا نقطه‌ضعف سازمان به‌حساب می‌آید یا نقطه قوت؛ و اصولاً قابلیت‌های منابع انسانی موجود از مواردی است که در تعیین یا تعدیل پیاده‌سازی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد تأثیر داشته است (طالب نیا و محمودی، 1385).
اثربخشی33: نشان می‌دهد تا چه حدی عملیات به نتایج مورد انتظار منجر شده است. به‌عبارت‌دیگر به میزان و درصد تحقق اهداف موردنظر اثربخشی گویند. اثربخشی به عملکرد و تأمین رضایت کارکنان و ارباب‌رجوع نیز مربوط می‌شود و جنبه کیفی دارد (عباسی، ابراهیم،217:1392). اثربخشی سازمان به کسب هدف‌های تعیین‌شده و رضایت خاطر کسانی که دررسیدن به این اهداف نقش دارند اطلاق می‌شود. کامرون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحقیق، تحلیل داده Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قوه مجریه، ساختار سازمانی، عوامل فنی، عوامل محیطی