منابع پایان نامه با موضوع زیست محیطی، منطقه آزاد، ناوگان دریایی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

Statisticsa
N
15
Chi-Square
46.519
df
9
Asymp. Sig.
.000
a. Friedman Test
منبع؛ یافته های تحقیق

در آزمون فریدمن فرض H0 مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه‌ها در بین گروه‌ها است رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه‌ها حداقل دو گروه با هم اختلاف معنی‌داری دارند. سطح معنی‌داری در این آزمون نیز برابر با صفر می‌باشد که نتایج حاکی از رد شدن فرض H0 و قبول فرض H1 است بدین معنی که در بین معیارهای استقرار صنعت بازیافت کشتی اختلاف معنی وجود دارد.
در ذیل نتایج جدول 4-5 و 4-7 به ترتیب امتیاز معیارها و همچنین جهت درک بهتر به صورت نمودار ترسیم شده است.
جدول 4-9 نتایج اهمیت‌گذاری معیارها
نتایج
رتبه
معیار
میانگین هندسی
فریدمن
1
ایمنی و قوانین زیست محیطی
8/4
87/8
2
اشتغال‌زایی
46/4
70/7
3
درآمد ملی
86/3
83/5
4
دسترسی و پسکرانه
8/3
77/5
5
تخصص نیروی انسانی
6/3
37/5
6
شناورسازی کشتی‌های مغروق
53/3
93/4
7
رقبا
4/3
87/4
8
نوسازی ناوگان دریایی
2/3
40/4
9
تعدیل بازار
13/3
87/3
10
بومی‌سازی تکنولوژی
8/2
40/3
منبع؛ یافته های تحقیق

4-2-4 شناسایی مکان‌ها جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی
در این مرحله از پژوهش، هدف، شناسایی چند نقطه به عنوان بهترین نقاط در منطقه آزاد اروند جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی است. بدین جهت با در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی رودخانه‌های اروند، بهمن‌شیر و کارون در منطقه آزاد اروند، میزان عمق و عرض رودخانه‌ها، جنس کف بستر رودخانه‌ها، وجود محوطه‌ها و فضاهای خالی در اطراف سواحل، دوری و نزدیکی از اماکن مسکونی، توجه به وجود زیستگاه‌های جانداران دریایی، رعایت قوانین زیست محیطی و همچنین سایر اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی خرمشهر و آبادان و در نهایت مشاهده و رو‌یت این مناطق از نزدیک توسط پژوهشگر با هماهنگی و همکاری راهنماهای دریایی و امور دریایی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، سه نقطه به عنوان بهترین مکان جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی به شرح زیر شناسایی شد:
جدول 4-10 مکان‌های انتخاب شده جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی
ردیف
مکان‌ها
موقعیت جغرافیایی

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
توضیحات
1
مکان الف
30 درجه و 45 دقیقه شمالی
48 درجه و 11 دقیقه شرقی
ناحیه شمالی بندر خرمشهر، جنب شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی بندر خرمشهر
2
مکان ب
30 درجه و 42 دقیقه شمالی
48 درجه و 16 دقیقه شرقی
پایین تر از تقاطع رودخانه کارون و اروند، جنب شرکت کشتی‌سازی اروندان 2 (شصدا)
3
مکان ج
30 درجه و 29 دقیقه شمالی
48 درجه و 31 دقیقه شرقی
ناحیه جنوبی بندر آبادان، منطقه تانک فارم
منبع؛ یافته‌های تحقیق
لازم به ذکر است که عمده دلایل عدم انتخاب سایر نقاط رودخانه‌ها جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی به شرح ذیل می‌باشد:
عدم وجود فضاهای کافی در اطراف سواحل جهت بنای زیرساخت‌های این صنعت (که طبق قوانین محیط‌زیست و هنک‌گنک ساز و کارهای اصلی این صنعت باید حداقل 15 کیلومتر از ساحل به دور باشد).
وجود گونه‌ها و آبزیان دریایی، به عبارتی دیگر وجود زیستگاه‌های جانداران دریایی در این بخش‌ها از رودخانه‌ها به ویژه در رودخانه کارون.
دوری از مواصلات و عدم دسترسی به راه‌های ارتباطی جهت ایجاد پسکرانه مطلوب برای این صنعت که دسترسی و پسکرانه یکی از مهمترین معیارها جهت انتخاب مکان برای استقرار صنعت بازیافت کشتی می‌باشد.
وجود پل‌ها و موانع مواصلاتی بر سر آبراهه‌ها به ویژه در رودخانه بهمن‌شیر و کارون، که این عامل مانع عبور شناورهایی با ارتفاع بالا می‌شوند.
عدم جوابگویی میزان عمق و عرض در این بخش از رودخانه‌ها.
نزدیکی به مناطق مسکونی که این عامل باعث آلودگی‌های صوتی نابهنجار زیادی می‌گردد و استقرار صنعت بازیافت کشتی در مجاورت مناطق مسکونی قوانین زیست محیطی و به ویژه مفاد کنوانسیون هنگ‌کنگ را منقضی می‌دارد.
جنس بستر نامناسب رودخانه‌ها جهت ایجاد حوضچه‌ها، تأسیسات و سایر زیرساخت‌های بازیافت کشتی.
تسخیر بخش اعظمی از سواحل رودخانه‌ها توسط زمین‌های کشاورزی و به ویژه نخلستان‌ها.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تکنیک AHP، روش طوفان مغزی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حمل و نقل، رتبه بندی، استراتژی ها، ارزش افزوده