منابع پایان نامه با موضوع حمل و نقل، مجلس شورای اسلامی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ها و چک هاي پستي، امور مربوط به پرداخت و واريزهاي مالي بين ادارات، موسسات، شرکت ها و افراد خصوصي را تسهيل مي کند. برداشت از حساب هاي جاري پستي، واريز حقوق بازنشستگي و کرايه خانه و غيره به اين حساب ها (سرويس چک هاي پستي) و نيز پرداخت حقوق مستمري بگيران، شاغلين و معذورين، ثبت نام متقاضيان حج عمره، ثبت نام متقاضيان تلفن و اخذ وديعه و اقساط آن و پس اندازهاي پستي اين امکان را به وجود مي آورند که هم مشتريان و هم سازمان هاي مربوط صرفه جويي هاي بسياري در وقت و پول خود داشته باشند. مزيت پرداخت حساب هاي مختلف از طريق حواله هاي پستي، سرعت عمليات و اقتصادي بودن آن ها است.
پست از طريق سرويس چک هاي پستي در توسعه پول هاي اعتباري (کارت هاي اعتباري) سهيم خواهد بود. پست با سرويس صندوق پس انداز پستي يک وسيله غيرقابل جانشين براي گردآوردي پس اندازهاي کوچک مردمي خصوصاً در نقاط غير برخوردار است، پس اندازهايي که براي توسعه اقتصادي کشور ضرورت دارد. در تمايز با بانک هاي سنتي مستقر در شهرها، ادارات پست اين مزيت را دارند که بسيار به مردم و پس انداز کنندگان نزديک اند چرا که واحدها و سرويس ها پستي در تمامي سطح کشور گسترده اند.
صندوق پس انداز پستي مي تواند حتي در شمار سرويس هاي اوليه و ضروري براي کشورهاي در حال رشد به حساب آيد. پست يک مرکز توسعه کار است و در سطح هر کشور جزء کارفرمايان بزرگ بشمار مي رود. پست يک مشتري بزرگ براي صنايع ساختماني، اتومبيل، تجهيزات الکترونيکي و کامپيوتري، مبلمان، کاغذسازي، چاپ و … بشمار مي رود.
پست بعنوان يک استفاده کننده از راه هاي ارتباطي، موجب توسعه هاي زيربنايي مي شود. بعلاوه پست مي تواند منبع اصلي اطلاعات مورد نياز کشاورزان براي مبادله محصولاتشان باشد (خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه).
از سوي ديگر تغيير در متغيرهاي اقتصادي خارج از پست مي تواند بر کارکرد پست تاثير داشته باشد. بنابراين سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي (اعم از کشاورزي، صنعت، خدمات و … ) موجب رشد وتوسعه فعاليت هاي بخش هاي کارکردي شده و به تبع آن نياز به ارتباطات گسترش يافته و در نتيجه تقاضا براي خدمات پستي افزايش مي يابد.

بخش سوم
3-3- خدمات ارتباطی پست

1-3-3- مقدمه
امروزه صنعت خدمات پستي نقشي غيرقابل انكار در رفاه اجتماعي ورشد اقتصادي كشورها پيدا کرده است. قبل از اينكه با ماهيت و نحوه فعاليت اين صنعت در ايران آشنا شويم، نگاهي به واژه شناسي «صنعت خدمات پستي» خواهيم داشت .
دائره المعارف آمريكانا35 « صنعت» را مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي تعريف كرده كه كالا يا خدمات مشابهي توليد مي كنند. اين فعاليت ها از منابع موجود (مواد ، سرمايه ، نيروي انساني ، انرژي ، تكنولوژي ، اطلاعات ، ابزار و …) استفاده نموده و كالا يا خدماتي در جهت رفع نيازهاي انسان و جوامع انساني توليد مي كنند. «صنعت» در واقع در تلاش است تا به صورت مستمر در جهت بهبود كارآيي و بهره وري با استفاده از منابع كمتر، بازده بهتري به دست دهد . از اين جهت پويايي و نوسازي و نوجويي يكي از ويژگي هاي صنعت است. بنابراين صنعت مي تواند به عنوان يکي از عوامل تحول اجتماعي، بنيانگذار تمدن شود و در زندگي بشر آغازگر تحولي شود كه همه بنيان هاي زندگي وي را تغيير دهد (عباسپور، 1373 ).
حجم عظيمي از فعاليت هاي اقتصادي امروز دنيا را بخش خدمات تشكيل مي دهد. اين بخش روز به روز سهم بيشتري از توليد ناخالص داخلي كشورها را به خود اختصاص مي دهد. خدمات در مقايسه با كالاهاي توليدي چند تفاوت عمده دارند. اولاً خدمات وابسته به شخصيتي (حقيقي- حقوقي) هستند كه آن را عرضه مي كند، يعني در حين عرضه، مصرف مي شوند. ثانياً برخلاف كالاهاي فيزيكي قابل ذخيره نيستند و درصورت عدم استفاده از بين خواهند رفت. پس خدمات، مشكلات توزيع منحصر بفردي را به همراه دارند. از طرفي خدمات، استاندارد جامع و گسترده اي ندارند (جعفرنژاد، 1381).
همانگونه كه در بخش اول گفته شد، طبق معاهده نيس فعاليت هاي اقتصادي بخش خدمات در چندين رده طبقه بندي شده اند. يكي از اين رده های خدماتی « ارتباطات » مي باشد كه شامل: خدمات پستي ، خدمات با استفاده از پيك ، خدمات ارتباط راه دور و خدمات سمعي و بصري مي باشد.
اگرچه واژه پست را برگرفته از كلمه«Postas » سانسكريت به معني ثابت مي دانند، ليكن در زبان لاتين به«Posta» به معني امانت گزاردن تغيير شكل يافته است (رياحي وفا،1381 ). فرهنگ وبستر36 تاريخچه جالبي از واژه «پست» ارائه مي دهد. كلمه «پست » به معني مرسوله از ريشه كلمه لاتين « Ponere » به معناي قراردادن در مكان يا موقعيتي استخراج شده است. اين مفهوم از پست ناشي از شيوه توزيع مرسولات است. در زبان انگليسي قرون وسطي مرسوله37 به كيسه اي اطلاق شده كه براي حمل اثاثيه توسط يك مسافر به كار مي رفت. بعدها از اين كيسه ها براي حمل نامه هم استفاده شد و به تدريج با توسعه سيستم توزيع مرسولات واژه پست به معناي توزيع مرسوله به كار رفته و از آن پس اين واژه در معني سازمان متولي كل سيستم پست هم به كار گرفته شده است ( گويسلن، 2004 ).
طبقه بندي صنعتي استاندارد بين الملي سازمان ملل38 هم خدمات پستي و حمل و نقل را به دو بخش پست ملي وحمل و نقل، مجزا از پست تفكيك كرده است. فعاليت هاي پست، جمع آوري، تجزيه، حمل و نقل و توزيع (محلي- بين المللي) مرسوله و امانت، اجاره صندوق شخصي ، پست رستانت39، فروش تمبر و غيره را شامل مي شود. مشخصه بارز خدمات پستي، قبول و توزيع مرسولات كوچك در سطح وسيعي از كشور است (بانک جهانی، 2004).
خدمات پستي يكي از فعاليت هاي اقتصادي مهم بخش خدمات بوده و داراي پيشينه چند هزار ساله و تشكيلات منظمي در دنيا است. با توجه به مطالب گفته شده مي توان «خدمات ارتباطی پست» را قبول ، تجزيه و آماده سازي، رهسپاري (حمل و نقل) و توزيع مرسولات پستي معين در زمان مشخص و با دقت و امنيت بالا تعريف كرد. در قسمت بعد به تاريخچه خدمات پستي در ايران مي پردازيم .

2-2-3-تاريخچه صنعت خدمات پستي در ايران
پايه پست در جهان شايد از روزي نهاده شد كه بشر خود را به مساعدت همنوعان خويش نيازمند ديد و براي تماس و طلب كمك از يكديگر به «پيام» متوسل شد. در زبان فارسي حامل پيام كتبي را «پيك» و آورنده پيام شفاهي را «پيام رسان» ناميده اند .
فرستادن پيك و پيام از نقطه اي به نقطه ديگر از قرن ها پيش و شايد با تاريخ تمدن بشر همراه بوده است. در ايران نيز سابقه پست و چاپاري به زمان حكومت هخامنشيان بر مي گردد و از آن تاريخ به تناسب زمان و نوع حكومت هاي وقت دستخوش تغييرات مي شده است.
در آن دوران ها ايرانيان براي اداره سرزمين هاي وسيع و پهناور خود به ايجاد يک نظام خبر رسانی منسجم شبيه خدمات پستي همت گماشتند. درباره نظم و ترتيب و قدرت اداره اين خدمات، عموم مورخين بر اين عقيده اند كه تا آن زمان هيچگاه چنين سازمان منظم و مرتبي وجود نداشته است.
به گفته هرودت40 مورخ يوناني، كوروش كبير در سال 500 قبل از ميلاد مسيح و قبل از لشگركشي سيتزها41 ، خدمات ارتباطی پستي را به وجود آورد. اين مسير از درياي اژه تا پايتخت پارس داراي يكصد و يازده منزلگاه بوده كه در اين منزلگاه ها پيك هاي پستي و اسب ها و كالسكه ها تعويض مي شدند و آماده حركت مجدد بودند. فاصله بين دو منزلگاه با اسب يا با كالسكه فقط در يك روز طي طريق مي شده است ( منجمي، 1383 ). پراكندگي و وسعت بيش از حد سرزمين ايران در زمان هاي گذشته با توجه به نبود وسايل ارتباطي و از طرفي آگاهي مركز از كليه اطلاعات و اخبار و حوادث نقاط دوردست نشان دهنده اهميت پست و چاپار در اين دوران بوده است، طوريكه نامه ها و پيام ها توسط پيغام بران ورزيده ارسال مي شده است .
در دوره هاي مختلف، پست اسامي مختلفي را به دنبال خود آورده است. تا انقراض حكومت ساسانيان از پست به عنوان اداره چاپاري نام برده شده است و در دوران حكومت هاي اسلامي سازمان پست به « ديوان بريد» معروف بوده كه از اهميت و رونق فراوان برخوردار بوده است. در حاليكه ديوان بريد روز به روز بر اهميت و جلوه خود افزون مي نمود، مغولان و ايلخانان آن را «يام » ناميده و پيك هاي پستي را «يامچي» مي گفتند. در زمان تاتارها مجدداً از عنوان « چاپار » استفاده ونامبرده شده است.
آنچه مسلم است با توجه به اهميت فراواني كه به برقراري و نگاهداري تشكيلات چاپاري در دوران هاي مختلف داشته است، حكومت هاي مختلف درصدد تثبيت آن برآمدند. اين تشكيلات تا آغاز حكومت ناصرالدين شاه قاجار وسيله اي مخصوص به منظور كسب و رساندن اطلاعات و اخبار امور دولتي و شخصي براي پادشاه و صاحب منصبان عالي رتبه بوده است. ولي در سايه تدابير و همت ميرزا تقي خان اميركبير ، صدر اعظم ناصرالدين شاه، از آن زمان رفته رفته اين سازمان در اختيار تمام مردم قرار گرفت.
پست جديد در ايران كه در زمان صدارت اميركبير پايه گذاري شد. وي ساختمان هاي يكسان بنام «چاپارخانه » در پاره اي از نقاط كشور به وجود آورد، تا مورد استفاده عامه قرار گيرد. پس از اميركبير ميرزاخان منشي حضور ملقب به «امين الدوله» مدتي چاپارخانه را زيرنظر داشت تا آنكه در سال 1254 شمسي با مسافرت ناصرالدين شاه به اروپا و مشاهده مظاهر تمدن جديد و ارتباط منظم پستي آنها، در صدد برآمد در ايران هم پست جديد را به سبك و روش اروپا داير نمايد. به همين منظور با استخدام چند نفر مستشار اتريشي بعد از ورود به ايران، كلاس هايي براي تعليم و تربيت در امور پستي داير شد.
در سال 1257 نخستين خط پستي رسمی ايران بين تهران و تبريز و جلفا داير گرديد. دومين خط پستي در همان سال بين تهران و شميران و سومين خط پستي نيز از تهران به شيراز و بوشهر، بازهم در همان سال داير گرديد .
در سال 1257 هجري شمسي با كوشش يكي از مستشاران بنام «ريدرر»42 ايران به اتحاديه پستي جهاني43 پيوست و دو سال بعد يعنی در سال 1259 اداره پست، تبديل به وزارت پست گرديد. در سال 1277 پست با گمرك ادغام شد و تحت عنوان وزارت پست و گمرك در آمده و در اختيار مستشاران بلژيكي قرار گرفت. اما در سال 1285 و در دوران حكومت محمد علي شاه قاجار وزارت پست و گمرك مجدداً از هم تفكيك و به صورت وزارت پست درآمد. در همين سال دست بلژيكي ها از پست كوتاه گرديد .
در سال 1287 با ادغام وزارت تلگراف و در اواخر سال 1308 با ادغام اداره تلفن، وزارت پست به «وزارت پست ، تلگراف و تلفن» تغيير نام يافت. در ابتداي سال 1351 امورتلگراف و تلفن به صورت شركتي تحت نام شركت مخابرات ايران شروع به فعاليت نمود و بعد از انقلاب و در سال 1366 هم قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد تا گام ديگري در جهت پيشبرد اهداف پست در جامعه برداشته شود(رياحی وفا، 1383).
3-2-3- فرآيندهاي عملياتي پست
فرآيند به معناي روش ويژه انجام دادن كاري است كه معمولاً از مراحل و فعاليت هاي متعددي تشكيل شده است (فرهنگ وبستر). همچنين فرآيند را مي توان مطابق مستندات ISO 9000 تحت عنوان مجموعه اي از فعاليت هاي مرتبط با هم يا مؤثر بر هم كه ورودي ها را به خروجي ها تبديل مي كند، تعريف كرد. پس هر فرآيند مجموعه اي از مراحل ، فعاليت ها و وظايف هدفمند است كه با استفاده از زيرساخت هاي لازم و روش ها و مكانيسم هاي خاص يك يا چند ورودي را به يك يا چند خروجي تبديل مي نمايد. فرآيندهاي عملياتي پست به چهار مرحله شامل: قبول ، تجزيه و آماده سازي ، رهسپاري و توزيع مرسولات پستي تقسيم مي گردند :

شکل (1 – 2): نمائی شماتيک از فرآيند عمليات پستی

الف ) مرحله قبول : شروع فرآيند عملياتي پست با قبول مرسولات از مشتريان آغاز می شود. در اين مرحله مشتري در قالب يکی از سرويس هاي قابل ارائه پستي، مرسوله خود را به واحدهاي قبول مرسولات تحويل مي دهد. مهمترين واحدهاي قبول مرسولات ، دفاتر پستي شهري – روستايي ، دفاتر خدمات ارتباطي ، آژانس هاي پستي ، نمايندگي هاي پستي ، دفاتر مشترك پست و مخابرات ،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حمل و نقل، آرمان ها و ارزش ها، مصرف کننده، اقتصاد کشور Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بهبود مستمر، عرضه کنندگان، جبران خسارت، استان تهران