منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، نقطه تقاطع

دانلود پایان نامه ارشد

را براي تبديل به يک منبع با ارزش اقتصادي توجيه مي کند. مديريت مجموعه به تلاش براي افزايش مشارکت هاي مردمي پرداخت.
سوهو هاوس صنعت گردشگري را در محدوده توسعه داد و هنوز هم مانند زمان آغازين بر روي تجارتو گردشگري متمرکز است.
اين پروژه امروزه بسياري از ملاقاتهاي آزاد و صميمي را به سوي خود و در فضاي خود جذب مي کند و به اين طريق نيز فرصت هاي شغلي جديدي را ايجاد مي کند.
برخلاف شهرهاي مهم ديگر، بيشتر سياستهاي فرهنگي و هنري بيرمنگام بوسيله ساکنانش کارگرداني شد.
نمايشگاه هاي موقتي آن به طور موفقيت آميزي با جامعه ارتباط برقرار کرده اند. اين برنامه به بخشي از هدف انجمن شهر براي توسعه حس تعلق در ميان گروههاي مختلف نژادي کمک کرد. عموما معتقدند که اينگونه توسعه ها که افراد محلي نيز در آن نقش داشته باشند، کاملا ماندگارتر است و عواملي که منافع اجتماعي را تامين مي کنند به رشد پايدار کمک شاياني مي کنند.

4-6-2- تجارب جهاني در رابطه با ايجاد فضاهاي گردشگري رقابت پذير شهري
1-4-6-2- تجربه روين
روين يکي از شهرهاي فرانسوي است که در طول جنگ جهاني دوم متحمل خسارات بسياري بخصوص در هسته شهر گرديد، بطوريکه بيشتر هسته مرکزي شهر بازسازي شد. اين منطقه در حال حاضر شامل خيابان هاي باريک قرون وسطايي و معبرهاي مدرن عريض، عليرغم خسارات وارده ناشي از بمب در طي جنگ، مي باشد و بطور کلي مي توان گفت که اين شهر هنوز داراي جذابيت هاي معماري آن دوره مي باشد. صنعت توريسم يک قسمت مهم از اقتصاد شهر مي باشد. اکثر نشانه ها و يادگارهاي معماري و تاريخي توسط قانون سال 1962 مايروکس
(Mairux) حفاظت مي شود.

روين در دوره گالورومن (Gallo-roman)
بنيان نهاده شده و در دو محور گسترش يافت و نقطه تقاطع محورها در نزديکي کليساي جامع بوده است. اين شهر بعنوان پايتخت نورماندي داراي تاريخ غني و پرباري مي باشد. در قرن 19 ميلادي “راسکين” و “ويکتور هوگو” اين شهر را نقطه مهمي در خط سير معماري قرون وسطايي در فرانسه مي دانستند.
روين اولين شهر فرانسه بود که يک سيستم جامع پياده را بعنوان قسمتي از يک برنامه اصلاحي به مورد اجرا گذاشت. اولين آزمايش خيابان پياده در مورد يک خيابان اصلي تجاري تجربه شد. اين سيستم پياده بعدها جهت تسهيل حرکت توريست ها در اطراف کليساي جامع گسترش يافت.
اين مسير تلاشي در جهت آشنا کردن عموم مردم با مناطق ويژه پياده مي باشد. اگرچه اندازه اجرايي پروژه بعنوان مدل بسيار کوچک به نظر مي رسد ولي اثر قابل توجهي در سطح محلي و ملي فرانسه داشته است. (12-11.pp-1997.Longo.G & Brambilla.R)

نکات مهم در تجربه روين:
1. ايجاد مسير پياده جهت حفاظت بناها و ساختمانهاي تاريخي و بهبود کيفيت زندگي و سيماي ظاهري شهر مي باشد.
2. توجه به صنعت توريسم و فراهم آوردن امکانات و تسهيلات لازم براي استفاده توريستان و ديدار کنندگتن از محيط پياده.

2-4-6-2- روتردام (Rotterdam)
روتردام دومين شهر بزرگ در کشور هلند بعد از آمستردام است.زماني که منطقه رور(RUHR) در اين شهر بعنوان اولين مرکز اصلي صنعتي در طول نيمه اول قرن 19 عنوان گرديد، اهميت روتردام بدليل وجود بندرگاه در آن چند برابر گرديد. اين عامل نتايج اجتناب ناپذيري براي شهر دست نخورده به همراه آورد. در سال 1850 روتردام صد هزار نفر جمعيت داشت که تا سال 1900 اين جمعيت سه برابر شد. بعد از جنگ جهاني دوم بندرگاه روتردام متعاقب افزايش تقاضا براي رشد اقتصادي اروپا توسعه يافت. امروز اين شهر بزرگترين شهر بندري در جهان مي باشد. لينبان(Lijnbaab) در مرکز تجارتي شهر روتردام اولين مرکز خريد روسازي شده در دنيا مي باشد. منطقه مرکزي روتردام توسط نيروي هوايي آلمان در طي جنگ دوم جهاني نابود گرديد و لذا سازمان ايجاد مناطق پياده در اين زمان مسئول بازسازي سراسري گرديد. لينبان بصورت منفرد طراحي و در سال 1955 کامل گرديد. فضاي باز لينبان بوسيله ساختمان هاي دو طبقه احاطه شده است. اين ساختمانها از نظر معماري جذاب نيستند اما مقياس مناسبي براي عابرين پياده ايجاد نموده اند. در اين منطقه خريد پياده، مغازه هاي دو طبقه در طول خيابانهاي خطي امتداد مي يابند و ميادين که در انتهاي اين خيابانها قرار مي گيرند شامل مغازه هاي بزرگ هستند. لينبان براي مناطق پياده بيشماري که در سراسر دنيا احداث مي شوند بعنوان الگو در نظر گرفته مي شود. به عبارت ديگر طراحي آن در بسياري از طرح هاي مناطق پياده اروپايي پياده شده است. در اين فضاي پياده، فروشگاهها و مغازه هاي کوچک خرده فروشي، رستوران ها و کافه هاي موجود در فضاي باز امتداد يافته اند و از يک طرف به تجديد حيات و روح افزايي محيط کمک مي کنند و از طرف ديگر با فراهم نمدن فعاليت هاي خياباني در 24 ساعت روز و کمک به توسعه تجاري نقش مهمي در لينبان بازي مي کنند. اين فضا بصورت وسيعي توسط ساکنان ساختمان ها به عنوان يک فضاي تفريح و سرگرمي مورد استفاده قرار مي گيرد. وسايل نقليه مخصوص بارگيري و تحويل اجناس تنها در ساعات مشخص 6 تا 11 صبح اجازه ورود به محدوده پياده تجاري را دارند ولي براي وسايل نقليه اضطراري محدوديتي وجود ندارد. جمع آوري زباله ها نيز در ساعات انتهايي شب 22 الي 24 انجام مي گيرد.تمام جنبه هاي طراحي در اين فضاي پياده براي القائ حس يگانگي و وحدت ايجاد شده اند. سنگفرش خيابان در طول پياده راه يکدست و يک شکل مي باشد. پراکندگي گلهاهمراه با محلهاي نشستن براي عابرين و خريداران زيبايي و رنگ خاصي به منطقه مي بخشد. فروشگاههاي بزرگ در ميادين در انتهاي اين خيابان پياده با ارتفاع ساختمانهاي موجود در طول فضاي پياده تباين دارند که ناشي از وجود بالکن هايي در طبقات مختلف مي باشد. اين بالکنها توسط موسيقس دانان در هواي گرم مورد استفاده قرار مي گيرد. در نتيجه لينبان علي رغم تينکه در مرکز تجاري شهر قرار گرفته ولي از خصوصيات واحدهاي همسايگي حمايت مي کند.
نکات مهم در تجربه روتردام
1. بهبود دسترسي مردم به مراکز خريد و تجاري شهر
2. ايجاد مسير پياده راه بر اساس مقياس انساني باعث حضور مستمر استفاده کنندگان و ديدار کنندگان از محيط پياده مي شود.
3. تنوع عملکردها و فعاليتها در محدوده پياده علاوه بر افزايش محدوديت در استفاده از محيط باعث تجديد حيات و روح افزايي فضاي پياده شده و حيات مدني را در شهر جاري و ساري مي سازد.
4. توجه به جنبه هاي طراحي و چشم اندازهاي بصري در طول مسير پياده.
5. تناسب و هماهنگي ساختمانها و فروشگاههاي موجود در فضاي پياده که خود يادآور مقياس انساني و مردم واري در اين مسير پياده مي باشد.

3-4-6-2 – کپنهاگ
کپنهاگ از قرن 15 تا سال 1850 توسط ديوارهايي با کاربري تدافعي نظامي محدود شده بود. با وجود آنکه الگوهاي قرون وسطايي باقي مانده بودند، ولي آتش اکثر ساختمان هاي قديمي را از بين برده بود. تا اواخر قرن 19 ميلادي، جمعيت کپنهاگ به 450 هزار نفر رسيد و شکل و رشد شهر بصورت قابل توجهي تغيير نمود. کارگران به داخل شهر آمدند که اين امر از نشانه هاي انقلاب صنعتي بود. بدليل توسعه شديدي که در طي سالهاي 1870 تا 1890 ميلادي رخ داد، پروژه خانه سازي بسياري پيرامون شهر اجرا گرديد. شکل اين توسعه بصورت سه دايره متحدالمرکز با تراکم بالاي خانه ها مي باشد که از مرکز قرون وسطايي شهر شروع شده و به سمت خارج توسعه يافته است. در اوايل سال 1950 ميلادي، برنامه ريزان کپنهاگ به اين نتيجه رسيدند که خيابانهاي باريک هسته تاريخي شهر جوابگوي افزايش وسايل نقليه موتوري شخصي نخواهد بود. علاوه بر تراکم غير قابل تحمل، ترافيک سواره داراي تاثيرات سوء محيطي، اجتماعي و اقتصادي در مرکز شهر بود. لذا برنامه ريزان شهري بعد از آزمايش نمودن شيوه هاي مختلف کنترل ترافيک، راه حل ايجاد منطقه ويژه پياده را پيشنهاد نمودند. در زبان دانمارکي، اشتروگت به معناي “قدم زدن” که يم سنت مطلوب دانمارکي است مي باشد. اشتروگت همچنين نامي براي منطقه ويژه پياده کپنهاگ مي باشد و مشخصا مرکز شهر کپنهاگ را به عنوان مکاني مطلوب و لذت بخش براي گذران اوقات فراغت معرفي مي نمايد. اين مکان مردم را از سراسر کشور و حتي خارج از کشور به سمت خود جلب مي کند. در واقع سيستم پياده کپنهاگ با هدف حذف ترافيک سواره از مرکز تجاري شهر ايجاد گرديده است. اشتروگت شامل سه خيابان مجاور هم مي باشد که از ميدان تاون هال تا ميدانکينگز نيو امتداد مي يابد. ممنوعيت ترافيک سواره بصورت آزمايشي در سال 1962 اجرا گرديد و در سال 1964 اين منطقه به عنوان يک منطقه ويژه پياده معرفي گرديد. محيط اين سيستم پياده با وجود طراحي کاملا ساده آن، جذاب و مطلوب مي باشد. سنگفرش اين منطقه، خاکستري با مسيرهاي ويژه خدمات رساني است. علائم و تابلوها در اين مسير نسيتا کم هستند. در واقع به عابرين اجازه داده شده که خود رنگ و نشاط و سرزندگي منطقه را با حضور خود فراهم آورند. مغازه ها نيز با طراحي زيباي ويترين ها توجه عمومي افرادي که براي قدم زدن به منطقه وارد شده اند را جلت مي کند. راه ها و گذرگاه هاي طاقدار تنوعي در مقياس منطقه بصورت غير قابل انتظار فراهم مي کنند. در اين مسيرهاي پياده بدليل باريک بودن مسير و کمبود نيمکت ها امکانات کمي براي نشستن و استراحت وجود دارد. تاثير اين خيابان ها بوسيله مياديني که داراي نشانه هاي فرهنگي و تاريخي مي باشند دوچندان مي شود. اينجا در پلازاها (ميادين)، نيمکت ها و فرصت هايي براي ملاقات و صحبت و تماشاي سرگرمي هاي غير رسمي براي عابريني که به اين محل وارد مي شوند وجود دارد. کل سيستم پياده در کپنهاگ بدليل بافت شهري که داراي خصوصيات قرون وسطي و با ساختمان هاي متعلق به قرن 18 و 19 ميلادي مي باشد از موفقيت چشمگيري برخوردار شده است. عابرين در سراسر شهر در هر گوشه اي با آبنماها، فواره ها و ساختمانهاي تاريخي و برج هاي زيباي طراحي شده مواجه مي شوند (کپنهاگ شهر برجهاي زيبا مي باشد). (6-5. pp, 1977, Brambilla,R & Longo.G)
نکته مهم در مورد سيستم برنامه ريزي کپنهاگ روش کار در ايجاد پياده راه در معابر است. بطور مداوم اثر تغييرات در شهرمورد ارزيابي و سنجش قرار مي گيرد و بيشتر به اداره و اصلاح منابع موجود تاکيد مي ورزد تا ايجاد منابع جديد.بدين ترتيب نتايج اصلاح مي شوند و توسعه ادامه مي يابد. براي اقدامات انجام شده در کپنهاگ هيچگاه يک طرح جامع وجود نداشته و تغييرات بصورت يک فرايند تدريجي و آرام صورت گرفته اند. 40 سال پيش که براي اولين بار ايده خيابان پياده شکل مي گرفت، فرهنگي از فضاي عمومي و زندگي عمومي در ميان مردم وجود نداشت و همه فکر مي کردند اينگونه طرحها براي برخي کشورها مانند ايتاليا مناسب است. بسته شدن اولين خيابان (اشتروگت) در سال 1962، تجربه بسيار جالبي براي افراد به همراه داشت و از سويي فروشندگان واحدهاي تجاري نيز رونق اقتصادي را مشاهده کردند. اين فروشندگان که ابتدا با طرح تبديل خيابان به محور پياده مخالفت مي کردند، پس از مدتي اعلام داشتند که ميزان فروش آنها بين 25 تا 40 درصد افزايش داشته است و نتيجه قابل توجه اين بود که مردمي که در حالت سواره به ويترين مغازه ها توجه ندارند، بصورت پياده همواره به ويترين ها توجه مي کنند که سبب رونق فروش کالا مي شود.(35-31, pp, 2002, Eklind).

7-2- نتيجه گيري و رويکرد نظري تحقيق
با بررسي جامع و کامل ادبيات موضوع، تقريبا هر آنچه که مربوط به مبحث رقابت پذيري بود و در مقام نظر و ساحت عمل به آن پرداخته شده بود، کاويديم. اکنون با اين دستمايه مي توان ضمن جمع بندي به چارچوب مفهومي مورد نياز پژوهش دست يافت. از آنجا که هدف اصلي اين تحقيق شناسايي عوامل و فاکتورهايي است که عطف توجه به آنها در برنامه ريزي موجبات افزايش مزيت رقابتي اراضي عباس آباد را فراهم مي کنند، لذا، با توجه به مطالعات صورت گرفته پژوهش بايد از سنخ اکتشافي باشد، تا بتواند هدف ان را محقق کند.

فصل سوم: مدل تحليل و روش شناسي پژوهش
مقدمه
تحقيقات علمي در معناي خاص، به نوع خاصي از فعاليتهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش هنر، مشارکت مردم، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تکنولوژی اطلاعات