منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، روایی محتوا، درمان دارویی

دانلود پایان نامه ارشد

زیادی برای وی ایجاد کرده طوری که در اکثر اوقات حتی محیط کار نیز به این مشکلات فکر میکند. درگیری ذهنی اخیرش نیز به خاطر سردی همسرش به وی میباشد که بیمار دلیل اصلیاش را نارضایتی شدید همسر و عدم تحمل وی عنوان میکند.

2-5 بیمار دوّم گروه درمان چندبُعدی غیردارویی
مردی 37 ساله، 12 سال است که ازدواج کرده و 2 فرزند دارد. فوق لیسانس حسابداری و حسابدار شهرداری است. اظهار میدارد که از 4 سال پیش به دنبال ورشکستگی در یک سرمایهگذاری بزرگ مشکل شدید زودانزالی برای وی پیش آمده و تاکنون ادامه داشته است. علی رغم پیگیری این مشکل همراه با مشکل بیخوابی شدید نزد روانپزشک و مصرف کوتاه مدت داروی سیتالوپرام همچنان این مشکل پابرجاست. به عقیده بیمار همسر وی بسیار سلطهگر بوده و تقریباً تمام سکان زندگی را بر عهده دارد. همسر بیمار به دلیل اشتباه مالی او مدام وی را سرزنش میکند. بیمار به صراحت عنوان میکند که رابطه جنسی با همسرم صرفاً یک رابطه جسمی بوده و در مقاربت پس از 20 تا 25 ثانیه به انزال میرسم و از این شرایط بسیار ناراحت هستم. بیمار شدیداً اصرار دارد که علاوه بر حل مشکل زود انزالی رابطه با همسر نیز اصلاح شود و همسرش نیز وارد جلسات درمانی شود. بیمار همزمان با مصرف داروی سیتالوپرام از فن چلاندن نیز استفاده کرده اما کارساز نبوده است.

3-5 بیمار سوم گروه درمان چند بُعدی غیردارویی
مردی 28 ساله و لاغر اندام، 4 سال است که ازدواج کرده و صاحب یک فرزند پسر 2 ساله است. تحصیلات وی لیسانس ریاضی و شغلش متصدی بایگانی ثبت اسناد است. شکایت اصلی وی انزال حداکثر تا 15 تانیه پس از دخول است. از همان اوایل ازدواج در تجربههای اول این مشکل را داشته و همسرش بسیار ناراضی است. بیمار اظهار میدارد که از حدود 12- 13 سالگی تقریباً همه روزه به خودارضایی میپرداخته و حتی اضطرار برای انجام این کار در مدرسه نیز وجود داشته است. در اوایل ازدواج نیز خودارضایی شدیداً وجود داشته اما در طول این 4 سال تا حدی کم شده است. مشکل زودانزالی از همان اوایل ازدواج از اولین ارتباط جنسی تاکنون باقی مانده است. وضعیت ارتباطی خوبی با همسر دارد و به عقیدهی بیمار تنها مشکلی که بین او و همسرش در حال فاصله انداختن است همین زود انزالی و نارضایتی همسر از ارتباط جنسی ناقص میباشد. تا کنون به درمان نپرداخته و اولین بار است که با فشار همسر و توصیهی دوستان به ارولوژیست مراجعه کرده است. بیمار اظهار میکند که اعتماد به نفس بسیار پایینی دارد و حتی توانایی شرکت در جمع و صحبت را ندارد.

4-5 بیمار اول گروه درمان دارویی
مردی 44 ساله و بلندقد، 13 سال است که ازدواج کرده و تحصیلاتش فوق دیپلم زنبورداری است. دارای 2 فرزند دختر و 2 فرزند پسر است. بیمار دارای لکنت زبان شدید بوده و حتی در جلسهی مصاحبه برای چند ثانیه زبانش کامل میگرفت. در حال حاضر مستخدم یک پژوهشسرا است. شکایت اصلی بیمار که البته همسر وی در همان جلسه اول بازگو میکند، عدم نعوظ کافی و انزال خیلی سریع در حد 4 الی 5 ضربه پس از دخول است. مشکل زود انزالی از همان اولین تجربهی جنسی با همسر وجود داشته است. تاکنون سابقهی هیچ درمان یا مصرف دارویی در رابطه با مشکل زود انزالی را نداشته است. پس از نقل مکان از روستا به شهر و سکونت در پژوهشسرا به توصیهی یکی از همکاران به ارولوژیست مراجعه کرده است. بیمار اظهار میدارد موقعی که در کنار همسرش است و قصد رابطه جنسی را دارند لکنت زبانش شدیدتر شده و نمیتواند با همسرش صحبت کند و این در حالی است که همسر وی به شدت خواهان صحبت کردن با او و بیان احساساتش است. بیمار در جلسهی اول روی لبهی صندلی نشسته و دایماً عرق پیشانی خود را پاک میکند. رابطهی خوبی با فرزندان خود دارد. در 9 سالگی سابقهی ضربهی قنداق اسلحه به سر داشته که پس از 48 ساعت بستری در بیمارستان مرخص شده و از آن موقع لکنت زبان وی شروع شده است. همسرش را خیلی دوست دارد و اظهار میدارد که از شرایط فعلی در رابطه جنسی با همسرش ناراحت است. همسرش نیز تا حدودی از این وضعیت ناراضی است و اظهار میدارد سالها این وضعیت را در روستا تحمل کرده و اکنون نیز درصورتی که وضعیت شوهرش قابل اصلاح است خواهان کمک کردن به او و حل این مشکل است.

5-5 بیمار دوم گروه درمان دارویی
مردی 39 ساله اولین ازدواج وی در 24 سالگی بوده که پس از 3 سال زندگی از همسرش جدا شد. ازدواج مجدد او 2 سال بعد از جدایی از همسر اولش بود. اکنون 10 سال است که با همسر دومش زندگی میکند و فرزندی ندارد. وی معلم غیر انتفاعی و تحصیلاتش فوق لیسانس فیزیک است. شکایت اصلی بیمار انزال قبل از دخول بوده و اظهار میدارد که در کل از زندگی جنسی خود لذتی نبرده و دایماً در طول این سالها احساس سرخوردگی و عدم مردانگی داشته است. مشکل زود انزالی هم در رابطه با همسر اول و هم در ارتباط با همسر دوم تا کنون پابرجا مانده است. فرزندی ندارد و ارتباط با همسرش تا حدی سرد است. دایماً با تخیلات جنسی و صحنههای فیلمهای پورنو مشغول است. 5 سال پیش به اصرار همسرش نزد روانپزشک رفته و با مصرف دارو تا حدی این خیالبافی و شرایط زود انزالی برطرف شده و به انزال داخل واژنی حدود 10 ثانیه رسیده که ناگهان به دلیل سقط جنین همسرش دارو را قطع کرده و تا الان این مشکل ادامه داشته است. سابقهی جراحی آپاندیس در 25 سالگی را دارد. تا حد زیادی بیقرار است و به عقیده خودش اضطراب کنترل نشدنی دارد و حتی میخواهد برای اضطراب و حل مشکل زود انزالیاش به توصیهی یکی از دوستانش مواد مصرف کند. از رابطه با همسرش به این صورت ناراضی است و اذعان میدارد که تقریباً لذتی از باهم بودن نمیبرند. همسرش عقیده دارد که تقریباً شوهرش از ارتباط صمیمانه و جنسی با او سرد شده است و او نیز اخیراً مردانگی شوهرش را زیر سوال برده و به شدت وی را سرزنش میکند. هرگونه فعالیت جنسی بین زوج متوقف شده است. بیمار خواهان حل مشکل زود انزالی بوده و همسرش نیز خواهان شکلگیری صمیمیت در رابطه است.

6-5 بیمارسوم گروه درمان دارویی
مردی 36 ساله که 4 سال پیش ازدواج کرده و اظهار میدارد در سال دوم ازدواج موفق به رابطه جنسی با همسرش شده است. تحصیلاتش دیپلم، شغلش مکانیک و صاحب یک فرزند 9 ماهه است. شکایت اصلی بیمار انزال زودرس بعد از 7 الی 10 ضربه پس از دخول است که این وضعیت باعث تحمیل فشار روانی زیادی از سوی همسرش شده است. روزانه حدود 12 ساعت کار میکند و خودش علت مشکل را خستگی بیش از حد میداند. همسر بیمار بسیار به او علاقه دارد و چندین بار اصرار داشته که برای حل این وضعیت به پزشک عمومی مراجعه کند اما بیمار مخالفت کرده است. بیمار سابقهی استفاده از ترامادول را دارد و به دلیل ترس از اعتیاد پس از مصرف 45 روزه قرص را کنار میگذارد. از وضعیت فعلی تا حدی رنج میبرد و همسرش نیز برای حل این مشکل به او فشار آورده است و خود نیز حاضر است تمام جلسات را برای کمک به شوهرش حضور یابد. از تنها فعالیتی که لذت نمیبرند فعالیت جنسی است و در بقیهی زمینهها تا حدی علایق و فعالیتهای مشترک و لذتبخشی دارند.
7- ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر از چند ابزار به ‌منظور ارزیابی متغیرهای مورد نظر استفاده شد که در این قسمت به توصیف آن‌ها پرداخته می‌شود.

1-7 پرسشنامه ی چندبُعدی مفهوم خود جنسی
پرسشنامه چند بُعدی مفهوم خود جنسی (اسنل، 1995) دارای 20 خرده مقیاس بوده که بر اساس یک طیف لیکرت 5 درجهای نمرهگذاری می شود. این خرده مقیاسها شامل اضطراب جنسی، خودکارآمدی جنسی، هوشیاری جنسی، انگیزش اجتناب از سکس پرخطر، کنترل جنسی بر اساس شانس، اشتغال ذهنی، جراتورزی جنسی، خوشبینی جنسی، خود سرزنشی با مشکل جنسی، پایش جنسی، انگیزش جنسی، مدیریت مشکل جنسی، اعتماد جنسی، رضایت جنسی، کنترل جنسی توسط دیگران، طرحواره جنسی، ترس از سکس، پیشگیری از مشکل جنسی، افسردگی جنسی، کنترل جنسی درونی است. دامنهی نمرات در هر خرده مقیاس 5 تا 25 است. نمرات بیشتر از حد میانگین در هر خرده مقیاس بیانگر برخورداری بیشتر فرد از آن ویژگی (گرایش) میباشد. پژوهش انجام شده برای بررسی پایایی و روایی خارجی این پرسشنامه نشان میدهد که آلفای کرونباخ برای 20 خرده مقیاس این پرسشنامه به صورت دامنهای بین 76 تا 91 بوده است که در کل همسانی درونی 20 خرده مقیاس به میزان قابل توجهی بالاست. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز در سال 1995 توسط ویلیام اسنل بدست آورده شد. در ایران برای استفاده از این پرسشنامه به عنوان ابزار ابتدا کل پرسشنامه توسط متخصص زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد و پس از بررسی و اصلاح توسط استاتید راهنما و مشاور دوباره به زبان اصلی برگردانده شد در مرحله بعد نیز کلیه گویهها به فارسی ترجمه و پس از اصلاحات مبتنی بر فرهنگ دوباره به انگلیسی برگرداده شد. در نهایت در آخرین مرحله نیز از انگلیسی به فارسی ترجمه و کلیه اصلاحات مبتنی بر فرهنگ بازبینی، اصلاح و اعمال شد و سپس روایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 متخصص مشاوره و روانشناس تایید و برای تعیین پایایی روی 170 مرد و 170 زن از جمعیت عمومی اجرا شد که آلفای کرونباخ کلی آن 88/0 بدست آمد.

2-7 پرسشنامه ی تشخیص انزال زودرس
پرسشنامه تشخیص انزال زودرس (سیموند، پرلمان، آلتوف، گیلیانو، مارتین و همکاران، 2007) حاوی 5 سوال است که حوزههای کنترل انزالی، انزال با حداقل تحریک، رنج روانی فردی و مشکلات بین فردی را شامل می شود. نمرهی 8 و کوچکتر از آن بیانگر عدم تشخیص انزال زودرس، 9 و 10 بیانگر احتمال تشخیص انزال زودرس و نمره ی 11 و بالاتر از آن بیانگر تشخیص قطعی انزال زودرس می باشد. در ایران برای استفاده از این پرسشنامه به عنوان ابزار ابتدا کل پرسشنامه توسط متخصص زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد و پس از بررسی و اصلاح توسط استاتید راهنما و مشاور دوباره به زبان اصلی برگردانده شد در مرحله بعد نیز کلیه گویهها به فارسی ترجمه و پس از اصلاحات مبتنی بر فرهنگ دوباره به انگلیسی برگرداده شد. در نهایت در آخرین مرحله نیز از انگلیسی به فارسی ترجمه و کلیه اصلاحات مبتنی بر فرهنگ بازبینی، اصلاح و اعمال شد و سپس روایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 متخصص مشاوره و روانشناس تایید و برای تعیین پایایی روی 30 نفر از مردان با شکایت انزال زودرس اجرا شد که آلفای کرونباخ آن 51/0 بدست آمد.

3-7 پرسشنامه صمیمیت جنسی
پرسشنامهی صمیمیت جنسی (بطلانی، احمدی، بهرامی و شاهسیاه، 1389) 30 سوال دارد که هر سوال دارای طیف 4 گزینهای (همیشه، گاهی اوقات، به ندرت، هیچ وقت) بانمرههای 1 تا 4 است. حداکثر نمره 120 و حداقل نمره30 است. نمرهی بالاتر، نشان دهندهی صمیمیت بیشر زوجین است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 متخصص مشاوره و روانشناس در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اصفهان تایید و برای تعیین پایایی روی 140 نفر (70 زوج) اجرا شدکه آلفای کرونباخ آن 81/0 بدست آمد.
8- ساختار درمان
شرح مفصل مراحل و جلسات بستهی درمانی به صورت زیر میباشد:
مرحله اول: مصاحبهی نیمه ساخت یافتهی بالینی که شامل ارزیابی بیمار، شریک، جمع آوری اطلاعات ، یکپارچهسازی دادههای حاصل از روشهای مختلف و مفهومسازی موردی
جلسه اول: شروع با توصیفی مختصر به بیمار و شریکش در مورد فرایند ارزیابی و توجه به سوالات و نگرانیهای آنها.
جلسه دوم: دومین جلسه به مصاحبه با شریک اختصاص دارد. درمانگر ممکن است با پرسیدن این سوال شروع کند که “آیا از زمان آخرین ملاقات هیچ چیزی تغییر کرده یا نه؟” همیشه پرسیدن این سوال در مواقعی که وقایع عمدهای (مثل مرگ در خانواده، ازدست دادن شغل و مشاجره) به طور مثبت یا منفی روی زوج تاثیر میگذارند، بسیار کمک کننده است. دانستن اینکه آیا زوج کاملاً با این حوادث درگیر بوده و از تمرکز روی درمان پرت شدهاند یا نه مهم است. همچنین درمانگر میبایستی سوالکند که آیا شریکها در مورد اولین جلسه با هم بحث و گفتگو داشته اند یا نه؟ پاسخ به این سوال ممکن است اطلاعاتی را با توجه به الگوی تعاملی و صراحت در برقراری ارتباط فراهم کند. درمانگر قبل از پرسیدن سوالات بیشتر از شریک ممکن است از او

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، درمان دارویی، بیماران مبتلا Next Entries منابع پایان نامه با موضوع عملکرد جنسی، رضایت جنسی، انزال زودرس