منابع پایان نامه با موضوع افشای اختیاری، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

آنها نيز به فكر توليد آن محصول بيافتند.
هزينه هاي محدوديت بررفتار مديران41: يكي ديگر از هزينه هاي افشاء، محدوديت بر رفتار مديران است. بدين مفهوم كه اگر مديران ادعايي نسبت به سودآوري و افزايش قيمت سهام و… كردند و آن ادعا را از طريق صورتهاي مالي افشا نمودند بايد تلاش كنند تا آن ادعاي خود را عملي سازند. به عنوان مثال واحد تجاري كه در صورتهاي مالي پيش بيني نرخ سود 20درصد كرده بايد تمام تلاش خود را در عملي ساختن اين ادعا بكار گيرد و درصورت عدم دسترسي به آن، هم اعتبار واحد تجاري و هم اعتبار مديريت زير سؤال رفته و حتي مي تواند مورد شكايت سرمايه گذاران و سهامداران نيز واقع شود (فوستر42، 1986).

2-7 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری
براساس فرضيات بازار كارا قيمت سهام شركت ها به طور كامل و آني بازتابي از كليه ي اطلاعات موجود در بازار است. با عنايت به اين واقعيت كه غالباً مديران در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در خصوص عملكرد شركت هستند، از اين رو احتمال مي رود اين عدم تقارن اطلاعات زمينه اي براي ارزش گذاري اشتباه شركت فراهم سازد. در اين راستا مديران به منظور تصحيح ارزش گذاري اشتباه شركت علاوه بر افشاي حداقل اطلاعات براساس استانداردهاي موضوعه، به افشاي اختياري اطلاعات از طريق پيش بيني عملكرد آتي، گزارش هاي اينترنتي، جرايد مالي و … مي پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، 1388، ص 46). یکی از بهترین راهکارها برای دستیابی به اطلاعات متقارن، افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت می باشد که در نتیجه آن، اطلاعات درون سازماني ها در اختیار برونسازمانی ها قرار گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود (دواني و معيني، 1385). انتظار می رود با افزایش افشای اختیاری از میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود. لیکن، انگیزههای شخص مدیریت، ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیربهینه قرار دهد. از نظر تئوری، موانع بی شماری برای انتشار اختیاری اطلاعات وجود دارد. علاوه بر این شواهد تجربی نیز نشان میدهد که انگیزههای زیادی برای عدم افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد.
مطالعات پيرامون افشا اختياري بر اين مبنا استوار است كه حتي در يك بازار سرمايه كارا، مديران در مقايسه با سرمايه گذاران خارجي داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در رابطه با عملكرد آينده شركت هستند. از سوي ديگر بر اساس شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا قيمت اوراق بهادار به طور كامل و آني منعكس كننده اطلاعات در دسترس عموم است. در چنين شرايطي اگر سرمايه گذاران با فرض صحيح بودن قيمت ها بر آنها اتكا كنند، به دليل وجود اطلاعات گمراه كننده در قيمت ها، می‏توانند متحمل زيان گردند.در این ارتباط به طور منطقي آنان مستحق دريافت خسارات وارده می باشند (رنن و یاری43، 2001).
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که شرکت ها همه اطلاعاتی را که برای کارکرد بهینه بازارهای سرمایه لازم است، افشا می کنند. طرفداران دیدگاه مزبور بر این باورند که تنها اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران اهمیتی ندارد و یا این اطلاعات در جای دیگر وجود دارد، افشا نمی شود. شواهدی در دست است که شرکت ها تمایل دارند همه اطلاعات مورد نیاز بازارهای مالی را افشا کنند، بدان امید که بتوانند در بازار، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند (هندریکسن و ون بردا، 1386، ص 537). مطالعات متعددی دستاوردهای اقتصادی افشای اختیاری را مورد آزمون قرار داده اند. این مطالعات استدلال می کنند که بطور بالقوه شرکت های با افشای اختیاری گسترده از سه طریق بر روی بازار سرمایه سرمایه تأثیر می گذارند: الف) بهبود نقدینگی سهام آن ها در بازار سرمایه ب) کاهش هزینه سرمایه آن ها ج) افزایش تعداد تحلیل گران آن ها (اسماعیل زاده و شعربافی، ص 73).
الف) بهبود نقدينگي سهام: دياموند و وركچيا 44(1991) معتقدند كه افشاي اختياري منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعات بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه مي شود. در نتيجه در خصوص شركت هايي با سطوح بالاي افشاگري، سرمايه گذاران مي توانند به اطمينان نسبي دست يابند كه هر گونه معامله سهام به قيمت منصفانه صورت گرفته است و اين خود افزايش نقدينگي شركت را به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر نتايج مطالعات حاكي از اين است كه شركتهايي كه رتبه تعيين شده آنها توسط تحليل گران در رابطه با ميزان افشا ارتقاء يافته است، با افزايش تقاضا براي سهام مواجه شده اند.
ب) كاهش هزينه سرمايه: يكي از انگيزه هاي مديران در افشاي اختياري كاهش هزينه تأمين مالي است. هنگامي كه افشاي اطلاعات توسط شركت به طور ناقص صورت پذيرد. سرمايه گذاران در پيش بيني بازده آتي سرمايه گذاري خود متحمل ريسك شده و در ازاي پذيرش اين ريسك خواستار بازده اضافي خواهند بود. در مقابل، شركتهايي با سطوح بالاي افشاي اطلاعات و در نتيجه ريسك اطلاعاتي پايين، نسبت به شركت هايي با سطوح پايين افشا احتمالاً متحمل هزينه تأمين مالي پايين تري خواهند شد.
ج) افزايش واسطه هاي اطلاعاتي: در صورتي كه اطلاعات خصوصي مديريت به طور كامل از طريق افشاي الزامي ارائه نشود، افشاي اختياري منجر به كاهش هزينه كسب اطلاعات براي تحليل گران مي شود و در نتيجه عرضه خدمات تحليل گران افزايش مي يابد. با اين وجود تأثير افشاي اختياري بر تقاضا براي خدمات تحليل گران مبهم است. زيرا از يك سو افشاي گسترده توسط شركت تحليل گران مالي را قادر به توليد اطلاعات جديد و باارزشي همچون پيش بيني هاي بهتر و پيشنهادات خريد يا فروش مي كند و بدين ترتيب تقاضا براي خدمات آنان را افزايش مي دهد. از سوي ديگر افشاي اختياري عمومي موجب انتقال اطلاعات خصوصي مديران به سرمايه گذاران شده و اين امر كاهش تقاضا براي خدمات تحليل گران را در پي خواهد داشت (ایزدی نیا و سروش، 1388، ص 49).
ولی هندریکسن و ون بردا (1386) با توجه به پژوهش ها و شواهد مشاهده شده بیان می کنند که شرکتها تمایل چندانی به افزایش میزان افشا اطلاعات مالی ندارند، مگر اینکه از سوی حرفه حسابداری یا دولت، مجبور باشند آن ها عنوان می کنند که این پژوهش ها، عدم تمایل شرکت ها را برای افزایش افشای اطلاعات مالی دلایل ذیل می دانند:
افشای اطلاعات باعث می شود که شرکت های رقیب از وضعیت نامطلوب آن ها آگاه شوند و این به ضرر سهامداران است.
گفته می شود که اتحادیه های کارگری پس از کسب اطلاعات در مورد دستمزدها بهتر می توانند چانه بزنند.
اغلب ادعا می شود که سرمایه گذاران نمی توانند رویه ها و سیاست های حسابداری را درک نمایند و افشای اطلاعات بیشتر موجب گمراهی و نه هدایت آن ها خواهد شد.
دیدگاه دیگر این است که امکان دارد سایر منابع اطلاعاتی موجود بتوانند اطلاعات مالی مورد نظر سرمایه گذاران را با هزینه ای کمتر از اطلاعاتی که از طریق شرکت ها بدست می آید، ارائه کنند.
ناآگاهی از نیازهای سرمایه گذاران هم دلیلی است برای محدود کردن اطلاعات که منجر به افشای اطلاعات کمتری می شود (هندریکسن و ون بردا، 1386، ص 538-537).

2-8 انگیزه های افشای اختیاری
تئوري افشاي اختياري چنين استدلال مي كند كه مديران چنين افشاهايي را زماني انجام مي دهند كه منافع حاصل از آن بيش از هزينه هاي آن باشد (هيتزمن، واسلي و زيمرمن45، 2008). به عنوان مثال تصميمات افشاي اختياري مديران بر اساس ميزان تأثيرگذاري چنين افشاهايي بر هزينه سرمايه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمينان در خصوص دورنماي آتي شركت صورت مي پذيرد؛ چرا كه كيفيت افشاي اختياري به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق تأثير بر هزينه حقوق صاحبان سهام و جريان هاي نقدي، ارزش شركت را تحت تأثير قرار مي دهد (پلاملي و همکاران46، 2008). افزون بر اين از ديگر عوامل مؤثر بر تصميمات افشا مديران در خصوص بازار سرمايه عبارتند از: معاملات بازار سرمايه، پاسخگويي در خصوص كنترل شركت، سهام جايزه، دعاوي حقوقي، هزينه هاي خصوصي، آشكار كردن توانايي و استعداد مديران. در ادامه برخی از انگیره های افشای اختیاری بیان می شود.

2-8-1 فرضيه معاملات بازار سرمايه
اين فرضيه كه توسط هيلي و پالپو47 (2001) مطرح شد بيان مي دارد كه درك سرمايه گذار از شركت بر تأمين مالي شركت از طريق انتشار اوراق بدهي و يا انتشار سهام تأثيرگذار است. به عنوان مثال اگر مديران شركت اطلاعات بيشتري نسبت به سرمايه گذاران خارجي در خصوص چشم اندازهاي آتي شركت داشته باشند تأمين مالي شركت از طريق بدهي و يا انتشار سهام به صورت عمومي پرهزينه خواهد بود. مديران قادر خواهند بود به واسطه افشاي اختياري هزينه سرمايه خود را كه نشأت گرفته از ريسك اطلاعات است كاهش دهند. البته بايستي خاطرنشان كرد حتي در شرايط كارايي بازار سرمايه به دليل پر هزينه بودن ارزيابي و كاهش ايرادات ناشي از عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بين مديران و سرمايه گذاران، ممكن است برخي شركتها به نحو غلطي توسط بازار ارزشيابي شوند. در اين شرايط، شركت هايي كه كمتر از ميزان واقعي ارزشيابي شده اند به منظور مقابله (و شايد مجازات) بازار عمومي سرمايه، براي تأمين مالي متوجه بازارهاي خصوصي خواهند شد. عرضه كنندگان خصوصي سرمايه به راحتي مي توانند طي مذاكره با مديران واحدهاي تجاري به جزئيات اطلاعاتي آنان دست يابند، در حالي كه اين امر براي سهامداران امكان پذير نيست و در نتيجه آنان قادر به ارزيابي صحيح وضعيت شركت نيستند. به طور كلي آن دسته از شركت هايي كه با مشكلات اطلاعاتي جدي مواجه اند (نظير شركتهايي كه هنوز به بهره برداري نرسيده اند)، به احتمال زياد مايل به تأمين مالي خصوصي هستند. به هر حال اگر فوايد ناشي از دستيابي به بازار عمومي به نحو بارزي زياد باشد، برخي شركتها ترجيح مي دهند علي رغم آنكه زير ارزش واقعي ارزشيابي شده اند براي تأمين مالي متوجه بازار سرمايه عمومي شوند.
عده اي نيز معتقدند مديران شركت هايي كه بيش از ميزان واقعي ارزشيابي شده اند توجه كمتري به ارزيابي هاي بازار سرمايه دارند. ليكن اين گروه از مديران نيز داراي مسئوليت قانوني به منظور افشا اطلاعات مربوط براي سرمايه گذاران خود هستند و هرگونه قصوري در اين زمينه موجب پاسخگويي است. از اين رو مديران اين دسته از شركتها نيز تمايل ندارند به مقدار بي رويه اي سهام آنها به نرخ بالايي ارزشيابي شود. عدم تمايل اين دسته از مديران علي رغم اين است كه ارزشيابي به نرخ بالا، شركت را در هنگام افزايش سرمايه قادر به صدور سهام جديد خود به نرخهاي رضايت بخش مي كند (ايزدي نيا، 1377، ص 118)
2-8-2 فرضيه پاسخ خواهي در خصوص كنترل شركت
اين فرضيه بيان مي دارد كه هيأت مديره و سرمايه گذاران مايل به پاسخ خواهي از مديران در خصوص عملكرد جاري سهام شركت هستند. تئوري افشاي اختياري فرض مي كند كه عملكرد ضعيف سود و سهام، خطر از دست دادن شغل را براي مديران به همراه دارد. از اين رو مديران بايستي به منظور كاهش احتمال ارزيابي كمتر از ميزان واقعي شركت و توضيح علت عملكرد ضعيف سود به افشا اطلاعات بپردازند.
2-8-3 فرضيه سهام جايزه
مديران مستقيماً از طريق طرح هاي پاداش سهام مانند اعطاي اختيار خريد سهام پاداش دريافت مي كنند. انواع طرحهاي پاداش به دلايل زير انگيزهايي را براي مديران در جهت افشای اختياري فراهم مي نمايند:
الف) مديراني كه مايل به مبادله سهام تحت تملك خود هستند، داراي انگيزهايی براي افشا اطلاعات خصوصي، در مواجهه با محدوديت هاي تحميلي توسط قوانين تجارت داخلي و نيز به منظور افزايش نقدينگي شركت هستند. اين محدوديت ها مديران را به افشا اختياري جهت تصحيح ارزش گذاري كمتر از واقع، پيش از انقضاي اختيار خريد سهام تشويق مي نمايد.
ب) مديراني كه مايل به تأمين منافع سرمايه گذاران هستند از طريق افشا اختياري درصدد كاهش هزينه هاي انعقاد قرارداد مربوط به سهام جايزه با كاركنان جديد هستند. اگر قيمت سهام، برآوردي صحيح از ارزش شركت باشد، سهام جايزه، شكلي كارا از پاداش دهي به مديران و مالكان است. در غير اين صورت مديران در قبال پذيرش هر گونه ريسك مرتبط با ارزشيابي اشتباه، خواستار پاداش اضافي خواهند بود. انتظار مي رود آن دسته از شركت هايي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، انتقال دانش، تلفن همراه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ساختار مالکیت، نظام حقوقی، تئوری نمایندگی