منابع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، اختلال شخصیت، سوء مصرف مواد، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

این معیارها عبارتند از (بارلو و دوراند،2003):
1-اقدام های دیوانه وار و لجام گسیخته برای اجتناب از رها شدن خیالی یا واقعی 2-الگوی بی ثبات و پرتنش از روابط بین فردی که بین ارزنده سازی و ناارزنده سازی در نوسان است. 3-اختلال هویت و بی ثباتی بارز در تداوم حس خود 4-رفتارهای تکانشی که حداقل در 2 زمینه به فرد آسیب وارد کرده باشد مثل سوء مصرف مواد و رانندگی یا رابطه جنسی 5-رفتارهای خودزنی و تهدید به خودکشی بصورت مکرر 6-بی ثباتی هیجانی و خلق واکنش پذیر 7-احساس مزمن پوچی 8-خشم شدید و بی کفایتی در کنترل خشم 9-تفکرهای پارانوئیدی گذرا و وابسته به موقعیت توام با حالات تجزیه ای.

2-9- شیوع
اختلال شخصیت مرزی (BPD) شایع ترین اختلال شخصیت در روانپزشکی است (بارلو و دوراند، 2002) و به چند دلیل کانون توجه بوده است، از جمله این دلایل آن است که BPD در محیط های بالینی بسیار شایع است، درمان آن بسیار دشوار است و با گرایش به خود کشی رابطه دارد (گرینک و همکاران، 1388). اکثر افراد مبتلا به BPD (50 درصد) در دوره سنی 18 تا 25 سال، مبتلا به این اختلال تشخیص داده می شوند. همچنین دو سوم بیماران BPD را زنان تشکیل می دهند ( گاندرسون، 2008)
مطالعات اپیدمیولوژی اختلالات شخصیت در مرحله ای از رشد است و آمارهای مختلفی درباره شیوع این اختلال، ارائه شده است. و نشان داده اند که شیوع BPD نزدیک به 1% ( مشابه اسکیزوفرن ) است و بیشتر باطبقات پایین جامعه و سطح پایین تحصیلات مرتبط است.
شیوع بالاتر اختلال، در بین بیماران روانپزشکی یافت می شود. لیندا، مک دیوید و لینهان، در سال 1999، تخمین زدند که، 8 تا 11% از بیماران سرپایی و 14 تا 20% بستری، ملاک های کامل BPD را دارند.50% بیماران سرپایی و 25% بیماران روانی، این اختلال را دارا هستند (کینزبرگ، 1985، ویدیگر، 1989، به نقل از اسونسون، توری، و کورنر، 2002). و حدود 80% بیمارانی که برای BPD درمان دریافت کرده اند، زن هستند ( پاریس، 2005). این تفاوت های جنسیتی احتمالا،تحت تاثیر تفاوت های مزاجی (خلق و خویی) است. شاید زنان در قیاس با مردان از مزاج شدید تر و بی ثبات تری برخوردار باشد. با این حال،عوامل محیطی نیز در تبیین این تفاوت های جنسیتی نقش دارند، چرا که دختران در مقایسه با پسران غالبا در معرض آزار جنسی بیشتری (یکی از ویژگی های کلیدی در تاریخچه بیماران مرزی) قرار می گیرند. آموزش خانوادگی و تفکر جمعی جامعه نیز زنان را ترغیب می کند که سلطه پذیر باشند و خشم خود را ابراز نکنند. این احتمال نیز وجود دارد که مردان مبتلا به BPD گروهی باشند که کنتر به این اختلال تشخیص داده می شوند، نه اینکه واقعا BPD در آن ها کمتر است، چرا که مردان به شکل متفاوتی این اختلال را بروز می دهند. مردان معمول مزاج پرخاشگرانه تری دارند و به جای اطاعت، بیشتر اهل سلطه گری، و به جای درون ریزی عواطف دردناک، بیشتر اهل برون ریزی، کنش نمایی و ابراز آن ها به سمت دیگران هستند (یانگ و همکاران،2003، به نقل از محمود علیلو، 1390). همچنین رفتار خودکشی گرایانه نگرانی ویژه ای در BPD است، در یک مطالعه این نتیجه به دست امد که طی یک دوره 20 ساله، حدود 5/7% اشخاص دچار BPD دست به خودکشی زدند (لینهان و هبرد،1992). در مطالعه روی 621 فرد دچار BPD این نتیجه به دست امد که 5/15% آن ها در طی سال گذشته درگیر دست کم یک رفتار خودکشی گرایانه شدند (ین و همکاران،2003). اشخاص دچار BPD به ویژه احتمال دارد دست به رفتار خود زنی بزنند. برای مثال آن ها ممکن است پاهایشان را با تیغ ببرند یا بازوهایشان را با سیگار بسوزانند- رفتارهایی که زیان بخش اند اما بعید است باعث مرگ شوند، دست کم دو سوم اشخاص دچار BPD در نقطه ای از زندگی شان دست به خود زنی خواهند زد (استون، 1993، به نقل از کرینگ، 1388).

2-10- سیر بالینی BPD
درمان افراد مبتلا به BPD، برای متخصصان کار دشواری است. زیرا آن ها، تلاش و اقدامات تکرار شونده، برای خودکشی دارند. و به مرزها احترام نمی گذارند. و همچنین ممکن است به درمانگر وابسته شوند (گاندرسون،2003، به نقل از پاریس، 2005)
پژوهشگران متخصص در زمینه BPD معتقد بودند که این اختلال پیش آگهی وخیمی داشته و از این لحاظ با اسکیزوفرنیا قابل مقایسه است (استون، 1990). وپیش آگهی در دهه اول زندگی مطلوب نیست، در یک پیگیری 7 ساله، حدود 50% اشخاص هنوز دچار این اختلال بودند ( لینکس، هسلیگریو، و ون ریکوم، 1998، به نقل از کرینگ و همکاران، 2007، ترجمه شمسی پور، 1388). اما همانطور که مجموعه ای از مطالعات نشان می دهد، در یک دوره 10 یا 15 ساله، سه چهارم اشخاص دچار BPD دیگر واجد ملاک های تشخیصی نیستند و عملکرد آن ها به عملکرد جکعیت عمومی شباهت دارد (پاریس، 2003، به نقل از کرینگ و همکاران، 2007، ترجمه شمسی پور، 1388). به نظر می رسد که اغلب اشخاص در 40 سالگی دیگر واجد ملاک های تشحیصی نیستند ( پاریس، 2002، به نقل از کرینگ، 1388)، در حدود 75% به عملکرد نرمال، در سنین 35-40 سالگی، برمی گردند و 90% در سن 50 سالگی بهبود می یابند (پاریس، زویک-فرانک، 2001).
همچنین این اختلال در بین تمام اختلالات شخصیت، از ثبات کم تری در طول زمان برخوردار است و در بسیاری از مطالعات پیگیری کوتاه مدت و بلند مدت نرخ بالایی از بهبودی گزارش شده است (زانارینی، فرانکنبورگ، هنن، بردفورد، ریچ وسیلک، 2006). پژوهش های جدیدتر، که در آن ها،شمار بیماران بیشتر بوده و پیگیری بیماران، با دقت بیشتری انجام شده، نشان داده اند که، بهبودی با گذشت زمان، بسیار شایع تر ار آن چیزی است که، مطالعات قدیمی تر که حجم نمونه کوچکتر و زمان پیگیری کوتاه تر، داشته اند، گزارش کرده بودند. هر چند گروهی از بیماران، در گذر زمان بهتر و یا حتی ناپدید می شود(زانارینی، 2005).
در مطالعه ی MSAD، با حجم نمونه، 362 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت، که 290 بیمار آن، معیار های BPD، را دارا بودند، نشان داد که، 5/34% بیماران در پیگیری دو ساله، 4/49% در پیگیری چهارساله، 6/68% در پیگیری شش ساله، 5/73% در پیگیری هشت ساله، دارای تشخیص BPD، بر پایه ملاک های تشخیصی، نبودند. اقزون بر آن، بهبودی بادوام بوده و تنها 6% بیماران، عود پس از درمان داشتند (زانارینی و همکاران، 2003).
البته به نظر نمی رسد که ، این نرخ بهبودی تحت تاثیر اختلال افسردگی عمده قرار بگیرد، در حالی که، نرخ بهبودی از افسردگی، زمانی که با BPD همایندی مرضی دارد، به میزان زیادی کاهش می یابد (گاندرسون، موری، استات و همکاران، 2004). در مجموع برخی از ویژگی های BPD با گذر زمان رو به کاهش گذاشته و به نظر می رسد که این فرایند تحت تاثیر خلق و خوی بیمار قرار داشته باشد. ویژگی های عاطفی (خشم، اضطراب، افسردگی) و ویژگی های بین فردی مرتبط با وابستگی و ترس از رها شدگی، از جمله خصایصی هستند که از ثبات زمانی و شیوع بسیار بالایی برخوردار است، اما تکانشگری (اقدام به خودکشی و جرح خویشتن) و ویژگی های بین فردی مرتبط با پسرفت درمانی، با گذر زمان کاهش یافته و از ثبات کمتری برخوردارند و بیماران یاد می گیرند از موقعیت هایی که برای آن ه ارنج آور است اجتناب کنند ( تنش شکست عشقی) (لیچسنرینگ، لیبینگ، کروس و همکاران، 2011، پاریس،2005). در مطالعات طولی دیده نشده که BPD به اسکیزوفرنیا تبدیل شود (کاپلان و سادوک،2003). و بسیاری از مطالعات نشان داده اند که بیماران مبتلا به BPD بیش ار جمعیت عمومی در معرض خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا قرار ندارند (پاریس و همکاران، 2007، به نقل از محمود علیلو، 1390).
دوپنفیلی، پولیتی، فورتوناتی و همکاران (2010) معتقدند که تشخیص همبود اختلالات سوء مصرف مواد و وجود صفات شخصیت خود تخریبگر، به تداوم BPD کمک می کند. به طور خلاصه باید گفت که زانارینی و همکاران (2006) به نقل از محمود علیلو، سیر بالینی 10 ساله ی BPD را بررسی کرده و متغیرهایی که بهبودی سریع تر این اختلال را پیش بینی می کنند، به شرح زیر اعلام کرده اند : عدم تاریخچه سوء استفاده جنسی کودکی، آزار کلامی، هیجانی یا جسمی کمتر در دوران کودکی، شاهد خشونت خانگی نبودن در دوران کودکی، عدم ابتلای اعضای خانواده به اختلالات خلقی یا سوء مصرف مواد، عدم تشخیص PTSD یا اختلال همبود در خوشه مضطرب، وضعیت خوب شغلی، نوروتیسیزم پایین، برون گرایی بالا، توافق گرایی بالا و با وجدان بودن.

2-11- همایندی مرزی در BPD
بیماران مرزی اغلب به خاطر مشکلات ناشی از اختلالات همبود در محور I به درمان مراجعه می کنند.بنابراین هنگام ارزیابی بالینی بیماران مرزی، می بایست تمام اختلالاتی را که با تشخیص BPD همایندی مرضی دارند به دقت بررسی کرد، زیرا درمانگران معتقدند اختلالات همبود با BPD ممکن است سایکوپاتولوژی زیربنایی BPD را از دید مصاحبه گر پنهان کند، مانع تشخیص بالینی دقیق شوند، برنامه ریزی درمانی را با مشکلات جدی مواجه سازند؛ از بهبودی علامتی این اختلال جلوگیری کنند و با سازگاری روانی-اجتماعی بیماران تداخل نمایند (زانارینی، فرانکنبورگ، دوبل، سیکل، تریکا و لوبین، 19998و2004، به نقل از محمود علیلو،1390).
اکثر مطالعات نشان داده اند که اختلالات خلقی در بین بیمارانمرزی شیوع بالایی دارد. زانارینی و همکاران (2004) معتقدند اگرچه افسردگی در سایر اختلالات شخصیت نیز نرخ بالایی دارد (67%)، اما نرخ آن در BPD بیش از هر اختلال شخصیت دیگری است (83%).همایندی اختلالات طیف دوقطبی و BPD، نسبت به افسردگی عمده و افسردگی خویی کمتر متداول است و در 7 تا 15% از بیماران مرزی قابل تشخیص است. به همین ترتیب، اختلال سوء مصرف مواد ( در دامنه 14 تا 56%)، اختلالات اضطرابی و اختلالات خوردن نیز با درجاتی کمتر، با BPD همایندی مرضی دارد.
PTSD یکی از اختلالاتی است که همایندی مرضی نسبتا بالایی با BPD نشان می دهد. تعدادی از مطالعات، عنوان کرده اند ک هافرادی که ترومای کودکی را تجربه کردند، احتمال زیادی دارد در بزرگسالی، یک اختلال شخصیت تشخیص داده شود ( هرمان و همکاران، 1989، آلن، بریان، لاترباچ، 2007). رز در سال 1991، میزان بالایی از BPD را، در بین افراد مواجه شده با بد رفتاری، در برابر افراد مواجه نشده، گزارش کرد، (5/61% در برابر 2/1%). هرمان و همکاران، در سال 1989 به نقل از لوبین (1996)، در مطالعه شان بر روی ترومای کودکی در افراد مبتلا به BPD، یافتند که افراد مرزی از تروما را گزارش کردند (71% بدرفتاری جنسی، 67% بدرفتاری جنسی، شاهد خشونت خانگی 62%). مطالعات انجام شده در زمینه، نشان دهنده فراوانی بالای PTSD در میان بیماران مبتلا به BPD (56%،زانارینی و همکاران، 1998 و 68%، شیا وهمکاران، 1999، به نقل از محمود علیلو، 1990) است.
در مطالعات مختلف نرخ PTSD در بیماران مرزی در دامنه بین 25 تا 56% گزارش شده است، در حالی که در بین جمعیت عمومی در حدود 10% تخمین زده شده است (کسلر، سونگو، برومت، هاگس، نلسون، 1995). به دلیل همایندی مرضی بالایی که میان این دو اختلال وجود دارد، برخی پژوهشگران معتقدند که BPD و PTSD ممکن است یک اختلال واحدی بوده و واجد سبب شناسی مشترکی باشند، زیرا حوادث ترومای دوران کودکی در هر دو اختلال گزارش شده است (راوان، فوی، رودریگوز، ریان، 1994). اما تاریخچه ای از تروما در اوایل کودکی (0-6 سالگی)، تقریبا تنها در افراد مرزی یافت شد. افراد مبتلا به BPD، از انواع تروما در اوایل زندگی شان رنج می برند (هرمان و همکاران، به نقل از لوبین، 1996).

2-12- درمان
BPD اختلال شدید و فراگیر شخصیتی است. شیوع بالای اختلال به اضافه ی نتایج درمانی پایین در درمان های سنتی، مقبولیت کم درمان، میزان بالای بستری شدن، خطر جدی خودکشی و تمایل به رفتارهای خصومت آمیز، که استرس درمانگر را افزایش داده، پیشنهاد می کند که هر درمان جدیدی حتی با داده های کم، به وسیله جامعه بالینی، با جدیت تمام پیگیری شود (لینهان، 2000). صرفنظر از نوع درمانی که به کار می رود، کمتر اختلالی پیدا می شود که افراد مبتلا به آن، بیش از افراد مبتلا به BPD، درمان را با چالش مواجه کنند. درمان چنین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، روابط بین فردی، اختلالات شخصیت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع روان درمانی، پرخاشگری، درمان دارویی، کنترل تکانه