منابع پایان نامه با موضوع ، جسارت، افقهای

دانلود پایان نامه ارشد

آیات قرآن می باشد(خرمشاهی،1377، 1398).
مرحوم طالقانی از جمله کسانی است که روی ترجمه تحت اللفظی و تک تک کلمات قرآن تأکید داشت. به خصوص که به ریشه کلمات استناد می کرد و این ریشه باعث می شود که خواننده بتواند برداشت های بسیار وسیعی از لغات داشته باشد. در طرح برداشت های جدید از لغات و واژه ها، جسارت مفسّر در تسلیم نشدن به نظریات غالب و تلاش او در گشودن افقهای جدید برای خوانندگان ستودنی است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تفسیر علمی، تفسیر قرآن، معناشناسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تصویرپردازی، زمان روایی، فرهنگ و تمدن