منابع پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، هنر و معماری، سیستم کار، پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد

سمیع آذر. تهران. نظر.
لوسی اسمیت، ادوارد، (1380). “مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم”. مترجم علیرضا سمیع آذر. تهران. نظر.
لینتن، نوربرت، (1382). “هنر مدرن”. مترجم علی رامین. تهران. نشر نی.
مارزونا، دانیل، (1390). “هنر مفهومی”. مترجم منصوره عبادی. تهران. کتاب آبان.
محمدیارزاده، سجاد، و دریابیگی، میرعلیرضا، (1388). “هنر و پست‌مدرنیسم (درس‌گفتار)”. تهران. افراز.
مولر، جیمز، (1379). “گرافیک،انیمیشن ومالتی مدیا”. مترجم مهران عاشوری. تهران. موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران.
هریسون، چارلز، و وود، پل، (1380). “هنر و انديشه‌هاي اهل هنر”. مترجم مينا نوايي. تهران. فرهنگ كاوش.
هوارد، ساگولاجی(1381). “گرایش های معاصر در هنرهای بصری”. مترجم فرهاد غبرایی. تهران. ناشر فرهنگی پژوهش های دفتر.

مقاله ها
برتول، چیار، (فروردین1378). نقاشیهای آویش خبره زاده. نشریه ادبیات و زبان بخارا. شماره 5، 314-316.
بقراطی، فائقه، (1382). فن آوری در هنر دیداری و رسانه های جدید. نشریه هنر و معماری. بیناب. شماره 2، 162-171
رئوفی، محمدرضا، (آبان1387). نخستین پویانمایی جهان در شهر سوخته. نشریه اطلاع رسانی و کتاب داری کتاب ماه علوم و فنون. شماره 107، 76-79.
کلمبو، پائولو، (1386). مروري بر آثار آويش خبره زاده. مترجم شارلوت گريگوريان. روزنامه اعتماد ملي، شماره 471 به تاريخ 4/7/86، صفحه 7. 
معینی، رئوف، و نعنافروش، بهاره، (2006). گفتگوی پاتریشیا روزف با کیت سونیر. نشریه هنر و معماری تندیس. شماره 90، 26-27.

پایان نامه ها
ایمانی راد، محمد، (1385). انیمیشن ایران و جهانی شدن. پایان نامه کارشناسی ارشد تصویر متحرک (انیمیشن) دانشگاه تربیت مدرس.
پسیان، ساسان، (1376). بررسی و تحلیل سیستم کارگردانی و تهیه کنندگی در سینمای انیمیشن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران.
فتحی، محمد، (1390). نقش عکس در آثار نقاشان نئواکسپرسیونیسم 1980 به بعد و تاثیر آن بر نقاشی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه سوره.

منابع اینترنتی
براتی، پرویز. گفت و گو با افشان کتابچی. بازیابی شده در بهمن1391، از
http://www.etemaad.ir/released/88-10-09/189.htm.

حضور ایران در دو سالانه ونیز. بازیابی شده در 20/05/1392 از
http://www.wwwebart.com/RIVERART/nadalian/shortarticles/persian/venice/index.htm
بازیابی شده در خرداد 1392 ازstarry night interactive animation
http://yanondesign.com/category/digital/?page=3

منابع لاتین
کتابها
Christov, Dan Cameron Carolyn, & Coetzee, Bakargiev J.M, (1999). “William Kentridge”. Phaidon.
Steven, Withrow, ( 2009).” secrets of digital animation”. Rotovision.
منابع اینترنتی
بازیابی شده در خرداد 1392 از Still Life by Scott Garner
http://www.elliottlemenager.com/2012/02/13/still-life-by-scott-garner

http://www.manuseum.ch/seiten/animationen

1. Jackson Pollock
1. Marcel Duchamp
2. Arthur Danto
1. Arnold Schornberg
1. Minimalism
1. Gene Youngblood
2. Installation
3. Mixed media
4. Multimedia
1 . Popular Culture
1. David Hume
2. (Kelly, 1994: 226)
3. Emanuel Kant
1. Havana Biennial
2. Istanbul Biennial
1. Venice Biennale
2. Sao Paulo Biennale
3. Documenta Exhibition Kassel
19. Kassel
1. Sol Lewitt
2. Donald Judd
3. Joseph Kosuth
1. Wolf Vostell
2. Lucy Lippard
3. Dematerialization
4. Lavrence Weiner

1. André Malraux
1. Paul Delaroche

1. New Media
1. Billy Kluver
2. Experiments in Art and Technology
1. Alfred Hitchcock
2. Douglas Gordon
1. Nam June Paik
2. Vito Acconci
3. Bruce Nauman
4. Howard Fried
5. Action Painting
1.Willem De Kooning
2. David James
3. Gregory Marcopoulos
4. Andy Warhol
5. نقاش و هنرمند ویدیو متولد 1349 تهران. مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد نقاشی را از دانشگاه هنر تهران اخذ نموده است. او تا کنون در نمایشگاهها‌ی متعددی در داخل و خارج ایران شرکت داشته است.
1. Vladimir tatlin
2. Naum Gabo
3. Gerhard Richter
4. Fernand Léger
5. Kurt schwitters
6. Lucas Samara
7. Rosalind Krauss
1. Inter-Action
2. Object
1. Cybernetic
2. Otto Piene
3. Norman Ballard
4. Joy Wulke
1. Robert Beavers
2. Studio Azzurro
1. Total of the Batle (1996)
2. Paolo Uccello
3. Caroli Shnman
1. John Simon
1. Every Icon
2. Josef Albers
3. Agnes Martin
4. Optical Art
1. Rotary Glass Plates
2. Man Ray
3. Eighteen Happenings in 6 Parts
4. Ken Feingold
5. Perry Hobrman
6. Lynn Hershman-Leeson
7. Karl Sims
8. Jeffrey Shaw
9. Grahame Weinbern
10. Masaki Fujihata
11. Bernd Lintermann
12. Torsten Belschner
1. Bill Seaman
2. Passage Set/One Pulls Pivotes at the Tip of Tongue
3. Sequential
1. Charles Solomon
1. Norman McLaren
1. Leonardo da Vinci
1. متولد ۱۳۱۵ تهران . طراح گرافیک، تصویرگر و استاد دانشگاه. او را پدر هنر گرافیک ایران می‌نامند. ۵ آذر سال ۱۳۸۴درگذشت.
2. متولد ۱۳۰۷ تهران . انیماتور و نقاش ایرانی و سازنده نخستین انیمیشن ایرانی است. ۱۳۹۰ در تهران درگذشت.
1. کاريکاتوريست و از پيشکسوتان انيميشن در ايران است.
2. متولد ۱۳۰۸ تهران. کارگردان، فیلمبردار و فیلمنامه نویس.
3. متولد ۱۳۱۰ تهران. فیلمبردار.
4. فیلمبردار
5. متولد ۱۳۰۳ .بازیگر، کارگردان و مجسمه‌ساز
1. ر.ک: www.aliakbarsadeghi.com و فصل 4، ص.
2. متولد 1324 تهران. فیلمنامه نویس، کارگردان، انیماتور و استاد دانشگاه. 19 فروردین 1392 فوت کرد.
3. متولد 1329 تهران. گرافیست، کارگردان و انیماتور.
4. متولد ۱۳۲۸ سمنان. نویسنده، کارگردان و انیماتور.
1. Norman Ferguson
2. Jurassic Park
3. Steven Spielberg
1. Oskar Fischinger
1. Walt Disney
1. Mary Ellen Bute
2. Joseph Schillinger
1. Wassily Kandinsky
2. Arnold Schönberg
1. James Whitney

1. Joanna Quinn
2. Sara Petty
3. paul Glabicki
4. Frederic Back
1. Umberto Boccioni
2. Marchel DuchamP
3. David Hockney
1. J. Stuart Blackton
1. Action painting
1. Piotr Dumala
1. Aleksandr Petrov
2. Clive Walley

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سیاست بازنمایی، رسانه های نوین، کودکان و نوجوان، کانون پرورش فکری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هنر معاصر، فرهنگ عامه، زندگی روزمره، بحران هویت