منابع پایان نامه ارشد درمورد پايه، مكاني، ، ضريب

دانلود پایان نامه ارشد

ضريب سهم مكاني
نظريه اقتصاد پايهاي شهر يا منطقه ، شامل فعاليتهايي ميگردد كه به صدور كالا يا خدمات به بيرون از شهر يا منطقه ميپردازد؛چنين روابط و جرياناتي براي شهر سرمايه و درآمد به ارمغان ميآورند وميتوانند اثر فزايندگي و تحريككنندگي در رشد اقتصادي- اجتماعي شهر يا منطقه داشته باشند.
بنابراين فعاليتهاي پايه اقتصادي ، شكل دهندة شهر در مسير توسعه محسوبميشوند. براي محاسبه و تحليل پايه و ياغير پايه بودن فعاليتهاي يك شهر و يا منطقه از مدل مكاني ( L.Q ) استفاده ميشود كه فرمول آن بدين قرار است:
L.Q=(R_i/R)/(N_i/N)
=L.Q ضريب سهم مكاني ؛
=R_i اشتغال در بخش j در شهر i ؛
R= كل اشتغال در شهر i ؛
N_i= اشتغال در بخش j در منطقه ؛

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه منطقه، چهارمحال و بختیاری، انقلاب اسلامی، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه با موضوع حل اختلاف، قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، شخص ثالث