منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، جرم انگاری، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

انگاری، حفظ نظم وامنیت است. اما پیامبر (ص) براساس این مبنا به طور محدود به جرم انگاری روی اورده‌اند و از این طریق برای کنترل اوضاع کمتر استفاده می‌کرده‌اند. جرم انگاری‌های ایشان بیشتر در حوزه‌ی مسائل اخلاقی است.
با ملاحظه منابع اولیه مثل کتاب و سنت می توان گفت نظام حقوقی اسلام بیشتر اخلاق گراست. (ماهنامه اموزشی دادگستری خوزستان، 1387، 3)
در سیره‌ی نبوی در عصر رسالت و حتی در عصر امامت و خلافت حضرت علی (ع) به زحمت می توان اثبات کرد که برای کنترل اوضاع، از کیفر و دیدگاههای امنیتی در حقوق کیفری استفاده شده باشد. در دیدگاه امنیتی بر حفظ نظم سیاسی وامنیت حکومت با بهره گیری از مقررات کیفری تکیه می شود. اما در سنت نبوی این حالت دیده نشده است و بیشتر تلاش شده است که از طریق حکومت بر وجدان‌های بشر و بیدار کردن ضمیر درونی شهروندان، رفتارها را کنترل کنند. بسیاری مواقع حسن و قبح اعمال به وجدان افراد واگذار شده است.
پیامبر (ص) فرموده اند: (ماهنامه اموزشی دادگستری خوزستان، 1387، 3) گناه ان است که وجدان تو آن را منع کرده است. توجه کنید ایشان فرمودند: معصیت ان است که من برای ان مجازات مقرر کرده ام. لذا به جرات می توان گفت که حقوق کیفری اسلام، حافظ ارزش‌های اخلاقی جامعه است. البته با نگاه موردی بعضا مصادیق خلاف نیز دیده می شود. اما زیربنای این مصادیق هم حفظ اخلاق بوده است. به عنوان مثال با توجه به شان نزول ایه‌ی محاربه ( مائده، 33)می توان گفت جرم انگاری این عمل بیشتر به منظور حفظ امنیت، صیانت حاکمیت و حقوق فردی اجتماعی و ارزشهای اخلاقی بوده است. ماجرا از این قرار بوده که عده‌ای با پیامبر (ص) پیمان بسته و پیامبر (ص) به ان‌ها اعتماد کرد متعاقبا ان‌ها این اعتماد و پیمان را نقض کردند و اموال بیت المال را غارت نمودند و مسلمین تحت رهبری طرف پیمان را به قتل رساندند. نقض پیمان، رفتاری غیر اخلاقی است. پس منشا جرم انگاری محاربه نیز اخلاق و لزوم حفظ عهد و پیمان است که نزد عرب ان دوران از اهم ارزش‌ها بوده است(ماهنامه اموزشی دادگستری خوزستان، 1387، 3)
در این رابطه سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و روان گردان که از طرف مقام معظم رهبری در تاریخ (12/07/1385) ابلاغ شد، به قرار زیر می باشد:
1-مبارزه فراگیر و قانع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای ان‌ها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور نگهداری و عرضه مواد.
2-تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع روان گردان و پیش سازهای ان ها.
3-تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای ان‌ها وتقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذیربط.
4-اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و اسیب های ناشی از مواد مخدر و روان گردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیر دولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، اموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، اموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.
5-جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای ان‌ها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان وکاهش اسیب
6-ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف:
درمان و بازتوانی مصرف کنندگان،کاهش اسیب ها،جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پر خطر
7-اتخاذ تدابیر لازم برای زمینه سازی حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روان گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی و حمایت‌های حقوق و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های ان‌ها ونیز فراهم نمودن امکانات خدمات درمانی و نیازهای حمایتی افراد مذکور.
8-تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با:
هدفمند نمودن مناسبات،مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری‌ها واقدامات مربوط
بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشور‌های دیگر و سازمانهای بین المللی فراهم نمودن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت غیر قانونی مواد مخدرو روان گردان
9-اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی احاد مردم وخانواده‌ها و حمایت از تشکل های مردمی در زمینه‌های پیشگیری، کاهش اسیب و درمان معتادان
10-توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذیربط در کشور.
11-ارتقاء و اصلاح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان گردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و بلکه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.
به نظر می رسد با عنایت به مفاسد و مضرات و عوارض ناشی از مصرف مواد روان گردان از جمله قتل عمد، تصادف منجر به قتل و دیگر عوارض ان و از طرفی رویکرد حقوق کیفری ایران درمسیر جرم انگاری مصرف، و مسئولیت ناشی از مصرف که در قانون مجازات جدید عنوان گردیده است ،گامهای اساسی در این اواخر برداشته است.
2- جرایم وابسته و مرتبط به مواد روان گردان
مقابله با جرایم مواد روان گردان نباید صرفا محدود به جرایم خود مواد روان گردان یا محصولات ان گردد، بلکه باید همه اعمالی که به نوعی مرتبط و وابسته به مواد روان گردان یا جرایم مواد روان گردان می گردد را نیز در بر گیرد تا به این نحو مرتکبین و مجرمین مواد روان گردان نتوانند به راحتی از چنگال عدالت فرار کنند، چرا که مساعدت و همکاری افراد غیر مرتکب در پناه دادن یا فراری دادن متهمان و مجرمین و نیز از بین بردن و امحاء ادله‌ی جرم مجرمان توسط این افراد اثار زیانباری را در جامعه به همراه دارد، در واقع زمانی که جرمی رخ داده وکشف شده و در واقع از زمانی که متهم یا مجرم به ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار گرفته یا دستگیر گردیده تا زمانی که روند رسیدگی ختم به صدور دادنامه و اجرای حکم می شود، در صورتی این پروسه با موفقیت و بدون خلل انجام می شود که همواره متهم یا مجرم در دسترس باشد؛ لذا چنانچه به هر شکلی زمینه برای فرار یا مخفی شدن فراهم شود یا ادله‌ی ارتکاب جرم، امحاء یا اخفاء گردد، پروسه‌ی کیفری مختل شده و با شکست مواجه می شود. با این توضیحات به بررسی مسائلی در خصوص مورد می‌پردازیم.
الف: جرایم وابسته
استعمال مواد روان گردان(بند 5 ق. ا. ق . م.م.م)استعمال مواد روان گردان، به معنی استفاده از مواد روان گردان است. ترتیب و وسیله استفاده از حیث نوع و طریق، در تحقق جرم تاثیری ندارد. به عبارت دیگر، استفاده از مواد به هر ترتیبی که عملی گردد، با وجود شرایط موجب تحقق جرم واقع می شود.
خرید و فروش و وارد کردن مواد روان گردان(بند6 ق. ا. ق . م.م.م) شرایط جرم خرید و فروش مواد روان گردان، شامل ترتیباتی است که عنوان خرید و فروختن دارد. عمدی بودن خرید و فروش درمورد این جرایم، مانند سایر جرایم، لازمه تحقق ان می باشد. وارد کردن مواد روان گردان، در صورتی جرم محسوب می شود که این ماده از خارج کشور به داخل قلمرو رسمی کشور اورده شود.
رکن مادی این جرم، از جهاتی شبیه رکن مادی حمل مواد روان گردان است. زیرا حمل مواد مخدر به مفهوم جابجا کردن مواد است، و وارد کردن نیز، شامل جابجایی کردن مواد مخدر می باشد تفاوت ان‌ها در این است که حمل در داخل قلمرو رسمی کشور عملی می شود. در صورتی که وارد کردن، شامل مواردی است که مواد روان گردان از خارج کشور به داخل کشور جابجا شود.
در حمل مواد روان گردان، در زمان کشف مواد باید در حال جابجا کردن باشد، ولی در مورد وارد کردن، لازم نیست، وضعیت مشابهی وجود داشته باشد..
در مورد وارد کردن مواد روان گردان، باید به ضوابط دستورات مربوط به تعیین حدود و ثغور کشور و عهد و قراردادهای مرزی موجود بین کشور ایران و کشورهای همسایه، توجه گردد. زیرا از توجه به ضوابط و دستورات مزبور است که معلوم می شود، رکن مادی جرم وارد کردن محقق گشته و مواد روان گردان وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده است یا نه. مثلا در مواردی، تا ماموران کشور، در داخل قلمرو کشور همسایه و خارج از قلمرو ایران با متهمان وارد کننده مواد روان گردان مواجه می شوند و در این موارد، پس از کشف مواد روان گردان و دستگیری متهمان مواد مکشوفه در اختیار ماموران کشف جرم قرار می گیرد و از زمان کشف به بعد اراده متهمان در جابجا کردن مواد مکشوفه مدخلیت ندارد و مواد روان گردان مکشوفه به وسیله ماموران کشف جرم، جابجا می شوند.
مقررات قانون مورد بحث، کامل و جامع الاطراف نیست. به این جهت، نواقص قانون را باید براساس ضوابط کلی، برطرف نمود از جمله موارد نقص، این است که به طور صریح، معلوم نیست که علاوه بر عمدی بودن جابجا کردن مواد، در مورد حمل و وارد کردن و سایر جرایم مربوط به مواد روان گردان، علم به ماهیت مواد و روان گردان بودن ان‌ها لازم است یا نه. ممکن است، وارد کردن مواد روان گردان عمدی باشد، در حالی که وارد کننده، از ماهیت ماده وارد شده اگاه نباشد، با وجود عدم تصریح قانون، برا اساس اصول و ضوابط کلی، علم و عمد از شرایط اصلی تحقق جرم است. این امر، در مورد حمل مواد روان گردان نیز لازم الرعایه و قابل تسری است، و به نظر می رسد که عامل مواد روان گردان نیز، علاوه بر عمد در جابجا کردن، باید از ماهیت موادی که جابجا می‌کند، اگاه باشد، در غیر این صورت اقدام وی جرم محسوب نمی شود.
صادر کردن مواد روان گردان(بند 2 ق. ا. ق . م.م.م) صادر کردن مواد روان گردان، بر خلاف وارد کردن این مواد، شامل مواردی است که کسی یا کسانی مواد روان گردان را به خارج از کشور جابجا می کنند. صادر کردن مواد روان گردان، انتقال و جابجا کردن مواد مزبوراست، از داخل قلمرو کشور به خارج از قلمرو کشور، با این تفاوت که در این مورد، جابجا کردن باید عنوان صادر کردن داشته باشد. مطالب و موضوعات و مقرراتی که در مورد وارد کردن روان گردان، در خصوص حدود و نفوذ و قلمرو رسمی کشورگفته شد، در مورد صادر کردن مواد روان گردان نیز باید ملحوظ و مورد بررسی و توجه واقع شود. عمدی بودن و علم به ماهیت مواد، در این مورد نیز می تواند ازشرایط جرم محسوب شود.
جرم توزیع مواد روان گردان(بند 3 ق. ا. ق . م.م.م) توزیع مواد روان گردان به مفهوم پخش این مواد است. اگر چه، در مورد توزیع نیز، رکن مادی، شامل جابجا کردن مواد مخدر است، اما با حمل مواد روان گردان فرق دارد. زیرا در توزیع، مقصود از جابجا کردن، رساندن مواد روان گردان به اشخاص ومحل‌های مختلف و متعدد است در صورتی که در حمل مواد روان گردان از یک محل به محل دیگر جابجا می شود و لازم نیست که به شخص یا اشخاصی تحویل گردیده و یا به محل یا محل‌های متعدد و مختلف تحویل و رسانده شود. اقداماتی که منتسب نمودن توزیع به ان ها، موجه و قابل باشد، رکن مادی این جرم محسوب می شوند و از نظر عنصر معنوی، علم و عمد از شرایط تحقق جرم توزیع مواد روان گردان محسوب می شوند.
جرم تولید مواد روان گردان(بند 6 ق. ا. ق . م.م.م) تولید از نظر لغوی، ایجاد کردن و تولید مواد روان گردان، به معنی ایجاد کردن مواد روان گردان است. اقداماتی که به عنوان ایجاد کردن دارند، رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهند.
رکن مادی جرم تولید مواد روان گردان و به عبارت دیگر، اقداماتی که لازمه تولید مواد روان گردان است، ممکن است متعدد و مرکب و مفصل باشند و برای تولید مواد روان گردان، از اشیاء و وسایل و دستگاه های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، مصرف کنندگان، اختلال روانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی