منابع پایان نامه ارشد درمورد منابع مالی، بازاریابی، کفایت سرمایه، جذب منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

(افزایش صورت) تاثیر کمتری داشته است.» در نتیجه این موضوع اگرچه اثر مثبت بر شاخص «کفایت سرمایه» داشته، اما اثر منفی در «سودآوری بانک‌ها» داشته است. بنابراین علاوه‌بر بررسی روند کفایت سرمایه، ضروری است، روند عوامل موثر بر مقدار عددی کفایت سرمایه بررسی شود.(کتایون ولی زاده 1390، 16)

2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن
روش استاندارد
در این روش حداقل نسبت سرمایه ای به دارایی 8%می باشد که ریسک آن از طریق تقسیم سرمایه به (ریسک بازار + ریسک عملیاتی + ریسک اعتباری) محاسبه می شود. (پنجاه درصد سرمایه باید سرمایه اصلی یا اولیه باشد)
روش بنیادی رتبه بندی داخلی
در این روش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس ریسک رتبه بندی شده اند.علائم و غیره از کمترین ریسک به بیشترین ریسک بکار گرفته می شود. BB ، BBB ،A ،AA ، AAA
نسبت کفایت سرمایه بانک و موسسات مالی بزرگ با سرمایه درجه یک بیش از 3میلیارد یورو به طور میانگین 3 تا 4 درصدمی باشد. در آمریکا تنها 20 بانک و موسسه مالی بزرگ در این رده قرار دارد. ولی در سراسر دنیا 188بانک و موسسات مالی بزرگ هستند که اکثریت آن ها در اروپا و ژاپن قرار دارند.
روش پیشرفته رتبه بندی
در این روش معیارهای سخت تری برای رتبه بندی براساس ریسک تعیین شده است. که حداقل نسبت کفایت سرمایه 36%- و حداکثر 46%می باشد. .(کتایون ولی زاده، 1390، ص 21)
2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2
در حال حاضر بازل 2 نیاز بانک ها به حفظ کفایت سرمایه به عنوان یک سپر در برابر سرمایه گذاری در دارایی های پر ریسک می باشد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که تمرکز مالکیت بالاتر با نسبت کفایت سرمایه همراه است و همچنین افزایش تمرکز مالکیت با بهبود نقدینگی بانک ها همراه است عوامل اقتصاد کلان تاثیر قابل توجهی در کفایت سرمایه و نقدینگی بانک ها دارد.دلیل آن این است که سطح توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. دو دیدگاه متضاد در مورد تاثیر مالکیت متمرکز در ریسک پذیری وجود دارد، اولین دیدگاه در هر شرکت با مسئولیت محدود صاحبان آن بعد از بدست آوردن سرمایه از سوی دارندگان اوراق قرضه و سپرده گذاران به افزایش ریسک بانکی تمایل دارند.
برای افزایش دارندگان وام می توانند فعالیت های صاحبان سهام را به طور کامل کنترل و تنظیم کنند و صاحبان سرمایه می توانند با افزایش ریسک پذیری تحت عنوان دارایی های بنیادی صاحبان سهام ، سهام خود را افزایش دهند، که به این عمل اختیار معامله گویند.
در عمل مدیران با سرمایه ی افراد خاص و سودهای خصوصی که از نظارت صحیح به دست آمده اند ریسک پذیری را کمتر می کند، از طرف دیگر صاحبان سرمایه، سرمایه های خود را در موسسات خصوصی ریسک های سرمایه داری را جبران می کنند.بانک ها باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشند که از خسارت های ناشی از اعطای وام را جبران نمایند، به طور مثال، ریسک اعتباری می تواند از وام های ارائه شده توسط بانک بوجود می آیند که بانک ها بابد با سرمایه کافی به منظور جبران ضرر و زیان از این وام ها نگه دارند، همچنین بازار و ریسک عملیاتی می تواند از تغییرات در نرخ بهره و همچنین تغییرات در حقوق صاحبان سهام ، کالا و قیمت ارز منجر شود. اگر نرخ بهره ناموزون تغییر کندباعث زیان می شود، بانک ها جبران این زیان باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشند، بنابراین بانک هایی که در دارایی های که ریسک پذیری بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند، بایدسرمایه بیشتری برای جبران این ریسک های بالا داشته باشند، به این ترتیب ضریب کفایت سرمایه میزان عدم توانایی درپرداخت زیان را نشان می دهد و می تواند به عنوان یک معیاری برای میزان ریسک پذیری توسط یک بانک استفاده شود. (زهرا محمدی ۱۳۸9، 15).
2-2-17- مؤلفه‌های مؤثربر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع پولی
شاید بارزترین پدیده بانكداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد. بانكها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانكی به جذب منابع مالی میپرداختند. در حال حاضر بانك‌ها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی داد و ستد می‌كنند، از طرفی با توسعه روزافزون تكنولوژی و صنعتی شدن كشورها در جذب منابع مالی تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی كه شبكه‌های اتوماسیون بانكی و بانكداری اینترنتی یكی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانكها و مؤسسات مالی شده اند. امروزه بانك ها برای افزایش قدرت نقدینگی و بالا بردن كیفیت خدمات خود، خدمات مالی غیربانكی نیز به مشتریان ارائه می‌كنند و با خرید سازمانهای كارگزاری مانند شركت‌های بیمه و معاملات ملكی در بازارهای غیررسمی نیز فعالیت می‌كنند و منابع عمده ای را به سمت خود جذب مینمایند. واقعیتی كه بانك‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است كه در یك بازار رقابتی سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانكی و چه از طریق فعالیت‌های غیربانكی به راحتی قابل دسترسی نمی باشد.
بانكها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانكی مطابق استانداردهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیتهای مالی غیربانكی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود دارند. در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانك‌ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه‌های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژهای یافته است.
جذب منابع مالی علاوه بر اینكه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانكها میباشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یك نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و كوتاه مدت كشور دارد. مؤلفه های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد باعث میشوند كه جذب منابع مالی در بانكها، با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد.
برنامه ریزی و سیاستگذاری مؤسسات مالی و بانك‌ها در ایران می‌بایست بر اساس شرایط و موقعیتهای خاص هر مؤسسه و بر پایه بررسیهای به عمل آمده از مؤلفه‌های مؤثر در جنب منابع مالی باشد.
درنظام بانكی ایران تجهیز منابع با توجه قوانین بانكداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود:
ازطریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری وپس انداز، كه منابع مالكانه نامیده می‌شوند.
از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار،كه منابع وكالتی نامیده می‌شوند (علی هدایتی ۱۳۸8، ۷ ).
دربانكداری نوین ( علاوه برانجام فعالیتهای واسطه‌گری ) عملیات تجهیز منابع مالی ازطریق فعالیتهای در پی آمده انجام می‌گیرد:
جذب منابع مالی ازطریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعی دركشورهای خارجی
انجام فعالیتهای غیربانكی با خرید سازمانهای كارگزاری مانند شركتهای بیمه وبنگاههای معاملات ملكی
ارائه خدمات مالی غیربانكی مانند كارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت داراییها، امور ساختمان و… به مشتریان
ارائه خدمات به مشتریان خرده پا كه نیازبه خدمات مشخصی دارند
ارئه خدمات به شركتهای بزرگ و سازمانهای دولتی
ارائه خدمات مشاوره‌ای درسرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام ومبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
تجهیز منابع پولی ازطریق ابزارهای غیر ترازنامه‌ای مانند اعتبارات اسنادی واوراق بهادار مشتقی (زهرا محمدی ۱۳۸9، 19).
مؤلفه‌های تأثیر گذار برتجهیزمنابع پولی در بانكداری نوین در این بخش به اختصار به معرفی مؤلفه‌هایی كه موجب افزایش قدرت بانك‌ها درجذب منابع مالی می‌شوند می‌پردازیم. هرچند درایران بعضی ازپارامترها به دلیل ضعف دربازاریابی بانكی ناشناخته باقی مانده‌اند، ولی با بازاریابی بانكی وازطریق تحقیق ونظر خواهی علمی ازكاركنان و مدیران با تجربه درسیستم بانكی ومشتریان بانك‌ها، عوامل مؤثر حتی برای هرشعبه ازیك بانك نیز قابل شناسایی است.
2-2-17- 1- فناوری اطلاعات وارتباطات
دربخش بانكداری، نوآوری‌های جدید مانند: پول الكترونیكی، پایانه‌های انتقال ودریافت و پرداخت اتوماتیك، بانكداری مجازی و بانكداری اینترنتی لحظه‌ای تحول عظیمی رادراین بخش ایجاد كرده‌اند وباعث ارتقای كارایی، بهره‌وری، سرعت دربرقراری ارتباطات وكاهش هزینه‌های عملیاتی برای بانك‌ها شده‌اند. لذا بانك‌ها برای كسب مزیت رقابتی درعرصه‌های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید ازبانكداری الكترونیكی و تكنولوژی مربوطه استفاده كنند. درایران مهمترین چالشی كه بانكداری الكترونیكی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از این تكنولوژی وحاكم بودن تجارت سنتی می‌باشد ( رضا حسینی مقدم، 1390، 68 ).
2-2-17- 2- مهارتهای نیروی انسانی
دربانك‌ها ومؤسسات مالی بیشترخدمات توسط نیروی انسانی ارائه می‌شود و تجهیز منابع درسطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن كاركنانی ماهروآموزش دیده است. در بعد فنی، كاركنان باید توانایی استفاده ازتكنولوژی جدید راداشته و در شغل خود حرفه‌ای باشند، دربعد انسانی، كاركنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان درتعامل وارتباط باشند ودر بعد ادراكی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشكلات مشتریان بپردازد (محمد سیفی 1390 ، ۲۱ ).
2-2-17- 3- تنوع خدمات بانكی
بانك‌ها برای ارائه خدمات نوین ومحصولات جدید نیازبه بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها با بازاریابی نوین امكان پذیر است. دربانكداری نوین، بانك‌ها برای شناسایی مشتریان ونیازهای آنها دست به بازاریابی تك به تك وبازاریابی براساس پایگاه داده‌ها می‌زنند. بازاریابی تك به تك؛ یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تك تك مشتریان. امروزه به دلیل بهره‌گیری ازفناوری رایانه‌ای، بازاریابی تك به تك درمقیاس وسیعی قابل اجرا واقتصادی است. تكنولوژی پایگاه داده‌ها این امكان رابه بانك‌ها می‌دهد كه رد تك به تك مشتریان خود را دنبال كنند. بانك فورتیس كه بزرگترین بانك بلژیك است دارای یك پایگاه داده‌های غنی است كه اطلاعات مشتریان درآن وجود دارد. استفاده بانك ازتكنولوژی جدید داده‌ها به آنان این امكان را داده است كه در بازاریابی، موفقیت بیشتری كسب كنند. بنابراین با بازاریابی مناسب و علمی می‌توان استراتژی‌هایی رابه كاربردكه محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازاریابی وشناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تجهیزمنابع مالی مطابق استانداردهای جهانی امكان‌پذیر نخواهد بود. یكی دیگر ازچالشهایی كه بانكداری ایران با آن روبروست نداشتن بازاریابی بانكی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یكنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان می شود. (محمد سیفی 1390 ، ۲2 ).
2-2-17- 4- كیفیت خدمات بانكی
خدماتی باكیفیت هستند كه بتوانند نیازها وخواسته‌های مشتریان رابرآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان رابرآورده سازد ویا فراتر ازآن باشد، دارای كیفیت است. سازمانهایی كه به صورت مستمر خدمات با كیفیت ارائه می‌دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می‌دهند، سازمانهایی مشتری‌مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یكی ازمهمترین معیارهای سنجش كیفیت باشد. دربانك‌ها ومؤسسات مالی،عوامل متعددی بركیفیت خدمات بانكی تأثیر می‌گذارند از جمله: میزان نرخ بهره بانكی، سیستم‌های نظارتی و رسیدگی به شكایات، اطلاع‌رسانی دقیق به مشتریان، سرعت ودقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب وتواضع كاركنان دربرخورد بامشتریان و رازداری ومحرم اسراربودن كاركنان درخصوص اطلاعات مشتری كه همگی باعث جذب بیشترمنابع مالی می‌شوند. (محمد اكرامی ۱۳۸9، ۲8 ).
2-2-17- 5- رضایت مشتریان ازكاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالی
كاركنان مهمترین سرمایه هرسازمان می‌باشند و در واقع كاركنان پل ارتباطی بین سازمان ومشتریان هستند. سازمانها بااستفاده ازكاركنان به مشتریان خدمات كیفی ارائه می‌نمایند ورضایت مشتری راجلب می‌كنند. بانكها ومؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیازخود رابامهمترین ابزارشان یعنی كاركنان ازمشتریان اخذ می‌كنند. وجود و بقای یك بانك بستگی به مشتریان آن بانك دارد، اگرمشتریان نباشند بانكی نیزوجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یك بانك مشتریان داخلی آن، یعنی كاركنان بانك

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، بانک مرکزی، نرخ بهره Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد دارایی ها، تامین مالی، وجوه نقد، نقد شوندگی