منابع پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، سلسله مراتب، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان ها به این پدیده برای دسترسی به بازاربزرگتر، ارائه خدمات بیشتر وبهتر، جمع آوری و نگاه دقیقتر و زنده به نظریه ها وسلیقه ها ، انجام راحت ترو سریعتر کارها، ارزانتر کردن هزینه خدمات وعملیات ، کنترل دقیقترودسترسی سریعتربه منابع داخل وبیرون سازمان وارتباطات سریعترو ارزانترنگاه می کنند. شناخت هرچه دقیق وکامل تراز فناوری اطلاعات برای مدیران کارشناسان سازمانها ،آنان رادرتنظیم و طراحی یک استراتژی عملی تر با نگرش فناوری اطلاعات کمک شایانی می کند.( زرگر،1382،ص 15)

2-16- فن آوری اطلاعات ، یک سری ابزاری است
به هرآنچه موجب جمع آوری ،گردش ، پردازش وانتقال اطلاعات وپیامها بدون محدودیتهای مکانی وزمانی باشد فناوری اطلاعات گفته می شود . رایانه ها، شبکه های رایانه ای ، نرم افزارهای کاربردی ، تخصصی یا عمومی ، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ، تجهیزات چند رسانه ای و فراگیر، ارتباطات بدون سیم و امثال اینها ،‌همه در حوزه صنعت فناوری اطلاعات جای می گیرند. با این تفاسیر می توان گفت که تقریبا تمامی افراد به نوعی از فناوری اطلاعات استفاده می کنند ،‌سازمانها نیز استفاده از فناوری اطلاعات را سالها تجربه کرده اند ( زرگر،1382،ص16‌).
2-17- بهره مندی سازمانهای تجاری از فناوری اطلاعات
هیچ سازمانی نمی تواند فناوری قدرتمند دنیای نوین را نادیده بگیرد . سیستم های امروزی فناوری اطلاعات به دست اندر کاران دنیای تجارت کمک می کند تا دربرابرتغییرات مستمرو ناگهانی ،انعطاف،کارایی وقابلیت پاسخگویی بیشتری نشان دهند . فناوری اطلاعات اگردرست به کار رود به سازمانها یا شرکتها کمک می کند تا جریان امورخود را تسهیل کند وبر تواناییها ومهارتهای ویژه ای تمرکز یابد که سبب تمایز این نهاد درمیان رقبای دیگر می شود .امروزه از دست رفتن فرصتهایی که فناوری اطلاعات به دنیا عرضه می کند ، کم و بیش به مفهوم شکست درتجارت است.(صرافی زاده،1383،ص22)

2-18- مزایای فن آوری اطلاعات درسازمانهای تجاری
مزایای فردی :- سرعت عمل درکار- کارکردن حتی درخارج ازمحل کار- دریافت اطلاعات درخارج از محل کار.
مزایای تجاری:- ارتباط نزدیکتر با مشتریان – کاهش در هزینه ها – انعطاف بیشتردرکار ( اسلایت،1381،ص 7).

2-19- نقش IT درفرآیندهای سازمان
نقش IT درفرآیندهای سازمان ، از قیبل تولید و فروش، رشد چشمگیری داشته است . اولین نسخه های فناوری رایانه در ابتدا برای نگهداری اطلاعات عملکرد سازمان استفاده می شد؛ اتفاقات و فعالیتهای روزها و هفته های گذشته را در اختیار مدیران قرار می داد. با توسعه سیستمها و فناوری شبکه ، امکان جمع آوری و استفاده ازاطلاعات هم زمان با رخداد آنها فراهم شد ؛ یعنی اطلاعات عملیات سازمان در لحظه وقوع از طریق شبکه در اختیار مدیران قرار می گرفت. بعدها بسیاری از مراحل ثبت دستی اطلاعات به روشهای اطلاعات رایانه ای و اتوماسیون تبدیل شد و برخی مراحل کاری کارمندان نیز حذف گردید . سیستمهای رایانه ای اکنون امکان مشاهده ونظارت برعملکرد ها را فراهم کرده وخطاها و مشکلات کاری را قبل از وقوع به اطلاع کارمندان ومدیران سازمان می رسانند . بسیاری از فرایند های دستی قدیمی به طور کامل اتومات شده اند . این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است . برخی مشاغل حذف شده اندو برخی کارها که قبلاً دستی انجام می شد ازطریق رایانه وبه شیوه های جدید انجام می شوند ؛ برای مثال ، برنامه ریزها یا افراد مسئول کنترل پروژه ها ، که قبلا کار خود را به روشهای سنتی وروی کاغذ وفرمهای دستی انجام می دادند . اکنون با بکارگیری سیستمهای رایانه ای ویژه ، تبدیل به کاربران تخصصی وبرنامه نویس رایانه ای شده اندو قدرت ومهارت شغلی خودرا چندین برابر توسعه داده اند . استفاده از فناوری اطلاعات ، علاوه بر اثر روی طبیعت کارو محیط کار، نحوه رقابت سازمانها را هم تغییرداده است . IT موجب توسعه وبهینه عملیات داخلی سازمانها ، کاهش هزینه های داخلی وتسریع درامرتولید شده است . کاهش هزینه های فرصت سودآوری حتی در قیمت پایین تر برای محصولات را نیز ممکن ساخته است.باسرعت عمل در رساندن محصول به بازار،دسترسی به سود سریعتر رخ می دهد.IT به یاری فرایندهای بازار یابی وفروش آمده وسرعت عمل دربازار یابی راخصوصاً در مواردی که محصولات جدید موجب کاهش قیمت وپایمال شدن فرصتها می شود بهبود بخشیده می شود . اطلاعات دقیقتری ازمشتری دراختیارعوامل فروش درسازمان قرارگرفته ونیازمشتری به وقع تشخیص داده می شود. محاسبه قیمت دقیق محصول متناسب با نیاز ومنابع هر مشتری امکان پذیر است. بکارگیری سیستمهای IT فرایندهای خرید وانتقال را نیزساده تروسریعتر نموده است . نقشIT تنها به خرید محصول توسط مشتری ختم نمی شود ؛ بلکه می تواند خدمات مشتری را ازطریق حفظ اطلاعات عمومی از هر مشتری واطلاعات ارتباطات مشتری توسعه وبهبود بخشد . حتی امروزه ازIT همراه با محصول و خدمات استفاده می شود وکارایی بیشتری برای مشتری ابداع می کند ؛ برای مثال ؛ حتی اتومبیل که یک کالای فیزیکی است از طریق فناوری های IT می تواند به سیستمهای ترمز جدید معروف به ABS مجهز گردد .( زرگر،1382،ص20)

2-20- فن آوری اطلاعات وساختارسازمانی
یکی از راههای کاهش سلسله مراتب سازمانی توسعه سیستم اطلاعات مبتنی بر کامپیوتراست . رشد سریع سیستم ها اطلاعات کامپیوتری ، ساختارهای سلسله مراتبی سازمانی را سطح نموده وآنان را به سوی عدم تمرکز وجریان افقی اطلاعات هدایت کرده است .

2-21- فن آوری اطلاعات ومزیت رقابتی
فناوری اطلاعات می تواند وضعیت رقابتی سازمان را بهبود بخشد . درواقع ،‌تحقق مزیت رقابتی به توسعه و تطبیق سریع سازمان چنین سیستم هایی بستگی دارد. بعنوان مثال ؛ سیستم های اطلاعات مدیریت مانند ؛ سیستم های پشتیبان مدیریت و تصمیم گیری ، می تواند اطلاعات بهنگام ، مناسب و سریعی را در اختیار مدیران قرار دهند تا آنها بتوانند با حداقل اشتباه ، تصمیم گیری کنند . مشابه همین ، توسط کاهش سلسله مراتب سازماني که موجب بهبود کارایی و نهایتاً مزیت رقابتی سازمان را فراهم می کند ، ‌تامین می شود . یک دلیل ساده برای افزایش کارایی در استفاده از سیستمهای نوین اطلاعاتی ، می تواند کاهش تعداد کارکنان مورد نیازجهت اقدامات سازمانی باشد. به کمک سیستمهای نوین اطلاعاتی شرکتهای کداک واینتل به ترتیب سلسله مراتب سازمانی خود را از 13به 4و از10به 5 سطح تقلیل داده اند . افزایش کارایی ، کاهش سلسله مراتب سازمانی، ازمیان برداشتن موانع سنتی بین بخشهای مختلف سازمان، افزایش کیفیت محصول ، ‌نوآوری ،‌ پاسخگویی بهتر به مشتریان و… دستاوردهایی است که از بکارگیری و توسعه جریان افقی اطلاعات و شبکه های کامپیوتری حاصل شده است . سیستمهای نوین اطلاعاتی موجب توسعه سازمانهای مجازی ،تولیدات مجازی وسازمانهای مشتری گرا شده است.سیستمهای اطلاعاتی وتکنولوژی پیشرفته به سازمان ها این اجازه را می دهد که بدون تحمل هزینه های فراوان سفارشهای دریافتی مشتریان را در اسرع وقت تحویل دهند . شرکت IBM نمونه فعالی دراین رابطه است .مدیران IBM سیستم اطلاعاتی را توسعه داده اند که قادراست از طریق کامپیوترهای شخصی برای نیازهای مشتریان انفرادی سفارش قبول کند وآن را با حداقل هزینه انجام دهد .

2-22- موانع اجرا
سیستمهای نوین اطلاعات مبتنی برکامپیوترعلی رغم تمامی مزیتهای آن به آسانی درسازمان اجرا نمی شوند. مشکلات تکنولوژیک، مقاومت از جانب کاربرها ومخالفتهای سیاسی درون سازمان ،‌ ازجمله عواملی هستند که اجرای آن را با مشکل مواجه می کنند . مدیران باید سیستمهای اطلاعاتی سازمان را به ابزارهای نوین و پیشرفته مجهز کنند . زیرا در عصر ارتباطات استفاده از تکنولوژی های سنتی و قدیمی راه به جایی نخواهد برد ؛‌ اجرای سیستمهای نوین اطلاعاتی فرایند مشکلی است و مدیران ممکن است دراین راه با مشکلات همچون ؛ مقاومت از جانب کاربرها و مقاومتهای سیاسی در سازمان مواجه شوند؛ بهبود تکنولوژی اطلاعات یک اولویت درتمام سطوح عملکردهای سازمان محسوب می شود ؛ سیستم های اطلاعاتی می توانند مزیت رقابتی سازمان را افزایش دهند و همچنین موجب افزایش بهره وری ،‌کیفیت محصول ویا خدمات ، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان را فراهم آورند. بنابراین توسعه سیستمهای نوین اطلاعاتی به عنوان ابزار مدیریت یک ضرورت اجتناب ناپذیرعصر حاضراست .( گیوریان ،1380 ،ص42)
اطلاعات درسازمانهای کشور ما کمتر به عنوان یک دارایی سازمان تلقی می شود وکمتر به نقش آن درتصمیم گیری ها و تحقق اهداف توجه می شود. مدیرانی که این نقش را شناخته اند ، سرمایه گذاری درفناوری اطلاعات را نوعی هدر دادن منابع ویا هزینه از دست رفته نمی دانند . فناوری اطلاعات دارای مفهوم بسیار وسیعی است که دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک ،جامعه الکترونیک و غیره همگی ره آورد کوچکی از کاربرد این فن آوری درسطح کشورهاست. قرن بیست و یکم را باید دوران انفجار دانش ویا اطلاعات نام گذاری نمود . اگر درگذشته قدرت و برتری کشورها ارتباط تنگاتنگ با تجهیزات ونیروی نظامی آنها داشت ، امروزه این برتری را باید درقدرت هرچه بیشتراطلاع رسانی به مردم وبرتری در تکنولوژی اطلاعات دانست . مهمترین ابزارتکنولوژی اطلاعات شامل : کامپیوتر،‌شبکه اطلاعاتی، وداده ها می باشد.
تکنولوژی اطلاعات درهمه جنبه های زندگی انسان کاربرد دارد ،اما می توان بیشترموارد استفاده آن را درصنعت ، تجارت ، ارتش، سازمانهای دولتی ، کشاورزی و آموزش وپرورش بیان نمود.دراین میان احتمال دگرگونی ها درآموزش بسیار عظیم و اجتناب ناپذیراست .
2-23- تکنولوژی نوین اطلاعات وارتباطات
ابزارها و وسایلی که به هرطریق موجب تولید،‌انباشت، پردازش واشاعه اطلاعات شوند تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطی نامیده می شوند . درواقع تکنولوژی اطلاعاتی عبارت است از « مجموعه ابزارها ، ماشین ها و دانش وروش ومهارت استفاده ازآنها درتولید، انتقال وجابجایی ، پردازش، آماده سازی ومصرف اطلاعات ». بنابراین تمام ابزارها ووسایلی را که در تولید ، آماده سازی وانتقال اطلاعات نقش دارند ،‌ اعم از وسایل دستی ساده یک کتابخانه تا وسایل پیچیده وپیشرفته یک مرکز اطلاع رسانی ، تکنولوژی اطلاع رسانی می خوانند . بر این مبنا هررسانه ای که قابلیت انتقال وجابجایی اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگرراداشته باشد وهدف آن برقراری ارتباط باشد ،‌ درقلمرو تکنولوژی ارتباطات قرارمی گیرد. بدین ترتیب تکنولوژی های اطلاعات وارتباطات به گونه ای باهم در آمیخته اند که مجزا کردن آنها بسیار دشوار است . در حقیقت هردو،‌ هدف مشترکی را دنبال می کنند که همان اشاعه اطلاعات در میان مردم است . دستاوردهای انسانی درجریان اختراعات ونوآوری های جدید به طور پیوسته برگستره و دامنه ی تکنولوژی اطلاعات وارتباطات افزوده اند . بدین ترتیب تکوین دنیای جدید قبل ازهرچیزمدیون دستاوردهای تکنولوژی های نوین اطلاعاتی وارتباطاتی است . محوراصلی این فنون امروزه کامپیوتر و ابزارهای ارتباط راه دوراست . « کامپیوترها اساساً کارپردازش وانباشت اطلاعات را انجام می دهند ودر ارتباطات راه دورامکانات پخش وتوزیع این اطلاعات را در سطح بسیاروسیعی فراهم می سازند » بنابراین تکنولوژی اطلاعاتی به مدد ابزارهای ارتباطی رسالت خود راکه همان جابجایی و انتقال اطلاعات است انجام می دهند .عصر حاضر را به واسطه ی بهره گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی « عصر اطلاعات وارتباطات » نام نهاده اند . در این دوران افراد وجوامع بطور مستمربا یکدیگر ارتباط دارند و جهان به شکل یکپارچه درآمده و به « دهکده ی جهانی» تبدیل شده است . نظام های اطلاعاتی وارتباطی : درفرهنگ وبستر درمقابل اصطلاح “نظام” (سیستم) چنین توصیفی آمده است : نظام « واحد پیچیده ای است مرکب ازبخشهای گوناگون که تابع طرحی مشترک بوده وهدفی مشترک را دنبال میکنند»
خلاقیت و نوآوری سازمانی وفناورانه موجب رشد ،‌توسعه وبالندگی شده وقابلیتها ، امکانات وفرصتهای جدیدی را برای فعالیتها و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تکنولوژی اطلاعات، فناوری اطلاعات، انتقال اطلاعات، دسترسی به اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، منابع انسانی، مدیران عالی، بهبود کیفیت