منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

پیروزی دارند.عملکرد تحصیلی به تمامی درگیری های دانش آموز در محیط مدرسه اشاره دارد که در بر گیرنده ی خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش می باشد.(درتاج، 1383 به نقل از نورمحمدیان 1385)
عملكرد تحصيلي به تمامي درگيري هاي دانش آموز در محيط مدرسه اشاره دارد كه دربرگيرنده ي خود كارآمدي، تاثيرات هيجاني، برنامه ريزي، فقدان كنترل پيامد و انگيزش مي باشد (درتاج، 1383 به نقل از نورمحمدیان، 1385)
تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی:
در این پژوهش عملکرد تحصیلی میزان نمره ای است که دانش آموز از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) که شامل 48 سوال است بدست خواهد آورد. آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با 48 سوال ، 5 حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی به شرح زیر را اندازه گیری می نماید: عامل خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل و انگیزش.
تعریف مفهومی انگیزه ی پیشرفت:
فرگوسن(1994)، انگیزه عبارتست از حالات درونی موجود زنده که به شوراندن، تداوم و جهت دهی رفتار منجر می شود. پتری(1996)، از انواع انگیزه، انگیزه ی پیشرفت تحصیلی است. انگیزه ی پیشرفت تحصیلی یعنی میل و گرایش به چیرگی بر موانع ، تمرین قدرت، کوشش برای انجام کارهای مشکل و در عین حال ممکن می باشد. (به نقل از قاسم زاده و همکاران، 1392)
تعریف عملیاتی انگیزه ی پیشرفت:
انگیزه ی پیشرفت نمره ای است که هر دانشجو از پرسشنامه هرمنس(1970)، که شامل 29 سوال است، بدست خواهد آورد. آزمون انگیزش پیشرفت قادر است با 29 سوال ، 4 حوزه مربوط به انگیزش به شرح زیر را اندازه گیری می نماید: عامل سخت کوشی، آینده نگری، اعتماد به نفس و پشتکار

فصل دوّم
ادبيات و پيشينه تحقيق

در اين فصل به صورت مفصل به ادبيات تحقيق پرداخته مي شود. نخست اشاره اي به مفاهيم اضطراب امتحان مي شود، سپس مولفه هاي معرفي شده، توضيح داده مي شوند. در نهايت نيز پيشينه تحقيقات مرتبط داخلي و خارجي ارائه مي شود. در ادامه به معرفي متغير هاي پژوهش پرداخته مي شود.
مباني نظري تحقيق:
مفهوم اضطراب15:
بسیاری از مردم اضطراب را با استرس16 مترادف می دانند؛ در حالی که این دو هم معنی نیستند. استرس یا فشار روانی یک تجربه روانی و جسمانی موقتی است و اضطراب حاصل استرس های مداومی است که فرد در طول زندگی خود تجربه نموده است. اضطراب نگرانی بیش از حد، بی قراری و به هم ریختگی جسمانی و داشتن احساس ناخوشایند و مبهم از وقوع یک اتفاق است که بعضی از آن با عنوان دلشوره و دلواپسی یاد می کنند و برای همه افراد در همه سنین پیش می آید.(بیان، 1393)
با وجود اینکه تفکر درباره منشا و معنی اضطراب طی سده های پیاپی مورد توجه الهیون و فلاسفه بوده است، اغلب گفته می شود که فروید نخستین بررسی روان شناختی اضطراب را انجام داده است. از نظر فروید اضطراب دارای سه بخش خصلت نامطبوع ویژه، پدیده تخلیه یا برون ریز و ادراکی از این دو حالت می باشد. دو نوع اضطراب حالت17 و صفت18 شناسایی شده است. اضطراب حالت به احساس بیم و تشدید فعالیت سیستم عصبی خود مختار گفته می شود که در اوقات گوناگون از نظر شدت تفاوت داشته و در نوسان است اما اضطراب صفت به تفاوت های فردی افراد در مستعد بودن برای اضطراب گفته می شود. افراد نسبت به موقعیت های تهدید آور سطوح متفاوتی از اضطراب را نشان می دهند. شخصی که دارای اضطراب صفت بالایی است در بیشتر موقعیت ها در حد بالایی مضطرب می شود و شخصی که دارای صفت اضطراب پایینی است، حتی در شرایطی که نسبتا تهدید آور است، فقط اندکی اضطراب را نشان می دهد( بال، به نقل از غفاری و بلوچی، 1390)

اضطراب حالتي از تشويش است، هر كسي دچار اضطراب مي شود و آن، تشويشي فراگير، ناخوشايند و مبهم است كه اغلب علايم دستگاه خودكار (اتونوم) نظير سردرد، تعريق، تپش قلب، احساس تنگي در قفسه سينه و ناراح تي مختصر معده نيز با آن همراه است. فرد مضطرب ممكن است احساس بي قراري هم بكند كه نشانه اش اين است كه نمي تواند به مدت طولاني يك جا بنشيند و يا بايستد. مجموعه علايمي كه در حين اضطراب وجود دارد، اغلب در هر فرد به گونه اي متفاوت از ديگران است(كاپلان و سادوك، 2003، ترجمه رفيعي و سبحانيان، 1382).
وجود اضطراب در حد اعتدال آمیز آن، پاسخی سازش یافته تلقی میشود كه موضع گیری متفاوت انسانها در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی را به دنبال دارد اضطراب است كه ما را وا می دارد تا برای معاینه كلی به پزشك مراجعه كنیم، كتاب هایی را كه از كتابخانه به امانت گرفته ایم بازگردانیم، اگر وعده ملاقاتی با كسی گذاشته ایم، به موقع در سرقرار حاضر شویم، در یك جاده لغزنده با احتیاط رانندگی كنیم و…، بنابراین وجود اندكی اضطراب می تواند به عنوان یكی از مؤلفه های شخصیت و در واقع بخشی از زندگی انسان، تاثیر مثبتی بر فرآیند زندگی و تحول آن داشته باشد زیرا این فرصت را برای افراد فراهم میآورد تا مكانیزم های سازشی خود را در صورت مواجه شدن با منابع اضطراب زا، گسترش دهند (دادستان، 1392).
اضطراب در پاره ای مواقع می تواند، سازندگی و خلاقیت را در كودك یا نوجوان به وجود آورد و یا آنها را تحریك كند تا به طور جدی با یك مسئولیت مهم مانند آماده شدن برای امتحان یا پذیرفتن یك وظیفه اجتماعی، مواجه شوند. طبیعی است كه این نوع اضطراب نه تنها هیچ ضرری برای فرآیند رشد انسان ندارد، بلكه امری سازنده و مفید نیز هست. اما در مقابل یك نوع اضطراب مرضی (منفی) نیز وجود دارد كه عامل بسیاری از اختلالات شناختی و بدنی، ترسهای غیرموجه و وحشتزدگی ها به شمار می آید و باعث می شود انسان از بخش عمده ای از امكاناتش محروم گردد. (دادستان، 1392)
اضطراب، به معنای نا آرامی است و به یک حالت عاطفی گفته می‌شود که مشخصه آن، احساس ناامنی است. این حالت، اغلب با دلهره و تشویش اشتباه می شود، لیکن وجه تمایز آن، فقدان تغییرات فیزیولوژیکی چون احساس خفگی، عرق کردن و ازدیاد ضربان نبض که از نشانه های مشخص دلهره به شمار می‌رود، می‌باشد. (رزم آرا، 1370)
انواع اضطراب:
 اضطراب نخستین: در نظریه روانکاوی، به اضطراب مربوط به از دست دادن شیء مورد علاقه و جدایی که با رشد و پیدایش ایگو همزمان است، گفته می شود. در برخی از نظریه ها، این اضطراب بعد از تولد شروع می شود و منشأ تمام اضطراب‌ها است.
 اضطراب علامتی یا هشداردهنده: اضطرابی است که فروید آن را مربوط به پسیکونوروزها می داند. کودک در ضمن رشد یاد می گیرد که وقوع “موقعیت‌های تروماتیک”19 را پیش بینی نموده و نسبت به این احتمال پیشاپیش و قبل از اینکه موقعیت به شکل تروماتیک اضطراب درآید، به اضطراب واکنش نشان دهد.
 اضطراب بنیادی: اضطرابی است که خانم “کارن هورنای” برای احساس تنهایی و درماندگی در مقابل دنیای بالقوه خصومت‌آمیز به‌کاربرده است.
 اضطراب عملکرد: این نوع اضطراب به انجام وظیفه مربوط بوده و به‌ویژه در ارتباط با کسانی که نگران عملکرد جنسی خوب خود هستند، به‌کار می رود. چنین اضطرابی با احساس لذت تناقض دارد و به همین دلیل موجب ناتوانی شخص در عمل جنسی می گردد.
 اضطراب عضوی: اضطرابی است ناشی از یک اختلال عضوی معلوم که با درد جسمی همراه است. این اضطراب در حالت رویا با مکانیسم های انکار، تغییر شکل و جابجایی، به حداقل می‌رسد.
اضطراب خودکار: فروید، در ابتدا معتقد بود که اضطراب با تغییر شکل دادن لیبیدو(انرژی روانی) که به گونه ای دیگر قابل تخلیه نیست، پدید می آید. ولی بعدها این عقیده را کنار گذاشت و اعتقاد پیدا کرد که هر زمان که روان، زیر بار محرک‌هایی که نه قابل تسلط و نه تخلیه هستند، درمی ماند، اضطراب به‌طور خودبه‌خودی ظاهر می شود. این اضطراب خودکار، ممکن است در مقابل محرک‌های درونی و برونی ظاهر شود. (برقعي، 1393 )
اضطراب مزمن: این اختلال، به صورت یک ناراحتی کم و بیش دائم در سطح روانی، جسمانی و یا ارتباطی آشکار می شود. در کودکانی که دارای این اختلال هستند، حالت مفرط و بازخوردهای دفاعی مشاهده می شود. این کودکان به آسانی از جا می جهند و تظاهرات بدنی متعددی مانند اختلال‌های خواب و به‌خصوص بی‌خوابی، بیاشتهایی، اختلال‌های هضمی، تنفسی یا قلبی را از خود نشان داده و به‌ندرت از احساس اضطراب شکایت میکنند(دادستان، 1386).
 اضطراب حاد: این اضطراب، چندین بار در روز و گاه‌و‌بی‌گاه بروز می کند. مدت آنها محدود و آغاز و پایانشان ناگهانی است. در اکثر مواقع، این واکنش ها در برابر رویدادی ناگهانی یا موقعیتی خاص(مرگ یکی از خویشاوندان یا دوستان، تجربه جنسی و مشکلات تحصیلی) بروز می کند.(دادستان، 1386)
 اضطراب واقعی: فروید، اضطرابی را که ناشی از خطر واقعی بیرونی است، “اضطراب واقعی” نامید. او معتقد بود که اضطراب عینی و واقعی، همان عکس‌العمل واقع‌بینانه در مقابل خطرات ناشی از محیط است. اضطراب واقعی، ممکن است به عنوان ترس توصیف شود که این ترس، همان عکس‌العمل تطبیقی است که در بیشتر موقعیت‌ها، هوشیاری و توانایی فرد را در مقابل خطر افزایش می دهد. (طاهری، 1373)
 اضطراب کلی یا وجودی: یکی از انواع بسیار جالب اضطراب که شایسته مطالعه و درک می‌باشد، نوعی است که “سورن  کی یرکه گارد”، فیلسوف دانمارکی آن را توصیف کرده است. کی یرکه گارد، اضطراب کلی را درباره شرایط زندگی خود طرح کرد که “اضطراب وجودی” نام گرفته است. اضطراب وجودی را می‌توان در پرسش‌هایی از این قبیل یافت، که: «به کجا می‌روم؟» «که هستم؟» «می‌خواهم با زندگی‌ام چه کار کنم؟»(طاهری، 1373).
 اضطراب روان‌رنجوری: اضطرابی است که فروید آن را زاده تعارض‌های روانی یا هیجانی نامید.(طاهری، 1373)
 اضطراب غریزی: اصطلاحی است که فروید، گاهی آن را به جای اضطراب نوروتیک به‌کار برده است. اضطراب نوروتیک، اضطرابی است که به منبع نامعلومی مربوط می شود. (پورافکاری،1370)
 اضطراب آشکار: اضطرابی است که شخص از آن آگاه است. (پورافکاری،1370)
 اضطراب پارانویایی: یک اصطلاح روانکاوی برای اضطراب ناشی از ترس از حمله خصمانه دیگران است. (پورافکاری،1370)
 اضطراب اخلاقی: در نظریه روانکاوی، اضطرابی است که از تهدیدهای سوپر ایگو(فرامن) ناشی می شود.(پورافکاری،1370)
 اضطراب واکنشی: ممکن است علائم این اضطراب، مستقیما به یک رویداد مشخص مثل: تجربه تهدید به اخراج شدن یا نگرانی درباره سلامتی مربوط باشند. در بیشتر این موارد، علائم اضطراب با گذشت زمان کاهش مییابند. (مبینی، 1384)
 اضطراب مدیران: اصطلاحی است که برای توصیف واکنش افراطی به اضطراب مزمن وضع شده است. علایم این اضطراب با علایم سایر اختلالات ناشی از اضطراب مشابه هستند با این تفاوت که تا وقتی که پاسخ به اضطراب چندان بارز نباشد، این علایم نادیده گرفته می شوند. (مبینی، 1384)
 اضطراب فراگیر یا منتشر: به نوعی احساس مبهم و گسترده اطلاق می شود که در آغاز ممکن است به اشیاء، رویدادها و موقعیت‌های خاص مربوط نباشد. این اختلال، نه به محتوای فکری وابستگی داشته و نه به صورت علایم جانشین تظاهر می کند. این نوع اضطراب از خصوصیات نوروز20 اضطراب است.(مبینی، 1384)
 اضطراب پس از سانحه: ویژگی های اصلی این اضطراب، بروز خاطرات عودکننده و مزاحم و یا کابوس های تکرارشونده است که همراه بازآفرینی های تجسمی واضح یا بدون چنین بازآفرینی هایی است. (سید محمدی، 1386)
 اضطراب اختگی: یک اصطلاح روانکاوی برای اضطراب ناشی از تهدید واقعی یا خیالی برای کنش‌های جنسی فرد است. این اصطلاح به تهدیدهای سمبولیک مربوط است نه تهدید به آلت تناسلی فیزیکی.(سید محمدی، 1386)
اضطراب وحشت زدگی: فرد مبتلا به این اضطراب، حمله های ناگهانی وحشت‌زدگی را که به هیچ موضوعی ارتباط ندارد، تجربه می‌کند. بیمار ممکن است بگوید: «یک دفعه، بی دلیل احساس می کنم، دارم می‌میرم».(حسین شاهی برواتی، 1379)
 اضطراب هراس: در این نوع اضطراب، بیمار می داند که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، اضطراب آمار