منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح هادی روستایی، رضایت از زندگی، اجتماعی و فرهنگی، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

.
2-1-3-2- طرح بهسازی
طرح بهسازی تهیه و اجرای طرح جامعی است که ضمن انجام بررسیهای اقتصادی ، اجتماعی در سطح دهستان و روستاهای حوزه نفوذ با محوریت مرکز دهستان (روستای مرکزی) به امر سطح بندی خدمات اجتماعی و زیر بنایی در سطح دهستان (حوزه نفوذ) پرداخته و در نهایت طرح هادی روستای مرکزی را تهیه نموده و الگوی هدایت توسعه فیزیکی روستاهای حوزه نفوذ را به وسیله دستورالعملهای مختلف ارائه می دهد (آسایش ، 1382 ، 192).

2-1-3-3- طرح ساماندهی نظام خدمات روستایی دهستان
این طرح از الگوی برنامه ریزی ناحیه ای الهام گرفته است با هدف تهیه طرح پیشنهادی نحوه توزیع خدمات در روستاهای دهستان از طریق سطح بندی مراکز عمده روستایی ، شبکه ارتباطات و تعیین اولویت ها و مرحله بندی پیشنهادات طرح و یافتن چارچوبی مدون و الگویی جهت تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ روستاها صورت می گیرد مسئولیت اجرای این طرح با وزارت جهاد سازندگی بوده است (مولائی هشجین ، 1381 ، 56).

2-1-3-4- طرح هادی روستایی
طرح هادی عبارت است از تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فیزیکی (رضوانی ، 1387، 155) .
طرح هادی یا به عبارتی طرح جامع توسعه روستایی ، راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها ، با آگاهی از وضعیت فرهنگی ، اقتصاد و اجتماعی آن است (شهبازی ، 1389 ، 225) .
در واقع طرح هادی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح هادی ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تعیین می نماید (غفاری و همکاران ، 1389) .
طرح هادي روستايي در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و بر اساس ضوابط و شرايط تعيين شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از سوي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در سطح کل استان هاي کشور و از جمله استان گيلان تهيه، تصويب و اجرا مي شود ( مولائی هشجین ،مقاله تحليلي ،1379 ،45) .

2-1-3-4-1- اهداف تهیه و اجرای طرح هادی روستایی
مهم ترين هدف طرح هادي روستايي تجديد حيات روستا به لحاظ ابعاد فيزيکي، اقتصادي و اجتماعي روستاها است و سامان دهي و اصلاح بافت موجود، ميزان و مکان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملکردهاي مختلف در روستا سه محور اصلي در طرح هادي به شمار مي روند. طرح هادي روستايي در سه مرحله تهيه، تصويب و اجرا مي شود که از انتخاب روستاهاي واجد شرايط و تصويب آن ها در کميته برنامه ريزي شهرستان ها، برگزاري جلسات کميته فني و کار گروه تصويب طرح تا اجراي طرح هادي فرآيند نسبتا پيچيده اي را طي مي کنند( مولائی هشجین ،مقاله تحليلي ،1379،45) .
از اهداف تهیه طرح هادی می توان به ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ، تامین عادلانه امکانات از طریق تسهیلات اجتماعی ، تولیدی و رفاهی ، هدایت فیزیکی روستاها ، ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی ، ارتقاء وضعیت اقتصادی روستا و دستیابی به بهینه های معیشتی روستا با هماهنگی ارگان های ذیربط ، بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در طرح و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر سکونت و فعالیت در آن ، ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی ، تولیدی ، خدماتی مورد نیاز در محیط روستا ، کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی ، ایجاد بستر لازم جهت فراهم شدن زمینه صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستا اشاره نمود . بنابراین اهداف طرح هادی روستایی به بهبود شرایط موجود در روستا و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی اهالی روستا منجر می شود و این نشانگر اهمیت زیاد تهیه و اجرای این طرح در فضای روستایی می باشد .
توسعه پایدار روستایی با عنایت به مدیریت و حفاظت منابع طبیعی پایه گذاری می شود که بتواند نیازهای انسان و نسل های کنونی را تامین نماید و این همان واقعیتی است که از طرح هادی انتظار می رود .

2-1-3-4-2- ضرورت های تهیه و اجرای طرح هادی روستایی
از ضرورت های تهیه و اجرای طرح هادی می توان به گزینه های زیر اشاره نمود :
نابسامانی وضع کالبدی و کیفیت نامناسب مساکن روستایی
الزام اصلاح و بهسازی بافت فیزیکی روستا ها
نبود یک سیستم مناسب هدایت آب های سطحی ، دفع فاضلاب و زباله
لزوم گسترش شبکه های زیر بنایی و خدمات رفاهی در روستاها
رواج وسایل نقلیه موتوری در روستاها
لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی به منظور تداوم تولید
ضرورت کاهش خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی
الزامات بهسازی و مقاوم سازی ابنیه و مساکن روستایی
فراهم آوردن محیط مناسب زندگی در روستاها به منظور توازن شهر و روستا و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی نسل جدید به ویژه جوانان و … (رضوانی ، 1383 ، 153-152) .
مردم ، مدیریت محلی و مردمی به ویژه تلفیق این مدیریت با تکنولوژی مناسب جهت رشد در ابعاد معیشتی خدماتی و رفاهی از مهاجرت های بی رویه روستائیان به شهرها و به وجود آمدن مشاغل کاذب و ایجاد مشکلات شهری جلوگیری شده و زمینه تجدید حیات روستاها فراهم گردد (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،1376، 16).
پس از برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور تفکیک وظایف نهادها ، تهیه طرح هادی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار گردید و به دنبال آن در مورخ 23/12/1375 کلیه عملیات مربوط به اجرای طرحهای هادی روستایی جزء وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد و هم اکنون تهیه و اجرای طرح های بهسازی متوقف شده است (حسین زاده ،1382 ، 45) .

2-1-3-4-3- فرایند تهیه و اجرای طرح هادی
مراحل تهیه و اجرای طرح هادی روستایی را می توان به طور کلی در سه فاز مشخص نمود . فاز اول شامل مراحل تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است که به شرح زیر می باشد :
انتخاب روستا
تخصیص اعتبار
انتخاب و تعیین مشاور تهیه کننده طرح
تهیه نقشه پایه طرح هادی روستایی
بررسی و تصویب نقشه های پایه توسط واحد فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
تهیه طرح هادی روستایی و برگزاری جلسات کمیته فنی و شورای تصویب
تدوین گزارش نهایی و نقشه ها و تحویل آن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ارسال آن به سازمانهای ذیربط
فاز دو : تهبه نقشه تفصیلی روستا
فاز سه : اجرای طرح هادی روستایی (حسین زاده ،1382 ، 42)

2-1-3-4-4- ارزیابی طرح هادی
ارزیابی پروژه های منفرد و کل طرحها به منظور اعمال اصلاحات لازم در حین اجرای طرح ، تعیین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها و کسب رهنمودهایی برای طرحهای مشابه در آینده بسیار ضروری است . بررسی و ارزیابی را نه تنها باید در حین اجرای پروژه ها و طرح ها انجام داد بلکه مدتی پس از پایان آنها نیز به منظور بررسی عملکرد کلی شامل آثار مستقیم و غیر مستقیم و ثانویه آنها باید ارزیابی مجدد صورت گیرد (مهندسان مشاور DHV ، 1371 ، 435) .
ارزیابی روندی است اصولی و بنیادی در برنامه ریزی و راهنمایی است عملی برای کار طراحی و تصمیم گیری در واقع ، محصولات و یافته های ارزیابی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای طراحی در طول روند برنامه ریزی بکار رود . ارزیابی یک روند تحصیلی است که در آن کوشش می شود دلیلها و شواهدی دال بر مزایا و معایب طرحهای معین فراهم شود و نگرشهای جدید برای تهیه آلترناتیوهای برتر بدست آید . بنابراین این مدارک و شواهد برای تعیین کنندگان خط مشیها فراهم می آورد تا آنان را در اتخاذ تصمیم ، بر مبنای صحیح یاری رساند (قراگزلو ، 1365 ، 1) .
لازم به ذکر است طرح هادی با وجود فراهم کردن رفاه نسبی برای روستاییان ، در ساماندهی روستاها ، موفق نبوده است و ارزشیابی این طرح ها ضروری است (عسگری ، 1383 ، 1) .

2-1-4- کیفیت زندگی
بحث درباره مفهوم و معانی کیفیت زندگی مبحث جدیدی نبوده و در دوران یونان باستان ، افلاطون و ارسطو نظریاتی درباره آن مطرح کرده اند (Pukeliene and Starkauskiene , 2009,8) . مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک رشته جداگانه از دهه 1960 میلادی وارد مباحث علمی در اروپای غربی و شمال آمریکا شد (Pukeliene and Starkauskiene , 2011,157). در ادبیات نظری توسعه ، موضوع کیفیت زندگی از آغاز دهه 1990 به بعد ، اهمیت فوق العاده ای یافته و مبنای تمایز و دسته بندی نوین کشورها در سال های اخیر شده است (عنبری ، 1389، 150). در حال حاضر بهبود کیفیت زندگی هدف مشترک جامعه بین المللی بوده و در جوامع روستایی هدف نهایی برنامه ها و پروژه های اجرا شده ، بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن می باشد (Quaghebeur & et al , 2004 , 162) . با گذشت چند دهه از رواج مفهوم کیفیت زندگی و انجام پژوهش های متنوع درباره این موضوع ، تعریف واحدی وجود ندارد که مورد قبول همه باشد (غفاری و همکاران ،1390 ، 3) . در واقع مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی ، زیست محیطی و بیماریهای روانی محدود می شد اما طی دو دهه گذشته به مفهومی چند بعدی بسط یافته است (جمعه پور و رشنودی ، 1390 ، 50 ).
سازمان بهداشت جهانی ، کیفیت زندگی را به معنای درک فردی هر فرد از موقعیت خود در زندگی در بستری از فرهنگ ها و ارزش های اجتماعی که فرد در آن زندگی می کند و دارای انتظارات می باشد تعریف می کند (Rana & et al , 2009 ,14) .
از نظر لایارد روابط خانوادگی ، وضعیت مالی و اشتغال ، روابط فرد در جامعه و آزادی فردی نشان دهنده کیفیت زندگی هر فرد می باشد (Layard,2005,7). در حال حاضر بیشتر محققان مفهوم کیفیت زندگی را به عنوان یک مفهوم ذهنی و چند بعدی می دانند (Bartlett & et al,2010,14) .
در مطالعات اخیر کیفیت زندگی به دو روش اندازه گیری می شود . روش اول ، شاخص های عینی مانند تولید ناخالص داخلی ، شاخص پیشرفت اصلی ، شاخص سلامت اجتماعی و شاخص توسعه انسانی می باشد (رضوانی و همکاران ، 1389 ، 81) . روش دوم شامل شاخص های ذهنی می باشد . بعد ذهنی کیفیت زندگی نشان دهنده چگونگی ارزیابی و احساس فرد در مورد زندگی است ، در این بعد هر فرد چگونه زیستن خود و احساسش را از زندگی ارزیابی می کند (پورطاهری و همکاران ، 1390 الف ، 18) .
در نواحی روستایی ابعاد کیفیت زندگی شامل ابعاد ذیل است : اجتماعی و فرهنگی مانند سنت ها ، وجود زیر ساخت های اجتماعی ، میزان انسجام اجتماعی ، بعد زیست محیطی به معنای رفاه انسان که ناشی از حفاظت و ارتقای محیط زیست روستا و بعد اقتصادی که به معنای رفاه و امنیت درآمد می باشد (Wilkinson and Pickett,2009,31) .
محققان حوزه کیفیت زندگی با چهار مسئله روبه رو هستند ، ابتدا با چه روشی به اندازه گیری کیفیت زندگی در افراد بپردازند ، دوم اینکه کدام ابعاد وجودی انسان در اندازه گیری مورد استفاده قرار بگیرد ، سوم چگونه اندازه گیری برای افراد و گروههای مختلف صورت بگیرد و چهارم چگونه نتایجی ارائه شود تا اجازه مقایسه میان افراد و گروهها را بدهد (Rahman & et al,2011,147) .
نتایج تحقیقات برخی محققان نشان می دهد رابطه مثبتی میان خدمات (مسکن ، حمل و نقل و بهداشت) و کیفیت زندگی افراد وجود داشته و با افزایش خدمات کیفیت زندگی افراد بهبود می یابد (Epley and Menon,2008,178 ) . این امر به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارای نمود بیشتری است و در بروز مهاجرت های روستایی هم موثر می باشد (Recardo and Aide ,2007,147) .
به طور کلی، افرادی که دارای تحصیلات کم ، بیماری، بیکاری دارای کیفیت پایین از زندگی بوده و سطوح پایین تر رضایت از زندگی و شادی می باشند (Bartlett,2010,122) .
عوامل کلیدی تعیین سطح رضایت از زندگی عبارت است از داشتن درآمد، بهره گیری از یک زندگی خانوادگی رضایت بخش، و سالم بودن است. یک مطالعه اولیه رفاه اقتصادی در شرق اروپا بین سالهای 1991 و 1995 نشان داد که رضایت از زندگی متاثر از سن، تحصیلات، موقعیت نسبی اقتصادی و بیکاری است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد برنامه ریزی توسعه، فعالیتهای اقتصادی، روابط شهر و روستا، سلسله مراتب شهری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کشورهای در حال توسعه، رضایت از زندگی، جمع آوری اطلاعات، سرمایه اجتماعی