منابع پایان نامه ارشد درمورد شیمی درمانی، عوامل محیطی، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

دخالت نمايند. تومورهاي خوش‌خيمي که در مغز بوجود مي‌آيند خارج کردن کامل آنها غالبا مشکل يا غير ممکن است و بنابراين فشار ناشي از اين تومورها که در داخل کاسه سر به ساختمانهاي مجاور وارد مي‌شود ممکن است باعث مرگ گردد.
تومورهاي بدخيم
تومورهاي بدخيم به طور تصاعدي رشد کرده و اگر جلوي رشدشان گرفته نشود به طرق مختلف باعث مرگ بيمار مي‌گردند. اين تومورها سريعا رشد کرده و سلولهاي تشکيل‌دهنده آنها از سلولهاي تومورهاي خوش‌خيم کمتر تمايز يافته‌اند. به عبارت ديگر اين تومورها تمايل دارند که همانند بافت جنيني که از آن عضو اصلي (قبل از سرطاني شدن) توسعه پيدا کرده باشند. تومورهاي بدخيم غالبا به ساير بافتها انتشار يافته (متاستاز) و برداشتن موضعي تومور در اطراف خط قطع کردن تومور است.
انتشار تومورهاي بدخيم با تهاجم مستقيم به بافتها مجاور و همچنين با تشکيل تومورهاي ثانويه در اندام‌هايي که دور از محل تومور اوليه هستند، صورت مي‌گيرد. متاستازها بطور خيلي شايع در غدد لنفاوي، ريه‌ها، کبد، استخوانها، غدد فوق کليوي، کليه‌ها و مغز يافت مي‌شوند. تومورهاي اصلي به عنوان رشد اوليه شناخته شده و متاستازها رشدهاي ثانويه ناميده مي‌شوند. به دليل اينکه
انتشار تومورها
انتشار اين تومورها به نواحي دور، از سه راه صورت مي‌گيرد:
انتشار لنفاوي سلولهاي تومور در داخل عروق لنفاوي مجاور رشد کرده و از يکديگر جدا شده و به غدد لنفاوي آن منطقه منتقل مي‌شوند، که در آنجا ممکن است رشد ثانويه روي دهد. رشد ثانويه ممکن است در نهايت غده لنفي را نابود ساخته و مجدداً به داخل عروق لنفاوي راه يافته و از طريق سيستم لنفاوي به سمت جلو پيشروي ‌نمايد.
انتشار عروقي سلولهاي تومور ممکن است به مويرگ‌ها يا وريدهاي محلي حمله کرده و از طريق جريان خون به سمت جلو حمل شوند. اين سلولها در شبکه‌هاي ميرگن ساير اندامها مستقر شده و آنگاه رشد ثانويه ممکن است صورت گيرد. سلولهاي تومور که وارد شاخه‌هاي وريد باب مي‌شوند تمايل به مستقر شدن در کبد دارند.
سلولهايي که وارد وريدهاي سيستماتيک مي‌شوند تمايل به استقرار در ريه‌ها دارند. به هر حال، برخي از سلولهاي تومور، از طريق مويرگهاي ريوي عبور کرده و ممکن است رشد ثانويه را در ساير بافتها ايجاد کنند. سلولهاي بدخيم ناشي از تومورهاي اوليه ريه ممکن است به همين طريق وارد گرش خون سيستماتيک شده و رشدهاي ثانويه را در بافتها ديگر تشکيل دهند.
انتشار توسط عمل کاشتن سلولهاي تومورهايي که داراي يک پرده سروزي هستند ممکن است از آن جدا شده و روي قسمت‌هاي ديگر آن پرده کاشته شوند. به عنوان مثال، کارسينوماي تخمدان ممکن است به اين طريق در سرتاسر حفره صفاق پخش شود. تهاجمات موضعي و انتشار متاستاتيک تومورهاي بدخيم، خارج ساختن کال آنها را فوق‌العاده مشکل مي‌سازد. سرعت رشد تومورهاي بدخيم بطور قابل توجهي فرق مي‌کند. ولي بطور کلي، هرچه سلولها کمتر تمايز يافته باشند، تومور سريعتر رشد مي‌کند.
تومورهاي بدخيم ممکن است در ابتدا هيچ علامت کلينيکي نداشته باشند ولي با پيشرفت رشد، تحليل رفتن عضلات و آنمي شديد از علائم شايع است. مرگ ناشي از تومورهاي بدخيم بدلايل مختلفي روي مي‌دهد ولي عوارضي از قبيل پنوموني يک دليل شايع اين مرگها است. تومورهاي داخل مجاري گوارشي با ايجاد انسداد مي‌توانند باعث مرگ گردند. و يا ندرتا مرگ در اثر نارسايي کبد به خاطر وجود متاستازها در آن روي مي‌دهد. تومورهايي که در مغز قرار دارند معمولاً به خاطر اعمال فشار روي مغز باعث مرگ مي‌گردد.
متاستاز
متاستاز به مهاجرت سلولهاي سرطاني از يک بافت به بافت ديگر، گفته مي‌شود. در برخي از سلولهاي توموري تعداد اندکي از خصوصيات سلول اوليه تغيير مي‌کند و سلول توموري هنوز کم و بيش شبيه سلول اوليه‌اي که از آن منشأ گرفته مي‌باشد. تومورهايي که در اثر اين سلولها پديد مي‌آيند تومورهاي خوش‌خيم ناميده مي‌‌شود. تومور هاي خوش‌خيم، گسترش محدودي دارند و تومور، فقط در همان محل سلول اوليه مشاهده مي‌شود. اما در برخي از سلولهاي توموري در اثر جهشهاي بيشتر، اغلب خصوصيات سلول اوليه تغيير مي‌کند. اين سلولها پروتئين هايي را بيان مي‌کنند که در حالت عادي در سلولهاي نرمال، بيان نمي‌شوند. همچنين در اين سلولها از بيان برخي از پروتئينها، جلوگيري مي‌شود. اين تغييرات در بيان پروتئينهاي سلولي باعث مي‌شود سلول سرطاني، ارتباط خود را با سلولهاي مجاور از دست دهد و با تجزيه ماتريس بين‌سلولي، از محل اوليه خود مهاجرت کرده و به محل ديگري برود و در آنجا نيز باعث ايجاد تومور شود. به عمل مهاجرت سلولهاي سرطاني از محل اوليه به محلي ديگر، متاستاز، و به اين نوع تومورها، تومورهاي متاستاتيک يا تومورهاي بدخيم گفته مي‌شود.
4 -4 .سبب شناسی سرطان
سرطان یک فرایند پویا است که توسط متغیرهای ناشناخته و مستقل متعددی موجب تغییرات مولکولی سلول شده و منجر به تداخل در سیستم تکثیر سلول می‌شود.
اولین تغییر سلولی آشکار در پیدایش سرطان، تراریختی و تغییر شکل سلول است. عواملی که به ایجاد سلولهای سرطانی کمک می‌کنند عبارتند از:
استعداد میزبان: عوامل ژنتیکی از جمله نقایصی در کروموزوم‌ها و یا انتقال ژن معیوب به جنین
عوامل ایمنولوژیک(ایمنی): مانند نارسایی مکانیسم ایمنی طبیعی بدن
داروهای سرکوبگر ایمنی: موجب سرکوب مکانیسم ایمنی طبیعی شده و زمینه‌ ابتلا به سرطان را فراهم می کنند
عوامل محیطی: تماس با مواد سرطان‌زا مانند آزبست، پرتونگارها و رادیوم‌ـ پرتوهای یونیزه شامل امواج الکترومغناطیسی
ویروسهای القا کننده سرطان: ویروسهایی هستند که قابلیت تغییر دادن شکل سلولی را که آلوده می‌کنند، دارند و در نتیجه منجر به تکثیر خارج از کنترل سلول‌های مورد نظر می‌شوند. این تکثیر فزاینده موجب تومور یا سرطان می‌شود.
عوامل ترشح هورمونی: عوامل ترشح هورمونی اغلب موجب تسریع روند بدخیمی بیماری می‌شود. (pezeshk.us ، 1393)

4 – 5 . روشهای اصلی درمان سرطان
4-5-1. شیمی درمانی
شیمی‌درمانی یکی از روش‌های درمان سرطان و یا تخفیف موقت آن با استفاده از برخی داروهای خاص است که در اصطلاح پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته می‌شود. کار اصلی این داروهای خاص از بین بردن عضو بیمار بدون صدمه به بافتهای مجاور آن است.این نوع از درمان اثراتی هم بر روی سلول‌ها و بافت‌های بدن دارد. یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و خشک شدن پوست است. (ویکی پدیا ، 1393)
شیمی درمانی یک شیوه رایج در معالجه بیماری‌هاست که سلول‌ها و بخصوص سلول‌های میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های سرطانی را با استفاده از داروهای شیمیای و مواد شیمیایی از بین می‌برد. معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که برای درمان غدد سرطانی استفاده می‌شود محدود نمی‌شود بلکه آنتی بیوتیک‌ها را نیز در بر می‌گیرد. شیمی درمانی (به آن کِموتراپی هم گفته می شود) نوعی از درمان سرطان است که در آن از دارو برای نابود کردن سلول های سرطانی استفاده می شود. شیمی درمانی رشد سلول های سرطانی که تقسیم و رشد بالایی دارند را کاهش می دهند یا متوقف می کند. ولی شیمی درمانی می تواند به سلول های سالم خصوصاً آن دسته که رشد بالایی دارند مانند سلول های پوششی دهان، روده و مو هم آسیب بزند. معمولاً عوارض جانبی بعد از اتمام شیمی درمانی بهتر یا کاملاً برطرف می شود. سته به نوع سرطان و میزان پیشرفتگی آن، شیمی درمانی می تواند:
· سرطان را معالجه کند : اگر شیمی درمانی سلول های سرطانی را تا حدی از بین ببرد که دیگر پزشک نتواند اثری از آن را در بدن بیابد و بیماری، دیگر باز نگردد.
· سرطان را کنترل کند : اگر شیمی درمانی از انتشار سرطان جلوگیری کند، سرعت رشد آن را کاهش دهد یا سلول های سرطانی که در سایر نقاط بدن پخش شده اند را نابود کند.
· بهبود علائم سرطان : (به آن درمان پالیاتیو هم گفته می شود) اگر شیمی درمانی توموری که باعث فشار یا درد شده است را کوچک کند. (دکتر احتجاب ، 1393)

بخش شیمی درمانی بیمارستان مهر تهران
4-5-2. پرتو درمانی
پرتودرمانی یا رادیوتراپی (به فرانسوی: Radiothérapie) یکی از مهم‌ترین شاخه‌های فیزیک پزشکی است. پرتودرمانی به درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می‌شوند یا از داروهای حاوی مواد نشاندارشده ساطع می‌شوند گویند. (ویکی پدیا ، 1393)
پرتو درماني يكي از روشهاي درماني در دانش پزشكي براي درمان سرطان است. در جريان پرتو درماني با استفاده از اشعه يا پرتوهاي داراي انرژي زياد ( پرتو يونيزان ) سلولهاي بيمار يا مشكوك را از بين مي بريم. پرتو درماني مي تواند مانند ساير درمان ها براي بيمار عوارضي داشته باشد. خوشبختانه اكثر عوارض گذرا و قابل كنترل مي باشند. پرتو درمانی استفاده از پرتوهای یونساز برای ازبین بردن یا کوچک کردن بافت‌های سرطانی است. در این روش در اثر آسیب DNA، سلول‌های ناحیه درمان (بافت هدف) تخریب و ادامه رشد و تقسیم غیر ممکن می‌شود. اگرچه پرتو علاوه بر سلول‌های سرطانی به سلول‌های سالم نیز آسیب می‌رساند ولی اکثر سلول‌های سالم بهبودی خود را دوباره بدست می‌آورند. هدف از پرتو درمانی از بین بردن حداکثر سلول‌های سرطانی با حداقل آسیب به بافت‌های سالم است. (mums.ac.ir ، 1393)

نحوه کارکرد و عبور پرتوها با استفاده از اشعه گاما یا الکترون برای ازبین بردن سلولهای سرطانی

دستگاه رادیوتراپی
4-5-2-1. استفاده از سایبر نایف
سایبرنایف تنها سیستم رادیو-جراحی است که از ترکیب سیستم شتاب دهنده خطی، بازوی روبات و هدایت تصویری تشکیل شده است. سایبرنایف با دقت منحصر به فرد خود تومورهایی را که با استفاده از بیشتر سیستم های رادیوجراحی قابل رؤیت نیستند هدف قرار می دهد. سایبرنایف درمانی بدون درد و بدون خونریزی و سریعتر از سایر روش‌ها است. طول درمان آن با توجه به سرعت شروع دوز و تکنولوژی نظارت واقعی بر تومورهای در حال حرکت، از درمان معمولی کوتاهتر می باشد. تکنولوژی سایبرنایف ماوراء نیاز به عمل جراحی، به صورت گزینه درمانی بسیار جالب درآمده است. ( anadolumedicalcenter.ir،1393)

درمان با سایبرنایف مرکز درمانی آنادولو
سایبرنایف بوسیله بازوی روباتیک خود، پرتوهای انرژی پرقدرت را از مسیرهای چندگانه به محل دقیق تومور حمله و موجب نابودی آن میشود. به وسیله این روش درمان، میزان عوارض جانبی تا مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا می کند زیرا این دستگاه روباتیک سعی می کند پرتوهای تابشی را به محل دقیق تومور بتاباند و از درگیر کردن بافتهای سالم آن خوداری می شود. به علاوه، تکنولوژی جدید سایبر نایف میتواند هدف های متحرک مانند سرطان ریه را هم به آسانی نابود کند. این دستگاه قابلیت تنظیم بر اساس حرکات مرتب سینه هنگام نفس کشیدن را دارد. این باعث میشود که دیگر نیازی به نگهداشتن نفس توسط بیمار نباشد و درمان با سرعت بیشتری پیش رود. بدون هیچ برش و یا بیهوشی در طول درمان، اکثر بیماران میتوانند پس از پایان جلسه رادیوسرجری به زندگی عادی خود برگشته و به فعالیت روزانه خود بپردازند.
هدف‌گیری تومورها در سایبرنایف با دقت بیشتری، نسبت به شیوه‌های معمول صورت می‌گیرد. سایرنایف نخستین بار در سال ۱۹۹۰ معرفی شد. اولین بار از روبات «فانوک» ساخت ژاپن در سایبرنایف استفاده شد اما سیستم‌های مدرن‌تر از روبات آلمانی موسوم به KUKA KR 240 استفاده می‌کنند.

اجزای سیستم سایبرنایف
دور بیمار، دوربین‌های اشعه ایکس‌ای قرار داده می‌شوند که موقعیت آناتومیک عضو هدف را به دقت مشخص می‌کنند، موقعیت بدن، با جایگاه توده که به وسیله سی‌تی یا MRI مشخص شده است، مقایسه می‌شود و یک برنامه کامپیوتری با دقت بازوی روبات را هدایت می‌کند، طوری که پرتو با دقت به توده تابانیده شود.
برای انجام فرایند سایبرنایف از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌شود، مثلا در مورد توده‌های واقع در حفره جمجمه از سیستمی موسوم به ۶D skull استفاده می‌شود. با این شیوه میزان دقت سایبرنایف به نیم میلیمتر می‌رسد.
اما در مورد توده‌های نخاع یا ریه، اوضاع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب کودکان، مورفولوژی، مرگ طبیعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، بیماران مبتلا، کاهش اضطراب، دارو درمانی