منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک زندگی، رژیم غذایی، اروپای غربی، تفاوتهای جنسیتی

دانلود پایان نامه ارشد

کردند. در الگوی اول بار مثبت فاکتور روی فرآورده های گندم،دسرها،و گوشت بود. الگوی دوم با مصرف بالای لبنیات کم چرب و غلات صبحانه کم فیبر مشخص می شد. الگوی سوم بار فاکتور بالا برای نوشیدنیهای شیرین شده و غذاهای صنعتی داشت و الگوی چهارم بار فاکتور متوسطی برای محصولات ذرت و حبوبات داشتند(Lozada and et al,1999).
کاکرهام و همکارانش4(2006): باتحقیقی که در روسیه،قزاقستان،بلاروس و اوکراین انجام دادند به این نتیجه رسیدند که فشارهای روانی بر رژیم غذایی افراد تاثیر گذار بوده است. افرادی که فشار روانی کمتری داشتند رژیم غذایی متعادلتری داشتند و همچنین آنهایی که میتوانستند رژیم غذایی مطلوبی داشته باشند احساس بهتری در زندگی داشتند(Cockerham and et al,2006).
ریتچی وهمکاران5(2007)در مطالعهای آینده نگر الگوهای غذایی 2371 نوجوان دختر 9 تا 11 سال کالیفرنیای را به مدت 10 سال بررسی کردند و مشاهده نمودند که مشخصه های الگوهای غذاهای سالم مصرف بالای میوه ها،لبنیات، غلات فاقد چربی اضافه شده ،غذاها وسوپهای مخلوط و مصرف پایین نوشیدنیهای شیرین شده، دیگر شیرینی جات،سرخ کردنیها،برگرها و پیتزا می باشد(Ritchie and et al,2007).
کاکرهام و همکارانش6(2004): با مقایسه ی تغذیهی قزاقستان و قرقیزستان به این نتیجه رسیدند که قزاقها دو برابر قرقیزیها مصرف روزانهی گوشت دارند ولی در زمینه ی مصرف سبزیجات 22درصد و میوه 19درصد قزاقها کمتر از قرقیزیها مصرف میکنند. زنان بیشتر از مردان سبزیجات و میوه مصرف میکنند و افراد شاغل و طبقه ی بالای شغلی افراد جوان و متاهل بیشتر از دیگران گوشت و میوه و سبزی استفاده میکنند(Cockerham and et al,2004).
نتایج پژوهش ساکس7 (1999) و باو(1998) نشان داد که رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات تازه با استفاده بیشتر از گوشت مرغ و ماهی نسبت به گوشت قرمز و همچنین جایگزین کردن روغن های غیر اشباع شده به جای روغن های اشباع شده ، نقش مهمی در کاهش پر فشاری خون اولیه دارد(Sacks and Baow,1998,1999).
کولین8نیز از یک کارآزمایی بالینی(1999) نتیجه گرفت که کاهش مصرف نمک در الگوی تغذیه یکی از تغییرات مهم در سبک زندگی است که موجب کاهش فشار خون در بیماران با فشار خون خفیف می شود . در مورد استفاده از روغن جامد، گوشت قرمز و مصرف کم میوه و سبزیجات تازه با پرفشاری خون بین گروه مبتلا به پرفشاری خون و گروه شاهد تفاوت معنی دار مشاهده شد(Colin,1999).
مه نل،مورکت و فان اوترلو9(1992):در بررسی الگوهای غذایی دریافتند که زنان کمتر از مردان غذا میخورند و پرهیز از مصرف گوشت قرمز در میان آنان بیشتر است. در حالی که مردان نوشابه های الکلی بیشتری می نوشند،زنان بیشتر گرایش به نوشیدن قهوه و شیر دارند. پژوهش آنان نشان داد تفاوتهای جنسیتی در مصرف موادغذایی به گونه ای گسترده از باورها،تابوها،تجویزها و دستورهای فرهنگی جوامع گوناگون تاثیر می پذیرد(Mennell and et al,1992).
سه ئونگ و همکاران10(1996):در بررسی رفتارهای مرتبط با سلامتی مردم وارنا،گلس کو،ادین بورو در یافتند که مردم وارنا به گونه ای معنادار کمتر از مردم گلس کو و ادین بورو میوه و سبزی مصرف میکنند(Seong,1996).
استپ ت،واردل11(2001):در مقایسه ی دانشجویان اروپای شرقی با دانشجویان اروپای غربی دریافتند که دانشجویان کشورهای اروپای غربی با مصرف الیاف گیاه(میوه،سبزی و دانه های گیاهی) و پرهیز از نمک و چربی شیوه ی زندگی سالم تر و بهداشتی تر را نسبت به همتایان شرقی دارند(Stept and Wardel,2001).
شتی12(2002): در بررسی خود درباره ی دگرگونی تغذیه در هند تاثیر این دگرگونیها در پیدایش و گسترش بیماریهای مزمن غیرعفونی توجه کرد. وی دریافت که دگرگونیهای جمعیتی، شهرنشینی و دگرگونی الگوهای تغذیه و عادتهای غذایی به پیدایش بیماریهای مزمن انجامیده است(Shetty,2002).
جرموو و ویلیامز13(2004):با تحقیقی که در استرالیا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین انتخاب غذاهای نامطلوب و فقر تغذیه با طبقه ی کارگر و گروههایی از طبقهی اجتماعی پایین رابطهی معناداری وجود دارد(Germove and Williams).
کاکرهام14(2000):در ارتباط با سبک زندگی سلامت محور تحقیقی در روسیه انجام دادکه نشان می داد که مردان به طور معناداری بیش از زنان چربی مصرف میکنندو با افزایش سن میزان مصرف چربی کمتر میشود و با بالا رفتن تحصیلات و درآمد گرایش به مواد چربی بیشتر می گردد. همچنین افراد شاغل میزان استفاده از چربیشان زیاد گزارش شد(Cockerham,2000).
نتايج حاصل از تحقيق فرنچ و همكاران15(2000)حاكي از آن است كه ارتباط نزديكي بين ميزان استفاده از غذاهاي آماده رستوراني با دريافت كالري بالا، چربي اضافي و افزايش وزن وجود دارد و افزايش بيش از حد وزن جمعيت ميتواند عامل خطر مهمي محسوب شود. اگرچه دريافت چربي در رژيم غذايي به عنوان درصدي از كل كالري دريافتي در جمعيت ايالات متحده در سالهاي اخير 1977 – 1978 از 40 درصدبه 33 درصددر 1994 كاهشيافتهاست .اماهمچنانسطح دريافت چربي مجاز بيش از 30 درصد مي باشد(French and et al,2000).
نتايج حاصل از تحقيقلی16(2009)نشان دادکه افزايش تراكم فروشگاههايي كه در محله ها غذاهاي آماده عرضه مي كنند با سبك زندگي ناسالم، پروفايل هاي رواني فقيرتر و افزايش خطر چاقي در بين افراد مسن ارتباط دارد(Li,2009).
جكانوسكي و همكاران17(2001)در تحقيقي با عنوان «راحتي، قابليت دسترسي و تقاضا براي غذاهاي آماده» به بررسي افزايش تقاضا براي مصرف غذاهاي آماده پرداخته اند. ايشان معتقدند، مشخصه متمايز غذاهاي آماده سادگي آن است. در بازار فراگير امروز، مصرف كنندگان ديگر نياز ندارند كه براي رفتن به فروشگاه غذاهاي آماده مسير طولاني را طي كنند. توانايي قابليت دسترسي سريع به معناي كاهش در هزينه نهايي بدست آوردن يك وعده غذايي است كه منجر به مصرف بيشتر مي شود. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که افزايش قابليت دسترسي منجر به افزايش مصرف مي شود. عدم احتساب اين گونه تغييرات بازار ميتواند منجر به استنتاجهاي نادرستي راجع به عوامل مسئول بر رشد صنعتي غذاهاي آماده شود(Jekanowski and et al,2001).
مورابیا و وایندر18(1990) در بررسی عادتهای غذایی سیگاریها و غیر سیگاریها دریافتند که زنان بیشتر از میوه و سبزی و کمتر از مردان گوشت قرمز،شیر،قهوه و دانههای گیاهی استفاده میکنند(Morabia and et al,1990).
بررسی ناناکورن و همکاران19(1999) در میان دانشجویان تایلندی نشان داد که دختران دانشجو با اینکه کمتر از پسران دچار اضافه وزن بودند اما بیشتر از آنها برای کاهش وزن و تناسب اندام خود تلاش میکردند. شیوهی اصلی کاهش وزن در دختران دانشجو نیز پیروی از دستور غذایی ویژه گزارش شده بود(Nanakorn and et al,1999).
مجیب الرحمان و ویس وس وارا رائو20(2002) در بررسی الگوهای مصرف مواد غذایی بر حسب مذهب در هند تفاوتهای جنسیتی معناداری در میزان مصرف بسیاری از اقلام خوراکی و میزان کالری دریافتی در میان مسلمانان و هندوها گزارش کردند.میزان مصرف غذاهای گوشتی در میان مسلمانان گذشته از میزان تحصیلات و درآمد سرانه، بیشتر از هندوها بود و در برابر مصرف شیر و فرآورده های آن ،چربیها،و روغنهای خوراکی در میان هندوها بیشتر از مسلمانان گزارش شده بود. سرانجام به این نتیجه رسیدند که بعد خانوار،درآمد سرانه،و میزان تحصیلات تاثیری معنادار بر عادتهای غذایی و میزان کالری دریافتی در میان پیروان هر دومذهب داشتهاند(Mujeeb-ur Rahman and Visweswara,2002).
بوینتون و همکاران21(2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اگر تبلیغات تلویزیونی بر ویژگیهای غیرتغذیهای مواد غذایی به عنوان مهمترین معیار انتخاب تاکید کنند ارزشهای مصرفی بینندگان نوجوان تاکید کنند ارزشهای مصرفی بینندگان نوجوان به طور منفی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. داده های این پژوهش موید این امر هستند که غذاهایی که بیش از همه تبلیغ میشوند همانهایی هستند که به طور افراطی مصرف میشوند. گذشته از این عادات غذایی شکل گرفته در دوران نوجوانی بر الگوهای غذایی دوران بزرگسالی تاثیر میگذارد و این عادات غذایی میتوانند تاثیری قطعی بر شکل گیری بیماریهای مزمن و خطرناک بزرگسالی داشته باشد(Boynton and et al,2003).
سنچز و همکاران22(2003) درپژوهش خود در بین ساکنین اسپانیایی دو الگوی غذایی شامل الگوی غذایی سالم یا مدیترانه ای سرشار از میوه، سبزی ها، غلات، ماهی،فرآورده های شیری و الگوی غربی شامل: سیب زمینی سرخ کرده، گوشتهای قرمز و فرآوری شده، غذاهای آماده و فرآورده های شیری پرچرب گزارش کردند که افراد جوانتر و با فعالیت کمتر از این الگوی غذایی تابعیت کردند(Sanchez- Villagas and et al,2003).
2-5-ارزیابی مطالعات خارجی
محاسن و نقاط قوت:تحقیقات خارجی انجام شده نیز الگوی مناسبی را برای تحقیق در زمینه ی تغذیه به محقق میدهند. در این تحقیقات هم نوع ومیزان مصرف اقلام مختلف غذایی در بین گروهها و اقوام مختلف را مورد بررسی قرار گرفتند و هم در برخی موارد به بعضی عوامل موثر در تغذیه و الگوهای غذایی اشاره شده اند.
معایب و نقاط ضعف: تحقیقات خارجی انجام شده بیشتر بر نوع غذایی که زنان و مردان مصرف میکنند متمرکز شده اند حتی در برخی موارد این کار به صورت مقایسه ای بین دو قوم و دو منطقه انجام شده است . در واقع به بررسی عوامل موثر بر الگوی غذایی و بررسی جامعه شناختی این الگوها چندان توجهی نشده است.

2-2-ادبیات تحقیق
2-2-1-مقدمه
محقق پس از ادبیات نظری تحقیق ، موضوع پژوهشرا از طریق کتابها و مقالات مناسب میکاود و تئوریها و رویکردهای مختلف در خصوص پدیده ، مورد مطالعه قرار میگیرد در حقیقت غنای موقت علمی پژوهش در گرو فراهم کردن چارچوب نظری طرح است(ساعی،11:1381).
با کمک نظریه های اجتماعی است که می توانیم به درک و فهم و تفسیر پدیده های اجتماعی بپردازیم، اگر بدون چارچوب نظری و خارج از فضای تئوریکی بخواهیم به مطالعه و بررسی یک پدیده بپردازیم و ارتباط منطقی بین آنها را در نظر نگیریم، نتیجه به دست آمده مناسب نخواهد نبود.نظریات جامعه شناسی محدودی میتوان یافت که به تبیین موضوع مورد نظر پرداخته باشند بنابراین نظریات مورد استفاده در این پژوهش هرکدام به نوعی گوشهای از مسئله را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تبیین میکنند که با تلفیق آنها با یکدیگر میتوان موضوع مورد نظر را بررسی کرد. بنابراین چارچوب نظری پژوهش حاضر چارچوبی تلفیقی میباشد.
2-2-2-نظریههای سبک زندگی:
نخستین بار لیزر23 (1963) سبک زندگی24 را بر اساس الگوی خرید کالا تعریف میکرد. به نظر وی سبک زندگی دال بر شیوهی زندگی متمایز جامعه یا گروهی اجتماعی است. شیوه ای که بدان طریق مصرف کنندهخرید میکند و شیوه ای که بدان طریق کالای خریداری شده مصرف میشود بازتاب دهندهی سبک زندگی مصرف کننده در جامعه است(فاضلی،180،1386).میشلسوبل25 معتقد بود سبک زندگی پدیده ای ملموس، قابل مشاهده و یا قابل استنتاج از مشاهده است. پدیده ای که به بارزترین وجه در الگوهای مصرف خود را نشان میدهد. با مطالعهی رفتارهای عینی و سنجش پذیر افراد میتوان به درک سبکهای مختلف زندگی و دسته بندی آنها پرداخت. آنچه در دیدگاه سوبل محوریت دارد رابطه بین سبک زندگی و مصرف است(محمدی وهمکاران،6،1391). وی نیز تاکید میکند که الگوی مصرف مشاهده شوندهترین و بهترین شاخص زندگی است. لامونت26 و همکارانش نیز ضمن تاکید بر شیوهی سازمان دادن زندگی شخصی الگوی تفریح و مصرف را بهترین شاخص سبک زندگی میدانند(فاضلی،180،1386).
معروفترین پژوهشگر که به طور خاص درباره ی سبک زندگی کار کرده استدیوید چینی27 می باشد او در کتاب سبکهای زندگی استدلال میکند که سبک زندگی همان سازمان اجتماعی مصرف است. از دید او سبکهای زندگی جزء لاینفک زندگی اجتماعی روزمره در جهان مدرن هستند و نقشی اساسی در تعاملات بین افراد دارند و به همین دلیل سبکهای زندگی را باید در بافت محسوس زندگی روزمره افراد شناسایی کرد. سلیقهها و قریحهها و ذائقهها که در پیوندی تنگاتنگ با سبک زندگی شکل میگیرند و نقشی اساسی در نحوهی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، سبک زندگی، امنیت غذایی، شورهای اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک زندگی، مصرف کننده، مصرف کنندگان، مواد غذایی