منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک زندگی، مصرف کننده، مصرف کنندگان، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

مصرف کالاهای فرهنگی و در برساختن هویت ها دارند مدخلهایی برای ورود به متن زندگی روزمره ی افراد در جامعه ی مدرن هستند.مشخصه های اصلی سبک زندگی چون: سطح ها،خودها،احساسات یا قریحهها را میتوان از طریق بررسی سرمایه و مصرف فرهنگی افراد بررسی کرد(محمدی وهمکاران،7:1391) وی سبکهای زندگی را سازمان اجتماعی مصرف میخواند. به اعتقاد وی سبک زندگی راه الگومند مصرف درک یا ارج نهادن به محصولات فرهنگ مادی است. با عنایت به تعاریف فوق سبک زندگی حول محور مصرف سامان مییابد(فاضلی،180،1386).
یک رویکرد جامع پیشنهاد میکند که رفتارهای حفاظت از سلامت و رفتارهای ارتقادهنده سلامت ممکن است به عنوان دو جزء مکمل سبک زندگی سالم درنظر گرفته شوند. اجزاء حفاظت کننده سلامت، احتمال مواجهه فرد را با بیماری یا آسیب کاهش میدهند و اجزاء ارتقادهنده سلامت الگویی چند بعدی است که راستای حفظ یا افزایش سطح خودشکوفایی، رفاه و رضایتمندی افراد عمل کنند. با توجه به اینکه علت عمده مرگ و میر و ابتلا در جوامع امروزی به اعمال نادرست سبک زندگی مانند: سیگارکشیدن، عدم تحرک و عادات تغذیهای ناکافی مربوط میشود و فعالیت جسمانی و مصرف میوه و سبزی ناکافی عامل خطر بیماری های قلبی- عروقی و انواع سرطان ها هستند.
Walker و همکاران،Kerr و Ritchey سبک زندگی ارتقا دهنده را با تمرکز بر کارهای ابتکاری و ادراک فرد، که در راستای حفظ یا افزایش سطح تندرستی، خودشکوفایی و رضایتمندی فردی عمل می کنند بررسی کردند. آنها در بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت 6 زیر شاخه را مشخص کردند که عبارتند از تغذیه- فعالیت بدنی- مسئولیت پذیری درمورد سلامت، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی(محمدی زیری و همکاران،104:1390).
در ارتباط با مود غذایی، سلامت از دو بعد برای مصرف کنندهی مواد غذایی مطرح میشود: خوردن غذاهای سالم و پرهیز از تغذیه ناسالم. پس میتوان گفت که نوع انتخاب و آگاهی از کیفیت غذایی توسط مصرف کننده برای سلامت مهم است و افراد با توجه به ویژگیها و شرایطی که دارند یکی از این سبک ها را انتخاب میکنند. بعضی از تولیدکنندگان غذا ادعا دارند که درک و پیش بینی رفتار مصرف کنندگان برای انتخاب غذا رفتارهای تصادفی و غیرعقلانی را انجام میدهند، این پیش فرض است که انتخاب غذایی مصرف کنندگان به ارزش، کیفیت موادغذایی و درآمد مصرف کننده بستگی دارد. خدمات کیفی مربوط بهغذا بستگی به چهار عامل دارد:
خدمات حسی، که مواد غذایی را از نظر سلیقه و ترجیحات آن بررسی کند. از این نظر ذائقه و سلیقهی مصرف کننده تعیین کننده است.سلیقه و ذائقه، کیفیت تجربه شده ای استکه فقط بعد از خرید ارزیابی میشود. مصرف کننده از طریق بعضی علایم بازاری مثل: مارک، ارزش و برچسب کیقیت سعی میکند که سلیقهی خود را تعیین کند.
دومین عامل در تعیین انتخاب مصرف کننده بعد سلامت است. این بعد اهمیت فزایندهای برای انتخاب مواد غذایی حداقل در 50 سال گذشته داشته است. امروزه تحلیل درک کیفیت مواد غذایی توسط مصرف کننده نشان میدهد که سلامت و توجهات حسی نسبت به وزن متعادل افزایش یافته است. کیفیتهای مربوط به سلامت از کیفیت های حسی کاملا متفاوت است، به واسطهی این که کیفیت مربوط به سلامت برای مصرف کننده قابل مشاهده و عینی است. این که مصرفکنندگان اطلاعاتی در زمینه ی بعد سلامتی غذاهادارند، مثل چربی مضر و مصرف سبزیجات مفید است.
سومین بعد کیفیت مربوط به خدمات فرآیندی میشود. این که فرآیند تولید غذا به شکل طبیعی است یا خیر در انتخاب مصرف کنندگان تاثیر گذار است.
چهارمین عامل تأثیر گذار بر کیفیت غذا و انتخاب مصرف کنندگان راحتی در دسترسی به غذا است که به شکل تأثیر گذار است که آماده بودن غذا و استفاده از غذاهای آماده در زمان انرژی افراد صرفه جویی میکند. به عنوان مثال استفاده از غذاهای آماده نسبت به زنجیرهی تولید غذای خانگی و خصوصی، مراحلی مانند جریان خرید از مغازه، نگهداری آن، آماده کردن و خوردن از نظر زمانی و انرژی مقرون به صرفه میسازد.در مفهوم گستردهتر بعد راحتی، خوردن غذا در بیرون از خانه را جایگزین غذاهای بیرونی میکند(علیزاده اقدم، 1389: 289-288).
هرم راهنمای تغذیه در واقع الگوی کلی از تغذیه مناسب روزانه است. این الگو یک نسخه و دستورالعمل سختگیرانه نیست بلکه یک راهنمای کلی برای نحوه انتخاب رژیم غذایی مناسب، سالم و بهداشتی به شمار میرود. در الگوی هرم غذایی بر خوردن غذاهای متنوع و گوناگون تأکید شده تا بدن تمامی مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نموده و در عین حال مقدار کالری دریافتی و بالتبع وزن بدن در حد مطلوب باشد.
هرم غذایی دارای چهار طبقه است که خوراکیهای مربوط به پنج گروه اصلی غذایی در سه طبقه پایین آن قرار دارند.هر یک از گروههای غذایی تنها بخشی از مواد مغذی موردنیاز بدن را تأمین میکنند وهیچ یک از آنها را نمیتوان مهمتر از دیگران دانست چرا که بدن ما برای برخورداری از سلامت کامل به همه آنها نیاز دارد.
طبقه فوقانی یا رأس هرم چربیها، روغنها و شیرینیها تشکیل میدهند. مثال هایی از خوراکیهای مربوط به این طبقه عبارتند از: سس سالاد، انواع روغن ها، خامه، کره، کره نباتی (مارگارین)، شکر، نوشابهها، شکلاتها و دسرهای شیرین. این خوراکیها حاوی کالری زیادی بوده و موادمغذی اندکی دارند. این غذاها را باید به میزان اندک مصرف کرد.
طبقه ی دوم از هرم به دو واحد تقسیم شده و مربوط به دوگروه غذایی است که عمدتا از حیوانات تهیه میشوند. نمونه هایی از خوراکی های مربوط به این طبقه عبارتند از : شیر،ماست،پنیر و گوشت، مرغ و ماهی، تخم مرغ، حبوبات و آجیلها، خوراکیهای این طبقه حاوی پروتئین، کلسیم، آهن و روی میباشند.
سومین طبقه از هرم غذایی نیز به دو واحد تقسیم شده و مربوط به خوراکی هایی است که از گیاهان تهیه میشوند(یعنی سبزیجات و میوه جات). به دلیل وجود ویتامین ها، مواد معدنی و الیاف(فیبر) در این نوع غذاها، باید آنها را بیشتر از طبقه فوق مصرف نمود.
طبقه پایین هرم مربوط به نان، برنج، ماکارونی و غلات است که همه این خوراکیها از گیاهان دانه ای تهیه میشوند. بدن شما روزانه به خوردن چندین سهم از این خوراکیها نیاز دارد(کوثری نیا و اخوان صفایی،2).
هرم غذایی

2-2-2-1نظریه ی ماکس وبر:
وبر28 بیش از هر جامعه شناس کلاسیک دیگر وارد بحثهای مربوط به سبکزندگی شده است.به نظر وبر سلوک زندگی و فرصتهای زندگی دو مولفه ی اساسی سبک زندگی است.سلوک زندگی به انتخابهایی اشاره دارد که افراد در گزینش سبک زندگیشان دارند. وبر فرصتهای زندگی را به عنوان فرصت مطلق مورد توجه قرار نمی دهد بلکه آنها را فرصتهایی میداند که افراد به دلیل موقعیت اجتماعیشان از آنها برخوردار میشوند. مهمترین سهم وبر از مفهوم سازی سبک زندگی تقابل دیالکتیک بین انتخابها و فرصتها است. بطوری که اگر هریک از اینها دیگری را از بین ببرد میتواند در نتیجه سبک زندگی موثر باشد. این بدین معناست که افراد سبک زندگی خود را انتخاب میکنند و فعالیتهایی راکه مشخصهی آن است انجام می دهند.اما انتخابهای آنها به وسیله ی موقعیتاجتماعی آنها تحت تاثیر قرار میگیرد.(قاسمی وهمکاران،184:1387).
به نظر وبر سبک زندگی مفهومی است که تعیین کننده های اجتماعی دارد وی در مقابل مارکس که به مسئلهی تولید و شرایط اقتصادی در تعریف سبک زندگی تاکید داشت به تعیین کننده های اجتماعی و مصرف تاکید داشته است. به نظر وبر در سبک زندگی افراد به جای تولید و مالکیت ابزار و کالاها ،مصرف کالاها سبک زندگی افراد و طبقه ی افراد را نشان میدهد. به نظر وبر انتخاب بزرگترین عامل در عملیاتی کردن سبک زندگی افراد است و انتخاب افراد تحت تاثیر شانسهای زندگی است و شانسهای زندگی بیشتر تحت تاثیر شرایط اجتماعی و ساختهای اجتماعی است. شانسهای زندگی به وسیلهی طبقهی افراد تعریف میشود به طوری که طبقات بالا بیشترین میزان انتخابهارا دارند و احتمال عملی کردن انتخابهایش وجود دارد، ولی طبقات پایین محدودیتهای بیشتری برای انتخابهایشان دارند و امکان عملی کردن انتخابهایشان هم کمتر است. در این زمینه جنسیت افراد، سنشان، قومیت، گروههای دوستان و خانواده در انتخابهایشان تاثیر گذار است(علیزاده اقدم،293،1391)
وبر با ایجاد ارتباط بین سبکهای زندگی با پایگاهاجتماعی، معتقد است که ابزارهای مصرف نه تنها تفاوت در اعمال فرهنگی و اجتماعی در بین گروهها را بیان میکنند، بلکه مرزهای اجتماعی را نیز ایجاد میکند. سبکهای زندگی سلامت محورالگوهای جمعی از رفتار مرتبط با سلامتاند که بر انتخابهایی از اختیارهایی که طبق شانسهای زندگی آنها در دسترس مردم است، متکی هستند. این شانسهای زندگی عبارتند از: طبقه، سن، جنس، قومیت و دیگرمتغیرهای ساختاری مناسب که انتخابهای سبکزندگی را شکل میدهد. این انتخابها برای نمونه شامل تصمیمات در مورد سیگارکشیدن، مصرف الکل، رژیمغذایی، ورزش و اموری مشابه اینها هستند. رفتارهای منتج از کنش متقابل بین انتخابها و شانسها میتوانند هم نتایج مشابهی از نظر بهداشتی مثبت و هم منفی داشته باشند، اما با این حال الگویی از اعمال بهداشتی هستند که یک سبکزندگی را میسازند(کیوانآرا؛ 65:1386-67).
2-2-2-2-نظریه ی آنتونی گیدنز
گیدنز29 از تاثیر منابع خارجی بر روی افراد و گزینه های سبک زندگی آنها غفلت نمیکند و نقش و مسئولیتها و فشارهای گروهی را تحت شرایط اجتماعی-اقتصادی مورد انتقاد قرار میدهد. پیام اصلی وی این است که سبکهای زندگی نه تنها نیازهای ضروری را کامل میکنند بلکه اطلاعاتی را درمورد هویت فرد از خود شکل میدهند. لذا گیدنز وضعیتی را انتخاب میکند که در آن سبکهای زندگی در بین محدودیتها و فرصتهای ارائه شده توسط موقعیت اجتماعی فرد بیان شده است و فرد مجبور به سازگار کردن خود با ساختار انعطاف پذیر سبکهای زندگی و خود هویتی اش است. این انعطاف پذیری در وضعیت تغییر حاصل از انقلاب و رشداجتماعی در مرحلهی بعدی مدرنیته گنجانیده شده است (همان،187).
گیدنز معتقد است که امروزه افراد با مصرف نمایشی کالاها و دیگر کردارهای زندگی روزمره که شیوه هایی نیز برای برقراری ارتباط با دیگران و ردوبدل کردن نشانه ها و پیام ها هستند به خودشان معنا و هویت میبخشند. در دوران کنونی انسانها ظاهرشان را دستکاری و مدیریت میکنند و بدین طریق هویت فردیشان را خلق میکنند. در جهانی که کالاهای بی شماری وجود دارد این امکان فراهم میشود که هویت بیش از همیشه موضوع انتخاب فردی خودانگاره باشد و لذا انواع کالاهای مصرفی و نحوهی مصرف آنها نقش عمدهای دربرساختن هویت و معنابخشی به زندگی دارد. این نحوهی استفاده از کالاها برای بیان هویت اجتماعی و متمایز شدن از دیگران در جهانی که مرزهای اجتماعی و مرزبندیهای مبتنی بر طبقه ضعیف شده اند به یکی از پدیده های اجتماعی-فرهنگی عمده برای مطالعه در حوزه هایی مثل جامعه شناسی مصرف و جامعه شناسی فرهنگ بدل شده است(محمدی وهمکاران،9،1391)
2-2-2-3-نظریهی پییربوردیو:
بوردیو30 به تحلیل سبک زندگی پرداخته و آن را از این جهت بااهمیت دانسته که تمایزات اجتماعی و ساختاری در دهه اخیر به طور روزافزون از رهگذر صور فرهنگی بیان میشود. کلیه اعمال مصرف یعنی استحصال و دخل و تصرف باید به منزلهی نمایشی از تسلط بر یک رمز ارتباطی در نظرگرفته شود،ونیز باید به منزلهی یک گرایش زیباشناختی درک شود که پرتقاضاترین عنوانی است که دنیای فرهنگ به طور ضمنی تحلیل میکند.میتوان دید که سبک و سیاق استفاده از کالا بخصوص آن دسته از کالاها که ممتاز قلمداد میشوند تشکیل دهندهی یکی از نشانههای کلیدی هویت و نیز سلاحی ایده آل در استراتژیهای تمایز است. بوردیو در دومین بحث اصلی کتاب، نقدی اجتماعی درباره ی سلایق ارائه میکند و مشخص میسازد که ذوق و سلیقه در وهله ی اول و قبل از هر چیزی بی میلی و اکراه نسبت به سلایق دیگران است که اعمال و رویه های فرهنگی معنی اجتماعی خود و قابلت مشخص ساخت تفاوت و فاصله ی اجتماعی را از برخی ویژگیهای ذاتی خود نمیگیرد بلکه آن را از موقعیتی که این عمل و رویهی فرهنگی در نظام اهداف و رویه های مطلوب وی دارد کسب میکنند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک زندگی، رژیم غذایی، اروپای غربی، تفاوتهای جنسیتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک زندگی، عادت واره، سلسله مراتب، جایگاه اجتماعی