منابع پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، ریاست جمهوری، انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی

دانلود پایان نامه ارشد

بوداز:
1-توکل به خدا:منظور از توکل سپردن کارها به خدا، و اعتماد بر لطف اوست، زیرا «توکل‏» از ماده «وکالت‏» به معنى انتخاب وکیل نمودن و اعتماد بر دیگرى کردن است، بدیهى است هر قدر وکیل توانایى بیشتر و آگاهى فزون‏تر داشته باشد شخص موکل احساس آرامش بیشترى مى‏کند، و از آنجا که علم خدا بى پایان و تواناییش نامحدود است هنگامى که انسان توکل بر او مى‏کند آرامش فوق‏العاده احساس مى‏کند، در برابر مشکلات و حوادث مقاوم مى‏شود، و از دشمنان نیرومند و خطرناک نمى‏هراسد، در سختیها خود را در بن بست نمى‏بیند و پیوسته راه خود را به سوى هدف ادامه مى‏دهد خداوند در قرآن کریم در خصوص توکل به خدا می فرماید: وَ مَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً.کسیکه بر خداوند توکل کند او در برآوردن نیازمندی‏های‏ بندگانش کافی است ، خداوند امر بندگان را بسامان می‏رساند”(سوره مبارکه طلاق:آیه 3)امام (ره) با امیدواری، اعتماد وتوکل به خدا به فضل الهی ایمان داشتند ووجود امداد های الهی را تضمین می کردند با الهام از آموزه های قرآن کریم که می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ «اگر خداوند را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند» (سوره مبارکه محمد:آیه 7). می فرمودند: چون برای خدا کاری میکنید پس موفق خواهید شد(خمینی،1385،ج14 :61).
2-رهبری کاریزمایی- الهی: «كاريزما، ريشه اي يوناني به معناي عنايت ايزدي و يا عطيه استثنايي و معنايي برابر با فر ايزدي دارد كه خصوصيت آن، جاذبه روحاني يا سحر آميزي است كه حمايت عاطفي وسيع و غالباً شبيه به تقديس را در توده ها بر مي انگيزد».».( مك لين ،1381 : 110 ) بنابراين توصيف؛ رهبری كاريزما نوعي «جاذبه استثنايي تعبير مي گردد كه به موجب آن «انگيزش پيروان» و «اطاعت پذيري آنها» در بالاترين سطح ايجاد مي گردد.اصولاً وبر اين كلمه را به معني ويژگي خاص شخصيتي فردي بكار برد كه بر اساس آن از انسانهاي عادي متمايز است.» (حسيني ، 1381 : 34 – 41 )
«در پديده رهبري كاريزما:1- پيروان به درستي باورهاي رهبر اطمينان دارند .2- باورهاي پيروان شبيه باروهاي رهبرانشان مي باشند.3- پيروان،رهبرانشان را بدون قيد و شرط قبول دارند.4- پيروان مشتاقانه از رهبر خود اطاعت مي كنند.»در جریان انقلاب اسلامی شخصیت کاریزمایی-الهی امام(ره) باعث نفوذ امام(ره) بر روح وجان پیروانش گردید وگروهها گر چه تمکین نمی کردند ولی رهبری کاریزمایی-الهی امام(ره) را می پذیرفتند.رهبری کاریزمایی-الهی امام (ره) در سایه تقوای الهی ، بی رغبتی به قدرت ، بریدن از غیر خدا ، اطاعت از او و… توانست در میان پیروانش از اقصی نقاط جهان نفوذ داشته باشد و این نفوذ نیز منحصر به زمان حیات امام نبوده است.
3-حمایت مردمی: حمایت در معنای لغوی یعنی حمایت دادن ،پناه دادن ، دستگیری کردن ، یاری دادن ،کمک کردن , مساعدت کردن ودراصطلاح عبارت از :پشتیبانی ویاری کردن همه جانبه از فرد یا افرادی برای رسیدن به هدف مشخص توسط عموم مردم.یکی از مبانی مهم در مدیریت سیاسی امام (ره)،مردم گرایی وحمایت مردمی است.ایشان با شناخت صحیح مردم ،اعتماد بسیار بالایی به آنها داشته وبراین اساس نسبت به مردم احساس تعهد ومسوولیت می نمودند.امام به دلیل تسلط بر هوای نفس ودوری از حب دنیا دیگر به خود نمی اندیشید وآنچه برایش مهم بود خدمتگزاری به مردم به عنوان خلق خدا بود.ایشان به مردم عشق می ورزید وخود را خدمتگزار مردم می دانست(حسین زاده ،1386: 29-55).
با توجه به مراتب فوق می توان مدل مفهومی این تحقیق را ارائه نمود
مدل مفهومی پژوهش:
با نگرش به مطالب مربوط به چارچوب نظری می توان مدل مفهومی زیر را برای این تحقیق ارائه نمود.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه
در این فصل ،به بررسی روش تحقیق،گرد آوری اطلاعات وشیوه تجزیه وتحلیل آنها می پردازیم. پژوهشگرپس ازتعیین وتنظیم موضوع تحقیق باید در فکر روش تحقیق باشد.مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم ،چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است.
پژوهشگر باید توجه داشته باشد که آنچه یافته است تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد.انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها وماهیت موضوع پژوهش وامکانات اجرایی آن دارد.بنابراین ،هنگامی می توان در مورد روش بررسی وانجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش،هدفها ونیز وسعت دامنهُ آن مشخص باشد.به سخن دیگر،هدف از انتخاب روش تحقیق ان است که محقق مشخص نماید ، چه شیوه وروشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر ، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند. (نادری و سیف نراقی ،31:1389)
3-2-روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش با عنایت به اهداف تحقیق مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی وهمچنین روش کیفی است
روش تحقیق توصیفی: به پژوهشی گفته می شود که محقق به توصیف عینی ، واقعی ومنظم خصوصیات یک پدیده می پردازد در این روش محقق با استفاده ازروشهای مختلف جمع آوری اطلاعات سعی می کند تا تصویری نسبتا درست از پدیده مورد نظرخود ارائه دهد.
تحقیق کیفی: روش تحقیق کیفی به رویه تحقیقی گفته می شود که یافته های آن از طریق داده های آماری ویا کمی کردن حاصل نشده است .درواقع این روش تلاشی است جهت توصیف غیر کمی از موقعیت ها ،حوادث وگروههای کوچک اجتماعی باتوجه به جزییات وهمچنین سعی برای ارائه تعبیر وتفسیرمعانی که انسانهادر موقعیت های طبیعی وعادی به زندگی خود وحوادث می بخشند .به این ترتیب میتوان گفت از آنجا که روشهای بسیار متنوعی دراین حیطه می گنجند لذا تعریفی جامع که بتواند بیانگر تمامی جنبه های روش کیفی باشد به راحتی قابل بیان نمی باشد ومستلزم تبیین دیدگاههای مختلف نظری دراین رابطه است .
ویژگیهای تحقیق توصیفی :
1.توجه اصلي محقق به توصيف وگزارش نويسي از وقايع بدون دخالت دادن گرايش ها ونظرات خود مي باشد.
2-در این روش وقایع مورد مقایسه وارزشیابی نیز قرار می گیرند
هدف تحقیق توصیفی: توصيف ويا توضيح شرايط موجود به صورت منظم است.
3-3-روش وابزار گرد آوری اطلا عات
ابزار گرد آوری اطلاعلات در این تحقیق فیش تحقیقاتی است و در این پژوهش از تکنیک اسنادی با استفاده از مدارک و اسناد موجود در کتابخانه ها ، سایت ها بهره برداری شده است.
3-4-جامعه ونمونه آماری
با توجه به نوع وروش تحقیق که توصیفی تحلیلی است لذا جامعه ونمونه آماری ندارد.
3-5-روش تجزیه وتحلیل داده ها
در این پژوهش رویکردها تحلیلی می باشد. واز تکنیک های تحلیل محتوا بهره گیری به عمل آمده است.
3-6-واحد های تحلیل:
1-توکل به خدا
2-رهبری کاریزمایی- الهی
3-حمایت مردمی
3-7-تعیین متغیرها
دومتغیر اصلی پژوهش مدیریت بحران توسط امام خمینی (ره) (متغیر وابسته)و توکل به خدا،رهبری کاریزمایی-الهی وحمایت مردمی (متغیرهای مستقل) می باشد .

فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل اطاعات وداده های تحقیق

4-1- بحران تسخير سفارت ايالات متحده آمريكا
4-1-1-زمينه هاي موثرپيدايش بحران:
الف:دخالت های 25 ساله امریکادر مسائل ایران در زمان رژیم پهلوی:حضور مداخله گرانه امریکا از دهه 30تا پیروزی انقلاب اسلامی پنج دوره را طی نموده است.
اول-دوره ریاست جمهوری آیزنهاور(1338-1331ه ش):با روی کار آمدن آیزنهاور در سال1953 مداخله مستقیم آمریکا در امور داخلی ایران آغار شد.دولت آمریکا به کمک انگلیس وچراغ سبزشوروی،دولت مصدق-که دست اجانب واستعمارگران را از منابع نفتی ایران کوتاه کرده بود-را بوسیله کودتایی سرنگون نمود.تسلط آمریکا وهمپیمانان اروپاییش بر سرمایه وذخایر نفتی ایران-که در دوران مصدق دچار وقفه شده بود-مجددا بصورت گسترده ای انجام پذیرفت وکمکهای مالی ونظامی آمریکا در این دوره به ایران ابعاد وسیعی یافت.(حسین زاده جاغرق،175:1391)
دوم-دوره ریاست جمهوری جان اف کندی(1342-1338 ه ش):دولت آمریکا که به کفایتی حکومت شاه وحیف ومیل کمک های مالی آمریکا توسط رژیم ایران ووخیم شدن اوضاع اجتماعی،بدبختی ونارضایتی مردم آگاه شده بودبا محدود نمودن کمک های اقتصادی ونظامی،شاه را تحت فشار قرار داد تا اصلاحات عوامفریبانه ای در جهت منافع امریکا اجرا نمایدتا بدین وسیله به اسم پیشرفت وتمدن،با نفوذ روحانیت دینی مقابله نموده وبدین ترتیب،حساسیت ها وروحیات دینی را در مردم کمرنگ کند.(واعظی،1379: 64-71)
سوم-دوره ریاست جمهوری جانسون(1348-1342 ه ش):در این دوران ،حاکمیت امریکا در عرصه نظامی بر ارتش،دستگاه امنیتی واطلاعاتی ایران،عمیق تر شد ودر عرصه اقتصادی، امریکا به چپاول وغارت مواد خام کشور همت گماشت.( حسین زاده جاغرق،175:1391)
چهارم- دوره ریاست جمهوری نیکسون(1356-1348 ه ش):با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی،در آمدهای حاصل از آن،صرف خرید سلاح وتجهیزات نظامی از امریکا گردید تا ایران به عنوان بازوی نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس،حافظ منافع آن کشور گردد واز طرفی دلارهای حاصل از فروش نفت به جیب امریکابرگردد.در این دوره ایران درپیمان اقتصادی مارس 1975،متعهد شد تا پنج سال بازار ایران در بست در اختیار کالاهای امریکایی قرار گیرد.( واعظی،1379: 64-71)
پنجم –دوره ریاست جمهوری کارتر(ماه های پایانی حیات رژیم پهلوی):در واپسین ماههای حیات رژیم شاه،کارتر در انتخابات امریکا به پیروزی رسید.وی علیرغم سردادن شعارها دفاع از حقوق بشر،گسترش دموکراسی وآزادیهای سیاسی به صراحت از رژیم دیکتاتوری ایران حمایت نمود وضمن حمایت وتشویق رژیم شاه در اقدامات وحشیانه وکشتار بی رحمانه مردم در 19 دی ماه و29 بهمن56 و9 و10 فروردین و17 شهریور57و…خواسته های ملت ایران را به هیچ انگاشته وهمزمان با اوج گیری تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی،هنگام ابراز نگرانی سران رژیم از جمله اردشیر زاهدی سفیر ایران در امریکا،خطاب به وی گفت که نگران نباشید،من سفیر شما در ایالات متحده خواهم بود(واعظی،1379: 81).
تناقض گفتار ورفتار کارتر موجب ایجاد نوعی انشقاق ودودستگی در هیات حاکمه امریکا گردید،تا اینکه سران آن کشور برای جلوگیری از رسوایی امریکا در اذهان عمومی جهانی،خط مشی جدیدی را مبنی بر روی کار آمدن دولتی ملی گرا با شعار اصلاحات به پشتیبانی ارتش وحمایتهای بین المللی،کناررفتن موقتی شاه از قدرت ،تا آرام شدن اوضاع داخلی ایران،تهیه واعلام نمودند.لذا اقدامات مداخله جویانه امریکا در 25 سال حکومت پهلوی منجر به ایجاد انزجار ونفرت توده های مردم آگاه از دولت امریکا گردید واولین زمینه های انقلاب دوم را فراهم نمود.(حسینی جاغرق،1390: 176)
ب- سنگ اندازی امریکا در پیشرفت اهداف انقلاب از طریق تبدیل سفارت امریکا به مرکز جاسوسی وستاد ایجاد بحران در کشور:به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی،امریکا که بیش از همه،از این رویداد متضرر شده بود ومنافعش،در خطرافتاده بود تلاش کردبا این پدیده مقابله نماید.به همین علت،برنامه ها ونقشه هایی راکه اسناد ومدارک سفارت گواه آن است به اجرا درآوردولی با تصرف جاسوس خانه امریکا،این تلاش ها ناکام ماند(همان: 177).
ج-پناه دادن امریکا به شاه مخلوع:عامل مهم دیگری که تبدیل به نقطه اوج وتحول کیفی عوامل ایجاد کننده بحران تسخیر گردید سفر شاه به امریکا بود،این جریان،آغاز فرایندی بود که در زمانی کوتاه،رویدادی بزرگ را خلق نمود وهزیمتی بزرگتر برای امریکارا فراهم ساخت.با شدت گیری مخالفت عمومی ملت وروحانیت با شاه،وی فهمید که دیگر در ایران جایی ندارد،لذا تصمیم به خروج از ایران گرفت وعلیرغم اینکه پیشنهاداتی از دولت امریکا جهت سفربه آن کشور داشت ولی برای اینکه شاه امیدوار بودبه ایران بر می گردد ودوباره بر اوضاع مسلط می شود،کشور مصر وسپس مراکش را انتخاب نمود واگر تصمیم می گرفت به امریکا سفرکند ،به تصویر ذهنی ملت ایران از شاه،به عنوان عروسک خیمه شب بازی امریکا،قوت می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، امام خمینی، انتقال معنا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امام خمینی، انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، لابی ایران