منابع پایان نامه ارشد درمورد رفتار انسان، عوامل بیرونی، تحول شناختی، خودمختاری

دانلود پایان نامه ارشد

درد قابل پیش بینی باشد، می توان فرصتهایی را ایجاد کرد تا کودکان توسط بازی و یادگیری آماده پذیرش فرآیند دردناک گردیده و در کنار آن راههای کاهش درد را نیز حین فرآیند برایشان فراهم کرد. استفاده از روشهای روانی مانند ایجاد حواس پرتی مثبت، افزایش مهارتهای تطابقی و راهکارهای ذهنی- رفتاری نیز می تواند در این زمینه موثر باشد. همچنین این روشها می توانند برای کاهش دردهای غیر قابل پیش بینی نیز به کار روند. برای درمان درد کودک دستورالعملهایی برای کودک، خانواده و کادر درمان وضع شده است که در تمام آنها توجه اصلی بر کودک می باشد که به علت مشکلات گفتاری، فهمی یا ارتباطی توانایی بیان درد خود را ندارد. (مانند کودکان خردسال و یا دارای ناتوانیهای ارتباطی یا یادگیری و یا کودکان نیمه هشیار با بیماریهای خطرناک). میزان و چگونگی استفاده از داروها برای کودکان بسیار اهمیت دارد و آموزشهای لازم برای تخمین این مقدار و نتایج آن با بررسیهای مکرر می بایست برای کادر درمان صورت گیرد. توجه ویژهای میبایست به کودکان دارای دردهای پس از عمل جراحی، فرآیندهای دردناک و طولانی مدت مانند سرطان معطوف شود. اصول زیر بیانگر این موارد می باشد:‌
– کودکان حق دارند تا اقدامات پیشگیرانه لازم برایشان انجام شود و درد آنها تخمین زده، کنترل گردد.
– کادر درمان می بایست آموزشهایی را برای پیشگیری، تخمین و کنترل درد کودکان دریافت دارند.
– کودکان می بایست به عنوان شرکت کننده فعال در فرآیند مدیریت درد در نظر گرفته شوند.
– تخمین میزان درد می بایست پس از هر فرآیند درمانی انجام شود.
– فرآیندهای درمانی می بایست از داروهای لازم برای کنترل درد استفاده کنند.
– مدیریت درد کودک می بایست با پرسشها و بررسیهای مکرر انجام گیرد.
– از روشهای گوناگون باید مطمئن شد که درد کودک درست فهمیده شده است. (قربانی، 1390)
مشخصاتی از فضاهایی که بچه ها در آنها فعالیت می کنند و در روند رشد و شخصیت آنها تأثیرگذار هستند:
– محیطی با فضای کافی
بچه ها به اتاق هایی نیاز دارند. به ویژه برای فعالیت های دلخواه در جائی که تحرک زیادی داشته باشند، مثل جست و خیز کردن، در اطراف با سر و صدا دویدن، پریدن و همدیگر را دیدن. این شاخصه قطعی از کمیت عملکردها است، اگر بچه ها فضای وسیعی برای حرکت داشته باشند.
– اتاق همگانی
فضای مرکزی مثل منطقه ورودی، حیاط اصلی- اتاق همگانی گسترش داده می شود. آنها فضاهای ملاقاتی هستند و امکاناتی برای فعالیت های مشترک پیشنهاد می کنند، که کوچکترها و بزرگترها دوست دارند شرکت کنند. بازی عملی، موسیقی زدن، مهمانی دادن، و دعوت کردن مهمان.
– اتاق های کوچک با درها
این قسمتی از زندگی هر روزی کودکان است که باید با یکدیگر در ارتباط باشند و گاهی اوقات تنها باشند، بنابراین بچه ها اتاق هایی برای این کار را دوست دارند، هم چنان که نمی خواهند ساکت باشند تا آرامش آنها بهم نخورد و راحت باشند و بخوابند تمرکز کنند و غیره…
– طاقچه، گوشه، برآمدگی
بچهها گوشههای دنج چه کوچک و چه بزرگ را دوست دارند، که به آنجا بروند و مثل یک آهنربا جذب شوند. مکان هایی که دنج باشد، امنیت، صمیمیت، و همچنین حوادثی دارد. شما می تواند در آنجا پنهان شوید و در آن مچاله شوید و با یکدیگر پچ پچ کنید و در مورد نقشه ها (برنامه ها) فکر کنید و خیلی چیزهای دیگر.
– اضافه شدن عناصر
درها، پنجره ها، پله ها، راهروها، کلیدهای برق، دستشویی ها و تمام چیزهای عملی. بچه ها دوست دارند که خودشان بدون کمک بزرگترها استفاده کنند. اندازه های این عناصر باید مناسب باشد و درخور بچههای کوچک و شرایط طوری باشد، که بچه ها خودشان به تنهایی قادر به استفده از آن باشند.
– مبلمان کودک
مبلمانی مثل میزها، صندلیها، نیمکتها، و کشو نه فقط اشیاء عملی برای کودکان هسند بلکه اسباب بازی هستند. بچه ها میخواهند با آنها بسازند، بازی دنبال هم سینه خیز رفتن و از بین تونل های مبلمان بچه های بزرگتر می توانند باز مبلمان بچینند و آنها را حرکت دهندو به کنار فشار دهند. این امکان هست که اینها را انجام دهند اگر مبلمان (اثاثیه) سنگین و پر حجم باشد در بازی ها.
– عکس، نقشه، کتابخانه
کتابخانه برای بچه ها یک مرکز نبوغ است.
– آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی
یکی از جاهای دلخواه برای دختران، همچنین پسران. آموزش پختن یا شوخی و لذت بردن از آشپزی خودمان.
– جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها
فضای کافی (کف انبار و گوشه ها، تسهیلات نمایشی) برای هزاران چیز لازم هر روز و چیزهای ضروری (مانند ابزارها) و چیزهای مطلوب (کارهای هنری شخصی شما) اتاق برای گذاشتن وسایل و شما در اطراف شروع به بازی و کار کنید؟ تا روز بعد دراز بکشید.
– طبیعت
بچه ها طبیعت را دوست دارند، خورشید، آب، آتش، گیاه، حیوانات. آنها خیلی تحت تأثیر تجربیات طبیعت می خواهند قوانین طبیعت و پرتخیل را با چیزهای طبیعی کشف کنند، استخر، محیط نسبتاً کوچک، میوه ها، سبزیجات باغ، گل های باغ، شومینه، گوسفند، خرگوش ها، ماهی ها، پرندگان. بنابراین فضای بازی با کیفیت برجسته ای آماده می کنند.
– روشنایی
جایی با نور زیاد، نور طبیعی و شفاف اثر مثبت روی بچه ها دارد. چشم های آنها خیلی صمیمی و خوشحال هستند. به عبارت دیگر اتاق های تاریک با نور روزانه کم یا نور مصنوعی رنگ و رو رفته و نامناسب که تازگی و طراوت ندارند.
– زندگی چوبی
بچه ها چوب را دوست دارند، زیرا در خور احساسات بچه ها است و استفاده های گوناگونی در ساختمان به ویژه از چوب های طبیعی می شود.
– رنگارنگ
رنگ های روشن به چشم بچه ها باشکوه هستند. رنگ های تاریک و کمرنگ جالب نیستند، بنابراین وقتی حرف از رنگ ها پیش میآید بچه ها ترجیح می دهند یک کمی از آن ها رنگ ها مخلوط شوند و شاد شوند.
– دستشویی- نه اتاق بچه
دستشوییها بیشتر از یک توالت هستند. به ویژه بچه ها آنها در مقابل این مکان ویژه به شدت واکنش نشان میدهند. آنها یک دستشویی خوب و دنج را دوست دارند و از یک دستشویی زشت استفاده نمی کنند. این نشان می دهد که چطور به نقاشی توجه می کنند.
3-2. روانشناس کودکان
باتوجه به این موضوع که موضوع این پایان نامه در ارتباط با کودکان می باشد و طراحی برای کودکان نیازمند شناخت آنها از جهات مختلف است بویژه از جنبهی روانی در اینجا سعی شده تا با بررسی دورههای رشدی کودک و واکنشها و موقعیت های رفتاری مختلف او در سنین مختلف آشنایی هرچه بیشتر با مخاطبین پروژه بوجود آید. در مباحث تخصص این بخش از پایان نامه هایی کمک گرفته شده که در انتهای هر کدام از آنها مرجع استفاده مشخص شده است.
3-2-1. عوامل تأثیر گذار بر رشد کودک
تئوریهای رشد از نظر اولویت دادن به عوامل دخیل در رشد کودک می توانند به سه دسته تقسیم بندی شوند:
1- تئوریهایی که معتقدند رشد نتیجه تاثیر عوامل درونی است: مطابق برخی از تئوریها رشد کودک سیستم مشخص و نظام مندی دارد که به صورت خودکار انجام گرفته و نیازی به نیروی خارجی ندارد.
2- تئوریهایی که معتقدند رشد نتیجه تاثیر عوامل بیرونی است: تئوریهایی وجود دارند که بیان می کنند انسان لوح سفیدی است که محیط شامل پاداش، کیفر و اطرافیان آن را شکل می دهند.
3- دسته آخر تئوریهایی هستند که رشد را نتیجه تاثیر توام عوامل بیرونی و درونی می دانند.
3-2-2. نظریه های رشد
در تبیین نظریه های رشد مبناهای پایه ای وجود دارند که باعث اختلاف دیدگاهها می گردند. این مبناها شامل تغییرپذیری رفتار، فعال یا منفعل بودن انسان در برابر محیط، اعتقاد به خیر یا شر بودن انسان و تفاوت در نگرش به کودک و بزرگسال می باشند.
– تغییر پذیری رفتار:
سه دیدگاه متمایز در زمینه تغییر پذیری رفتارها وجود دارد:
1- رفتار انسان را غرایز ثابت درونی شکل میدهند و محیط فقط آنها را کم و زیاد می کند. (مک دوگال)
2- رفتار انسان محصول مشترک محیط و یادگیری است. (رفتار گرایان، اسکینر و باندورا)
3- محیط و ویژگیهای فردی هر دو در شکل دهی رفتار انسان دخیل هستند. (پیاژه، اریکسون و ورنر)
– فعال یا منفعل بودن انسان در برابر محیط:
از بین سه دسته بندی عنوان شده در بالا، در موارد 1 و 2 اسنان منفعل و در مورد 3 انسان فعال می باشد.
– خیر یا شر بودن انسان:
در برخورد با این مساله دو دیدگاه مختلف قابل ذکر است:
1- اصل انسان شر است و لذا کودک می بایست اصلاح و تربیت شود. (فروید)
2- اصل انسان خیر است و خواهان امنیت، آرامش، معنویت و عاطفه می باشد. (روسو)
– تفاوت نگرش به کودک و بزرگسال:
دیدگاه گذشته: کودک از لحاظ کمی کوچکتر است ولی از لحاظ کیفی تفاوتی با بزرگسال ندارد.
دیدگاه جدید: دنیای کودک قوانین خاص خود را داشته، نمی توان او را با بزرگترها مقایسه کرد. (پیاژه و برونر) باتوجه به کلیاتی که آمد، 6 نظریه مهم موجود در زمینه رشد کودک شامل نظریات زیر می باشند:
1- نظریه تکامل روانی- اجتماعی اریکسون
2- نظریه رشد هوش و شناخت پیاژه
3- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا
4- تئوری نضجی گزل
5- تئوری روانکاوی فروید
6- تئوری میدان لوین
3-2-2-1. تکامل روانی- اجتماعی اریکسون
این نظریه بیان می کند که تجارب اجتماعی مهمترین عامل سازنده شخصیت انسان می باشند. مطابق این نظریه رشد فرآیندی است پیوسته که در تمام مراحل زندگی ادامه داشته و به 8 مرحله تقسیم میشود. هر مرحله بحرانهای خاص خود را داشته و نهایتا به یکی از دو نتیجه متضاد زیر منجر می شود:
مرحله اول- تولد تا 1 سالگی: اعتماد در برابر بی اعتمادی
مرحله دوم- 2 تا 3 سالگی: خودمختاری در برابر شک و تردید
مرحله سوم- 4 تا 5 سالگی: ابتکار در برابر احساس گناه
مرحله چهارم- 6 تا 11 سالگی: سازندگی در برابر حقارت
مرحله پنجم- بلوغ: هویت در برابر آشفتگی
مرحله ششم- جوانی: نزدیکی در برابر کناره گیری
مرحله هفتم- میان سالی: مولد بودن در برابر عدم تحرک
مرحله هشتم- پیری: انسجام در برابر یاس و ناامیدی (لیتکوهی، 1387).
3-2-2-2. نظریه رشد هوش و شناخت پیاژه
نظریه پیاژه، معطوف به نقش عوامل زیستی در تحول شناختی کودک است. ولی نحوهی سازگاری و سازماندهی فرایندهای هوشی، تابع دو عامل محیط و پیشینهی یادگیری فرد است. اما در مقابل، گرایش به سازماندهی فرایندهای هوشی و برقراری سازگاری های ویژه با محیط را به ارث می برد. به بیان دیگر، پیاژه به بلوغ زیستی فرد در طول زمان اشاره دارد تا به وراثت در تحول شناختی. با همهی اهمیتی که پیاژه برای بلوغ زیستی قائل است، توانایی های شناختی کودک، حاصل تعامل او با محیط است. پیاژه به درک چگونگی فعالیت ذهن علاقه مند است و می خواهد بداند که فرد در تقابل با جهان پیرامون خویش چگونه عمل می کند.
از نظر پیاژه، رشد آدمی از ابتدای تولید تا بزرگسالی دو جریان موازی است که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارد این دو جریان عبارتند از:‌
از خود به درآمدن (جدایی از خود محوری)
سازگاری با واقعیت و جستجوی تعادل
پیاژه معتقد است زندگی، تعامل خلاقی است که بدون وقفه بین موجود زنده و محیط زندگی او جریان می یابد. این تعامل خلاق به دو صورت متفاوت اما مکمل یکدیگر انجام می گیرد. یکی، بیرونی است که سازگاری نام دارد و دیگری، درونی است که سازمان نامیده شده است. (رخ، 1391)
– مفاهیم کلیدی:
– روان بنه: روان بنه واحد شناخت در برخورد با محیط است. (شامل اشیا، افعال، حالات، …)
– انطباق: ذهن کودک از طریق دو فرآیند درون سازی و برون سازی در تلاش برای انطباق با محیط است.
– درون سازی: وقتی برای درک واقعه ای جدید روان بنه های موجود ذهنی کافی باشند، درون سازی صورت گرفته است.
– برون سازی: وقتی تجربه جدید با روان بنه های ذهنی قابل درک نباشد، فرآیند برون سازی صورت می گیرد بعنی قوانین کلیت خود را از دست داده و مفاهیم جدیدی مطرح می شوند.
– بقای جسم: اجسام در دنیای کودک حضور دائمی و مستمر ندارند بلکه تا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد معماری سبز، بیمارستان، معماری پایدار، زیست محیطی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روانشناسی، پاداش و کیفر، تعبیر و تفسیر، نیازهای فردی