منابع پایان نامه ارشد درمورد تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، پیام کوتاه

دانلود پایان نامه ارشد

گوشی تلفن همراه دریافت کنند .
– تماس تصویری:12
این قابلیت به افراد اجازه می دهد تا دو به دو با هم صحبت کنند و همزمان تصویر همدیگر را نیز به روی گوشی تلفن همراهشان مشاهده کنند .
– پیام کوتاه:sms
این واژه مخفف کلمه short message service به معنی سرویس پیام کوتاه است . سرویسی که به 6مشتریان این امکان را میدهد تا پیام کوتاه را از طریق موبایل های خود به یکدیگر ارسال کنند .

– بلوتوث:
این واژه نمایانگر سیستمی در گوشی های تلفن همراه است که شبکه اختصاصی و بی سیم مختص برای ارتباط تلفن ها و کامپیوتر ها و ابزاری از این قبیل است. در مسافت های کوتاه و بدون استفاده از سیم و از طریق فرکانس های رادیویی با قدرت پایین انتقال اطلاعات صورت می گیرد .
با استفاده از بلوتوث می توان اطلاعات و یا برنامه های موجود در حافظه یک گوشی را به گوشی های نزدیک و یا کامپیوتر منتقل کرد .
-mms
این واژه مخفف اصطلاح multi media messaging service و به معنی سرویس پیام رسانی مولتی مدیا است . این سیستم تکنولوژی پیشرفته smsوems است . و ازاین طریق می توان پیام های ویدیویی را نیز ارسال کرد .
ظهور وگسترش سریع تلفن همراه سوال های زیادی را در گستره فردی و اجتماعی بر انگیخته است . یکی از مهمترین سوال ها این است که با توجه به پیامد های فردی و اجتماعی استفاده از این وسیله آیا تلفن همراه بر ارتباطات چهره به چهره افراد تاثیر می گذارد پاسخ اولیه به این سوال به نفوذ این وسیله در زندگی فردی افراد و گستره استفاده از آن اشاره دارد . با این حال باید دانست که آیا چنین استفاده وسیع ،تغییرات اساسی در زندگی افراد ایجاد کرده است یا نه ؟ به عبارت دیگر آیا نفوذ تلفن همراه باعث تغییر در رویه ها و شیوه های ارتباطی و رفتاری کاربران داشته یا نه ؟ به عبارت دیگر آیا نفوذ تلفن همراه باعث تغییر در رویه ها و شیوه های ارتباطی و رفتاری کاربران داشته یا نه ؟ تیلور و هارپر )2003( با مطالعه بر روی مبادله smsبین نوجوانان دریافتند که ارتباط از این طریق به عنوان یک شیوه پذیرفته شده در بین نوجوانان شیوع یافته و گاه ارسال یا دریافت یک پیام کوتاه متنی در معانی ضمنی مثل تشویق و تنبیه ، پذیرش و طرد مورد استفاده قرار می گیرد . بنا براین تردیدی نیست که امروزه تلفن همراه جرئی از فرهنگ افراد شده است . در حقیقت می توان گفت که ظهور فناوری های نوین تغییرات اجتماعی ، اقتصادی در پی داشته و حتی سبک زندگی جدیدی را بنیان نهاده است . (67-82، 2006، Garcia-montez)
استفاده از مبایل یک امر فردی است که شدیداً تحت تاثیر عوامل و فرایند های اجتماعی است . بررسی ها نشان دهنده روند رو به تغییری در نهادینه شدن موبایل در فرایند اجتماعی شدن آن در زندگی فردی است . در استرس بودن دائمی ، مزاحمت ها و یا درد سرها و یا برنامه های نا خواسته زیادی را به فرد تحمیل می کند . خاموش کردن موبایل نیز می تواند منشاء خستگی ، ا نتظار و یا تنش های روحی طالب تماس واقع شود و به نوعی موجب تضعیف کارآمدی فرد شود . ( عاملی ،1385،5)
گرانیک و لامی (2000) با مطالعه بر روی پیامدهای اجتماعی و شناختی اینترنت نشان دادند که افراد از این رسانه ها برای ابزار خود در شبکه ای از هویت ها استفاده می کنند . به عبارت دیگر استفاده از فناوری فقط به منظور دسترسی به اهداف فردی انجام نمی پذیرد بلکه خود فناوری نیز باعث تغییر قواعد رفتاری افراد نیز می شود . البته این سخن بدین معنی نیست که تلفن همراه ، اینترنت یا دیگر فناوری های اطلاعاتی لزوما باعث تغییر در هویت کاربران می شوند .گسترش تلفن همراه تغییرات همگونی را در پی نداشته است و بسته به ویژگی های فردی و شرایط اجتماعی پیامد های متفاوتی بر جای گذاشته است .
پلنت (2002) عقیده دارد که گسترش استفاده از تلفن همراه ، ظرفیت تامین دامنه گسترده ای از اهداف را توسعه داده است و از این وسیله می توان در زمینه های متنوع اجتماعی و فرهنگی استفاده کرد . بدین ترتیب این فناوری الگو های رفتاری خاص را تقویت کرده و به درک هویت افراد کمک می کند . تلفن همراه بیش از هر وسیله دیگری عدم وابستگی فرد به هرنوع فضایی را تضمین می کند .
بنابراین می توان آنرا اختصاصا به فرد نسبت داد تا به فضا و مکان . با استفاده از تلفن همراه فرایند تفرد و شخصی ساز ی سرعت می گیرد . (207، 2005،Fortunati)
پلنت (2002) طی یک مطالعه بین فرهنگی دریافت که نوجوانان ژاپنی برای آنکه زندگی خود را از زیر سیطره والدین خارج سازند از تلفن همراه استفاده بیشتری می کنند . به عبارت دیگر در ارتباطات موبایلی نوع تعاملات تفننی است و اصول آزادی و دموکراسی در آن بیشتر رعایت می شود .
شواهد دیگری در دست است که اعضای سازمان ها و موسسات برای ارتباط با یکدیگر از تلفن همراه استفاده گسترده ای می کنند بدون آنکه مسئولان و مدیران کنترل یا نظارتی براین تعاملات داشته باشند .
چنین مواردی گاه به شکل گیری گروه ها یا شبکه های اجتماعی غیر رسمی در درون سازمان ، موسسه یا گروه بزرگتر منجر می شود . احساس استقلال به هنگام استفاده از تلفن همراه این امکان را به فرد می دهد تا خود را از مجموعه تعلقات و وابستگی رها ببیند و فردیت به عنوان کانون ارتباط و تعامل قرار گیرد. گسترش این پدیده اگر چه احساس عدم وابستگی به فرد داده و او را از برخی تقیدات اجتماعی میرهاند ، اما در سطح گسترده پیامد های اجتماعی ناگواری را نیز در پی دارد . (کوشمن،1995)
مفهوم “خود تهی13″را مطرح کرده است . به نظر او نبود آرمان مشترک و تجربه احساس تعلق ، نهایتاً به نوعی فقدان خود ارزشمندی در فرد می انجامد و نوعی اشتهای هیجانی نا متمایز ایجاد میکند . که افراد برای ارضای آن به مصرف انبوه کالاها و خدمات روی می آورند بنابراین تلفن همراه به همان نسبت که استقلال از سازمان ، موسسه یا هر نهاد دیگری را تشویق می کند به همان نسبت تجربه «خود تهی» را نیز افزایش می دهد . با این حال مفهوم «خودتهی» هنگامی اهمیت پیدا می کند که مفهوم “خود اشباع شده14” خود اشباع شده از اطلاعات (جور جن ، 1992) ) نیز مورد توجه قرار گیرد .
مطابق این مفهوم گسترش رسانه های گروهی و ارتباطات اجتماعی باعث شکل گیری این نوع از هویت شده که نقش تلفن همراه درآن قابل توجه است .
با توجه به تحولاتی که در سال های اخیر رخ داده، این سوال مطرح است که چگونه می توان دو مفهوم خود تهی با خود اشباع شده را به عنوان ویژگی جهان پست مدرن با هم ترکیب کرد؟ (93، 2001،fortunate). 7
ظهور فناوری های چند رسانه ای و تلفیق اکثر آنها بر روی گوشی های تلفن همراه این امکان را فراهم آورده
است که کاربران متناسب با شرایط روانی ، نیاز های روزمره و ویژگی های اجتماعی و هویتی خود از این وسیله استفاده کنند جنبه شخصی و فردیت استفاده از تلفن همراه به کاربر اجازه می دهد تا به هنگام بر قراری یک تماس تصمیم بگیرد چه جنبه یا بعد از ابعاد شخصیتی یا ویژگی های هویتی خود را بیان کند. به عبارت دیگر
فرد متناسب با شرایط ایجاد شده نقشی را که باید در آن لحظه ایفا کند ، بر می گزیند. قابل دسترسی بودن به عنوان مهمترین ویژگی ارتباطات مبایلی باعث می شود که فرد در محیط کار تماس هایی مربوط به زندگی خصوصی خود برقرار کند و در عوض هنگامی که خارج از محیط کار در گیر زندگی خصوصی خود است تماس هایی پیرامون فعالیت های حرفه ای خود دریافت کند . (2002،Geser)
راهبردهایی که فرد برای مدیریت تماس های خود بر می گزیند دو مفهوم خود تهی و خود اشباع شده را بر هم منطبق می کند امروزه گوشی های تلفن همراه امکان استفاده از دو خط ارتباطی را (سیم کارت) فراهم آورده اند بنابراین کاربر می تواند با اختصاص هر خط به حوزه ای از زندگی فردی، جنبه شخصیتی یا بعد هویتی خود ، نقش های متفاوتی را در آن واحد ایفا کند .
برخی از صاحب نظران این دو گانگی در رفتار را به نوعی دوگانگی در روان و روح افراد تعبیر می کنند بدین معنی که به همان اندازه که فرد از دو خط ارتباطی برای جدا سازی حوزه های متفاوت تعاملات و روابط خود استفاده می کند در سطح روانی و ذهنی نیز خود را دو پارچه و دوگانه احساس میکند. (214، 2005،fortunati)
یکی دیگر از تاثیراتی که گسترش تلفن همراه بر زندگی اجتماعی افراد گذاشته ظهور نوعی عدم تعیین و پیش بینی ناپذیری در رفتار افراد می باشد . بر مبنای الگوی سنتی ، افراد در طیفی از گذشته ، حال و آینده برنامه ای برای خود و روابط اجتماعی خود ترتیب می دادند که تغییرات آن چندان آسان نبوده و نوعی تقید به اجرای آن وجود داشت . گسترش تلفن همراه و نفوذ ماهیت ارتباطی آن بر ذهنیت افراد باعث گسترش زمان حال ونادیده گرفتن گذشته وآینده شده است . به عبارت دیگر کاربر هر لحظه خود را در زمان حال می بیند و
بر این مبنا برنامه زندگی و تعاملات و ارتباطات بین فردی خود را تنظیم می کند . با استفاده از تلفن همراه انعطاف پذیری در تعاملات اجتماعی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است تغییر یا لغو قرار ملاقات ها ، حضور یا عدم حضور در یک زمان و مکان خاص امری پذیرفتنی است. این مسئله در سطح هویتی و تعریف خود نیز اثرات خود را بر جای گذاشته است .کارسیا مونتر وهمکاران (2000) در تبیین این مسئله اشاره کرده اند که تاثیراین شرایط بر مفهوم خود از دو جهت قابل مشاهده است : اول چند پارگی خود15 ( در نظر گرفتن گذشته به عنوان زمینه ای برای رفتار فعلی ) و دوم بی مسئولیتی (در نظر گرفتن آینده به مثابه پیامد رفتار فعلی(89، 2001 ، fortunati)
فورچونیتی در پژوهش کیفی ، 20 مصاحبه غیر ساختمند با نمونه ای در دسترس از کاربران زن ومرد ترتیب 8
داد و رفتار کاربران تلفن همراه در خطوط راه آهن ایتالیا را به مدت 200 ساعت تحت نظر گرفت . هدف وی از انجام این مطالعه کیفی این بود که بداند واکنش افراد به هنگام پاسخگویی به یک تماس و شرایط اجتماعی چگونه است . چه مکانیزم هایی برای مدیریت مکالمه به کار می رود و عناصر مهم بیان خود در چنین شرایطی چیست ؟ وی همچنین به دنبال یافتن راهبردهایی بود که کاربران موبایل به هنگام مکالمه در موقعیت های عمومی برای جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی به کار می برند و اینکه در چنین وضعیتی چه واکنش ها ، احساسات و هیجاناتی از خود بروز می دهند ونهایتاً اینکه پیامدهای اجتماعی استفاده از مبایل بر عملکرد نقش های اجتماعی یا ویژگی های شخصیتی و هویتی افراد در زمان ها و مکان های مختلف چیست ؟
هنگامی که در یک موقعیت اجتماعی مثل وسایل نقلیه عمومی یا هر مکان دیگری که افراد غیر از دوستان و کسانی که تلویحاًمی توان آنها را بیگانه یا ناآشنا تلقی کرد ، حضور دارند تماسی برقرار می شود ، افراد عموماٌ بر اساس نشانه گذاری که بر روی مجموعه تماس های خود دارند دو نوع واکنش از خود نشان می دهند واکنش فعال و منفعل .
همان طور که می دانیم گوشی های تلفن همراه این امکان را فراهم کرده اند که افراد با اختصاص تصویر یا زنگ خاص به یک تماس ، مجموعه تماس های خود را نشانه گذاری می کنند . با ظهور یک نشانه ، فرد بر مبنای پیشینه ، تجربه ، نوع تعامل و نوع اطلاعاتی که پیش بینی می کند مبادله شود سطح و راهبرد واکنشی خود را انتخاب می کند . در شیوه فعال فرد بدون آنکه حساسیتی نسبت به تماس و شرایط محیطی خود نشان دهد به مکالمه و تبادل اطلاعات می پردازد . اما در شیوه منفعل فرد از شیوه خاصی مثل استفاده از علائم و نمادها یا گفتگوی رمزی برای مدیریت تماس استفاده می کنند .
حضور در موقعیت های اجتماعی گاهی افراد را تشویق می کند تا به شیوه فعال به بیان خود بپردازند برخی از
افراد که دارای ویژگی های شخصیتی نمایشی و هیستریک هستند عموماٌ به صورت فعال اطلاعاتی رامبادله می کنندکه جنبه تظاهری و جلب توجه دارد . یکی از افراد مصاحبه شونده در این پژوهش بیان کرد که کسی را دیده است که در قطار هنگام مکالمه با موبایل اطلاعات پزشکی در اختیار طرف مکالمه قرار می دهد و به گونه ای وانمود می کرد که اطرافیان او را پزشک بدانند اما نوع تبادل اطلاعات به گونه ای بود که نشان می داد او

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شبکه های اجتماعی، فضای سایبری، شبکه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، سبک زندگی