منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، نمایش درمانی، موسیقی درمانی، روان درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

شفاهی احساساتشان را ندارند جهت برقراری ارتباط آسانتر، کم کردن استرس و تطبیق پیدا کردن با شرایط موجود بسیار مطلوب ارزیابی شده است. تحقیقات بیانگر آن است که هنر درمانی در تمام گروههای سنی در موارد زیر نتایج مثبتی در پی داشته است: کاهش اضطراب، افسردگی و سایر بیماریها و یا ناتوانیها احساسی و ذهنی، درمان آسیبهای جنسی و اعتیاد، بهسازی روابط نابسامان خانوادگی، کاهش خشونت و ناتوانیهای اجتماعی ناشی از بیماری، کاهش مشکلات جسمی، افزایش کنترل شخصی، ذهنی و روانی و رفع مشکلات روان اجتماعی ناشی از درمان بیماریها که هدف نهایی آن با توجه به نیازهای فردی و علایق هر فرد برای او مشخص می گردد.
4-8-2. تعریف رشته های هنردرمانی
هنر درمانی شامل تمام رشته هایی می شود که بر پایه هنر به مشارکت در درمان می پردازند که درمانهای مبتنی بر هنرهای بصری، موسیقی درمانی، رقص/ حرکت درمانی، نمایش درمانی و شعر درمانی اهم این روشها می باشند. (درمانهای دیگری نیز ممکن است ذیل عنوان هنردرمانی قرار گیرند ولی در رساله حاضر روشهای معمول که میزان استفاده از آنها بیشتر می باشد مطرح شده اند).
– هنر درمانی (درمانهای مبتنی بر هنرهای بصری): انجمن هنر درمانی آمریکا این واژه را بصورت زیر تعریف کرده است: هنردرمانی تخصصی است که از ابزارهای هنری، تصاویر، فرآیندهای خلاقانه و پاسخهای بیمار یا استفاده کننده به فعالیت هنری صورت گرفته، بعنوان وسیله ای برای تعیین میزان رشد فردی، تخمین تواناییها، خصوصیات شخصیتی، خواستها، علایق و رفع مشکلات فرد استفاده می کند.
– رقص درمانی: انجمن رقص درمانی آمریکا رقس/ حرکت درمانی را استفاده روان درمانگرانه از حرکت بعنوان ابزاری برای هماهنگ کردن احساسات، ذهن و جسم فرد تعریف کرده است. استفاده از حرکات بدن بعنوان روشی درمانگر قدمت زیادی داشته و رقص وسیله ای برای بیان و بروز احساسات فرد و برقراری ارتباط او با دیگران و طبیعت می باشد.
– نمایش درمانی: انجمن نمایش درمانی آمریکا نمایش درمانی را بصورت زیر تعریف کرده است: استفاده سیستماتیک و ارادی از تئاتر و نمایش برای دستیابی به اهداف درمانی در جهت از بین بردن نشانه های بیماری و دست یابی به یکپارچگی فیزیکی و احساسی و رشد فردی. نقش گذرای روانی نیز یکی از شاخه های نمایش درمانی می باشد که موسسه روان درمانی آن را رشته ای درمانی متشکل از اجرای نمایش، فعالیت گروهی و آموزش نقشها برای ایجاد تغییرات بنیادی در زندگی شرکت کنندگان تعریف کرده است. این رشته بر پایه تئوریها و متدلوژی های Jacob L.Moreno پایه گذاری شده است.
– موسیقی درمانی: موسیقی درمانی توسط انجمن موسقی درمانی آمریکا بعنوان رویکردی درمانی تعریف شده است که موسیقی را با روشهای انسانی، روان پویشی، رفتاری و پزشکی ترکیب می کند تا به استفاده کننده در جهت رسیدن به اهداف درمانی کمک کند. این اهداف می توانند ذهنی، فیزیکی، احساسی، اجتمعی یا روحی باشند.
– شعر درمانی: انجمن شعر درمانی آمریکا شعر درمانی را بعنوان استفاده ارادی از شعر و سایر صورتهای ادبیات برای درمان و رشد فردی تعریف کرده است.
هنر درمانگران می بایست با صورتهای هنری آشنایی داشته و دارای مدرک در یکی از رشته های ذکر شده باشند. از آنجا که کار آنها به بیمار و فرآیند درمان و بهبود او مربوط می شود، لذا در ابتدای فرآیند درمان انجام بررسی وضعیت بیمار به منظور پی بردن به ویژگیهای شخصی بیمار و تعیین اهداف درمانی لازم می باشد. روشهای نوین درمان بر ایجاد تغییر در فرد تاکید داشته و معتقدند درمان از روشی سیستماتیک حاصل می شود که گام به گام با بیمار پیش رفته و در قالب فرمی هنری صورت می پذیرد. در واقع وظیفه اصلی هنر درمانگران را می توان آماده کردن بیمار، محیط،‌ابزار هنری و رشد انگیزه خود درمانگری در بیمار با توجه به عامل زمان برشمرد. آنان مسئول شنیدن حرف ها و احتیاجات بیمار و پدید آوردن اثر هنری هستند که بر ارتباطات درمانی استوار بوده و باعث ایجاد تغییراتی خوشایند در بیمار و کادر درمان گردد. تمرکز اصلی این فرآیند بر جنبه های درمانی آفرینش هنری و نحوه ارتباط آنها با زندگی بیمار می باشد که این کار با مشارکت گروهی چند رشته ای صورت می گیرد که همگی در درمان عمومی بیمار مسئولیت دارند. در 20 سال اخیر نقش هنرمندان در مجموعه های درمانی به طری چشمگیری افزایش یافته و فعالیتهایی نظیر کار بر روی پروژه های هنری برای بهبود شرایط محیط ساخته شده بیمارستان، توسعه مطالعات و تحقیقات مرتبط با هنر در درمان، کار با بیماران در برنام هها و فعالیت های هنری، حمایت از بیماران در مبادله احساسات و دیدگاه هایشان برای آگاه سازی متخصصان امر درمان و همکاری و مشورت با بیماران و انجمن های مرتبط در جهت ارتقاء وضع سلامتی عمومی از جمله فعالیتهای آنان می باشد.
4-8-3. فواید درمانی هنر درمانی
تحقیقات نشان داده اند که هنگام انجام فعالیتهای مورد علاقه، عملکردهای فیزیولوژیک بدن مانند ضربان قلب، فشار خون و سرعت تنفس به طرز چشمگیری کاهش می یابند لذا فرآیند هنردرمانی می تواد در جهت رسیدن به این اهداف بکار گرفته شود. کم کردن استرس یکی دیگر از مزیتهای قابل توجه هنر درمانی می باشد. توضیح آنکه سرکوب کردن احساسات باعث ایجاد استرس شده و این استرس باعث افزایش درد و عوارض ناشی از بیماری می گردد و هنردرمانی با ایجاد امکان دسترسی بیماران به احساسات نهفته و سرکوب شده شان، می تواند در درمان عوارض حاصل از استرس و بیماریهای مزمن ناشی از آن موثر باشد. هنردرمانی همچنین در درمان بسیاری از مشکلات رفتاری نیز موثر بوده و به عنوان یک درمان کمکی در روان درمانی کاربرد دارد هنردرماین از جمله راهکارهایی است که در دوران نقاهت پس از آسیبها یا جراحیهای مهم به کار می رود. علاوه بر این در بیماریهای مزمن مانند پارکینسون، آلزایمر یا برخی از بیماریهای خطرناک منجر به مرگ نیز هنر درمانی اثرات مثبتی در پی داشته است. به طور کلی موارد زیر را می توان از نتایج درمانی هنردرمانی برشمرد:
کم کردن اضطراب و تنش در بیماران قلبی و جراحی شده و نتیجتاً کم شدن میزان استفاده از داروهای مسکن در این افراد، کم کردن درد و ناراحتی در بسیاری از بیماریها و بنابراین کم شدن و یا جلوگیر یاز استفاده از داروها و عوارض ناشی از آنها، بهبود نوزادان بیمار و کم کردن زمان اقامت آنها در بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان، افزایش سرعت و میزان تاثیر درمانهای دارویی، مداخله در جهت بهبود وضعیت روحی بیماران و جلوگیری از استقرار طولانی مدت آنان در بیمارستان، آموزش به بیمار درباره بیماری و بخشهای بیمارستان و تشویق او به برقراری روابط موثر با کادر درمان و نهایتا کم کردن استرس پزشکان، پرستاران و درمانگران که باعث ارائه خدمات درمانی بهتر توسط آنان می گردد. از دیگر مزیتهای هنر درمانی می توان به ایجاد مکانی راحتی، آرامش بخش و تشویق کننده در کنار امکانات پزشکی برای بیماران و خانواده آنها، افزایش اعتماد به نفس و خود باوری و احساس عزت نفس در بیمار، کم کردن احساس ترس، اضطراب و انزوای اجتماعی، بوجود آوردن شبکه های اجتماعی و دوستیهای جدید و افزایش سرمایه گذاریهای اجتماعی در ساخت و اداره بیمارستانها اشاره کرد.
4-8-4. هنر درمانی و بستری شدن کودک
با بستری شدن کودکان، بهبود و سلامت جسمی آنان اولین اولویت کادر درمان می باشد با اینحال به علت محدود بودن توانایی کودکان در تطابق با بیماری و شرایط بستری شدن، این مساله از لحاظ روانی نیز برای کودکان چالش برانگیز می باشد. Rode در سال 1995 می نویسد: «ایزوله شدن در محیطی ناآشنا، احساس از دست دادن کنترل و ترس از آسیبهای بدنی، سلامت روانی کودکان بستری را مختل کرده و مشکلات روحی برای آنان ایجاد می کند.» علاوه بر رویدادی که باعث بستری شدن کودکان شده است، (بیماری تصادف، تجاوز، آتش سوزی و…) نفس بستری شدن نیز به علت ایجاد محدودیت برای کودک و جدایی او از خانواده باعث ایجاد تاثیرات منفی بر کودک می شود. لذا با توجه به نتایج حاصل از بستری شدن بر کودکان که از استرسهای شدید کوتاه مدت تا ناتوانی های طولانی تر ذهنی و روحی متغیر می باشد، می توان نتیجه گرفت که نیازهای روحی کودکان بستری می بایست مورد توجه قرا رگرفته و تمامی واحدهای درمانی که بیش از 10 تخت بستری کوداکان دارند، می باید تمهیدات لازم در این زمینه را مورد توجه قرار دهند.
یکی از تمهیدات موثر در این زمینه بکارگیری هنر در مجموعه های درمانی می باشد. خصوصیت غیر کلامی و تعدیل بخش هنر آن را وسیله مناسبی برای کشف، برقراری ارتباط و حل تجربیات تلخ و ترسناک دوران بستری ساخته و به کودکان در تطابق روانی با شرایط بستری شدن کمک می کند. برای مثال ترس از عواملی مانند نقص عضو، زشتی ها، رها شدن، جدا شدن از جمع دوستان، ناامیدی، از دست دادن کنترل، درد، تزریق و مرگ از جمله نتایج بستری شدن بر کودکان می باشد که هنر از طریق کمک به کودکان در برقراری ارتباط غیر کلامی در مورد ترسهایشان، تاثیر چشمگیری در کاستن این ترسها دارد. در تحقیقات صورت گرفته نیز با بررسی میزان رفتارهای استرسی کودکان بستری مشخص شده است که بیان هنری کودکان بیمار به نحو چشمگیری در تقویت نیروهای روحی و بهبود آنان موثر است. استفاده از هنر توسط کودک در بازبینی بیماریش، باعث کشف و دوباره سازی احساسات او درباره بیماری شده و موجب می شود تا درمانگر بتواند از طریق کلیدهای تصویری بدست آمده کودک را با بیماریش آشنا کرده و به او در جهت رهایی از بیماری کمک کند. هنر درمانی با ایجاد زمینه برای شناخت و برآورد نیازهای روحی کودک بستری، نقشی اساسی در فرآیند درمان ایفا می کند.
شناخت پاسخهای روانی متداول در بخشهای تشخیصی، می تواند زمینه ای برای شناخت نیازهای روحی کودکان در بیمارستانها بشاد. دیدگاههای ذهنی مطرح شده می تواند در فهم آنچه برای کودکان ایجاد ترس و نگرانی می کند مفید بوده و ما را در جهت ایجاد محیطی امن و مطمئن برای آنها یاری نماید. تمرینات هنر درمانی می توانند بیماران را به بیان احساساتشان در رابطه با بیماری، فرآیندهای درمانی، عملکرد بدنی، جدایی و محیط بیمارستان تشویق کنند. ضمن اینکه آرامش حاصل از انجام کار هنری می تواند احساس تصور مثبت در بیمار ایجاد کند که خود باعث آرامش در برخورد با استرس دهنده های بیمارستانی می شود و آرامش نیز به نوبه خود باعث کاهش استرس و افزایش کارآیی انسان می شود. Rosal در سال 1996 این طور نتیجه گیری کرده است که فعالیتهای خلاقانه که حس اکتشاف بیمار را تحریک کرده، یزان آشنایی و تطابق او با محیط بیمارستان را بالا می برند، باعث حساسیت زدایی از بیماران در رابطه با محیط بیمارستان می شوند. درونی کردن احساس کنترل و پاسخهای مناسب به استرسورهای بیمارستانها نیازمند داشتن اطلاعات درست می باشد. فرآیندهای هنردرمانی باعث می شوند تا درمانگر متوجه درک درست یا نادرست بیماران را از روند درمان، بیماری، مداخلات دارویی و تاثیرات بستری شن گردد. بیمارستان می بایست امکان و فرصت تصمیم گیری، انتخاب، حل مسئله و بیان و تسلط بر احساسات را برای بیماران ایجد کرده، ادراکات بیمار از فرآیند های درمانی را شنیده و محیطی بدون ترس برای آنها ایجاد کند. چرا که کاهش میزان اضطراب بیماران یکی از مهمترین نشانه های برآورده شدن نیازهای روانی آنان می باشد.
Malchiodi در سال 1999 می نویسد: «هنر درمانی یکی ز معدود روشهای درمانی است که در آن فرد مستقیماً از طریق فعالیت هنری وارد فرآیند درمان می گردد.» او ادامه می دهد که در روشهای درمان عادی بیمار حالت منفعل دارد در حالیکه در هنردرمانی بیمار فاعل بوده و در درمان خود نقشی اساسی ایفا می کند Councill در سال 1999 در توصیف ارتباط هنردرمانی و مشارکت کودکان در درمان بیان داشته است که اگرچه فعالیتهای هنری نمی توانند جای داروهای جدید موثر در برابر سرطان را بگیرند اما می توانند این احساس را در کودکان ایجاد کنند که در فرآیند درمانشان نقش داشته و فعالانه به سمت درمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، روانشناسی، فیزیولوژی، جمع آوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب کودکان، بیمارستان، ناخودآگاه، مشکلات فیزیکی