منابع پایان نامه ارشد درمورد ایالات متحده، کودکان مبتلا، خلیج فارس، معماری سنتی

دانلود پایان نامه ارشد

ساختماني.
• استفاده مجدد از زمين و زير ساخت هاي موجود
• استفاده از مواد و مصالح بصورت بازیافت آنها و بازگرداندن آنها به چرخه مصرف
5-4-3 . طراحي انساني
این اصل، سومین و شاید مهم ترین اصل طراحی پایدار محسوب می شود. در دو اصل پیشین، کارآیی بیشتر و محافظت از منابع طبیعی مورد توجه بود. درحالی که در این اصل، بر حفظ کیفیت زندگی تمامی اجزای سازنده اکوسیستم تأکید می شود. این اصل را می توان در راستای اهداف بشر دوستانه ای دانست که ارکان و منابع مختلف زندگی را محترم می شمارد.
درحقیقت، با تعمق بیشتر در این فلسفه می توان به این نکته پی برد که به نیازهای زنجیره وار و متقابل اجزای مختلف زندگی و نقش آنها در ادامه حیات بشری باید توجه جدی مبذول داشت. زیرا در جهان مدرن امروز، اگرچه انسان محور همه تغییرات و دگرگونی هاست، اما این محوریت هرگز در جهت نقض حقوق سایر
موجودات زنده نبوده، بلکه کاملا هم گام با آنها و همواره در حالت تعامل و داد و ستد با آنهاست..
این اصل از معماری پایدار به سه بخش ؛حفظ شرایط طبیعی،طراحی سایت/شهری،طراحی برای آسایش
انسان تقسیم می شود.
الف – حفظ شرایط طبیعی
• – درك تاثير طرح بر طبيعت.
• – احترم به منحني هاي تراز توپوگرافي.
• – بر هم نزدن سفره آب زیرزمینی.
• – حفظ پوشش گياهي و جانوري منطقه
ب – طراحی سایت/شهری
• – پرهيز از آلودگي.
• – حمايت از توسعه چند منظوره.
• – خلق كانون هاي مختص عابر پياده.
• – تلفيق حمل و نقل عمومي در طرح
ج – طراحی برای آسایش انسان
• -تامين آسايش گرمايي/بصري/صوتي.
• -تامين ارتباط بصري با محيط بيرون.
• -تامين هواي پاك و تازه.
• -در نظر گرفتن توانايي هاي جسمي متفاوت افراد.
طراحی پایدار با درك از محیط آغاز می‌شود. اگر ما به امكانات محیطی كه در آن هستیم آگاه باشیم می‌توانیم از صدمه زدن به آنها جلوگیری كنیم. درك محیط باعث مشخص شدن مراحل طراحی از جمله جهت قرارگیری نسبت به خورشید و چگونگی قرارگیری ساختمان در سایت و حفظ محیط پیرامون و دسترسی سیستم نقلیه و پیاده می‌گردد.
طراحی پایدار سعی در درك تأثیرات محیط از طریق ارزیابی و تحلیل سایت دارد:
ارزیابی انرژی مصرفی، سمیت مصالح و تكنیك‌های ساختمان سازی .بطوریکه تأثیر منفی محیطی را می‌توان از طریق استفاده مصالح ساختمان سازی پایدار، مصالح با سمیت كمتر و مصالح ساختمانی قابل بازیافت کاهش داد.
5-5 . سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار و سبز
با رشد مقوله پایداریکشور هایی که در این کار پیشتاز بوده اند به سرعت به فکر طراحی یک سامانه سنجش برای این موضوع افتادند ؛ که سامانه های “بری یم”(BREEAM) ، “لید”(LEED) و “مروارید”(Pearls Rating System) از این دسته اند.در زمان حاضر این سامانه ها در حال محلی و منطقه ای شدن هستند؛به این معنی که برای هر منطقهبا توجه به مشخصات خاص آن منطقه معیارهای متفاوتی ارزیابی شده و امتیازهای متفاوتی در نظر گرفته میشود.
سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار مجموعه معیارهایی هستند که عملکرد ساختمان و تاثیرات آن را بر روی محیط زیست سنجیده وبه آنها بر حسب اهمیت امتیاز میدهند. به طور معمول این معیارها حول عدم تولید و نشر گازهای گلخانه ای ، جلوگیری از تخریب لایه ازن و عناصر طبیعی کره زمین ، استفاده صحیح از انرژی و آب ، مدیریت پسماند و زباله ،استفاده از مصالح ساختمانی درست و در نهایت آسایش و آرامش کاربران در آن ساختمان تعریف میشود.پیشامان تدوین این سامانه ها کشورهای انگلستان و ایالات متحده هستند.
5-5-1 . سامانه ارزیابی بری یم (انگلستان 2008)
بری یم یکی از قدیمی ترین روشهای ارزیابی محیطی ساختمان مربوط به موسسه تحقیقات مسکن انگلستان است.بری یم در سال 1990 به عنوان یک ابزار سنجش پایداری در ساختمان های غیر مسکونی تاسیس شد و با بروز شدن مداوم در اول آگوست 2008 میلادی نسخه بری یم 3 منتشر شد.در نسخه جدید بری یم امتیاز ها و معیار ها در 10 شاخه اصلی مربوط به کارایی ساختمان طبقه بندی شده و از مجموع امتیازات کسب شده یک امتیاز کلی به ساختمان داده می شود.درصد این امتیاز توسط این جدول رده بندی می شود.

بری یم برای مشخص کردن معیارها دفترچه های ارزیابی را در هشت کاربری مختلف تهیه کرده است که شامل آموزشی ، صنعتی ، درمانی ، اداری ، تجاری ، زندان ، دادگاه و مجتمع مسکونی است.
همچین برای ارزیابی دقیق و آسانتر 5 رویکرد زیر به ساخت در هر کاربری تعریف شده است:
• ساختمانهای کاملاً جدید
• بازسازی کلی در ساختمانهای موجود
• توسعه بنا در مجاورت ساختمانهای موجود
• ترکیب بازسازی و ساخت بناهای جدید
• بازسازی و یا ساخت بناهای جدید در داخل بخشی از ساختمانهای بزرگ چند منظوره موجود
در جدول زیر 10 شاخه اصلی و موارد امتیازبندی آنها به اختصار ذکر شده است.

5-5-2 . سامانه ارزیابی لید(ایالات متحده 2009)
در پی تشکیل انجمن ساختمان سبز ایالات متحده در سال 1993 اعضای این انجمن دریافتند که صنعت ساختمان پایدار نیاز فوری به یک سامانه سنجش و ارزیابی ساختمان سبز دارد.بعد از تحقیقات بسیار بر روی سامانه های موجود سرانجام در سال 1998 اولین نسخه لید 1 عرضه شد.بعد از اصلاحات وسیعی نسخه لید 2در سال 2000 و سپس نسخه های بعدی در 2002 و 2005 عرضه شدند.نسخه فعلی تکامل یافته لید 3 در سال 2009 یکی از جامعترین سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار در دنیا محسوب میشود که برای 9 گروه مشخص از ساختمانها تدوین شده است.این سامانه ها در 5 شاخه قرار میگیرند:
• طراحی و سخت ساختمان سبز
• طراحی داخلی و اجرای سبز
• نگهداری و بهره برداری از ساختمانهای سبز
• توسعه محلی سبز
• طراحی و ساخت خانه های سبز
لید برای خانه ها
این سامانه ارزیابی مبتنی بر اصول تایید شده انرژی و محیط زیست بوده و معیارهای امتیاز گذاری را در 5 شاخه اصلی طبقه بندی می کند؛ سایت پایدار ، بهره وری آب ، انرژی و جو مصالح و منابع و کیفیت فضای داخلی ساختمان.
نوآوری در طراحی نیز با 6 امتیاز ، متخصصین طراحی پایدار را تشویق به طراحی سامانه پایدار خلاقانه ای که معیاری برای آن در این 5 شاخه اصلی مطرح نشده است ، می کند. جهت تولید انگیزه برای در نظر گرفتن پارامترهای مشخص زیست محیطی مربوط به منطقه جغرافیایی ، انجمن ساختمان سبز ایالات متحده 4 امتیاز دیگر برای اولویت های منطقه ای در نظر گرفته که با معیارهای محلی سنجیده شوند. مقیاس رده بندی لید 2009 برای ساختمانها در جدول زیر توضیح داده شده است.

معیار های امتیاز دهی لید به طور خلاصه در جدول ذیل آمده است.

5-5-3 . مقایسه سامانه های ارزیابی لید و بری یم
بری یم و لید شناخته شده ترین سیستم های ارزیابی محیطی در سراسر جهان می باشند.از لحاظ محتوای ارزیابی نیز مشترکات زیادی با هم دارند.نمودار زیر حوزه موارد امتیازبندی این دو سامانه را مشخص می کند.

تفاوت ها و شباهت ها
تفاوت ها و شباهت های موردی این دو سامانه در جدول زیر آمده است.

سامانه بری یم برای حوزه خلیج فارس(2008)
بری یم در سال 2008 با اعمال اصلاحات و اضافه کردن چند معیار ، نسخه بری یم خلیج فارس را منتشر کرد که برای کشورهای حوزه خلیج فارس (عراق ، کویت ، عربستان ، قطر ، بحرین و عمان) معتبر می باشد.
در نسخه بری یم خلیج فارس علاوه بر تغییرات جزئی در برخی از معیارهای ارزشیابی ، با توجه به نیاز منطقه سه معیار زیر اضافه شد:
• ممنوعیت مصرف دخانیات در ساختمان
• بررسی دقیق در انتخاب سایت
• تهویه طبیعی کافی برای ایجاد محیط سالم داخل ساختمان

5-5-4 . سامانه ارزیابی مروارید (امارات متحده 2009)
کشور امارات نیز که مدتها بود به فکر تدوین یک سامانه ارزیابی ساختمان پایدار افتاده بود در سال 2009 سامانه ارزیابی ساختمان پایدار “مروارید” را عرضه کرد که یکی از جامع ترین سامانه های ارزیابی معماری پایدار در جهان است.
استدامت همان ترجمه لغوی پایداری در زبان عربی ، طرحی است که انجمن طراحی شهری ابوظبی برای ایجاد محیط زیستی پایدار ایجاد کرده است.ابزار اصلی این طرح ، سامانه ارزیابی مروارید ، بخشی از سامانه طراحی مروارید است که میزان پایداری ساختمان ها را در سه مرحله طراحی ، ساخت و بهره برداری ارزیابی می کند.رده بندی این سامانه نیز تعداد مروارید هایی است که معرف میزان پایداری ساختمان است و از یک تا پنج مروارید است.

توسعه تجدید کننده
سامانه مروارید در 7 شاخه معیارهای متنوع ارزش پایداری را برای ساختمانهای اداری ، تجاری و مسکونی عرضه می کند.در جدول زیر معیارهای جدید سامانه مروارید ، که سامانه های لید و بری یم به بررسی آنها نپرداخته اند ، آمده است.لازم به ذکر است که اکثر معیارها با دیگر سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار مشترک است.

(سروش ،1389)
5-6 . معماری سنتی ایرانی و پایداری
معماری سنتی ایرانی واجد ارزش های بسیار فراوان در شیوه های مختلف استفاده از انرژی و بهره برداری اکولوژیک از انواع انرژی ها خصوصاً انرژی های پایدار و بی زیان است . گرچه استفاده ازباد یا همان جریان هوا ایجاد نسیم عمده ترین و رایج ترین نوع استفاده از در معماری سنتی ایران است. با این حال همه چهارعنصر آب- هوا- خورشید – خاک دارای کاربرد عالی زیست محیطی در معماری ایران قدیم بوده است. مثلا از انرژی باد و با استفاده از بادگیرها جریان هوا را به داخل ساختمان هدایت می کردند و باعث سیر کولاسیون هوای داخل می شوند با اینکه در آن زمان معماری پایدار یا معماری محیطی شناخته نشده بود اما از انرژی های طبیعی به خوبی استفاده می کردند.
که یکی از نمونه شهر هایی که در زمان قدیم از از انرژی های طبیعی بیشتر استفاده می کردند یزد می باشد که در این شهر که درون گرایی آن معروف است که دارای خنک کردن فضاهای خانه استفاده می کردند درنتیجه مصرف انرژی های فسیلی کاهش پیدا می کرد.
و استفاده از مصالحی مانند گل و خشت که دارای ظرفیت حرارتی بالایی می باشد و خاک از همان منطقه گودبرداری به دست می آید ودیگر نیاز به صرف انرژی برای حمل و نقل مصالح از نقاط دیگر نیست.
همچنین در اقلیم استان گیلان و در معماری سنتی آن مفاهیم پایداری به چشم می خورد.استفاده از مصالح تجدیدپذیر و منطقه ای مانند چوب و پوشش های خاص سقفی ،نحوه ی آفتابگیری بنا و ایجاد کوران و تهویه طبیعی و… از مسائلی هستند که با اهداف پایداری همپوشانی دارند.که در رابطه با آن در فصول بعد توضیحاتی ارائه خواهد شد.

فصل ششم:
مصادیق و نمونه ها

6-1 . محک (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان)

ایده اولیه تاسیس محک توسط سعیده قدس(بنیانگذارمحک) با آگاهی از مشکلات کودکان مبتلا به سرطان به واسطه بیماری فرزندش صورت گرفت. از همان ابتدا با گردهم آمدن گروهی از خیران داوطلب فعالیت محک در بیمارستان های دولتی دانشگاهی انجام می گرفت. همزمان با فعالیت های مددکاری در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی مقدمات ثبت محک از سال 68 آغاز شد.بنیانگذاران اولیه براین باور بودند که یک موسسه نمی تواند تنها با اتکا به شخص ویا گروه محدودی از یاواران این راه را طی کند بنابراین در سال 1370 محک به ثبت رسید تا از امکانات خیرخواهانه گروه وسیع تری برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان بهره گیرد و دامنه حمایت های خود را در سطح ایران گسترش دهد.
نام اختصاری محک برگرفته از نوع فعالیت این موسسه می باشد (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) و لوگوی محک طرح برگ است که نماد حیات و زندگی است و برروی آن کودک و خانواده اش امیدوارانه ایستاده اند.
محک از همان ابتدا با جلب کمک های مردمی و نیت خیرخواهانه مردم و فعالیت های داوطلبانه اداره می گردید .برگزاری بازارها، توزیع قلک و عضویت درجمع یاوران محک از روش های جلب کمک های مردمی در محک بوده است. موسسه “محک” توانست ظرف کمتر از یک دهه با بهره گیری از اعتماد و حمایت های آحاد مردم و سخت کوشی اعضاء داوطلب و اعمال روشهای علمی و تخصصی در مراقبت های ویژه از بیماران و خانواده های آنان در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انرژی خورشیدی، فضاهای داخلی، شرایط آب و هوایی، انواع ارتباطات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، روایت درمانی، موسیقی درمانی، روانشناسی