منابع پایان نامه ارشد درمورد امام خمینی، انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، لابی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

بخشید.(همان: 179).
با شدت یافتن مخالفتها در داخل ایران علیه امریکا از یک سو،وتصمیم شاه مبنی بر پناه بردن به امریکا از سوی دیگر،هیات حاکمه امریکارا به دو نوع واکنش متفاوت در پذیرش یا عدم پذیرش شاه مواجه نمود.گروه اول افرادی چون کارتر ودیگر همفکرانش بودندکه سفر شاه به امریکا را به صلاح منافع خود وبهبود روابط امریکا با دولت بعدی نمی دانستند وبه شاه اعلام نمودند که با توجه به مشکلات احتمالی ناشی از سفر وی به امریکا از پذیرفتن شاه معذورند.گروه دوم ،برزینسکی مشاور امنیت کاخ سفید،دیوید راکفلر از دوستان نزدیک شاه،فورد وبرخی از دوستان شاه در امریکا ،معتقد به حمایت از سفر شاه به امریکا بودند وآن را در راستای منافع ملی ارزیابی می نمودند. علیرغم اختلاف میان کارتر و گروه دوم پس از بررسی های لازم ،کارتر، علیرغم میل باطنی خویش ، با ورود شاه به امریکا موافقت نمود. و شاه به بهانه معالجه بیماری خویش به امریکا سفر نمود ، ورود شاه به امریکا در 23 اکتبر صورت گرفت و همان گونه که از شواهد پیداست ، اعتراضی علیه امریکا و پذیرش شاه ، از سوی ایران و انقلابیون در وهله اول صورت نگرفت ولی این عامل وقتی در کنار عوامل دیگر قرار گرفت وبا پیام دهم آبان،موجبات بروز واقعه تسخیررا فراهم نمود(درویشی،1385 :92-93).در واقع این عامل بهانه ای بود برای ابراز خشم وانزجار عمیق ونهفته مردم از امریکا که در قالب تسخیر سفارت خانه امریکا تحقق یافت. . (حسینی جاغرق،1390: 180-181).
د-مواضع ومشی غیر انقلابی وسازشکارانه دولت موقت وملاقات سران دولت موقت با مقامات امریکایی در الجزایر: بازرگان پس از اینکه بر اریکه قدرت تکیه نمود،بر خلاف نظر امام(ره)،بیش از هفتاد درصد اعضای کابینه خود رااز نهضت آزادی وجبهه ملی انتخاب نمود،امور دولت موقت عملا در اختیار گروهی لیبرال وملی گرا قرار گرفت،این گروه مخالف انقلابی گری مورد تایید امام(ره)بود وگذشت زمان،فاصله گیری دولت موقت را از آرمانهای انقلاب اسلامی وامام (ره)بیشتر مشهود نمود.مواضع وعملکرد امریکا پسند دولت موقت در کنار ملاقات مقامات دولت موقت با برژینسکی مشاور امنیت ملی امریکا در الجزیره،بدون مشورت واجازه امام(ره)منجر به خشم انقلابی ملت گردید.یک هفته پس از ورود شاه به امریکا ،بازرگان نخست وزیر به همراه ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه ومصطفی چمران وزیر دفاع،به هنگام شرکت در جشن انقلاب الجزایر با برژینسکی دیدار نمودند.خبر این ملاقات بطور گسترده ای در جامعه انقلابی ایران منعکس گردید وموجی از مخالفتها را علیه امریکا ودولت موقت برانگیخت. (همان: 180).
ه-اقدامات توطئه آمیز امریکا:امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر موارد قبلی اقدامات دیگری در جهت تضعیف وسر نگونی انقلاب نیز انجام داد که مهمترین آنها عبارتند از:
1-استقرار ناوگان دریایی امریکا در تنگه هرمز که گاه با تهدیدهای نظامی علیه نیروی دریایی ایران توام گشت.
2-صدور قطع نامه شدید الحن17 مه 1979سنا علیه علیه عملکرد دادگاههای انقلاب،خصوصا بعد از اعلام حکم اعدام شاه وبرخی اعضای خانواده او.
3-حمایت وپشتیبانی از عناصر وعوامل حکومت شاه که اموال ودارائی های بانک های کشور را غارت کرده وبه امریکا گریخته بودند.
4-ایجاد پشتوانه خبری برای مطرح کردن فعالیتهای ضد انقلاب در سطح بین المللی توسط رسانه های امریکایی وصهیونیستی.
5- سکوت توام با رضایت،نسبت به ترور شخصیتهای طراز اول کشور نظیر شهید مطهری
6-سازماندهی تبلیغات وسیع و مغرضانه علیه تفکرات امام (ره) و طرح مطالبات به نام ملت در رادیو های بیگانه و رسانه های غربی.
7-حمایت آشکار از تحرکات ضد انقلاب وغارتگران ثروتهای عمومی وملی.
8-بی توجهی به اعتراضات جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات خرابکارانه عوامل وجاسوسان دولت بعثی عراق در مرزها و داخل استانهای مرزی به ویژه در تابستان وپاییز1358(واعظی،1380 :63-66).
و-پیام امام خمینی(ره)در روز 10 آبان 1358 وترسیم خط مشی مبارزه علیه امریکا:درکنار زمینه ها وعوامل مساعد برای تسخیر لانه جاسوسی ،پیام امام خمینی (ره) درتاریخ10/8/58 ، نقش مهم و سرنوشت سازی در شکل گیری این رویداد ، ایفا نمود. امام خمینی (ره) طی پیامی خطاب به دانش آموزان ، دانشگاهیان ، طلاب و روحانیون ، آنها را بر اعمال فشار بر امریکا برای استرداد شاه خائن فرا خواندند « بردانش آموزان ، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه امریکا و اسرائیل گسترش داده و امریکا را وادار به استرداد شاه مخلوع جنایتکار نمایند.» (خمینی،1358،ج10 :412)
این پیام امام (ره) دانشجویان مسلمان را-که در فکر تلافی سیاست ها ورفتارهای توطئه آمیز امریکا بودند- برآن داشت تا در تصمیم خود برای اشغال سفارت مصمم گردند وآنها طی جلسه ای به این نتیجه رسیدند که باید تظاهرات وسیع وگسترده دانشجویی راه بیندازند وبرای ضربه زدن به امریکای جنایتکار،اقدام به تسخیر لانه جاسوسی نمایند(باقی،1378 :24-25).
در هر صورت چنانچه بپذيريم كه« هر تصميم فقط در ظرف زماني و مكاني خود» بايد تحليل و بررسي شود و در همان فضاي لحظه تصميم گيري معتبر و موثر است، تصميم به تسخير سفارت آمريكا و تجويز و تاييد تداوم آن از سوي عالي ترين مقام جمهوري اسلامي (رهبري كاريزما) نيز بايد در فضاي انقلابي ايدئولوژيك و روبه هرج و مرج نخستين سالهاي استقرار نظام تحليل گردد .«فضايي كه چشم انداز روشني از حوادث آينده وجود ندارد و معيار اصلي تصميم گيريهاي تحليل روز و حوادث گذشته و پيش بيني حوادث احتمالي آينده و اهداف مورد انتظار مي باشد».
بر اين اساس و با توجه به سير تحولات پس از پيروزي انقلاب از نظر انقلابيون ايران پذيرفتن شاه در آمريكا بخشي از يك توطئه كل براي تضعيف و سرانجام پيروز شدن بر انقلاب ايران است. اين حقيقت كه سفارت آمريكا يكبار در گذشته محل انجام گرفتن فعاليت هاي ضد انقلابي بوده، آنها را قانع ساخت كه «تسخير سفارت و گروگان گيري ديپلمات هاي آمريكايي يك عمل ميهن دوستانه است »چنين بستري بود كه مستعد رويش بذرهاي بحران گرديده بود و بدين سان «شد آنچه شد.»
4-1-2-پيدايش بحران
«جان استمپل» در قالب يك قاعده كلي استراتژي اينگونه تصريح مي نمايد كه «بهترين دفاع يك حمله خوب است». (استمپل ،1377 :233) زماني كه ورود شاه به آمريكا«نخستين گام توطئه ضد انقلابي» محسوب مي شد احتمالاً بتوان تسخير سفارت را يك «حمله خوب» و يك برگ برنده مطلوب جهت دفاع به موقع و موثر از موجوديت جمهوري اسلامي و نوعي گريز به جلو در اين راستا به شمار آورد.
حمله به سفارت آمريكا از سوي «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» در روز يكشنبه 13آبان 1358 در حالي آغاز گرديد كه در جريان آن حدود 65 نفر به گروگان گرفته شدند و بحران بزرگي آغاز شد كه سرنوشت ايران را در سالهاي آينده متحول ساخت. اين گونه بود كه به قول«سالينجر» : «چنين رويارويي اي با آمريكا از طرف يك كشور جهان سومي كاملاً بي سابقه بود كه در آن كشور پيشرفته اي كه قادر بود انسان را به فضا بفرستد در چنگال سياست كشوري گرفتار شده بود كه خود از آشفتگي ناشي از انقلاب رنج مي برد» . (سالينجر ،پير،1362 :65)
آغاز بحراني كه جمهوري اسلامي و مقامات مسئول را در مقابل عملي انجام شده قرار داد ، (مصاحبه با هاشمي رفسنجاني ، كيهان ، 12 بهمن 1382 : 12 ) به تعبير دكتر بهشتي«يك عمل انقلابي عمومي بود كه مجوز آن قانون عمومي انقلاب است». (روزنامه جمهوري اسلامي ، 11 دي ماه 1359 ) قانوني كه سطور آن با اراده و ارادت انقلابيون از بند رسته نوشته شده بود آن هم در شرايط نا آرامي ، بي ثباتي و بحران كه انقلابيون احساس مي كردند سرنوشت كشور در خطر است و آنها بايد در تعيين اين سرنوشت نقشي ايفا نمايند.در چنين محيطي، سياسي حرف زدن، انديشيدن و اقدام كردن به امري رايج وطبيعي تبديل شده و تب و التهاب انقلاب در همه جنبه هاي ذهنيت انقلابيون ايراني رسوخ كرده بود.از اين رو حتي «اعلان جنگ» به «نخستين ابر قدرت جهان» در « نبرد استقلال ايران» (ديگار، هوركاد ، ريشار،1377 :239) نوعي جسارت انقلابي و در عين حال مستظهر به حمايت توده هاي انقلابي و رهبري كاريزمایی-الهی محسوب مي شد.
حركتي كه عاملان آن« هرگز پيش بيني نمي كردند كه بيش از چند ساعت و حداكثر چند روز طول بكشد، (ابتكار،42:1379) تأثير عميقي بر تاريخ سياسي كشور و منطقه به جاي گذاشت و دانشجويان به زودي دريافتند كه سوار بر مركبي شده اند كه هدايت آن ديگر به دست خودشان نيست. آنان كه با هدف «قدرت نمايي و صدور بيانيه اي جسورانه» (همان: 69 ) جهت اعتراض به رفتار آمريكا در اين راه گام نهاده بودند. آيا هيچ تصور مي كردند كه حركت اعتراضي «چند ساعته اي» به بحراني چند ساله تبديل شود؟
در حالي كه دانشجويان پيرو خط امام گمان مي بردند كه اين تسخير ديري نخواهد پاييد و زود به سر خواهد آمد و درست در لحظه اي كه گمان مي بردند كار به پايان خواهد رسيد، رهبر انقلاب،رهبر انقلاب ديگري شد و اين حركت «انقلاب دوم» نام گرفت. انقلابي كه بزرگتر از انقلاب اول بود و بدين گونه تسخير سفارت تقديس و تاييد شد . اگر انقلاب اول شاه را از ايران بيرون كرد تسخير سفارت،آمريكا را از ايران اخراج نموده و با انقلابي ديگر تجويز« انقلاب در انقلاب» را در جمهوري اسلامي صادر نمود.
امام خميني(ره) به عنوان بالاترين مقام تصميم گيرنده در نظام جديد ، حركت دانشجويان را تاييد و بر تداوم آن تاكيد فرمودند. البته پيشاپيش يكي از مهمترين دغدغه هاي عاملان اين حركت تلاش در جهت كسب حمايت رهبري انقلاب قبل از شروع حركت بود. لذا اصرار دانشجويان بر اين بود كه آقاي موسوي خوئيني ها اين مساله را با امام در ميان بگذارند . اما ايشان اكراه ورزيدند و ضرورت اين امر را بي مورد تشخيص دادند .( قوچاني ،1381 :74) .چرا كه از يك طرف امام (ره) در بعضي امور اجازه صريح نمي دهند و از طرف ديگر موسوي خوئيني ها خواستار آن بود كه هزينه اقدام دانشجويان دامان رهبري را نگيرد. زيرا در صورت تاييد قبلي ايشان امكان آن بود كه اين حادثه اقدامي از سوي نظام تلقي گردد. در اين صورت هرگونه عواقب و تبعات مثبت و منفي حادثه، تحت مسئوليت رهبري تصور مي شد. در اين ميان اگر چه امام از جريان بي خبر بودند اما بي اثر نبودند. چرا كه از سه ماه قبل لبه تيز سخنان ايشان روي كارتر و آمريكا متمركز شده بود و اين موضع به امتناع دانشجويان در عملي كردن برنامه هايشان ياري رساند.
با اين وجود اعتبار و اهميت حمايت رهبري كاريزمايی-الهی انقلاب در حدي بود كه« به جرات مي توان گفت كه تا پيش از مشخص شدن نظر حضرت امام (ره) و حمايت علني و رسمي ايشان حتي يك نفر تسخير لانه جاسوسي را تاييد نمي كرد». (ستوده كاوياني ،1379 :115) در حالي كه همچنان تلاش ها براي جلب نظر و حمايت رهبري انقلاب ادامه داشت امام (ره) در نخستين واكنش با رعايت جوانب احتياط و دقت از تأييد آن امتناع ورزيدند. امام (ره) فرزند خود (حاج احمد خميني) را براي كسب اطلاعات از جزييات بحران و ماهيت و اهداف عوامل مؤثر در آن به سفارت فرستاده و پس از دريافت اين اطلاعات بود كه امام (ره) فرمود: جاي خوبي را گرفته اند، بگوييد محكم آن را حفظ كنند. از اين لحظه رهبري انقلاب عملاً به عنوان مؤثرترين مقام تصميم گيرنده در اين بحران مطرح شدند (اين امر در اين شعار دانشجويان نيز مشهود بود:«خميني مي رزمد كارتر مي لرزد»). چنان كه اغلب تحولات اين بحران با مواضع و تصميمات رهبري انقلاب سمت و سو مي يافت. در ادامه به بررسي برخي از بيانات رهبري انقلاب كه در مرحله گسترش بحران و در تاييد آن مطرح شده است مي پردازيم:
«اينها يك مركز توطئه و جاسوسي در مملكت قرار دادند سفارت خانه ها حق ندارندكه تفنگدار وارد كنند و اينها تفنگدار در آنجا داشتند. اسلحه ها در آنجا داشتند . سفارت خانه ها حق ندارند كه جاسوسي كنند، توطئه بكنند و اينها جاسوسي مي كردند». (خمینی، 1362: 162)
«ملت ايران به پاخاسته كه نگذارد اين لانه هاي جاسوسي در ايران

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، ریاست جمهوری، انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، آغاز بحران، افغانستان، وجوه نقد