منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، اضطراب آمار

دانلود پایان نامه ارشد

از چه می‌ترسد، زیرا از یک مساله اختصاصی مانند: سگ، امتحان یا رانندگی در هراس است. اما این ترس، یا ظاهرا معنایی ندارد و یا شدت آن تناسبی با موضوع ندارد. (حسین شاهی برواتی، 1379)
 اضطراب وسواس فکری – عملی: در این نوع اضطراب، شخص احساس می کند که مجبور است به یک رفتار بیمعنی و تکراری دست بزند یا یک فکر وسواسی و دائمی با ماهیتی ناخوشایند دارد.(حسین شاهی برواتی، 1379)
دلایل بروز اضطراب:
در بیشتر موارد دلیل خاصی برای بروز اضطراب نمی توان یافت. اضطراب ناشی از مجموعه ای از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است. مطالعات انجام گرفته حاکی ز آن است که عامل وراثت نیز در بروز اضطراب نقش دارد. مثلا فرزندان و یا اقوام نزدیک کسانی که دچار حالت های اضطراب گونه اند به احتمال زیاد از اضطراب رنج می برند. البته صرف وراثت منجر به اضطراب نمی شود بلکه وجود عامل وراثتی اضطراب باعث می شود، در صورتی که فرد در شرایط روانی و اجتماعی خاصی قرار گیرد از خود عوارض اضطراب را نشان دهد. از طرف دیگر روانشناسان علل گوناگونی را برای اضطراب بیان کردخه اند. زیگموند فروید روانشناس اتریشی، اضطرای را ناشی از تضادهای ناخودآگاه درونی می داند. محققان رفتار گرا، با مدل روید به چالش برخاسته اند و معتقدند که سطح اضطراب در انسان ناشی از میزان باور او نسبت به توانایی اش برای کنترل و یا پیش بینی رخداد ها است. طبق نظر آنان، افرادی که کنترل کمتری بر وقایع اطراف خود دارند، در زمان مواجهه با مشکلات اعتماد به نفس کمتری دارند و در نتیجه اضطراب در آنان بیشتر است.(رضایی، 1384)
اضطراب امتحان:
اضطراب امتحان معمولا بین سنین 10 تا 11 سالگی آغاز می شود و چنانچه در صدد مقابله و رویارویی با آن بر نیایید، با بالا رفتن سن افزایش می یابد. اضطراب امتحان ممکن است جسم فرزند ما را درگیر سازد و باعث بروز تپش قلب، سردرد، تعریق، لرزش دست و اندام ها، دل پیچه و اسهال، رنگ پریدگی، حال تهوع و استفراغ و غیره گردد، اما تاثیر این اضطراب بر فکر و شناخت کودکان و نوجوانان در بلند مدت بسیار بیشتر خواهد بود. آنها ممکن است به این نتیجه برسند که توانایی درس خواندن ندارند و خودشان را سرزنش کنند که تلاش کافی نداشته اند، احساس شکست و ناکامی ممکن است افکار نا امید کننده ای را در ذهن شان ایجاد کند و البته از مهمترین اثراتی که بر روی ذهن آن ها خواهد گذاشت مشکل عدم تمرکز، عدم توجه و فراموش کردن مطالب خوانده شده است. (بیان، 1393)
وقتي از ((اضطراب21)) در محيط هاي آموزشي ياد مي شود نتايج و پيامدهاي كاملاً واضح و روشني بر تعليم و تربيت و يادگيري دارد. به عنوان مثال اضطراب يكي از مهمترين متغيرهاي انگيزشي و شناختي است كه پيشرفت تحصيلي، يادگيري، عملكرد و نيز توجه، تمركز و بازيابي اطلاعات يادگيرندگان را به طور قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار مي دهد. (شانك پنيتريج و ميس، 2008 ؛ بمبنوتي، 2008)
از جمله انواع شناخته شدة اضطراب در حيطة تعليم و تربيت كه در سه دهة اخير پژوهش هايي را به خود اختصاص داده اند، مي توان به اضطراب رياضي، اضطراب رايانه، اضطراب امتحان، اضطراب كتابخانه اي و اضطراب آمار اشاره کرد. اکثر پژوهشگران، این نوع از اظطراب های ذکر شده را به عنوان ((اضطراب موقعیت)) عنوان مي كنند. (وانگ و اسنروشينگ، 2009 ؛ اونويوبازي، 1997)
اضطراب موقعیت تجارب ناپايدار و موقت تنيدگي، هراس و برانگيختگي شديد دستگاه عصبي خود مختار در يك بافت و شرايط ويژه دارد. (تاناكه و همكاران، 2006، به نقل از ویسانی و همکاران، 1391)
اخيراً شواهد زيادي ديده شده است مبني بر اينكه اضطراب و نگراني، يك مرحله گذرا نيست و اگر بررسي و ارزيابي نشود، تا دوران بلوغ و بزرگسالي در اكثر افراد تداوم خواهد داشت. (سدر پوشان، 1384)
((اضطراب امتحان))22 يك مشكل آموزشي مهمي است كه سالانه ميليونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثير قرار مي دهد. اضطراب امتحان يك واكنش هيجاني ناخوشايند به موقعيت ارزيابي است. اين هيجان با احساس نوعي از تنش، تشويش و برانگيختگي سيستم عصبي خودكار مشخص مي شود. اضطراب امتحان، سلامت رواني دانش آموزان را تهديد مى كند و بر كارآمدي، شكوفايي استعداد، شكل گيري شخصيت و هويت اجتماعي آنان تأثير سوء مي گذارد. و به عنوان يكي از پديده هاي فراگير و مشكل ساز ميان دانشجويان و دانش آموزان مي تواند در پيشرفت تحصيلي و عملكرد بهينه آنان بويژه هنگام ارزشيابي اثر منفي گذارد. در كاهش و يا بروز اضطراب امتحان عوامل متعددي همچون ويژگي هاي شخصيتي مي تواند موثر باشند. عوامل شخصيتي همچون درونگرايي – برون گرايي23، با ثباتي – بي ثباتي (روان رنجور خويي24) مي توانند به عنوان مؤلفه هاي تشكيل دهنده شخصيت، بر اضطراب و اضطراب امتحان و مكانيز مهاي سازشي در مواجهه با منابع تنش زا و اضطرب آور اثر گذارند.(محمودی عالمی، 1379)
نتايج امتحانات تأثير بسزايي در جنبه هاي مختلف زندگي افراد دارند. به دنبال ارتقاء سطح سواد دانش آموزان از طريق سيستم هاى آموزشي، آنها با فراواني بيشتري از امتحانات روبرو مي شوند. اين مساله انتظارات و فشارهاي بيشتري را از سوي والدين و سيستم هاى آموزشي در خصوص عملكرد آنان به دنبال مى آورد و تدريجاً اضطراب امتحان را افزايش مى دهد ( مک دونالد، 2002).
در واقع، به نظر مي رسد كه دليل افت تحصيلي در بسياري از دانش آموزان ناتواني در يادگيري يا ضعف هوشي نبوده است، بلكه ناشى از سطح بالاي اضطراب امتحان مى باشد. (صاحبی و همکاران، 1381).
اضطراب امتحان، اصطلاحي است كلي كه به نوعي از اضطراب يا هراس اجتماعي خاص اشاره دارد كه فرد را درباره توانايي هايش دچار ترديد مي كند و پيامد آن كاهش توان مقابله با موقعي تهايي مانند امتحان است، موقعي تهايي كه فرد را در معرض ارزيابي قرار مي دهند و مستلزم حل مسأله اى هستند (سرگلزاری و همکاران، 1382).
بنابراين مي توان دانشجويي كه دچار اضطراب امتحان است را به منزله ي فردي توصيف كرد كه مواد درسي را مي داند اما شدت اضطراب وي مانع از آن مي شود كه دانسته هاي خود را هنگام امتحان به ظهور برساند (ساراسون، 1975).
همچنين اضطراب امتحان به عنوان يك مفهوم و سازه علمي به مجموعه اي از پاسخ هاي ادراكي، فيزيولوژيكي و رفتاري اطلاق مي شود كه با نگراني درباره پيامدهاي منفي يا شكست احتمالي از امتحان يا موقعيت هاي ارزيابي كننده مشابه همراه است (ارگین، 2002).
نقش اضطراب امتحان در كاهش توانایی فرد:
اكنون این سؤال مطرح می شود كه چرا اضطراب باعث كاهش توانایی فرد می شود؟ پژوهشگران و محققان عوامل متعددی را در این زمینه مطرح كرده اند. عده ای معتقدند (واین 1971) كه وقتی سطح اضطراب بالا باشد توجه فرد، هم به متغیرهای مربوط به خود و هم متغیرهای مربوط به امتحان معطوف می شود كه این امر موجبات نگرانی او را در خلال امتحان فراهم می آورد و در نتیجه نمره امتحان پایین می آید. اما اگر سطح اضطراب امتحان پایین باشد، توجه فرد بیشتر به متغیرهای امتحان معطوف می شود و از عهده امتحان بهتر برمی آید. پژوهشگران دیگر، بر عواملی مانند فقدان مهارتهای مطالعه تاكید كرده اند یعنی چون فرد نمی داند چگونه و با چه شیوهای مطالعه كند، مطالب را خوب دریافت نمی كند و در نتیجه هنگام امتحان مضطرب می شود.
عده ای دیگر اضطراب امتحان را ناشی از عدم توجه و دقت فرد نسبت به كاری كه انجام می دهد، می دانند. در این نظریه، فرض این است كه نگرانی یا تجلیات شناختی اضطراب، توجه فرد را از كاری كه بر عهده دارد منحرف می كند و بدین ترتیب، كارآمدی او را تحت تاثیر قرار می دهد. مجموعه این تحقیقات نشان می دهد كه صرف تعیین سطح كلی اضطراب در موقعیتهای ارزشیابی یا امتحان كافی نیست و لازم است عوامل خاص اضطرابی كه در این میان نقش اصلی را ایفا می كنند نیز مشخص شوند (دادستان،1392).
مطالعات اضطراب امتحان:
مطالعات قابل توجهی در زمینه تاثیر اضطراب آزمون بر کنش پاسخ دهنگان انجام گرفته است. مالونون در مقاله خود تحت عنوان (( اضطراب آزمون: یک بررسی همه سویه پیرامون برداشت معلمان، مسئولان مدارس، مشاوران، دانش آموزان و والدین )) اظهار می دارد که در زمینه بروز اضطراب و فشار، عوامل بسیاری موثرند و مستقیما بر نحوه کنش و در نتیجه نمره دانش آموزان اثر می گذارند(مالونون، 2005)
نتایج مطالعات انجام گرفته نشان داده است که معلمان، مسئولان مدارس، اولیای دانش آموزان و حتی مشاوران از اضطراب و فشاری که آزمون های سراسری برای دانش آموزان ایجاد می کند کمتر اطلاع دارند و آن را نادیده می گیرند. این بی توجهی تا حدودی تصمیماتی را که بر اساس نمرات دانش آموزان دانشجویان اتخاذ می شود، مخدوش می کند.(رضایی، 1384)
اگر قرار باشد که در یک آزمون بر اساس نمرات دانش آموزان تصمیم های مهمی گرفته شود، باید توجه داشته باشیم که درصد قال توجهی از نمره (احتمالا پایین) برخی از دانش آموزان ناشی از شرایطی است که آزمون برای آنان ایجاد کرده است. هانکوک به بررسی رابطه میان اضطراب ناشی از آزمون و سطح ارزیابی مورد انتظار از آن پرداخت و دریافت که آنم دسته از دانش آموزانی که احساس می کنند در معرض ارزیابی مهمتری قرار دارند، از میزان اضطراب بیشتری رنج می برند و در آزمون کنش ضعیف تری دارند. و در نتیجه، انگیزه آنان به مراتب پایین تر آمده است.(هانکوک، 2001 به نقل از رضایی، 1384)
آیسان و سایرین(2001) از گروهی از دانش آموزان خواستند تا به یک تست اضطراب، راهبردهای مقاله با آن و میزان درک از وضعیت جسمانی خود، قبل و بعد از یک آزمون مهم پاسخ دهند. آنها دریافتند که دانش آموزانی که اضطراب بیشتری دارند، از ساز و کارهای مقابله کمتری برخورداند. پیش از آزمون ها، دانش آموزان سال ای پایین تر هم از اضطراب بیشتری رنج می برند و هم ساز و کارهای مقابله کمتری دارند. پس از پایان آزمون، تغییراتی در نوع نگرش دانش آموزان نسبت به وضعیت جسمانی خود روی داد، اما میزان اضطراب دانش آموزان سال های پایین تر از اضطراب دانش آموزان سال های بالاتر بیشتر بود.
حاصل سالها تلاش آيزنك، نظريه شخصيت بسيار با نفوذي است كه بر پايه سه بعد قرار دارد. ما مي توانيم اين سه بعد را به صورت فرا عامل ها25 در نظر بگيريم كه تركيباتي از صفات يا عوامل هستند. به هر حال سه عامل برتر يا به عبارت ديگر سه بعد شخصيت آيزنك كه يك فضاي مركزي سه بعدي براي شخصيت فراهم آورده عبارتند از: برون گرايى: حالتي است كه در آن نيروهاي شخص به خارج از خودش معطوف مي شود. درون گرايي: حالتي است كه در آن انرژ يهاي شخص بدون علاقه به دنياي خارج با اندكي علاقه متوجه درون خود مي شود و عامل بعدى روان رنجورى است. تفاوت عمومي افراد درون گرا و برون گرا اين است كه درون گرايان نسبت به برون گرايان، حافظه دراز مدت آنها برتر است، عملكرد كندتر ولي دقيق تر داشته، گوشه گير و انزوا طلب هستند، گرايش به احساس كمبود(حقارت) در آنها زياد است و براي ابتلا به دلواپسي، افسردگي و وسواس آمادگي بيشتري دارند. افرادي كه روان رنجوري زياد دارند در آن قسمتهاي مغزكه شاخه سمپاتيك دستگاه عصبي خودمختار را كنترل مي كنند، فعاليت بيشتري را نشان مي دهند.(سیاسی، 1379)
گرچه اضطراب امتحان امري تازه نيست، اما سابقه انجام پژوهشهاي تجربي و ميداني در اين باره به چند دهه اخير باز مي گردد. هيل26 اشاره دارد كه بر اساس برآورد پژوهشگران، سالانه حدود ده ميليون دانش آموز در سطح دبيرستان و 15 درصد از دانشجويان دانشگاه هاي آمريكا اضطراب امتحان را تجربه مي كنند و به نظر مي رسد كه آزمودني هاي بزرگتر، به اضطراب بيشتري دچار هستند. (بیابانگرد، 1387)
در كشور ايران نيز چنين بنظر مي رسد كه وحشت از گرفتن نمره ضعيف و سرزنش افراد خانواده، تمسخر همكلاسان و دوستان، ترس از ناتواني براي ادامه تحصيل، همواره دانشجويان را مورد آزار و اذيت رواني قرار مي دهد. (نورگاه و قره گزلی، 1381)
ويژگی هاى شخصيتى نيز به عنوان مجموعه سازمان يافته و واحدي متشكل از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، عزت نفس، عوامل خانوادگی، عوامل فردی