منابع پایان نامه ارشد درمورد استان ایلام، صنعت گردشگری، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

در اين مباني و حدود محدوديت هاي مهم شرعي جهانگردان غير مسلمان مورد بررسي قرار گيرد.
الف) ورود به اماكن مقدسه (مساجد و مشاهد مشروفه)
يكي از مشكلات جهانگردان غير مسلمان، محروميت ايشان از ورود به مساجد و مشارف مشروفه و اماكن مقدسه است. اين محروميت از آنجا ناشي ميشود كه در تعاليم ديني بر عدم نجاست مسجد تأكيد فراواني گرديده و در بيان اصناف نجاسات، ‹‹كافر›› يكي از مصاديق آن محسوب شده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر اسلامي كه بيانگر انديشههاي ديني مسلمانان درسطح جهاني است، دراين خصوص بيان مي دارد: ‹‹ شخصي كه مسلمان نباشد ازحرم مكه نبايد عبور كند وبراي عبور او از خاك حجاز بنابرنظر برخي ازفقها اجازه زمامدار مسلمين لازم است ››.
همچنین براي غيرمسلمان اقامت درمكه جايز نيست. براساس اعلاميه فوق، عبور و مرور و اقامت مطلق كفار اعم از كتابي و غير آن ممنوع اعلام شده است.
ب) محدوديت هاي مربوط به پوشش جهانگردان زن و غير مسلمان
مهمترين مسئلهاي كه رعايت آن از جانب جهانگردان زن و غيرمسلمان ضروري است، مسئله حجاب است. استعمال كلمه حجاب درمورد پوشش زن يك اصطلاح نسبتاً جديد است. درقديم، به خصوص در اصطلاح فقها، كلمه ‹‹ ستر»ت كه به معناي پوشش است (یوسفی پور، 1379).
در اين كه پوشش زن از ضروريات قرآن است، جاي ترديد نيست، لكن درخصوص حدود پوشش اختلاف نظر وجود دارد. عقيده مطلوب آن است كه پوشانيدن بدن غير ازوجه و كفين بر زن واجب است؛ اما در آيا دايره اين وجوب شامل زنان غيرمسلمان هم ميشود.
در برخي از روآيات رسيده، نگاه كردن به سروصورت زنان غير مسلمان بلا اشكال اعلام شده است؛ ازجمله درحديثي ازحضرت علي (ع) آمده ‹‹ لابأس بالنظر الي رؤوس الناس من اهل الذمه ›› (نگاه كردن به سرهاي زنان اهل ذمه جايز است). در روايتي ديگر از امام صادق (ع) نقل شده است كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمود: ‹‹ لاحرمه لنساء اهل الذمه ان ينظر الي شعورهن وايديهن›› ( حرام نيست كه به موها ودست هاي زنان اهل ذمه نگاه شود).
قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت پوشش، بيحجابي در انظار عمومي را جرم اعلام كرده است. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص بيان مي دارد: ‹‹زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد››.
اين عقيده منطبق با اصل شمول قوانين جذايي در مورد كليه افراد ساكن ايران است. ماده 3 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان ميدارد: ‹‹قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب به جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده است››.
بنابراين، جهانگردان زن غير مسلمان ملزم به رعايت اين محدوديت قانوني هستند.

2-18. درباره سازمان جهانی جهانگردی
سازمان جهانی جهانگردي مهمترين تشکيلات و سازمان بينالمللي در زمينه فعاليتهاي گردشگری ميباشد (افشار زاده و همکاران، 1390).
این سازمان در سال 1975 تأسيس و بزرگترين تشکيلات جهاني جهانگردي محسوب ميگردد. قبل از تأسيس اين سازمان، معتبرترين سازمان بين المللي و تخصصي جهانگردي (اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی مسافرتی) بود.
2-18-1. مهمترین زمینه های فعالیت سازمان جهانی جهانگردی(نان، 2013).
جريان آزاد و بدون مانع جهانگردي از يک کشور به کشوري ديگر و در داخل هر کشور
کمک به توسعه اقتصادي کشورها از طريق گسترش جهانگردي
تقويت نقش جهانگردي به عنوان يک عامل حياطي در بازرگاني جهان
تأکيد بر اثرات فرهنگي و اجتماعي جهانگردي بر زندگي ملل
حمايت از منافع، حقوق جهانگردي و سازمانهاي جهانگردي
آگاهي و نظارت دائم در زمينه هاي حفاظت محيط زيست و بهبود روش زندگي
2-18-2. برنامههای عمومی کار سازمان جهانی جهانگردی
همکاري براي توسعه
آمار و تحقيقات بر روي بازار
ارتباط و اسناد
آموزش
محيط زيست و برنامه ريزي
کيفيت خدمات جهانگردي
ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی جهانگردی
2-18-3. ارکان سازمان جهانی جهانگردی
مجمع عمومي: بالاترين رکن سازمان است و جلسات آن سالانه تشکيل ميشود
شوراي اجرايي: مسئول بررسي فعاليتها و بودجه و ساير موضوعات مهم سازمان ميباشد که جلسات آن سالي دوبار تشکيل ميشود.
کمسيون هاي منطقه اي: کشورهاي عضو توسط مجمع عمومي به شش منطقه آفريقا، آمريکا، شرق آسيا و اقيانوسيه، اروپا، خاورمیانه و جنوب آسیا تقسیم شده اند، اجلاس این کمسیونها به صورت سالیانه برگزار میگردد.

2-19. آشنایی اجمالی با جاذبههای گردشگری استان ایلام
استان ايلام با مساحتي حدود 19086 كيلومتر مربع، در غرب كشور، بين 31 درجه و 58 دقيقه تا 34 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي نسبت به استوا و 45 درجه و 44 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه طول شرقي نسبت به نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان يک منطقه كوهستاني و مرتفع است كه در غرب و جنوب‌غربي كشور در ميان رشته كوه‌هاي كبيركوه از سلسله جبال زاگرس قرار دارد. از شمال به استان كرمانشاه، از جنوب به قسمتي از خوزستان و كشور عراق، از شرق به استان لرستان و از غرب به كشور عراق محدود است. استان ايلام حدود 425 كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق دارد. كوه‌هاي ايلام از جمله ناهمواري‌هاي سلسله جبال زاگرس است. در حاشية غربي اين رشته‌كوه و به صورت چين‌هاي موازي در جهت شمال غربي، جنوب شرقي امتداد يافته است. اين چين‌ها از جمله رسوبات دوران اول تا چهارم زمين‌شناسي است. نواحي شمال و شمال شرقي استان كوهستاني و داراي ارتفاعات مهمي است. مناطق غرب و جنوب غربي آن از زمين‌هاي پست و كم ‌ارتفاع و تپه ماهور، تشكيل شده است. آب و هواي استان ايلام به سبب تأثيرپذيري از عوامل گوناگوني چون عرض جغرافيايي (زاويه تابش آفتاب)، ارتفاع، امتداد رشته ‌كوه‌هاي زاگرس، فاصله از بيابان‌هاي عراق و عربستان و بادهاي محلي و ناحيه‌اي از تنوع زياد برخوردار است. استان ايلام داراي سه منطقه آب و هوايي (آب و هواي سرد كوهستاني، آب و هواي معتدل كوهستاني، آب و هواي صحرايي و نيمه‌صحرايي “گرم و خشک” است.
ادبیات غنی و ویژگیهای مردم شناسی استان:
تمدن و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، آئینها، مراسمات، سنتها و شیوههای خاص معیشت باعث گردید که از جهت مردم شناختی فرهنگ و زندگی، قابلیتهای گستردهای از دو نوع فرهنگ وارداتی و فرهنگ بومی و قومی در تضاد بوده و در کنار این فرهنگ مرتبط با فرهنگ ایلی وعشیرهای مراسماتی مانند: چمر، مراسم گل درو، مراسمات و جشنها مانند سوروساتهای محلی، نذر و نیازها آداب لباس پوشیدن زنان و مردان و پوشاک و محل زندگی مردمان ایلی وعشیره ای و تهیه صنایع دستی شکل زیبائی از فرهنگ زندگی در این گوشه از کشور را ترسیم نماید که در نوع خود جذاب و دارای ویژگیهای منحصر بفردی است و برای هر تازه وارد ارزشمند و دیدنی است.
جستاری در باب کردی ایلامی
کردی ایلامی که گاه آن را «فیلی» نیز نامیده اند، در بیشتر مناطق استان ایلام رایج است. واژه فیلی در بین مردم ایلام معروفیت بسیار دارد.
گویش فیلی دارای لهجه‌های گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از :
ملکشاهی: در شهرستانهای ملکشاهی، ایلام و مهران
خزلی: در بخشهای از شهرستان شیروان چرداول
آبدانانی: در شهرستانهای آبدانان و بخشهایی از شهرستانهای دهلران و دره شهر
ایلامی: در شهرستانهای ایلام، مهران، شیروان چرداول
ویژگیها و پتانسیلهای استان در بخش صنعت گردشگری و جذب توریسم:
الف: بخش میراث فرهنگی:
وجود شهر تاریخی سراب کلان سیروان، شهر تاریخی دوره ساسانی دره شهر، تپه علی کش دهلران، چغا آهوان مهران، سنگ نوشته گل گل ملکشاهی، آتشکده کوشک قیفر ملکشاهی، سنگ نوشتههای تنگ ارغوان، سنگ نوشته والیان پشتکوه در بانروشان، قلعه سام در شیروان، قلعه اسماعیل خان در ایلام، قلعه شیاخ در زرین آباد، پل تاریخی گاومیشان دره شهر، پل چم نشت، قلعه والی ایلام، قلعه اشرف دره شهر، قلعه میر غلام دره شهر، قلعه هزار درب آبدانان، پشت قلعه آبدانان و دهها اثر ارزنده فرهنگی تاریخی دیگر باعث شده تا استان ایلام به یکی از مستعد ترین استانهای کشور جهت تورهای تاریخی و جذب گردشگر داخلی و خارجی چهرهی واقعی و تاریخی استان را به دیگران معرفی نمایند.
ب: بخش آثار طبیعی و اکوتوریسم:
مجموعه آثار طبیعی شامل روستای تاریخی قلعه جوق، غار تارگه و دریاچه سد چم گردان ملکشاهی، چشمه قیر روان، چشمههای آبگرم و غار خفاش دهلران، جنگلهای تفریحی ارغوان، تجریان، مله پنجاو، رنو و آبزا در ایلام. کبوترلان زرین آباد، چل سین شیروان و دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان و آبشارهای چمچه زرد، آبطاف و چم آو، گردشگاه ییلاقی خوران، منطقه حفاظت شده بانکول و شکارگاه مانشت نمونههایی زیبا از آثار طبیعی و بکر استان است.
علاوه بر این اکثر شهرستانهای استان ایلام پوشیده از جنگلهای انبوه بلوط، بنه و پسته وحشی میباشند.
ج: ویژگیهای مرزی بین المللی و ژئو پلتیکی:
علاوه بر ویژگیهای طبیعی و تاریخی استان، بحث گردشگر زیارتی استان ایلام میتواند نقش تأثیر گذاری را ایفا کند. وجود 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و اهمیت این مرز به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، دست به دست هم داده تا استان ایلام و مرز مهران به عنوان یکی از امنترین و اصلی ترین مرز تردد زوار عتبات عالیات شناخته شده و نیز موقعیت ویژه اقتصادی را برای تجار و بازرگانان دو کشور فراهم سازد. استفاده از این موقعیت استراتژیک میتواند اقتصاد استان را متحول و به توسعهی آن کمتر شایانی نماید.

2-20. چارچوب نظری پژوهش:
پژوهشگر پس از مطالعه و پژوهش کامل حول پیشینه پژوهش و نظرسنجی از استاد راهنما و مشاور پنج متغیری که بیشترین تأثیر را با توجه به شرایط بومی بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام دارند شناسایی و در ادامه از طریق تکنیک دلفی مورد قضاوت خبرگان قرار میدهد تا در نهایت مدل مفهومی پژوهش در فصل بعدی ارائه شود.
در این پژوهش متغیر تقویت بخش خصوصی برگرفته از نظر (وای گی، 2011)، متغیر تقویت مسایل فرهنگی و آموزشی برگرفته از نظرات (داس ویل و راجر، 2009)، متغیر توسعه امکانات زیر ساخت (زمانی، 1383)، متغیر افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت (شجاعی و نوری، 1391)، و متغیر افزایش بازاریابی و تبلیغات برگرفته از نظر (کتابچی، 1392)، میباشند که در ادامه پژوهش از آنها استفاده میشود.

شکل 2-11. چارچوب نظری پژوهش

2-21. مرور ادبیات و سوابق مربوطه
بدين منظور براي دستيابي به يك چهارچوب مفهومي در راستاي رسيدن به هدف كلي پژوهش، ابتدا مفاهيم، فلسفه، ويژگي‌ها و مراحل صنعت گردشگری و اهمیت آن در سازمانهای داخلی مطالعه گردید، در ادامه با اشاره به صنعت گردشگری در استان ایلام، فعالیت های سازماني، قوت ها، عوامل تاثیر گذار بر توسعه و راهکارهای پيش‌ روي این صنعت، به بررسي پيشينه صنعت گردشگری در دیگر کشورهای دنيا و استفاده از منابع وآخرين دستاوردهاي علمي مرتبط، انجام مطالعات تطبيقي و بررسي تحقيقات انجام شده در راستاي موضوع، تلاش شد تا ديدگاه روشن صنعت گردشگری ارائه گردد.
2-21-1. پیشینه داخلی
حسام و همکاران،1391 در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی جهانگردي در جزیره ابوموسی» ، بیان میکنند که در امر بازاریابی جهانگردي، پیش بینی سمت و سوي آتی و نیروهاي موثر در شکل دادن آینده آن و نقش و اهمیت این نیروها هم براي اهل صنعت و کسب و کار و هم براي دانشمندان و محققان جهانگردي از اهمیت و جذابیت بسیاري برخوردار است. جزیره ابوموسی با داشتن فرصت هاي بسیار مناسب براي جذب گردشگران از تمام نقاط دنیا و ایران، اما با این وجود، مساله توریسم در این جزیره تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است. این پژوهش بر آن است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با انتخاب اثرگذارترین شاخص ها در پیرامون بازاریابی گردشگري و ارزش گذاري آنها از طریق نظرخواهی از کارشناسان گردشگري و با ورود این ارزش ها در مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به تعیین عوامل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق طبیعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، توسعه صنعت گردشگری، استان ایلام