منابع پایان نامه ارشد درباره همبستگی اجتماعی، نظام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مسایل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

عامل مؤثر در بروز آسیب هایی در خانواده باشد.
در این میان جانبازانی که قبل از جانباز شدن ازدواج نمودند مشکل کمتری خواهند داشت چرا که ازدواج های جانبازان پس از معلولیت در بسیاری از شرایط تابع احساسات، عواطف و آرزوهای دوران جنگ بوده. ( همان مسأله کنترل آمال و آرزوهای افراد و هنجارهای اجتماعی که دورکیم در نظریه آنومی مطرح کرده) معرفی جانبازان و رزمندگان به عنوان قهرمانان بی بدیل و ایثارگرانی که به حق از کیان و شرف و مرز و آبروی ملت دفاع نمودند، حسی از احساس وظیفه و مسئولیت را در مردم و آنهایی که پشت جبهه بودند برانگیخته بود. به همین دلیل بسیاری از خانم های جوان برای ادای دین و گاهی از سر دلسوزی به ازدواج با جانبازان پرداختند اما تغییرات سریع مسایل اجتماعی و تبدیل جامعه به یک جامعه در حال ثبات از وضعیت جنگی بسیاری از شرایط و ویژگی های جامعه را تغییر داد. با تغییر شکل زندگی اجتماعی افراد آمال و خواسته های مردم هم عوض شد. دیگر داشتن خانه های شیک، اتومبیل، مسافرت، تعطیلات و … به زندگی مردم افزوده شد. رسانه ها نیز از وضعیت پرداختن مدام به جنگ و مسایل جنگی و مردان جنگ فارغ شدند و در نهایت آن احساس و شوری که در مردم ایجاد شده بود کاهش یافت. و توجه مسؤولین نیز به مسایل دیگر معطوف گردید. در این شرایط بسیاری از دختران جوان دیروز که همسران جانبازان بودن با فروکش کردن شور احساس و حس مسئولیت و درگیر شدن با مسایل سخت نگهداری از بیماری دایمی، و درگیری با کارهای اداری انرژی روزهای نخستین را از دست داده و به دنبال آمال و آرزوهای عرفی و عمومی جامعه هستند. این امر می تواند به کشمکش و بروز اختلاف میان جانباز و خانواده منجر گردد. نتیجه آن می تواند خودکشی و اعتیاد برای جانباز و فرزندان و یا از هم گسیختگی خانواده در جانبازان باشد.
تداوم این جریان به نوعی تضاد میان جانباز با همسر و دیگر اعضای خانواده ایجاد می نماید. مبتنی بر نظرات آنومی دورکیم و نظریه فشار ساختاری ( نوآوری) دورکیم می باشند.
شرایط ویژه جنگ ، خاص آن دوره ها بوده با اتمام جنگ در تمام جوامع تغییرات سریعی اتفاق می افتد. در حالی که در ایام جنگ بسیاری از آرزوها و آمال در خدمت به جامعه و رزمندگان تلقی میشد. با اتمام جنگ که خود نوعی تغییر اجتماعی در شرایط جامعه است ما بازگشتی به سمت تعادلی نو داریم.
از سوی دیگر بر اساس اندیشه مرتن همسران جانبازان و فرزندان آنها خواسته های مشروع و اهداف قابل قبول و قانونی از جامعه دارند که به دلایل مختلفی از جمله شرایط جسمی، روحی، مادی و حتی فرهنگی و اعتقادی جانباز امکان برآورده شدن آن وجود ندارد. لذا بروز آسیب موجب نوآوری می گردد. نتیجه آن کشمکش دایمی، خشونت خانوادگی، اعتیاد، جدایی و … می تواند باشد. بر اساس نظریه فشار ساختاری مرتن بسیاری از خواسته های خانواده های جانبازان که مشروع نیز هستند از راه متعارف قابل دستیابی نمی باشند. در نتیجه به بروز آسیب منجر می گردند ( نوآوری) همچنین شخص جانباز یا همسرو فرزندان وی به دلیل احساس عدم توان هماهنگی با جامعه یا دسترسی به اهداف مورد نظر دچار انزوا و در نتیجه آسیب شوند( کناره گیری)
از نظر دورکیم وجود همبستگی اجتماعی قوی( بر اساس نظریه همبستگی اجتماعی) موجب تعلق خاطر و پیوند فرد با جامعه و محیط اطراف می گردد. بنابراین چنانچه بتوانیم جانباز را با محیط اطراف در ارتباطی منطقی و تعاملی بیشتر قرار دهیم به کاهش تضعیف روحیه وی کمک کرده و عملاًّ با دادن نقش موثر اجتماعی هم جایگاه اجتماعی قابل قبولی برای وی تعریف نموده ایم و هم اعتماد به نفس او را تقویت نمودیم. این اعتلای جایگاه اجتماعی با تسری یافتن به درون خانواده به تقویت جایگاه وی در خانواده و استحکام خانواده منجر میشود.
بنابراین افزایش میزان مشارکت اجتماعی جانباز، بر کاهش آسیب ها موثر است.
براساس نظریه پیوندهای اجتماعی، ایمان و اعتقاد و تعلق خاطر و دلبستگی به کاهش اسیب ها کمک می نماید جانبازان هر چه بیشتر به اهداف خویش یا همان ارزشهای انقلابی دلبستگی داشته باشند کمتر دچار ضعف روحی و کاهش اعتماد به نفس می گردند و این مسأله موجب افزایش میزان فعالیت و مشارکت اجتماعی و در نتیجه اعتلای نقش وی در خانواده می گردد و به طور طبیعی این حضور مطمئن در عرصه اجتماع سبب کاهش آسیب ها می گردد.
اما شاید یکی از بارزترین دلایلی که می تواند هر خانواده ای و بخصوص خانواده جانبازان را دچار مشکل و آسیب نماید مسأله تضاد و کشمکش است. این تضاد میان جانباز با همسر یا جانباز با فرزندان و شاید میان هر سه عضو مثلث خانواده باشد. جانباز چه با همسر و چه با فرزندان روی دو مسأله می تواند تضاد داشته باشند.

1 ـ روی نقش ها و تقسیم وظایف:
جانباز به دلیل شرایط جسمی از انجام بسیاری از وظایف محول در نقش خود ناتوان است به عبارت دیگر نقش و منزلت جانباز دچار تعارض و تضاد با سایر اعضای خانواده می شود. به هر روی جانباز تلاش می کند تا همچون پدر و همسری مقتدر عمل نماید در حالی که برای بسیاری از امور وفرامین اقتدار کافی ندارد. در این صورت پذیرش نقش پدری از سوی فرزندان سخت می باشد. این امر با کاهش کنترل اجتماعی روی فرزندان از سوی خانواده همراه خواهد بود و فرزندان آن بخش از نظارت ها را که موجب رعایت برخی از هنجارها می گردد روی خود احساس نمی کنند در نهایت این مسأله می تواند موجب بروز ناهنجاری هایی گردد که در نهایت موجب پدید آمدن آسیب هایی در خانواده می شود.
2 ـ تضاد در باورها و تفکرها:
جانبازان مردانی هستند که جنگ را با تمام وجود درک کرده اند. آنها جزئی از وقایع و اتفاقات سال های جنگ بوده اند و بسیاری از انها به دلایل مختلفی پیوندهایی عمیق با جنگ، جبهه و فرهنگ مبارزه دارند این که امروزه نیز تبعات آن ایام را تحمل می کنند می توانند به دلیل تعهدو تعلق خاطر به همان اصول و ارزش ها باشند، امری غیر متعارف است و نادرست است. تحولات سریع در سطح جامعه که محصول خروج از سال های جنگ و رسیدن جامعه به سطح زندگی جاری است می تواند خرده فرهنگ های جدیدی را به جامعه وارد نماید. در این راستا می توان اثرات و نشانه های بارز آن را در نوع پوشش، شکل و شمایل، دوست یابی، نحوه پر کردن اوقات فراغت، ادبیات گفتاری و نوشتاری و … مشاهده نمود.
در این مسیر تضاد و تعارض در نوع تفکر پدر خانواده با همسر یا فرزندان پدید می آید. هر چه انعطاف پذیری افکار پدر خانواده بیشتر باشد احتمال حل این مشکلات و کم کردن این فاصله ها از طریق گفتگو و منطقی بیشتر است. اما سرسختی در مواضع می تواند منجر به دوری اعضای خانواده از کانون خانواده و حرکت به سمت گروه های بیرونی شود.
در این وضعیت بسته به میزان تماس و سطح تعامل افراد با گروه ها و خرده فرهنگ های دیگر شاهد ایجاد مسایل اجتماعی در خانواده خواهیم بود که موجب پدید آمدن فاصله بین پدر با سایرین می گردد. نتیجه نهایی این شکاف می تواند به آسیب هایی از جمله اعتیاد، خودکشی، جدایی و یا خشونت منجر گردد.
در هر صورت تضاد میان نسلها در جهان امروز ما امری غیر قابل اجتناب شده است اما شرایط خاصی می تواند این تضاد را دامن زده و تشدید نماید.
همان گونه که قبلاً گفته شده، مشکلات خاصی که جانباز با آن دست و پنجه نرم می کند می تواند منجر به کاهش یا عدم کنترل روی شئون زندگی شود.این امر که به همراه کاهش منزلت و نقش وی در خانه است می تواند به همسویی و همراهی اعضای خانواده با گروه ها و دسته ها و افرادی در خارج از خانه منجر گردد که در بسیاری از شرایط حداقل در ظاهر می تواند آمال و خواسته های آنها را براورده سازند. در نهایت این امر می تواند موجب جذب اعضای خانواده در این گروه ها و پذیرش هویت و فرهنگ و خواسته های این گروه ها گردد.
مجدداً تأکید می نمایم که ممکن است این گروه ها به خودی خود کج رو یا کژ رفتار نباشند بلکه گروه های متعارف و حتی شناخته شده ای باشند اما به دلیل این که فضای زندگی و گستره ی آزادی عمل این افراد با اعضای خانواده های جانبازان متفاوت است می تواند تصویری از یک زندگی آرمانی را در آنها ایجاد نماید که به دلیل متفاوتی رسیدن به آن امکان پذیر نمی باشد. نتیجه این تأثیرپذیری کشمکش ها و اختلافات درون خانوادگی می شود که می تواند به خشونت خانوادگی، اعتیاد، طلاق و … منجر گردد.
اما در بخش بدتر این گزینه ممکن است نمونه هایی از کج رفتاری در اعضای گروه ها دیده شود مانند دوستان معتاد یا افرادی که به وندالیسم روی آورده اند. در این صورت قضیه ابعاد گسترده تری می یابد.
از سوی دیگر علی رغم تمام مطالب گفته شده و به دلیل نقص های موجود در جسم و گاهی روان جانبازان این افراد همبستگی اجتماعی و پیوندهایی دارند که توجیه کننده این رفتار آنها در گذشته است.
انتقال بسیاری از مبانی اعتقادی که از عناصر پیوندهای فکری و اجتماعی جانباز با جامعه است می تواند از بروز آسیب های اجتماعی پیشگیری نماید. بسیاری از این جانبازان به دلیل اعتقادی و احساس وابستگی و دلبستگی به انقلاب و میهن به جنگ رفتند ( بدون تأکید بر درست یا نادرست بودن عمل یا دفاع از آن عرض می کنم که منظور ما داوطلبان هستند) این گروه که به داوطلب معروف بودند برای جنگیدن و تحمل درد جراحات جنگ دلیل جز پیوندها و همبستگی اجتماعی قوی نداشتند. آنها اگر بتوانند به درستی آن خرده فرهنگ را به درون خانواده آورده و برای نسل جدید و همسران خویش توصیه نمایند بسیاری از مسایل قبلی که شاید مهمترین آن کاهش نقش و منزلت و در نتیجه اقتدار مرد در خانواده است حل می شود. حتی در تضادهای موجود نیز این امر موجب حل مسایل فراوانی می شود.

نظریه
نظریه پرداز
گزاره
فرضیه
1 ) آناتومی: هر گاه بخشی از یک نظام، هماهنگ با سایر بخشها نباشد، سیستم دچار آسیب می شود.
2 ) فشار ساختاری: هنگامی که نتوان برای رسیدن به اهداف مشروع اجتماعی، از ابزار مشروع استفاده کرد، روشهای ناهنجار انتخاب می شوند. ( نوآوری)
دور کیم
مرتن
1 ) انواع جانبازی به کاهش توان انجام شده و تعادل همکاری در نظام خانواده را بر هم میزند و امکان تأمین خواسته های مشروع کاهش می یابد.
2 ) در جانبازان با بالا رفتن شدت جانبازی توان انجام نقشهای مرتبط ( شوهر، پدر) در نظام خانواده کاهش می یابد و این بخش معطل می ماند.
1 ) به نظر می رسد میزان آسیب های خانواده در بین انواع جانبازان تفاوت معناداری دارد.
2 ) به نظر می رسد بین شدت جانبازی و آسیب های خانواده رابطه وجود دارد.
3 ) چهار تکلیف هر نظام اجتماعی شامل تطبیق، یکپارچگی، دسترسی به هدف و نگهداشت الگو است.
پارسونز
همسرانی که در دوران جنگ و بر اساس احساس تکلیف و با اطلاعات کم از شرایط سخت زندگی با جانبازان با آن ها ازدواج کردند هم درایجاد تطابق باشرایط جدید و هم برای دسترسی به اهداف خویش با مشکل مواجه هستند.
3 ) به نظر می رسد میزان آسیب های خانواده بین دو گروهی که قبل از جانبازی و بعداز جانبازی ازدواج کردند تفاوت معناداری دارد.
4 ) فشار ساختاری: هر گاه فردی به دلیل محدودیت یا عدم توان کافی نتواند به اهداف خود و جامعه برسد دچار کناره گیری یا انزوا می شود.
5 ) بر اساس نظریه همبستگی قوی افراد را با هنجارها همنوا می نماید.
6 ) نظام اجتماعی پارسونز، مبتنی بر کنش میان کنشگران است که البته تعامل بین نقشها و منزلتها است.

مرتن
دورکیم
پارسونز

1 ) در اثر معلولیت ناشی از جانبازی رسیدن به بسیاری از آمال و رفع نیازهای خانواده توسط جانباز ممکن نمی باشد.
2 ) در اثر ورود به جمع ها انواع جدیدی از روابط و پیوندهای اجتماعی تولید و پیوندهای قدیمی تقویت می شود در نتیجه همبستگی های اجتماعی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی گسترش می یابد.
3 ) پایگاه اجتماعی و اقتصادی جانباز تعیین کننده جایگاه وی در جامعه و نظام اجتماعی خانواده است که در تعامل وی با خانواده نقش دارد.

4 ) به نظر می رسد بین میزان مشارکت اجتماعی و آسیب های خانواده رابطه وجود دارد.
5 ) به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شهر اصفهان، روش پژوهش، جانبازان اعصاب، سلامت روان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره آسیب های اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، مواد مخدر، محل سکونت