منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، قانون مدنی، فناوری اطلاعات، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

های اختصاری
ق.م. …………………………………………………………………………………………………….قانون مدنی
ق.ت. …………………………………………………………………………………………………..قانون تجارت
ق.آ.د.م. ………………………………………………………………………………………………..قانون آیین دادرسی مدنی
ص ………………………………………………………………………………………………….صفحه
ش ……………………………………………………………………………………………………شماره

تقديم به
تمامي پويندگان طريقت و علم و معرفت و همسر و فرزندانم که در این راه مرا همراهی نمودند.

تشكر و قدرداني
حمد و سپاس خداي را كه توفيق كسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اينجا برخود لازم مي دانم از تمامي اساتيد بزرگوار، به ويژه اساتيد دوره كارشانسي ارشد كه در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نموده اند تقدير و تشكر نمايم.
از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دكتر ابراهیم عبدی پور فرد كه راهنمايي اينجانب را درانجام تحقيق، پژوهش و نگارش اين پايان نامه تقبل نموده اند نهايت تشكر و سپاسگزاري را دارم.

مقدمه:

پیدایش و گسترش ابزارهای سریع وساده پردازش و انقلاب داده ها و نیز پیشرفت دائمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه(1990) همه دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر دستخوش تحولی عظیم و انقلاب گونه شود و از همینجا تعابیری چون “انقلاب اطلاعاتی ” و “جامعه اطلاعاتی ” و “جامعه مجا زی” شکل گرفت و رواج یافت و بستر جدیدی برای فعالیت های بشری پیدا شد. اغلب فعالیت های بشری رنگ وبوی دیجیتالی (صفرویک) به خود گرفت و پسوند های الکترونیکی به اغلب کارها و فعالیتهای بشری اضافه گردید. مثل آموزش الکترونیکی (مجازی)1،تجارت الکترونیکی2،دولت الکترونیکی3، فناوری های بانکداری برخط4 و سلامت الکترونیکی5. اینهمه درفضایی غیرازفضای سنتی و ملموسی که بشر تا آن زمان می شناخت رخ می دهد. این فضا که البته مجازأ فضا نامیده می شود با عناوین مختلف چون “فضای مجازی “،”جامعه مجازی6″،” فضای سایبری7 “و”جامعه ی اطلاعاتی8” واخیرا در کشور ما “فضای تبادل اطلاعات” نامیده می شود9. شناخت قواعد حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است که باید در مورد فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. پیاده کردن و گنجاندن نظام حقوقی کلاسیک در فضای مجازی ،موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیاست. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه قواعد و مقرراتی است که در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات ،به تنظیم و کنترل روابط اشخاص(حقیقی و حقوقی) می پردازد. موضوعات در حقوق فناوری اطلاعات بین رشته‌ای هستند و در اغلب موارد با حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری و به حسب مورد با حقوق خصوصی یا حقوق جزا در ارتباطند. درحقوق ایران ،قانون تجارت الکترونیک اولین گام حقوقی در جهت قاعده مند کردن بهره وری از این فضای مجازی می باشد.
امروزه واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت ،موسسات دولتی و غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و حتی اشخاص عادی جامعه مایلند که از فضای مجازی به عنوان مجرای مهم و کارآمدی در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. به منظور استفاده از فضای مجازی موصوف و امکان دسترسی به آن ،قراردادهای خاصی با در اختیار دارندگان این نوع محصول ،گاها با صرف هزینه های قابل توجه منعقد می شود که قراردادهای مختلفی همچون قرارداد نام دامنه ، قرارداد طراحی وب سایت ، قرارداد خدمات سروری و قراداد میزبانی است. که در این پژوهش به طور اخص به بررسی قرارداد میزبانی که در اصطلاح عامه به “خرید هاست” معروف است پرداخته می شود.
با وجودی که هر کامپیوتری می تواند یک سرور باشد اما هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزارهای لازم و پشتیبانی موثر برای صاحبان همه وب سایت ها به صرفه نیست و علاوه بر آن تخصص بالایی می طلبد ،از این رو شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فرآهم آوردن لوازم ارائه خدمت در سطح وسیع ،بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را در اختیار کاربران قرار می دهند. از آنجا که فضای مجازی و قراردادهای مرتبط با آن ماهیتی پیچیده و نوظهور دارند لذا مخاطبان و استفاده کنندگان آن و حتی حقوقدانان در این مورد اطلاعات ناچیزی دارند. بنابر این لازم است برای همگام شدن با این پدیده نوظهور ،حقوق نیز در این حیطه روزآمد گردد و مباحث فنی این تحول اجتماعی عظیم را با مبانی اصلی حقوقی خودش تطبیق دهد و واکاوی نماید.
ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از شعبه های دانش حقوق که در دهه های اخیرشکل گرفته و روز به روز اهمیت آن مضاعف شده است ،حقوق فناوری اطلاعات می باشد. این شاخه نو ظهور محتاج بازشناسی و مطالعه مستقل با ملحوظ داشتن ابعاد فنی موضوعات و مباحث است. در راستای حل این مسائل مستحدثه حقوقدانان در رشته جزا و جرم شناسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند. اما در خصوص مسائل مربوط به حقوق خصوصی استفاده کنندگان این صنعت ،حقوق و حقوقدانان از گردونه تغییرات جا مانده اند. در حالیکه رشد سریع صنعت دیجیتال و برقراری روابط قراردادی متعدد برای استفاده از فضای مجازی و جدید بودن این قراردادها ، بررسی ماهیت آنها را الزامی می سازد. چنانکه می دانیم ماهیت هر قرارداد تعیین کننده آثاری است که بر قرارداد بار می شود و می توان بر اساس آن حقوق و تعهدات طرفین را برشمرد و مطالبه کرد و درصورت بروز اختلاف ،در جهت حل وفصل آن برآمد. همچنین بررسی مفاد و آثار آن می تواند مورد توجه حقوقدانان ، قانون گذار ، نظام صنفی مربوطه و بالاخص کاربران این فضا باشد.
بیان مسئله
ماهیت پیچیده وناملموس فضای مجازی باعث می شود که قالب قراردادهای استفاده از آن مبهم شود. عامه مردم معتقدند که قرارداد میزبانی نوعی خرید و فروش است و بیع محسوب می گردد. اما بعضی بر این باورند که مضبوط بودن استفاده از آن به زمان ،چهره آنرا به اجاره نزدیک تر می کند. اما این امکان که فضای مجازی در دسته اموال غیر مادی و از جمله اموال فکری باشد این شائبه را بوجود می آورد که قرارداد استفاده از آنرا نوعی حق انتفاع بدانند. حال چنانچه این قرارداد ماهیتا عقد معینی باشد به حال استفاده کنندگان این فضا مناسب تر خواهد بود چراکه می توان قواعد تکمیلی و آثار آن عقد را بر آن حاکم دانست و از تشتت آرائی که با قراردادهای مختلف جاری می شود جلوگیری و از حقوق مصرف کنندگان و کاربران وجامعه مجازی حمایت نمود. اما اگر در زمره عقود نامعین باشد تبئین رئوس کلی و اهداف و عملکرد های مورد نظر منعقد کنندگان این قرارداد ،در قالب قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی به طوری که حقوق طرفین ،به خصوص استفاده کنندگان فضای مجازی به خاطر وضعیت برتر ارائه دهندگان و انحصاری بودن موضوع قرارداد، لحاظ شود مورد نظر خواهد بود.
سوالات تحقیق
سوالات اصلی تحقیق:
1- آیا قرارداد استفاده از فضای مجازی نوع خاصی از عقود معین است یا باید آنرا بر اساس ماده 10قانون مدنی ،عقد نامعین دانست؟
2-آثار این قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین با توجه به ماهیت آن چیست؟
3-مفاد و شرایط این قرارداد بطور معمول چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
1-تعریف ،اقسام ،عناصر و ارکان فضای مجازی چیست؟
2-با توجه به عناصرتشکیل دهنده فضای مجازی ،آیا فضای مجازی وجود خارجی و عینی دارد یا از دسته اموال غیر مادی است؟
3-تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی چیست؟ قراردادهایی که تحت این تعریف قرار می گیرند ،کدامند؟
4-آیا این قرارداد خدماتی است؟در این صورت ماهیت ،انواع و عناصر قرارداد خدماتی چیست؟
5-آیا عوض درقرارداد میزبانی وب ،شناور است؟ در این صورت آیا صحت این قرارداد از نظر حقوق ما پذیرفته شده است؟
6-تعهدات اصلی طرفین و ضمانت اجراهای آن در قرارداد میزبانی وب چیست؟
فرضیه های تحقیق
1- قرارداد استفاده از فضای مجازی به عقد معین اجاره نسبت به همه عقود نزدیک تر است و شروط قراردادی براساس ماده 10 قانون مدنی قابل اجراست.
2-با وجود تعهدات متعدد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل تبئین است.
روش تحقیق
در این تحقیق سعی شده است با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و تحلیل آنها به صورت کاربردی ،ماهیت قراردادهای میزبانی وب بررسی شود و با استفاده از اصول و مبانی حقوقی آثار وتعهدات ناشی از این قرارداد مشخص گردد.
پیشینه تحقیق
نظر به اینکه از پیدایش و فراگیر شدن اینترنت به عنوان مظهر فضای تبادل اطلاعات تنها کمی بیش از دو دهه می گذرد ،در مقایسه با موضوعات قدیمی تر منابع علمی و تحلیلی در موضوع یافت نمی شود. همینطور به دلیل نو بودن موضوع این پژوهش ،یعنی قرارداد های میزبانی وب ،کمبود منابعی که بتوان آنها را راهنمای تحقیق و مستند تطبیق قرار داد ،از جمله مشکلات در راه نگارش این تحقیق بوده است. همچنین کتاب یا مقاله ای که به ماهیت و مفاد و آثار این قرارداد در حوزه ادبیات حقوقی به طور اخص بپردازد، یافت نشد که این وضعیت خود توجیه کننده لزوم توجه به این موضوع و نگارش آن است. البته نمونه قراردادهای بیشماری در حقوق داخلی و خارجی در دسترس بوده که تا حد امکان مورد استفاده و ارجاع قرار گرفته اند.
اثر تحقیقی مشابهی هم که با عنوان مشابه ولی در حوزه حقوق بین الملل توسط یکی از دانشجویان حقوق خصوصی دانشگاه آزاد نراق به نگارش درآمده است – که در مواردی به آن رجوع شده است – به طور عام قراردادهای استفاده از فضای مجازی را مورد بررسی قرار داده است و به قرارداد میزبانی وب نپرداخته است. در پژوهش مذکوراستدلال شده ، به این دلیل که ،لامکانی و لازمانی مختص ذات واجب الوجود است بنابراین فضای مجازی باید دارای مکان و زمان باشد و قابل لمس و مشاهده است10. در حالیکه اغلب اجزای غیر مادی عالم ،ماهیتا لامکان اند مثلا درد ، عقل و مفاهیم انتزاعی دیگر وآنچه را که ما می بینیم در واقع آثار آنهاست نه عین آنها. برخی موضوعات مطرح در این نوشته اصولا در اثر پژوهشی مورد بحث ،مورد مطالعه تفصیلی و حتی مستقل قرار نگرفته مثلا؛ ارکان و عناصر فضای مجازی ،انواع قرارداد استفاده از فضای مجازی ،طرفین این قرارداد ،آثار این نوع قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی ،ماهیت و مفاد قرارداد های خدماتی ،مفاد قرارداد ،تعهدات طرفین و… .در مباحثی هم که تحت عناوین مشابهی مورد بررسی قرار گرفته اند، در بسیاری موارد از لحاظ محتوا کاملا متفاوت می باشد و اصولا موضوعات فقهی عقود و مفاهیم مورد تطبیق، بررسی شده است مثلا مالیت داشتن فضای مجازی و اعتبار این قراردادها به جهت الکترونیکی بودن با توجه به ماده 190 قانون مدنی و ماهیت عقد بیع به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی با کنوانسیون بیع بین الملل مقایسه شده است و در آخر یک قرارداد طراحی وب سایت آورده شده است در حالیکه این قرارداد ،استفاده از فضای مجازی را به دنبال نخواهد داشت .
تقسیم بندی مطالب
به دلیل فنی بودن موضوع تحقیق ،در فصل اول سعی شده است نخست به پیشینه ،کلیات و مبانی فنی و حقوقی فضای مجازی پرداخته شود و با توجه به عناصر و ارکان آن ،فضای مجازی تعریف گردد. سپس خصوصیات عمومی قراردادهای استفاده از فضای مجازی براساس مبانی حقوقی مشخص شده و تعریفی از آن به دست آمده است. برای فهم بهتر موضوع ذکر انواع قراردادهای استفاده از فضا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، عقد اجاره، انتقال مالکیت، قانون حاکم Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، فضای سایبر، شرکت مخابرات، مفهوم فضا