منابع پایان نامه ارشد درباره فرکانس رزونانس، نام گذاری، نام تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف برای کارهای متفاوت تولید ﻣﯽکند. این میکروکنترلر با مدل های مختلف PIC16XXXX و PIC12XXXX که به جای X اول از چپ به راست حروف C ,X,E,F قرار ﻣﯽگیرد که هر کدام مفهوم خاصی دارند.
در طراحی سنسور این پایاﻥنامه از مدل PIC18F877A استفاده کردﻩایم. این میکروکنترلر دارای 40 پایه ﻣﯽباشد، و دارای کلاک داخلی 20MHz است، حافظه فلش (حافظه ای که برنامه غیر قابل تغییر در آن نوشته ﻣﯽشود) آن 16KWord، تحمل 100000 بار پاک کردن، دارای EEPROM، 32 پایه I/O، ADC 10 بیتی است. میکروکنترلر PIC18F877A پروتکل RS232 را مستقیماً پشتیبانی ﻣﯽکند (احتیاج به ماژول واسط نداریم) [82].
4-2-1-1 انواع روشها و پروتکل های ارتباطی بر روی ميکروکنترلر
ارتباط سریال: از انواع پروتکل های سریال کاربردی، ﻣﯽتوان به USB، RS232، CAN و I2C اشاره کرد. ارتباط از طریق دو سیم برقرار ﻣﯽگردد که یک سیم به عنوان فرستنده و سیم دیگر به عنوان گیرنده عمل ﻣﯽکند و اطلاعات به طور سریال منتقل ﻣﯽشوند. در این نوع ارتباط اطلاعات به صورت رشته منتقل ﻣﯽشوند. در این حالت امکان اضافه کردن بیت توازن وجود دارد. از امتیازات عمده این پروتکل امکان ارتباط با کامپیوتر است که فقط با اضافه کردن مداری برای یکسان کردن ولتاژ به راحتی ﻣﯽتوان اطلاعات را به کامپیوتر منتقل کرد. سرعت ارسال و دریافت در این پروتکل وابسته به لایه سختﺍفزاری است و به پروتکل مربوط ﻧﻤﻰشود، به عنوان مثال در RS232 سرعت انتقال ﻣﻰتواند تا 115200 باشد که در مادربردهای جدید تا 230k هم ﻣﻰتواند باشد و در TTL ﻣﻰتواند به 3 مگا بیت برسد. البته سرعت هر عددی ﻧﻤﻰتواند باشد و دستگاه های استاندارد سرعت های خاصی را پشتیبانی ﻣﯽکنند. داده در این پروتکل ﻣﻰتواند هر نوعی باشد ولی در موارد معمولی به خاطر راحتی از کدهای اسکی استفاده ﻣﯽشود، طول داده در این پروتکل 5 تا 9 بیت ﻣﯽباشد که یک بیت start، یک بیت stop و یک بیت parity به صورت اختیاری ﻣﻰتواند ارسال و دریافت شود. این پروتکل در صنعت استفاده زیادی دارد چرا که ساده، ارزان و قابل اطمینان است. جایگزین این پروتکل، پروتکل CAN که امنیت بسیار بالایی دارد و تضمین ﻣﯽکند که اطلاعات بصورت کامل و بدون خطا به گیرنده ارسال ﻣﯽشود ولی قیمت بالاتر، پیچیدگی بیشتر و حداکثر سرعت یک مگا بیت را پشتیبانی ﻣﯽکند. در پروتکل I2C برای ارسال اطلاعات از دو سیم استفاده ﻣﯽشود که یک سیم سیگنال کلاک را ارسال ﻣﯽکند تا دو سیستم هم زمان گردند و از یک سیم دیگر برای ارسال و در یافت داده استفاده ﻣﯽشود. به وسیله این پروتکل ﻣﯽتوان سیستمها، ماژولها، و یا میکرو ها را با هم کنترل کرد (بدون استفاده از سیم اضافه)، به همین خاطر کاربردهای زیادی دارد. عیب آن هم ﻣﻰتواند سرعت کم آن باشد چون تمام اطاعات از یک سیم ارسال و دریافت ﻣﯽشود.
بلوتوث: بلوتوث یک خصوصیت بیسیم است که ارتباطات کوتاه برد بین وسایل مجهز به تراشه‌های کوچک و اختصاصی بلوتوث را تعریف می‌کند. بلوتوث یک استاندارد رادیویی و پروتکل ارتباطی برای مصارف با توان پایین و برد کوتاه می‌باشد که با نصب یک میکرو چیپ ارزان قیمت، در دستگاه‌ها فعال می‌شود. بلوتوث در حقیقت نام تجاری برای شبکه‌های بیسیم شخصی است که با استاندارد IEEE 802.15 هم شناخته می‌شود. بلوتوث برای فاصله‌های نزدیک و ارسال پیغام، عکس و یا هر اطلاعات دیگر استفاده می‌شود. در بلوتوث ارتباط با فرکانس‌های رادیویی انجام می‌شود، هر وسیله بلوتوث حاوی یک تراشه فرستنده/گیرنده مربعی شکل به ضلع ۴ سانتیمتر است، که در باند فرکانسی 2.4GHz تا 2.48GHz کار می‌کند. این فرکانس از این لحاظ انتخاب شده، که در سراسر جهان به طور رایگان در دسترس است و محدودیت‌های داشتن مجوز را ندارد. این باند فرکانس طبق یک توافق نامه بین‌المللی برای استفاده توسط لوازم علمی، پزشکی و صنعتی کنار گذاشته شده و اصطلاحاً به آن ISM35 می‌گویند. بلوتوث از لحاظ نظری پهنای باند یک مگابایت در ثانیه را دارد، که سرعتی نزدیک به 723 کیلوبیت در ثانیه‌ است. این سرعت خیلی بالا نیست، اما برای انتقال داده‌ها بین وسایل دستی و دسترسی به اینترنت کافی است.
پروتکل ADC: در این پروتکل ارتباطی ولتاژ به صورت +V و –V به عنوان ورودی به ADC اعمال ﻣﯽشود و در طرف دیگر با توجه به میزان اهمیت رزولوشن خروجی، تعدادی بیت به عنوان خروجی خواهیم داشت، به طور مثال اگر 8 بیت خروجی تعریف شده باشد وضوح خروجی ADC، 256 خواهد بود. به عنوان نمونه AD7715 دارای رزولوشن 24 بیتی است. بزرگترین شرکت تولید کننده این نوع ماژول ها شرکت آمریکایی Analog Device است.
پروتکل DAC: این پروتکل معمولاً بر روی خود میکروکنترلر پیاده ﻣﯽشود و به صورت 8 بیتی است و معمولاً این 8 بیت به عنوان I/O عمل ﻣﯽکنند.

شکل 4-1: انواع پروتکل های ارتباطی تعريف شده بروی ميکروکنترلر

4-2-2 کريستال يا نوسان ساز
یک نوسان ساز الکتریکی، مدار الکتریکی است که سیگنال الکتریکی تکرارشونده، نوسانی تولید می‌کند، اغلب یک موج سینوسی یا یک موج مربعی. نوسان سازها جریان مستقیم(DC) را از منبع تغذیه به سیگنالی با جریان متناوب تبدیل می‌کنند. وقتی که کریستال در مدار نوسان‌ساز قرار ﻣﯽگیرد، فقط نوسانی تولید خواهد شد که خاص خودش هست و به اصطلاح گفته ﻣﯽشود که فرکانس رزونانس کریستال تقویت شده و در نتیجه، در خروجی نوسان ساز یا اسیلاتور، فرکانس تقویت شده، همان بسامد رزونانس کریستال خواهد بود. مسئله مهم دیگر این است که کریستالها، نسبت به تغییرات دما، حساسیت خیلی کمی دارند و به وسیله آﻥها ﻣﯽتوانیم اسیلاتورهایی بسازیم که فرکانس کاری آنها با تغییر دما، عوض نشده و ثابت باقی بماند؛ این خاصیت کریستال سبب شده که این قطعه، مهمترین المان در صنعت مخابرات باشد چرا که فقط به واسطه آنها ﻣﯽشود مدارهای فرستنده بسیار با ثبات ساخت. علاوه بر کاربرد کریستال در مخابرات، این قطعه در ساخت ساعت های بسیار دقیق هم به کار می رود، کریستال های کوارتز یکی از مهمترین بخش صنعت میکروکنترلر و کامپیوتر هم هستند چون زمان سنجی، یکی از قسمتهای مهم مدارهای کامپیوتری است و دقیق بودن آنها فقط با کریستال فراهم ﻣﯽشود [83].
4-2-3 رگولاتور
رگولاتور ﻗﻄﻌﻪای است که در ساخت مدارات الکترونیکی کاربردهای فراوانی دارد در حقیقت رگولاتورهای ولتاژ، نوعی از نیمه رساناها هستند که برای تنظیم ولتاژ طراحی شدﻩاند، رگولاتورها در یک دسته بندی کلی به 3 گروه تقسیم ﻣﯽشوند:
رگولاتورهای ولتاژ خروجی ثابت مثبت: خروجی این رگولاتورها یک عدد ثابت و غیر قابل تغییر مثبت ﻣﯽباشد که نام گذاری آنها نیز به صورت 78XX یا L78XX یا M78XX ﻣﯽباشد.2 رقم سمت راست که به صورت XX نشان داده شده نشان دهنده ولتاژ خروجی است. مثلاً ولتاژ خروجی رگولاتور 7805، 5 ولت ﻣﯽباشد و همچنین L یا M هم نشان دهنده حداکثر جریان دهی آن است (L تا 1 آمپر و M تا 1.5 آمپر). در رگولاتورهای سری 78XX ولتاژ ورودی باید حداقل دو یا سه ولت بیشتر از خروجی آنها باشد [84].
رگولاتورهای ولتاژ خروجی ثابت منفی: خروجی این رگولاتورها یک عدد ثابت منفی و غیر قابل تغییر منفی ﻣﯽباشد که نامگذاری انها به صورت 79XX ﻣﯽباشد [85].
رگولاتورهای ولتاژ خروجی متغیر: به وسیله این رگولاتورها ﻣﯽتوان ولتاژ خروجی را کنترل کرد. معروف ترین و پر کاربردترین نوع خروجی مثبت آنها LM317 و LM138 وLM338 و خروجی منفی آنهاLM337 ﻣﯽباشد. این قطعه برای راهﺍندازی نیاز به یک مدار جانبی مختصر دارد. این رگولاتورها 3 پایه دارند، مثبت، خروجی، زمین [86].
4-2-4 LCD
در بیشتر مدارهای میکروکنترلری ما نیاز به نمایش اطلاعات برای کاربر داریم، برای این کار راه های‬ ‫مختلفی وجود دارد از جمله استفاده از چند ‪، LED‬استفاده از ‪، 7segment ‬استفاده از ‪ LCD‬ و… . اما ‪ LCD‬ها‬ ‫به علت داشتن قابلیتهای نمایشی بیشتر، ابعاد مختلف و برناﻣﻪریزی آسان اغلب مورد توجه قرار می‬ ‫گیرند.‬ ‫‪ LCD‬ها شامل انواع کاراکتری و گرافیکی هستند که در اینجا نوع کاراکتری آن معرفی و طرز استفاده از‬ ‫آن شرح داده ﻣﻰشود.‬ ‫‪ LCD‬های کاراکتری از نظر نحوه تبادل اطلاعات به دو دسته سریال و موازی تقسیم ﻣﯽشوند، از‬ ‫مزایای نوع سریالی استفاده کمتر از پایه های میکروکنترلر است.‬ ‫از نظر اندازه، این ‪ LCD‬ها دارای انواع مختلفی هستنداز جمله ‪ 16x4،40x2،32x2،16x2‬و… که منظور از‬ ‫این اعداد تعداد کاراکترهای قابل نمایش در یک سطر و تعداد سطرهای آن است، به عنوان مثال نوع‬ ‫‪ 16×2 ‬دارای 2 سطر است و در هر سطر تعداد 16 کاراکتر را نمایش مـﯽدهد [87].‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ما در مورد نوع 16×2 ‬که بسیار پرکاربرد است صحبت ﻣﯽکنیم با این توضیح که انواع‬ ‫LCD ها نیز مشابه همین نوع هستند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شکل 4-2: LCD 16×2

‫این نوع ‪ LCD‬ها بسته به اینکه دارای نور پشت زمینه باشند یا نه دارای 14 یا 16 پایه هستندکه در‬ ‫جدول 4-1 این پایه ها معرفی شدﻩاند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جدول 4-1: پایه های LCD 16×2
توضيح
I/O
سمبول
پایه
زمین منبع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سیستم عصبی، بیماران مبتلا، تعقیب و گریز Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره آﭖامپ، I/O، ---