منابع پایان نامه ارشد درباره فرهنگ و تمدن، تعامل سازنده، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

هر زمان. بايد معلوم شود كه در هر زمان، طبقة خواص، چگونه بايد عمل كنند تا به وظيفه‌شان عمل كرده باشند. ”
7. داشتن اميد و توكل به خداوند: يكي ديگرازوظايف خواص، مسئله ايمان و داشتن توكل به خداوند است. رهبري معتقداست “آنچه كه مايه پيشرفت است، رسوخ ايمان و اميد و اطمينان است. دشمن مي‏خواهد اين را متزلزل كند. مراقب باشيد؛ به خصوص شما خواص، شما مسؤولان، شما روشنفكران، شما گويندگان، شما علماي محترم و دانشگاهيان محترم. ببينيد كه دشمن مي‏خواهد ايمان و اميد و اطمينان را متزلزل كند. شما وظيفه‏تان اين است كه ايمان و اميد و اطمينان را مستحكم كنيد؛ بقيه كار را خودِ اين دين با آن قدرت و اين ايمان اسلامي با آن توانايي، انجام مي‏دهد.
8. اصلاح و خودسازي: يكي از ديگر وظايف خواص، خودسازي خود است و تا اين امر صورت نگيرد، اصلاح جامعه و مردم ممكن نخواهد بود. “اصلاح توده مردم، به‏اصلاح زبدگان و نخبگان هر كشور و جامعه بستگي دارد. از پيغمبر پرسيدند زبدگان چه كساني هستند ـ “قيل يا رسول اللَّه و ما خواصّ امّتك؟” ـ فرمود: “خواصّ امّتي العلماء و الأمراء”؛ دانشمندان، روشنفكران، آگاهان، امرا و زمامداران، خواص و نخبگان امتند. . اگر در جمهوري اسلامي، مسؤولان، زبدگان و نخبگان ـ اعم از علما و امرايشان ـ به اين حقايق توجّه و خويشتنداري كنند؛ خود را اسير هواها و هوس‌ها و مطامع دنيوي نسازند؛ جاذبه‏هاي گمراه كننده دنيا آنها را مفتون خود نكند؛ ارعاب و تهديد دشمنان، آنها را از ميدان خارج نكند و در اراده آنها تزلزلي به‏ وجود نياورد، هيچ قدرتي نخواهد توانست عزم و اراده عظيم ملي را كه در اين كشور وجود دارد، اندكي مخدوش كند. ” نتيجه نخبگان سياسي و خواص از منظر رهبري، بايد در بالا رفتن سطح آگاهي سياسي جامعه و افزايش حس مسئوليت و مشاركت مردم به ويژه جوانان در امور سياسي و به طور كلي توسعه سياسي تأثير زيادي داشته باشند. احترام متقابل، محاسبه‌گري، عقلانيت، توجه به زمان و فرصت‌ها، آينده نگري، شفافيت دقّت، حساس بودن به آينده خويش و جامعه، داشتن استعداد همكاري، توان تسلط بر احساسات، داشتن روحيه علمي و مطالعاتي و آميخته بودن با قانون و آزادي، از مهمترين فاكتورهاي است كه نخبگان سياسي بايد همواره به آن توجه داشته باشند. از ديگر آموزه‌ها و محورهاي مدنظر در منويات امام راحل و مقام معظم رهبري مي‌توان به: قيام و حركت براي خدا، اخلاص، خودباوري، اعتماد به نفس، ساده زيستي، خدمت به مردم، قاطعيت در برابر دشمنان اسلام، دفاع از هويت اسلامي و بومي، دفاع از حق، تلاش براي استقرار آزادي و عدالت، مبارزه با استبداد و استعمار و انجام تكليف الهي و همگرايي و تعامل سازنده، اشاره كرد. (بيانات مقام معظّم رهبرى در خطبه‏هاى در مناسبت هاي مختلف)

3-1) مقدمه
براي تحليل تاثيرنقش گفتمان نخبگان سياسي برجغرافياي سياسي ايران وياهرگونه مطالعه پيرامون اين موضوع، ضرورت دارد تا ابتداموقعيت جغرافيايي مورد مطالعه وارزيابي قرار گيرد. يکي از مراحل اصلي تحقيق و پژوهش روشن ساختن عرصه جغرافيايي وموقعيت مکاني آن تحقيق است. در اين فصل به طرح ويژگي هاي جغرافياي عرصه پژوهش يعني ايران از جمله جغرافياي سياسي و طبيعي و ساختار دولت وحکومت در ايران پرداخته مي شود.

3-2) جغرافياي سياسي و طبيعي ايران //ساختارهاي دولت و حکومت در ايران
3-2-1) مشخصات جغرافيايي ايران
هر کشوري از لحاظ موقعيت جغرافيايي با کشورهاي ديگر متفاوت مي باشد تفاوت موقعيت جغرافيايي ناشي از کجايي و چگونگي قرار گرفتن هر کشور بر روي کره زمين است. برخي از کشورها در نيمکره شمالي، جنوبي، شرقي و با غربي قرار دارند و يا اين که به دريا دسترسي داشته يا محصور در خشکي هستند و نيز در همسايگي کشورهاي قوي و يا ضعيف قرار دارند با يکديگر فرق دارند که اين عوامل همه منتج از موقعيت جغرافيايي است و به همين دليل است که موقعيت جغرافيايي مهمترين مولفه ثابت از عوامل تاثير گذار بر ژئوپليتيک کشورهاست، کشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و موقعيت جغرافيايي اين کشور ويژه بوده بنابراين، اين موقعيت تاثيعيت تاثير خاصير خاصي بر ايران به جاي گذاشته است که در اين فش بر ايران به جاي گذاشته است که در اين فصل مورد کنکاش قرار مي گيرد. کشور ايران امروزه تنها بخش کوچکي از سرزمين تاريخي ايران را تشکيل مي دهد. اين سرزمين پهنه ي جغرافيايي وسيعي است که طي ق ايران را تشکيل مي دهد. اين سرزمين پهنه ي جغرافيايي وسيعي است که طي قرن ها قرن ها قلمرو فرهنگ و تمدن کهن ايراني به شمار مي رود. وسعت اين پهنه، بسيار وسيع تر از کشورهاي کنوني ايران و شامل سرزمين هايي است که داخل فلات وسيع ايران و يا در حاشيه هاي آن قرار دارند.از ديدگاه نظري موقعيت جغرافيايي سرزمين ها گوناگون و متنوع اند. کشور ايران داراي موقعيت بري و بحري و حائل بوده و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي داراي موقعيت گذرگاهي و ترانزيتي شده است. لذا در اين مبحث انواع موقعيت کشور ايران شامل موقعيت رياضي، موقعيت نسبي، موقعيت حائل، موقعيت ترانزيتي، موقعيت منطقه اي، موقعيت جهاني و. . مطرح مي گردد.

3-3) موقعيت جغرافيايي ايران
سرزمين ايران بخش عمده اي از فلات ايران را شامل مي شود که در نيمکره شمالي زمين قرار دارد. ايران در نيمکره شمالي، بين عرض هاي 25 و 40 درجه شمالي و طول هاي 44 و 63 درجه شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. (نظري، 1386، 8) طول مرزهاي کشور ايران 8574 کيلومتر مي باشد که از اين مقدار 3965 کيلومتر مرز خشکي، 2045 کيلومتر مرز رودخانه اي، درياچه اي و 2564 کيلومتر مرز دريايي است.
وسعت کشور ايران بر اساس آخرين مطالعات يک ميليون و ششصد و بيست و سه هزار و هفصد و هفتاد و نه کيلومتر مربع برآورد شده است. موقعيت جغرافيايي ايران در جهان بسيار حساس و مهم ارزيابي مي شود به طوري که رنه گروسه محقق فرانسوي ايران را چهار راه تاريخ خوانده است و گروهي ديگر از مستشرقين آن را پل بين شرق و غرب مي دانند. (طاهري موسوي، 1387، 4)
ايران سرزميني است در غرب آسيا که از شمال به کشورهاي ارمنستان، جمهوري آذربايجان، جمهوري ترکمنستان و درياي خزر و از خاور به ترکمنستان، افغانستان و پاکستان و از جنوب به درياي عمان و خليج فارس و از غرب به عراق و ترکيه محدود است. مساحت اين کشور 1648195 کيلومتر مربع بوده که از نظر وسعت هفدهمين کشور جهان به شمار مي آيد (اطلس گيتا شناسي نوين، 1384، 143)
فضاي داخلي کشور ايران با وجود يکپارچگي کلي آن اضلاع شمالي، غربي و جنوبي شامل ترکيبي از عناصر طبيعي و مورفولوژيک است اين عناصر عمدتاً عبارتند از:
1- رشته کوهها؛ شامل رشته کوه البرز، زاگرس، مرکزي و رشته هاي منفرد شرق ايران (حافظ نيا، 1381، 47). کوههاي البرز در شمال با حداکثر ارتفاع 5671 متر (قله دماوند) کوههاي زاگرس در غرب و جنوب غربي با بلندي حداکثر 4409 (کوه دنا) و کوه هاي مرکزي با ارتفاع حداکثر 4465متر (کوه هزار) فراگرفته (اطلس گيتا شناسي نوين، 1384، 143)
2- فلات ها، شامل فلات آذربايجان، کردستان و فلات مرکزي ايران
3- دشت ها شامل دشت هاي گرم و خشک داخلي (کوير لوت و کوير نمک و. .)، دشت هاي حاصلخيز ساحلي (گيلان، مازندران، گلستان، خوزستان و هرمزگان)، دشت هاي حاصلخيز پايکوهي (کرج، ورامين، اصفهان و. .)، دشت هاي حاصلخيز ميان کوهي (کشف رود، مغان، ماهي دشت، اسدآباد و. .)
4- درياچه ها شامل اروميه، بختگان، جازموريان و. .
5- باتلاق ها، شامل شوره زارها، نمک زارها، تالاب ها و. .
عناصر مورفولوژيک مذکور در فضاي ايران با يکديگر پيوند خورده و تنوع و گوناگوني محيط هاي زيست انساني را سبب شده اند (حافظ نيا، 1381، 45 ). ايران به دليل برخورداري از پتانسيل هايي چون موقعيت ممتاز ژئوپلتيک، منابع فراوان، نزديکي جغرافيايي به درياهاي آزاد و تنگه استراتژيک هرمز، توانايي تبديل قدرت برتر در خاورميانه را دارد. (نامي و عباسي، 1388، 41) ايران از نظر منابع طبيعي جزء کشورهاي بسياري غني در دنيا محسوب مي گردد. بر اساس آمار سال 2010، ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام اين کشور بالغ بر 138 ميليارد بشکه تخمين زده شده که از اين حيث بعد از عربستان سعودي و کانادا سومين کشور غني از لحاظ منابع نفتي مي باشد. ذخاير گاز اثبات شده ايران نيز حدود 30 هزار ميليارد متر مکعب تخمين زده شده است که پس از روسيه، دومين دارنده بزرگ ذخاير گاز طبيعي در دنياست (گزارش سالانه موسسه مطالعات بين المللي انرژي، 2010)
جمعيت اين کشور بر اساس آمار موجود تا سال 2006 قريب به 77 ميليون نفر برآورد گرديده که از اين تعداد نزديک به 96 درصد را مسلمانان و 88 درصد کل جمعيت اين کشور را شيعيان تشکيل داده اند (گزارش سالانه موسسه تحقيقاتي pew، 29، 2010 ). ايران بر اساس آمار سال 92 داراي 31 استان بوده است.

3-4) فلات ايران
فلات ايران مثلثي است بين دو فرورفتگي خليج فارس در جنوب و درياي کاسپين در شمال و آن به منزله پلي است که بين آسياي مرکزي و آسياي غربي، تشکيل برآمدگي مي دهد که جلگه هاي آسياي داخلي را به فلات هاي آسياي صغير و اروپاه متصل مي کند (گيرشمن، 1383، 1)، قلمرو و فضاي جغرافيايي ايران به لحاظ طبيعي هويت خاصي دارد که با مرزهاي مشخص از فضاها و قلمروهاي پيرامون خود جدا و متمايز مي شود. به لحاظ طبيعي، قلمروي جغرافيايي فلات ايران در شمال از فضاهاي ماوراي قفقاز، سيبري و آسياي مرکزي، در شرق از فضاهاي فلات تبت و فلات دکن (هند) و دشت سند و پنجاب؛ در جنوب از فضاهاي آبي اقيانوس هند، خليج فارس و شبه جزيره عربستان و در غرب از فضاهاي فلات اناتولي و دشت‎هاي بين النهرين متمايز و جدا مي شود و فضاي محصور ميان اين مناطق داراي هويت طبيعي مشخص است اين فضاي قابل زيست و سکونت که در ضمن از لحاظ جغرافيايي با قلمروي فرهنگ و تمدن ايراني نيز منطبق است، به کاسه اي مي ماند که در جداره هاي آن را رشته ارتفاعات بلند پيراموني مي‎سازد و داخل فضاي واحد و نسبتا امني براي ارتباط و حشر و نشر سکنه درون آن پديد آمده است. اين فضا که به فلات ايران موسوم است، در حدود 5/2 ميليون هکتار مساحت دارد و مشتمل بر بخش دروني و داخلي فلات، ارتفاعات پيراموني و جدار خارجي منتهي به دشت ها و جلگه هاي پيراموني است (حافظ نيا، 1381، ؛14. 16).
وجود موانع طبيعي ارتفاعات البرز، سواحل جنوبي کاسپين را از ايران مرکزي جدا مي سازد؛ دماوند مرتفع‎ترين قله آن بيش از 5671 متر ارتفاع دارد. زمين هاي جنوبي کاسپين بيشتر از حدود 50 کيلومتر تا کوه فاصله ندارند، از اين رو، البرز سفر شمال به جنوب را و کوير بزرگ نمک ايران مسافرت شرقي -غربي را محدود مي سازد. در زمان هاي باستان قدرت هاي منطقه اي در صدد اعمال کنترل بر دروازه ها بودند و به هنگام ضرورت براي رسيدن به مقصد اقدام به تاسيس به دژهايي مي نمودند (کمپ وهارکاوي، 43، 1383). فلات ايران از گره گاه پامير در شمال شرقي تا گره گا قفقاز در شمال غربي، از دشت هاي سند و پنجاب و خليج فارس تا دشت هاي بين النهرين گسترش مي يابد. ديواره هاي اين فضاي محصور، در شمال رشته کوه هاي البرز و هندوکش، در غرب و جنوب، رشته ارتفاعات زاگرس و در شرق، ارتفاعات سليمان‎اند. دولتهاي ايراني در ازمنه گذشته در زمان اقتدار، مرزهاي سياسي خود را بر مرزهاي طبيعي (خط الراس ارتفاعات پيراموني فلات) متمايز مي کردند تا بدين ترتيب هم فضاي محصور و امني در برابر تجاوز دولت‎هاي پيراموني براي خود و سکنه درون فلات بوجود آورند و تنها با زوال اقتدار و ضعف دولت ايران، کشور به اشغال نيروهاي مهاجم در مي آمد (حافظ نيا، 1381، 16. 17)

3-5) کشور ايران
کشور مفهوم اصلي مورد توجه در مطالعات ژئوپلتيک محسوب مي گردد کشور يک مفهوم جغرافيايي سياسي است که مجموعه اي از اين واحدهاي سياسي، نقشه سياسي دنيا را تشکيل مي دهند. از نظر ساختاري، کشور از به هم آميختن سه عنصر ((سرزمين))، ((ملت)) و ((حکومت)) پديدار مي آيد. مکانيزم اداره سرزمين از سوي حکومت بر اساس اراده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، آغاز بحران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره افغانستان، ماوراءالنهر، استان کردستان، استان مازندران