منابع پایان نامه ارشد درباره عملیات روانی، تاریخ اسلام، جامعه شناسی، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

در بعضي از اين جنگ ها، هند همسر ابوسفيان نيز به عنوان تقويت روحي و حمايت معنوي از سپاهيان شرك ، به همراه آنان در ميدان جنگ حضور مي يافت.
ولي پس از پيروزي اسلام در جزيرة العرب  كه براي آنان تظاهر به شرك و جنگ علني وجود نداشت.   اين كفر به نفاق مبدل گرديد و ظاهرا اسلام را پذيرفتند، اما در باطن امر و در عمل ، همان دشمني و كينه گذشته اسلام و قرآن را تعقيب نمودند و آن گاه كه معاويه به قدرت رسيد، در كنار اين نفاق ، ظلم و ستم بر مسلمانان واقعي را به حد اعلي رسانيده و پيروان اميرمؤ منان (عليه السلام ) را به زنجير كشيد و فرزند او يزيد فاسق و ديگر خاندان بني اميه نيز رهرو وي بودند.
امام حسين( عليه السلام) در خطبه هاي مختلفي به معرفي بني اميه پرداخته اند  حضرت، بني اميه را پيروان شيطان معرفي مي نمايند و مي فرمايد:
«ان هولاء قد لزموا طاعة الشيطان ، و تركوا طاعة الرحمان ، و اظهروا الفساد، و عطلو الحدود، و استاثروا بالفي ء و احلوا حرام الله و حرموا حلاله. . .
و اينان (بني اميه) اطاعت خدا را ترك و اطاعت شيطان را بر خود فرض نموده اند. فساد را ترويج و حدود و قوانين الهي را تعطيل كرده اند. بيت المال را بر خود اختصاص داده اند. حرام خدا را حلال و حلال او را حرام كرده اند».(کاوش،1383: 2)
اين جملات ، در خصوص بني اميه فرازهايي از سخنراني حسين بن علي (عليه السلام) است كه در منزل بيضه خطاب به ياران خود و سپاهيان حر بن يزيد رياحي فرمود. باز حضرت در سخناني ديگر مي فرمايد:
«كاني باوصالي تقطعها عسلان الفوات بين النواويس و كربلا فيملان مني اكراشا جوفا و اجريه سغب
گويا مي بينم كه درندگان بيابانها (پيروان بني اميه ) در سرزميني در ميان نواويس و كربلا، اعضاي بدن مرا قطعه قطعه و شكمهاي گرسنه خود را سير و انبانهاي خود را پر مي كنند».(کاوش،1383: 5)
امام عليه السلام اين جمله را در ضمن خطبه اي در شب هشتم ذيحجه سال شصت در مكه ايراد فرمود و صبح همان روز به سوي عراق حركت نمود.
«و ايم الله ! لو كنت في ثقب جحر هامة من هذه الهوام لا ستخر جوني حتي يقضوا في حاجتهم…
بخدا سوگند! اگر در آشيانه پرنده اي هم باشم ، بني اميه مرا بيرون خواهند كشيد تا با كشتن من به خواسته خود نايل گردند». (کاوش،1383: 5)
 حسين بن علي (عليه السلام) اين جمله را در پاسخ عبدالله بن زبير در مكه فرمود كه او در باطن به خارج شدن آن حضرت از مكه راضي و خوشحال بود، ولي در ظاهر امر، پيشنهاد اقامت در مكه و گاهي وعده كمك و مساعدت هم مي داد.
نقش امويان در تکوين و ايجاد اين تحولات در شام که از زمان شيخين آغاز مي شود قابل بررسي جدي است.امويان که ابتدا به صورت فاتحان مسلمان و سپس به عنوان کارگزاران حکومت مرکزي به اين سرزمين وارد شدند و بعد از آن داعيه ي خلافت اسلامي را مطرح کردند و بالاخره در جريان صلح امام حسن مجتبي (عليه السلام) رسما به عنوان خليفه به حکومت پرداختند و سياست هاي تبليغي ويژه اي را اعمال کردند که موثرترين عامل در موضع گيري هاي مردم شام در قبال وقايع و حوادث ساير سرزمين هاي اسلامي و جهت گيري مثبت يا منفي آنان در مقابل رويدادهاي تاريخي و مردان تاريخ ساز جهان اسلام بودند.
ساده ترين و متداول ترين اين سياست ها و تبليغات ضد شيعي و ضد علوي تا آن جا گسترش مي يابد که به هنگام نقل خبر شهادت امير المومنين (عليه السلام) در مسجد اين سوال در اذهان عمومی مردم شام مطرح مي شود که علي در مسجد چه مي کرده؟ مگر او نماز هم مي خوانده؟ (کاوش،1383: 2) کاشتن بذر کينه و عداوت خاندان پيامبر در قلوب شاميان که از ابتدا تنها با اسلام اموي آشنايي داشتند و اسلام را تنها از دريچه اي که معاويه و اطرافيانش بر آن ها گشوده بودند مي ديدند.
آنچه گذشت اين سوال را به ذهن متبادر مي سازد كه آيا رفتار دستگاه اموي در برهه های مختلف تاریخی (از سال 41 هجری قمری تا سال 132 هجری قمری تا فروپاشی دستگاه اموی) را مي توان همراه با نوعی عمليات رواني دانست؟ مولفه هاي اين عمليات رواني كدام اند؟ و جایگاه این مولفه ها در عصر حاضر چیست؟

3-ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
3-1 ضرورت و اهمیت نظری یا علمی
مسائل اجتماعی را می توان، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد و از منظر و ابعاد مختلف نگریست، که موجب شناخت همه جانبه آن موضوع خواهد بود، تاریخ خلفا و در این میان عملکرد دستگاه اموی علیرغم پیچیدگی ها و تاثیرگذاری بسیار زیاد آن بر تاریخ اسلام همواره تاریخی صرف نگریسته شده و به جنبه های روانی- اجتماعی آن چندان پرداخته نشده است، کالبد شکافی تاریخ دستگاه اموی از این منظر تعریفی در شناخت صحیح عملکرد این دستگاه در جهت تعمیق سلطه خود بر سرزمین های اسلامی و ایجاد پیوندی ما بین فضای روانی آن دوران و گزاره های جدید که شکل دهنده دنیای معاصرند، به منظور درک بهتر این واقعیت تاریخی و شرایط کنونی جهان اسلام با تعریفی نظری و علمی از آن دوران خواهد بود.
باید توجه داشت که منظور از بازشناخت و در واقع باز تعریف، توصیف و ترسیم چهره واقعیات به نفع خود و یا سمت و سویی خاص نیست، بلکه فرصتی است تا از زاویه نگاهی متفاوت به تاریخ نگریست و به نوعی به جامعه شناسی گذشتگان پرداخت، البته باید توجه داشت که منظور ما معنای خاص جامعه شناسی و آنچه از آن به جامعه شناسی تاریخ تعبیر می شود در معنای تمام و کمال آن نیست، اما از منظر نگارنده ضرورت نظری و علمی این پژوهش نیز در همان حوزه جای می گیرد، به این معنی که چنانچه در این گونه پژوهش ها به دنبال قانونی عام نباید بود، ضرورت آن را نیز باید همچون تاریخ دانست، یعنی تاریخ و تاریخ نگاری تا چه اندازه دارای ضرورت علمی و نظری است ویا بهتر توجه و بازشناخت این برهه تاریخی چه ضرورت علمی و نظری دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، اهمیت این برهه تاریخی از منظر نظری عام (و نه چارچوب نظری این پژوهش) آنقدر زیاد است که تفاسیر مختلف این دوره باعث اختلافات عمیق و ریشه ای جهان شناسی و فقهی در مذاهب مختلف اسلامی گردیده است، پس از این رو اهمیت پرداختن به این دوران بسیار زیاد است، اما چرا دوران را باید از منظر عملیات روانی باز شناخت؟ بی شک به اذعان تمامی مورخین اسلامی پس از دوران پیامبر دوران خلفا و پس از آنها بنی امیه موثرترین وقایع تاریخ اسلام در این دوران رخ داده است، دورانی که بیشترین جنگ ها و درگیری ها را در خود داشته است، از این رو بازشناخت این دوران مبنایی است برای تعاریف و نتیجه گیری های بعدی و امروزی در علم تاریخ، سیاست، علوم اجتماعی و …
از سویی دیگر همه عملیات رواني جديد بر مفاهیمی بنا شده اند که همواره در جوامع بشری با آن رو به روییم و سیر تحول تاریخی تغییر در ابزارها را رقم زده است، هرچند امروزه تا حدودی ابزارها در حوزه مفهوم سازی وارد شده اند اما همه این موارد ويژگيهاي عمومي اين جنگ را تشكل مي‌دهند. با در دست داشتن اين ويژگيها، خواننده معياري براي ارزيابي فعاليتهايي خواهد داشت كه تحت عنوان جنگ رواني يا عنوانهايي مشابه آن در كشورهاي جهان سوم از جمله كشور خودمان انجام مي‌شود. در واقع، آنچه در اين كشورها انجام مي‌شود، جز نمونه‌هايي كوچك از جنگ رواني نيست كه توسط قدرتهاي توسعه‌طلب ايجاد شده و تكامل يافته است و به همين دليل، تصور اين پديده به طور کامل توسط محقق يا فرد عادي جهان سومي كار ساده‌اي نيست، مگر با توجه به تاریخ و تولید و باز تعریف مفاهیم بومی. به همين ترتيب نيز وارد شدن در اين ميدان و رويارويي با حريفان، كاري در سطوح كار آنها (حداقل از نظر كيفي و نظری و نه الزاماً از نظر عملی) را مي‌طلبد.
3-2 ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی
امروزه شیوه های عملیات روانی گسترش زیادی یافته و طراحان آن از ابزار های مختلفی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. ولی همواره بسیاری از رفتارهای آدمی ریشه در گذشته داشته است، که ضرورت شناخت آن در درک تاریخ امت ها بسیار است و از جهتی برخی اوقات همان رفتارها عیناً و بعد از قرنها بی کم و کاست تکرار می شوند و امروزه هم کاربرد دارند، که فقط رنگ و لعابی جدید به خود گرفته اند، در واقع تبیین این مسئله که شیوه رفتاری مردمان قرون گذشته همچون دستگاه اموی در بسیج توده ها و کنترل افکار عمومی چگونه بوده و نگاه دقیق به فرآیند انجام آن نیاز به بازبینی آن وقایع در بستری علمی دارد تا بتوان شناخت دقیق و جامعی از آن داشت، نقش امويان در ايجاد اين تحولات در تاریخ اسلام قابل بررسي جدي است.امويان که داعيه ي خلافت اسلامي را مطرح کردند و رسما به عنوان خليفه به حکومت پرداختند، سياست هاي تبليغي ويژه اي را اعمال کردند که موثرترين عامل در موضع گيري هاي مردم آن دوران در قبال وقايع جهان اسلام بود، با این وصف جامعه اسلامی که در آن زندگی می کنیم مبانی مفاهیم خود را از همین بسترها کسب کرده و سازمان اجتماعی خود را بنا کرده است، بنابر این شناخت دقیق آنچه بر گذشتگان ما آمده است جهت تولید و ترسیم الگوهای تدافعی کار آمد تنها بر مبنای داشته های قبلی امکان پذیر خواهد بود و به طبع اگر گذشته چراغ راه آینده است با نگاه دقیق می توان کنش یا واکنش صحیح را در عصر حاضر باتوجه به آن پیش بینی و طراحی کرد، چرا که به گفته بزرگی، مردمی که تاریخ را نمی دانند محکوم به تکرار آن هستند.

4-اهداف پژوهش
اين تحقيق در نظر دارد به اهداف ذيل دست یابد:
– شناخت مولفه های عملیات روانی به کاربرده شده توسط دستگاه اموی در دوره زمامداری
– تبیین نحوه تبلیغ و رفتار دستگاه اموی در قبال افکار عمومی در وقایع تاریخی
– تبیین «فرایند تغییر نگرش» مردم آن دوره در همراهی دستگاه اموی و عدم همراهی و خونخواهی سیدالشهدا(ع)
– تبیین جایگاه این مولفه ها در تکنیک های عملیات روانی عصر حاضر.

5- روش شناسی پژوهش
5-1 سوالات و سوال اصلی پژوهش
با توجه به مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوالات زیر مطرح می شود:
– آيا رفتار دستگاه اموي در همراه کردن افکار عمومی با خود را مي توان عمليات رواني دانست؟
– شیوه های رفتاری دستگاه اموی در برگیرنده چه سطحی از مولفه های عملیات روانی است؟
– مولفه هاي عمليات رواني دستگاه اموی كدام است؟
– آیا اقدامات دستگاه اموی به طور خاص در فاجعه كربلا را می توان همراه با نوعی عملیات روانی دانست؟
– آیا مولفه های عملیات روانی امویان در عصر حاضر نیز به کاربرده می شود؟
– پیشرفت تکنولوژی به چه میزان موجب تغییر در این شیوه ها شده است؟
5-2 متغیرها
متغیر مستقل: رفتار دستگاه اموی
متغیر وابسته: مولفه های عملیات روانی
5-3 کاربران پژوهش
با توجه به محتوای پژوهش حاضر و نتایجی که می تواند تحلیل ها و نتایج این پژوهش به همراه تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به خواننده دهد، امید است سیاست گذاران و برنامه ریزان سیاسی و امنیتی و سازمانهای رسانه ای و تبلیغی کشور، با مبنا قرار دادن این شیوه و شگردها و تشریح فرایند تغییر و تثبیت نگرش عمومی در زمان حضور امام معصوم در جامعه در جهت برنامه ریزی و تولید شیوه های تدافعی و تهاجمی در صحنه نبرد حق و باطل گام بردارند، چنانچه تاریخ عبرت آموز ترین واقعیات است.
5-4 روش پژوهش و تکنیک جمعآوری دادهها
در اين تحقيق از روش توصیفی کیفی استفاده خواهد شد.

5-5 تکنیک جمع آوری داده ها
تکنیک جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای می باشد.
5-6 ابزار جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری فیش برداری است.
5-7 جامعه آماری
مجموعه کتب معتبر تاریخ اسلام که با توجه به موضوع پژوهش در برهه زمانی مورد نظر به ذکر وقایع پرداخته اند و کتابها و مقالات ارتباطات اجتماعی و روانشناسی اجتماعی که در حوزه عملیات روانی به تشریح تکنیک ها از نگاه نظری و خصوصاً نظریات هماهنگی شناختی پرداخته اند.
5-8 شیوه ی تجزیه و تحلیل دادهها
با استناد به چارچوب نظری و سوالات پژوهش شیوهی تجزیه و تحلیل دادهها تحلیلی- توصیفی است.

فصل دوم ادبیات تحقیق
1- پیشینه تحقیق
1-1 تاریخچه موضوع
جنگ روانی6 پیشینه ای بسیار طولانی دارد، چرا که انسان ها برای تح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عملیات روانی، جهان اسلام، افکار عمومی، جامعه اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عملیات روانی، جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، روانشناسی اجتماعی